Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Resor i Sverige

Topografi Sverige > Resor i Sverige

32 titlar hittades, tid 0.01 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

ACERBI, Giuseppe.
Resa i Sverige. Översättning av Thure Nyman.
Stockholm 1958. 164 sid. Illustrerad. Klotband. Främre omslag medbundet signerat (Leonard Gustafssons bokbinderi). (Bokvännens bibliotek, 42).
- Tryckt i 700 exemplar.
Boknummer: 7802 Pris: 260 kr.

ENGSTRÖM, Jon.
RESA GENOM NORRLAND OCH LAPPLAND TILL SULITELMA OCH GELLIVARE ÅR 1834. 1-2.
Luleå, Luleå Bokförlag 1975. (4),146 & 152,(2) sid. +1 porträtt & 1 plansch. Två delar i en häftad volym. Fint skick.
- Nytryck i faksimil av originalupplagan som utkom 1834. Engström fick i folkmun benämningen 'Trädoktorn'. Med ett nytillkommet upplysande förord.
Boknummer: 25751 Pris: 120 kr.

HENRIKSON, Alf.
ERIKSGATA.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1964. 304 sid. Illustrerad med teckningar av Birger Lundquist. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. Fint ex.
Boknummer: 9527 Pris: 120 kr.

HILDEBRAND, Bengt.
FRÄMLINGAR SER PÅ SVERIGE. Reseberättelser från 400 år.
Stockholm, Bonniers 1962. 111 sid. + 16 planschsidor. Häftad med illustrerat skyddsomslag.
- Tio främlingar om deras upplevelser av Sverige och svenskarna från 1500-tal till 1800-tal: H. C. Andersen, Peder Galt, Charles Ogier, Christian Molbech, Samuel Kiechel, H Finnsson, F. de Miranda, Bulstrode Whitelocke, Justus van Effen och Albert Vandal. Avslutas med ett utförligt person- och ortnamnsregister.
Boknummer: 13199 Pris: 120 kr.

(Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof) -
EN STUDENT UPPTÄCKER SITT LAND 1835. Anteckningar under en wandring genom Upland, Westmanland, Nerike, Wermland, en liten del av Norrige och Dalarne af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius emellan den 19:de juni och 21:ste september År 1835.
Stockholm, Saxon & Lindström 1942. 167 sid. + 6 planschsidor & en tecknad porträttbild av Hyltén-Cavallius som frontespisplansch. Mjukhäftad i tryckt omslag. Omslaget överst med en svag fläck. Namnteckning.
- Resedagbok med anteckningar och skisser gjorda i fält. Förord av Sigurd Erixon.
Boknummer: 12513 Pris: 120 kr.

JACOBSSON, Bengt.
NILS MÅNSSON MANDELGREN. En resande konstnär i 1800-talets Sverige.
Höganäs 1983. 229 sid. Illustrerad med ca 300 dokumenterande teckningar i färg av Mandelgren. Stort format, 30x24 cm. Inbunden i förlagets beigefärgade konstläderband med illustrerat skyddsomslag. (Utgiven i samarbete med Folklivsarkivet i Lund).
- Sveriges kulturhistoria genom Mandelgrens akvarellerande teckningar under ämnesområden som bybyggelse, bostad, ekonomibyggnader, inredning, dräkt, högtid, hushåll och näringar.
Boknummer: 2201 Pris: 150 kr.

KALM, Pehr.
PEHR KALMS VÄSTGÖTA OCH BOHUSLÄNSKA RESA. Förrättad år 1742. Med anmärkningar uti Historia Naturali, Fysik, Medicin, Ekonomi, Antikviteter etc. Jämte nödiga figurer.
Red: Claes Krantz. Stockholm, Wahlström & Widstrand 1960. 265 sid. Illustrerad med teckningar av Gunnar Brusewitz. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband med fint mönstrat pärmpapper.
- Upplaga med moderniserad stavning och 242 förklarande kommentarer. Avslutas med användbara register för orter, mineralier, djur, fåglar, fiskarväxter, svenskt örteregister, medicinska saker, lanthushållning m.m. Originalupplagan utkom inte i tryck förrän 1746.
Boknummer: 42043 Pris: 120 kr.

LA MOTRAYE, Aubry de (1674-1743).
SEIGNEUR A. DE LA MOTRAYES RESOR 1711-1725. I vilka man finner en stor mängd geografiska, historiska och politiska forskningar över ... Turkiet ... Sverige, Lappland etc. jämte lärorika iakttagelser angående seder, bruk, åskådningar ... .
Stockholm, Rediviva 1988. (16),352 sid. + planscher. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9171202129.
- Nytryck i faksimil efter 1912 års utgåva, nu utökad med bilder ur den franska originalupplagan. Med ett nyskrivet förord av Teddy Brunius och ett avslutande personregister, (5 sid).
Boknummer: 271 Pris: 150 kr.

LE BAS, Philippe.
ANNO 1800.
Göteborg 1962. 61 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband.
- Ett kapitel ur Philippe Le Bas 'Suède et Norvège' från 1838.
Boknummer: 3838 Pris: 90 kr.

LINNÉ PÅ ÖLAND. Utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från Öländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, andra tryckta arbeten, avhandlingar, brev m m.
Stockholm, Norstedts 1970. 160 sid. + planscher med foton i färg. Illustrerad med teckningr i marginalen. Inbunden i förlagets dekorerade klotband. Det illustrerade skyddsomslaget med några revor som lagats från baksidan med dokumenttejp. Namnteckning.
- Antologi sammanställd och försedd med förklarande kommentarer av Bertil Gullander.
Boknummer: 2691 Pris: 120 kr.

LINNÉ, Carl von
CARL VON LINNÉS VÄSTGÖTA RESA 1746.
Utg: John Kroon. Malmö, Malmö Ljustrycksanstalt 1956. (16),284,(19) sid. + 5 utvikbara planscher. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med pergamentliknande rygg. Ouppskuren inlaga med oskurna snitt. Mycket fint skick.
- Faksimilupplaga i högklassigt tryck efter 1747 års originalupplaga.
Boknummer: 28155 Pris: 220 kr.

LINNÉ, Carl von.
CARL VON LINNÉS ÖLÄNDSKA OCH GOTLÄNDSKA RESA 1741.
Utg: John Kroon. Malmö, Malmö Ljustrycksanstalt 1957. (14),344,(30) sid. + 3 utvikbara planscher. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med pergamentliknande rygg och oskurna snitt. Fint skick.
- Den första av Linnés resor i de svenska provinserna. Faksimilupplaga i högklassigt tryck efter 1745 års originalupplaga.
Boknummer: 13562 Pris: 200 kr.

LINNÉ, Carl von.
CARL VON LINNÉS SKÅNSKA RESA 1749. På höga öfverhetens befallning förrättad år 1749. Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt.
Utg: John Kroon. Malmö, Malmö Ljustrycksanstalt 1956. (14),XIV,434,26 sid. + 6 utvikbara planscher. Illustrerad med originalupplagans träsnitt. Inbunden i förlagets pappband med pergamentliknande rygg och oskurna snitt. Mycket fint ouppskuret ex. med transparent skyddsomslag.
- Faksimilupplaga i högklassigt tryck efter originalupplagan från 1751.
Boknummer: 15376 Pris: 200 kr.

LINNÉ, Carl von.
DALARESA. Iter Dalekarlicum.
Andra upplagan. Stockholm, Natur och Kultur 1964. 165 sid. Inbunden i förlagets mönstrade pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. (Natur och Kulturs klassikerserie 'Levande litteratur').
- Avslutas med ordförklaringar av Hans Krook.
Boknummer: 39325 Pris: 100 kr.

LINNÉ, Carl von.
ITER LAPPONICUM dei gratia institutum 1732. [Omslagstitel: Lapplandsresan år 1732].
Red: Carl-Otto von Sydow & Magnus von Platen. Stockholm, Wahlström & Widstrand 1957. 277 sid. + 1 karta över Linnés färdväg. Illustrerad med bilder i texten av Gunnar Brusewitz. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband med svarta ryggtiteletiketter och fint marmorerat pärmpapper, utan skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9146124691.
- Med Carl-Otto von Sydows upplysande förklaringar, (45 sid) och Magnus Fries botaniska kommentarer, (11 sid.)
Boknummer: 49883 Pris: 160 kr.

LINNÉ, Carl von.
LAPPLÄNDSKA RESAN 1732 / ITER LAPPONICUM dei gratia institutum 1732.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1995. 212 sid. Rikt illustrerad med teckningar av Gunnar Brusewitz. Pocketbok. ISBN: 9789146168386.
Boknummer: 39248 Pris: 75 kr.

LINNÉ, Carl von.
ÖLÄNDSKA OCH GOTLÄNDSKA RESA. På riksens höglovlige ständers befallning 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc.
Red: Carl-Otto von Sydow. Stockholm, Wahlström & Widstrand 1977. 390 sid. + 2 kartor. Illustrerad med bilder av de 14 träsnitten från originalupplagan och vinjetter av Gunnar Brusewitz. Inbunden i förlagets klotband med välbevarat illustrerat skyddsomslag. Mycket fint skick. ISBN: 9146124683.
- Den första av Linnés resor i de svenska provinserna. Med redaktören Carl-Otto von Sydows efterskrift och utförliga förklaringar (34 sid).
Boknummer: 281 Pris: 120 kr.

LINNÉ, Carl von.
ÖLÄNDSKA RESA FÖRRÄTTAD 1741.
Stockholm, Natur och Kultur 1957. 176 sid. + en utvikbar karta över Öland. Illustrerad med bilder i texten. Förlagsband med skyddsomslag. Fint skick. (Natur och Kulturs klassikerserie 'Levande litteratur').
- Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg.
Boknummer: 94 Pris: 100 kr.

LINNÉ, Carl von.
VÄSTGÖTA-RESA. På riksens höglovlige ständers befallning 1746 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc.
Red: Sigurd Fries & Lars-Erik Edlund. Stockholm, Wahlström & Widstrand 1978. 365 sid. + 5 planscher, varav en utvikbar av originalupplagans kopparstick. Illustrerad med bilder av originalupplagans 5 träsnittsplanscher och teckningar av Gunnar Brusewitz. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9146131906.
- Linnés resa omfattade förutom Västergötland även Bohuslän, Dalsland och Värmland. Avslutas med utförliga kommentarer, (33 sid) och detaljerade register.
Boknummer: 50125 Pris: 200 kr.

LINNERHIELM, Jonas Carl (1758-1829).
BREF UNDER RESOR I SVERIGE. 1-3.
Stockholm, Rediviva 1985. Vol. 1: XIV,224 sid. Vol. 2: XIV,154 sid. Vol. 3: XIII,160,6 sid. Illustrerade med planscher och bilder i texten. Stort format, 25x20 cm. Inbundna i förlagets tre ljusgrå pappband. (Suecica rediviva, 100). ISBN: 9171201890.
- Nytryck i faksimil efter originalupplagan från 1797-1816. Klassisk skildring av Sverige söder om Dalälven omkring år 1800 med en nytillkommen efterskrift av Teddy Brunius sätter in verket i sitt kulturhistoriska sammanhang. - 'Letters from recent travels in Sweden'.
Boknummer: 5213 Pris: 250 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-21 Antikvariat Classica