Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Sverige, allmänt

Topografi Sverige > Sverige, allmänt

55 titlar hittades, tid 0.02 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

'SVERIGE'. Häfte 1-4.
Utan förlagsort 1879. 92 sid. + 12 planscher. Stort format, 31x23 cm. Inbunden i ett halvklotband med fint marmorerat pärmpapper. Namnteckning.
- Innehåller bl a beskrivningar av fyra slott/herresäten: Kulla Gunnarstorp (3 sid) med en plansch, Skottorp i Halland (9 sid) med en plansch, Löfsta (4 sid) med en plansch och Dylta i Närke (2 sid) med en plansch.
Boknummer: 29382 Pris: 250 kr.

AHLMANN, Hans W:son.
NUTIDA SVERIGE. Dess natur och kultur. Med 100 flygbilder och åtta konturkartor.
Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur 1934. 223 sid. Illustrerad med 100 flygbilder och 8 konturkartor. Häftad med omslagsbild.
Boknummer: 7389 Pris: 120 kr.

BESKRIFNING ÖFVER STÄDER, EGENDOMAR, MINNESMÄRKEN, m.m. upptagne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna.
Utg: C. F. Lindström. Stockholm, P. Ad. Huldbergs Bokhandel 1856. (6),200 sid. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i ett något senare klotryggband. Namnteckning 'Elsa Båth'.
- Text med beskrivningar till planscherna i Erik Dahlbergs 'Suecia antiqua & hodierna'. Ger bakgrund och historia till var och ett av bokens 353 graverade kopparstick.
Boknummer: 40626 Pris: 330 kr.

BESKRIFNING ÖFVER STÄDER, EGENDOMAR, MINNESMÄRKEN, m.m. upptagne uti E. Dahlbergs Suecia Antiqua & Hodierna.
Utg: C. F. Lindström. Stockholm, P. Ad. Huldbergs Bokhandel 1856. (6),200 sid. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i ett samtida skinnryggband med ryggtitel i guld. Ryggen något flammig. Namnteckning 'Ulfsparre'.
- Textvolym med beskrivningarna till planscherna i Erik Dahlbergs 'Suecia antiqua & hodierna'. Ger bakgrund och historia till var och ett av bokens 353 graverade kopparstick.
Boknummer: 51361 Pris: 440 kr.

(Björck & Börjesson) -
KATALOG 174: SVENSKA VYER. Bilder och utsikter från svenska landskap och städer (utom Stockholm), in- och exteriörer av märkligare byggnader, folklivsscener, folkdräkter jämte andra blad av topografiskt intresse.
Stockholm 1922. 66 sid. Häftad med omslagsbild.
- Förtecknar 2678 grafiska blad/bilder ordnade landskapsvis utförda i kopparstick, litografi, etsning, stålstick, ljustryck, träsnitt, tryckta före 1870.
Boknummer: 8445 Pris: 250 kr.

BRATT, Ivan.
EN GAMMAL LANDSVÄG BERÄTTAR.
3:e tryckningen. Vagnhärad, Axplock 1990. 177 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9186436376.
- Ett 30-tal kapitel om olika landsvägar i Sverige baserade på historiska dokument, minnesmärken, sägner och muntliga berättelser.
Boknummer: 42406 Pris: 140 kr.

CALISSENDORFF, Karin - JONASON, Jan m fl.
ÅSEN.
Stockholm, Svenska Turistföreningen 1979. 64 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar och äldre historiska bilder. Stort format, 25x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. (Känn ditt land, 4). ISBN: 9171560238.
- Koncis, välillustrerad översikt över rullstensåsar i det svenska landskapet. Om åsens geologi, botanik, arkeologi och historia.
Boknummer: 19676 Pris: 85 kr.

DAHLBERG, Erik (1625-1703).
SVECIA ANTIQUA ET HODIERNA. Planschförteckning + Planschregister.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1924. 22 & 4 sid. Stort format, 34x43 cm. Häftad.
- Planschförteckning med motivbeskrivning + Planschregister till 'Svecia antiqua et hodierna' (Forna och nuvarande Sverige).
Boknummer: 45142 Pris: 200 kr.

DAHLBERG, Erik (1625-1703).
SVECIA ANTIQUA ET HODIERNA. Sverige i forntid och nutid.
Stockholm, Fröléen & Comp. 1924. 303,(6) sid. + utvikbara planscher. Illustrerad med bilder av originalupplagans 352 kopparsticksplanscher. Stort format, 33x25 cm. Inbunden i förlagets välbevarade dekorerade ljusbruna klotband.
- Nytryck i faksimil från 1924 efter originalupplagan av praktverket 'Suecia antiqua et hodierna' det stora topografiska planschverket över stormaktstidens Sverige. Med nytillkommen beskrivande text av Aron Rydfors.
Boknummer: 52144 Pris: 300 kr.

DAHLBERG, Erik (1625-1703).
TECKNINGARNA TILLL SVECIA ANTIQUA ET HODIERNA. Del 2: Uppland.
Red: Sigurd Wallin & Nils Sundqvist. Stockholm, Norstedts 1966. 61 sid. text + 384 planschsidor med 731 bilder av Erik Dahlbergs teckningar och skisser. Stort format, 29x20 cm. Inbunden i förlagets välbevarade halvfranska band med övre guldsnitt. Mycket fint skick.
- Erik Dahlbergs originalteckningar och skisser utgjorde förlagorna till de graverade kopparsticken i Svecia antiqua et hodierna. För att underlätta jämförelser mellan skissmaterialet och de färdiga kopparsticken redovisas de 76 graverade kopparsticksplanscherna i samma ordning som i det färdiga Sveciaverket från 1715.
Boknummer: 9917 Pris: 550 kr.

DE SVENSKA VATTENDRAGENS AREALFÖRHÅLLANDEN. Del 9. Mälaren-Norrström. m. fl (Flodområdena mellan Dalälven och Motalaström).
Stockholm 1945. 27 sid. text + en utvikbar karta. Stort format, 31x24 cm. Klammerhäftad med tryckt omslag med två äldre biblioteksstämplar. (Meddelanden från Statens Meteorologisk-hydrografiska anstalt. Bd. 7:11).
- Omfattar Tämnarån, Forsmarksån, Olandsån, Skeboån, Broströmmen, Norrtäljeån, Åkersström, Mälaren-Norrström, Tyresån, Trosaån, Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån. Med uppgifter om förekommande flod-, biflod- och sjönamn, areal på varje sjö och nederbördsområdenas storlek vid olika punkter av vattendragen.
Boknummer: 26295 Pris: 350 kr.

FALCK-KJÄLLQUIST, Birgit.
ORTNAMN LÄNGS E4:an.
Stockholm, AWE/Gebers 1986. 185 sid. Fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9120070276.
- Förklarar orters, sjöars och vattendrags namn vid eller nära E4:an från Helsingborg i söder till Haparanda i norr.
Boknummer: 40984 Pris: 120 kr.

FORSELL, Carl af (1783-1848).
ANTECKNINGAR OCH STATISTISKA UPPLYSNINGAR ÖFVER SVERIGE.
Stockholm, Hörbergska Boktryckeriet 1839. 384 sid. Inbunden i ett samtida klotband med ryggdekor i guld. Svaga falsar med ytliga sprickor, ren och fin inlaga.
- Titelbladet med ett träsnitt 'En Bondgård i Ljusdals Socken af Norra Helsingland benämnd Simanbo'.
Boknummer: 1377 Pris: 285 kr.

FORSELL, Carl af.
STATISTIK ÖFVER SVERIGE, grundad på offentliga handlingar.
Stockholm, Rediviva 1978. 16,336 sid. Förlagets gula pappband med omslagsbild. Fint skick. (Suecica Rediviva ,73). ISBN: 9171201033.
- Nytryck i faksimil efter andra upplagan som utkom 1833 'tillökt och förbättrad'. Med ett nytillkommet förord av Erland Hofsten. - 'Statistics of Sweden, based on public documents'.
Boknummer: 7192 Pris: 140 kr.

FRIES, Carl.
SVENSK BYGD. Odlarens verk i vår natur.
Stockholm, Svensk Litteratur 1957. 486 sid. Rikt fotoillustrerad med helsidesbilder.i svartvitt och färg. Stort format, 28x23 cm. Inbunden i förlagets blå skinnryggband med ryggtitel i guld och övre guldsnitt. Fint ex.
- Kunnigt och fängslande presenteras Sveriges landsbygd i den tradition som ytterst inspirerats av Linné. Innehåller bl a 'Den gamla adelns Skåneland', 'Lagastigen', 'Vägen till Värend', 'Stenbrohult', 'Byarna och alvaret', 'Från hav till fjäll i Bohuslän', 'Över Holaveden' m.m.
Boknummer: 51869 Pris: 200 kr.

GAMLA SVENSKA STÄDER. 1-3. Gator och gränder. Hus och gårdar. Del 1: Text samt ett register till hela verket. Del 2: Planscher: Svealand & Norrland. Del 3: Planscher: Götland.
Red: Sigurd Curman m fl. Stockholm, Svenska Teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst 1908-30. Sammanlagt ca 1500 sidor. Illustrerade med ca 800 dokumenterade fotografier, planritningar och tecknade bilder och i texten med äldre stadsvyer, stadskartor och planer. Stort format, 28x23 cm. Inbundna i tre bastanta ljusbruna halvfranska band.
- Komplett med tre delar inbundna i tre stadiga volymer med ett för hela verket gemensamt register ordnat efter resp. stad. Bokverket utkom ursprungligen i 9 häften. Utgivningen tog 22 år från det att det första häftet (1908) kom ut till det sista som utkom 1930.
Boknummer: 52760 Pris: 1250 kr.

GRUNDSTEN, Claes.
SVERIGES NATIONALPARKER.
Stockholm, Bokförlaget Max Ström 2019. 303 sid. Fotoillustrerad med 250 bilder i färg. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789171264954..
- Presentation av Sveriges 28 nationalparker.
Boknummer: 46358 Pris: 120 kr.

GRUNDSTEN, Claes.
SVERIGES NATIONALPARKER.
2:a tryckningen. Stockholm, Bokförlaget Max Ström 2021. 303 sid. Fotoillustrerad med 250 bilder i färg. Stort format, 31x24 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789171264954.
- Presentation av Sveriges 28 nationalparker.
Boknummer: 51520 Pris: 120 kr.

GULLERS, K.W. - STRANDELL, Birger.
LINNÉS SVERIGE.
Höganäs 1977. (Opaginerad), 96 sid. Rikt fotoillustrerad i färg av K.W. Gullers. Stort format, 30x21 cm. Förlagets mjukhäftade band med omslagsbild. Fint skick.
Boknummer: 18036 Pris: 85 kr.

HAMMARSTRÖM, Tommy - WÄSTBERG, Per.
TRUE NORTH. The Grand Landscapes of Sweden.
Stockholm, Bokförlaget Max Ström 2001. 287 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg av Tore Hagman. Stort format, 31x25 cm. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789189204263.
- Engelskspråkig upplaga av 'Sverige. Ljus och landskap'. Sveriges olika landskapstyper i 150 helsidesbilder: Kusten, Kulturlandskapet, Fjällen, Skogen och Staden. - Photographic book with 150 passionate images divided into five chapters: coast, countryside, mountains, forests and city.
Boknummer: 41532 Pris: 250 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica