Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Resor i Sverige

Topografi Sverige > Resor i Sverige

35 titlar hittades, tid 0.03 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

ACERBI, Giuseppe.
Resa i Sverige. Översättning av Thure Nyman.
Stockholm 1958. 164 sid. Illustrerad. Klotband. Främre omslag medbundet signerat (Leonard Gustafssons bokbinderi). (Bokvännens bibliotek, 42).
- Tryckt i 700 exemplar.
Boknummer: 7802 Pris: 260 kr.

BENGTSSON, Staffan - WILLIS, Göran.
K-MÄRKT PÅ VÄG. Svenska vägar, platser och ställen.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1995. 216 sid. + 1 utvikbar Sverigekarta. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag med utvikbar karta. Fint skick. ISBN: 9789100561123.
- Samtidsarkeologisk K-spaning på landsvägarna i en Volvo Amazon: bensinmackar, minigolfbanor, motell, riksvägar m.m.
Boknummer: 31285 Pris: 150 kr.

BOHLIN, Abraham (1810-90).
HANDBOK FÖR RESANDE I SVERIGE. Innehållande skildringar af de särskildta provinserne och deras egenheter, med beskrifning öfver kanaler, städer, helsobrunnar, bruk, grufvor, herrgårdar och märkvärdigheter. Jemte utförlig vägvisare såväl för huvudvägarne i riket som för de mindre vägarna inom provinserna.
Andra omarbetade upplagan. Upsala, N. W. Lundequist 1847. XIV,475 sid + Rättelser. (2) sid. Häftad och oskuren i ljusgrönt originalpappersomslag med ramtryck. Främre omslag något solkat, skrynklat och med revor. Titelbladet med några veck. Sid. 455/456 med reva i övre marginalen. Inlagan ställvis med spridda lagerfläckar.
Boknummer: 52040 Pris: 440 kr.

BRUNIUS, C.G.
KONSTANTECKNINGAR UNDER EN RESA ÅR 1849 från Lund om Linköping och Strengnäs till Fahlun och åter om Upsala Stockholm och Vexiö.
Lund, Gleerups 1851. (10),IV,(2),782,(1) sid. Inbunden i ett samtida, välbevarat svart halvfranskt band med rik ryggdekor i guld. Fria försättsbladet med bortklippt namnteckning.
- Ovanligt ren inlaga. Bibliografisk referens: Bring 'Itineraria Svecana' nr 743.
Boknummer: 29471 Pris: 550 kr.

BRUNIUS, C.G.
KONSTANTECKNINGAR UNDER EN RESA ÅR 1849 från Lund om Linköping och Strengnäs till Fahlun och åter om Upsala Stockholm och Vexiö.
Lund, Gleerups 1851. (10),IV,(2),782,(1) sid. Inbunden i ett nyare halvklotband med marmorerat pärmpapper. Exlibris.
- Ovanligt ren inlaga. Bibliografisk referens: Bring 'Itineraria Svecana' nr 743. På sid. 616-618 stannade Brunius till I Vrigstad och gjorde då en uppmätning och beskrivning av dåvarande kyrkan.
Boknummer: 52043 Pris: 360 kr.

ENGSTRÖM, Jon.
RESA GENOM NORRLAND OCH LAPPLAND TILL SULITELMA OCH GELLIVARE ÅR 1834. 1-2.
Luleå, Luleå Bokförlag 1975. (4),146 & 152,(2) sid. +1 porträtt & 1 plansch. Två delar i en häftad volym. Fint skick.
- Nytryck i faksimil av originalupplagan som utkom 1834. Engström fick i folkmun benämningen 'Trädoktorn'. Med ett nytillkommet upplysande förord.
Boknummer: 25751 Pris: 120 kr.

HENRIKSON, Alf.
ERIKSGATA.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1964. 304 sid. Illustrerad med teckningar av Birger Lundquist. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. Fint ex.
Boknummer: 9527 Pris: 120 kr.

HILDEBRAND, Bengt.
FRÄMLINGAR SER PÅ SVERIGE. Reseberättelser från 400 år.
Stockholm, Bonniers 1962. 111 sid. + 16 planschsidor. Häftad med illustrerat skyddsomslag.
- Tio främlingar om deras upplevelser av Sverige och svenskarna från 1500-tal till 1800-tal: H. C. Andersen, Peder Galt, Charles Ogier, Christian Molbech, Samuel Kiechel, H Finnsson, F. de Miranda, Bulstrode Whitelocke, Justus van Effen och Albert Vandal. Avslutas med ett utförligt person- och ortnamnsregister.
Boknummer: 13199 Pris: 120 kr.

(Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof) -
EN STUDENT UPPTÄCKER SITT LAND 1835. Anteckningar under en wandring genom Upland, Westmanland, Nerike, Wermland, en liten del av Norrige och Dalarne af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius emellan den 19:de juni och 21:ste september År 1835.
Stockholm, Saxon & Lindström 1942. 167 sid. + 6 planschsidor & en tecknad porträttbild av Hyltén-Cavallius som frontespisplansch. Mjukhäftad i tryckt omslag. Omslaget överst med en svag fläck. Namnteckning.
- Resedagbok med anteckningar och skisser gjorda i fält. Förord av Sigurd Erixon.
Boknummer: 12513 Pris: 120 kr.

JACOBSSON, Bengt.
NILS MÅNSSON MANDELGREN. En resande konstnär i 1800-talets Sverige.
Höganäs 1983. 229 sid. Illustrerad med ca 300 dokumenterande teckningar i färg av Mandelgren. Stort format, 30x24 cm. Inbunden i förlagets beigefärgade konstläderband med illustrerat skyddsomslag. (Utgiven i samarbete med Folklivsarkivet i Lund).
- Sveriges kulturhistoria genom Mandelgrens akvarellerande teckningar under ämnesområden som bybyggelse, bostad, ekonomibyggnader, inredning, dräkt, högtid, hushåll och näringar.
Boknummer: 2201 Pris: 150 kr.

LA MOTRAYE, Aubry de (1674-1743).
SEIGNEUR A. DE LA MOTRAYES RESOR 1711-1725. I vilka man finner en stor mängd geografiska, historiska och politiska forskningar över ... Turkiet ... Sverige, Lappland etc. jämte lärorika iakttagelser angående seder, bruk, åskådningar ... .
Stockholm, Rediviva 1988. (16),352 sid. + planscher. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9171202129.
- Nytryck i faksimil efter 1912 års utgåva, nu utökad med bilder ur den franska originalupplagan. Med ett nyskrivet förord av Teddy Brunius och ett avslutande personregister, (5 sid).
Boknummer: 271 Pris: 150 kr.

LE BAS, Philippe.
ANNO 1800.
Göteborg 1962. 61 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband.
- Ett kapitel ur Philippe Le Bas 'Suède et Norvège' från 1838.
Boknummer: 3838 Pris: 90 kr.

LINNAEUS, Carl.
SKÅNSKA RESA ÅR 1749. På höga överhetens befallning förrättad år 1749 med anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt.
Red: Carl-Otto von Sydow. Stockholm, Wahlström & Widstrand 1977. 563 sid. + 1 karta över Skåne. Illustrerad med bilder av originalupplagans 41 träsnitt och med vinjetter av Gunnar Brusewitz. Inbunden i förlagets välbevarade svarta klotband med ryggtitel i guld och illustrerat skyddsomslag. Mycket fint skick. ISBN: 9146124705.
- Den sista av Linnés resor i de svenska provinserna. Med redaktören Carl-Otto von Sydows efterskrift och utförliga förklaringar, (47 sid).
Boknummer: 10878 Pris: 100 kr.

LINNÉ PÅ ÖLAND. Utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från Öländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, andra tryckta arbeten, avhandlingar, brev m m.
Stockholm, Norstedts 1970. 160 sid. + planscher med foton i färg. Illustrerad med teckningr i marginalen. Inbunden i förlagets dekorerade klotband. Det illustrerade skyddsomslaget med några revor som lagats från baksidan med dokumenttejp. Namnteckning.
- Antologi sammanställd och försedd med förklarande kommentarer av Bertil Gullander.
Boknummer: 2691 Pris: 120 kr.

LINNÉ, Carl von.
CARL VON LINNÉS ÖLÄNDSKA OCH GOTLÄNDSKA RESA 1741.
Utg: John Kroon. Malmö, Malmö Ljustrycksanstalt 1957. (14),344,(30) sid. + 3 utvikbara planscher. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med pergamentliknande rygg och oskurna snitt. Fint skick.
- Den första av Linnés resor i de svenska provinserna. Faksimilupplaga i högklassigt tryck efter 1745 års originalupplaga.
Boknummer: 13562 Pris: 200 kr.

LINNÉ, Carl von.
CARL VON LINNÉS SKÅNSKA RESA 1749. På höga öfverhetens befallning förrättad år 1749. Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt.
Utg: John Kroon. Malmö, Malmö Ljustrycksanstalt 1956. (14),XIV,434,26 sid. + 6 utvikbara planscher. Illustrerad med originalupplagans träsnitt. Inbunden i förlagets pappband med pergamentliknande rygg och oskurna snitt. Mycket fint ouppskuret ex. med transparent skyddsomslag.
- Faksimilupplaga i högklassigt tryck efter originalupplagan från 1751.
Boknummer: 15376 Pris: 200 kr.

LINNÉ, Carl von.
DALARESA. Iter Dalekarlicum.
Andra upplagan. Stockholm, Natur och Kultur 1964. 165 sid. Inbunden i förlagets mönstrade pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. (Natur och Kulturs klassikerserie 'Levande litteratur').
- Avslutas med ordförklaringar av Hans Krook.
Boknummer: 39325 Pris: 100 kr.

LINNÉ, Carl von.
LAPPLANDS RESA. Iter Lapponicum dei gratia institutum 1732. [Omslagstitel: Lapplandsresan år 1732].
Red: Carl-Otto von Sydow & Magnus von Platen. Stockholm, Wahlström & Widstrand 1977. 277 sid. + 1 karta. Illustrerad med vinjetter av Gunnar Brusewitz. Inbunden i förlagets klotband med välbevarat illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9146124691.
- Med Carl-Otto von Sydows upplysande förklaringar, (45 sid) och Magnus Fries botaniska kommentarer, (11 sid.)
Boknummer: 16781 Pris: 120 kr.

LINNÉ, Carl von.
LAPPLÄNDSKA RESAN 1732 / ITER LAPPONICUM dei gratia institutum 1732.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1995. 212 sid. Rikt illustrerad med teckningar av Gunnar Brusewitz. Pocketbok. ISBN: 9789146168386.
Boknummer: 39248 Pris: 75 kr.

LINNÉ, Carl von.
ÖLÄNDSKA OCH GOTLÄNDSKA RESA. På riksens höglovlige ständers befallning 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc.
Red: Carl-Otto von Sydow. Stockholm, Wahlström & Widstrand 1977. 390 sid. + 2 kartor. Illustrerad med bilder av de 14 träsnitten från originalupplagan och vinjetter av Gunnar Brusewitz. Inbunden i förlagets klotband med välbevarat illustrerat skyddsomslag. Mycket fint skick. ISBN: 9146124683.
- Den första av Linnés resor i de svenska provinserna. Med redaktören Carl-Otto von Sydows efterskrift och utförliga förklaringar (34 sid).
Boknummer: 281 Pris: 100 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica