Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Kronobergs län

Topografi Sverige > Kronobergs län

773 titlar hittades, tid 0.03 sekunder.
Sida 1 (av 39) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

[BÖTTIGER, Carl Wilhelm, (1807-1878)].
EN MAJDAG I WÄREND. Swenskt Tillfällighetsstycke i En Akt med Sång och Dans. Första gången uppfördt på Kongl. Theatern i Stockholm, thorsdagen den 11 Maj 1843, årsdagen af H. M. Konungens kröning.
Stockholm, Hörbergska Boktryckeriet 1843. 76 sid. Häftad och oskuren i blått tryckt pappersomslag. Ryggen svag upptill och nederst.
- Om Värend, det gamla folklandet i Småland. 'Scenen är Urshults socken i Småland, på gränsen till Blekinge'.
Boknummer: 5087 Pris: 400 kr.

[FLEETWOOD, Erik Ludvig Miles].
ANTECKNINGAR OM GYMNASISTER I WEXIÖ ÅREN 1800-1850 af tw för Smålandsposten.
Wexiö, Smålandspostens boktryckeri 1902. 207 sid. Häftad och insatt i ett pappomslag. Omslagets rygg med fuktrand som ej påverkar inlagan.
- Gymnasiematrikel. Särtryck ur Smålandsposten 1881-83 med utförliga biografier över Växjöstudenter.
Boknummer: 38867 Pris: 440 kr.

[FLEETWOOD, Erik Ludvig Miles].
ANTECKNINGAR OM GYMNASISTER I WEXIÖ ÅREN 1800-1850. Af -tw- för Smålandsposten.
Wexiö, Smålandspostens boktryckeri 1902. 208 sid. Oskurna tidningslägg i original sammanhållna med ett omslagssnöre.
- Gymnasiematrikel tryckt på tidningspapper. 37 tidningslägg (alla) ur Smålandsposten från 1881-83. Innehåller utförliga biografier över gamla Växjöstudenter.
Boknummer: 20575 Pris: 500 kr.

[HERRLANDER, Johan Edward].
ÅSEDA I GÅNGNA TIDER.
Åseda, Åseda Bok- & pappershandel 1942. 88 sid. Illustrerad. Mjukhäftad i tryckt omslag.
- Historik till minne av Åseda köpings tillblivelse den 1 januari 1943.
Boknummer: 51497 Pris: 100 kr.

[RYDÉN, J.].
DEN LILLA KÄCKA OCH LUSTIGA RÄKNEMÄSTAREN eller En utvald samling af de mest nöjsammaste och qvicka hufvudräknings-gåtor. Samlade och förbättrade af J. R...n.
Wexjö, på eget förlag, tryckt i f. d. Rasks Boktryckeri 1846. 24 sid. Häftad, oskuren och ouppskuren med tryckta främre och bakre omslag. Bakre omslag och några sidor från slutet med svag fuktrand.
- Växjötryck.
Boknummer: 36882 Pris: 500 kr.

[SÖDERGREN, C. G.]
SMÅLÄNDSKA ARCHIFVET. Bref och handlingar hörande till Smålands historia. Del 1-2.
Wexjö, tryckt hos C. G. Södergren 1859 & 1869. Del 1: (2),482 sid. Del 2: (2),482 sid. Två häftade, oskurna och ouppskurna volymer i samtida pappersomslag. Första delen ställvis med lagerfläckar, främst i främre yttermarginal. Andra delen i nära nog perfekt skick, förutom en mörktonad rand överst på bakre omslag.
- Det två första delarna, en tredje del utkom 1874.
Boknummer: 10150 Pris: 900 kr.

[SÖDERGREN, C. G.]
SMÅLÄNDSKA ARCHIFVET. Bref och handlingar hörande till Smålands historia. Del 1-3 + Supplement.
Wexjö, tryckt hos C. G. Södergren 1859, 1868-69 & 1874. Del 1: (2),480 sid. Del 2: (2),482 sid. Del 3: (2),184 sid. Första och andra delen inbundna i samtida skinnryggband, tredje delen i ett klotryggband med blank ryggtiteletikett och det tryckta omslaget medbundet. Namnteckning 'T. Fridlund'. Första och andra delens ryggskinn uttorkat, delvis avskavt och med torrsprickor. Tredje delen sammanbunden med: BÖRRESEN. C. L. WÄGLEDNING TILL INRÄTTANDET AF FATTIG-GÅRDAR eller De fattiges försörjning medelst landtbruk. (2),59 sid. + 2 (av 3) utvikbara tabeller. Wexjö, C. G. Södergren 1868.
- Ovanlig komplett med den tredje delen och inte minst med Börresens supplement.
Boknummer: 37513 Pris: 3600 kr.

[SÖDERGREN, C. G.]
SMÅLÄNDSKA ARCHIFVET. Bref och handlingar hörande till Smålands historia. Del 1:1.
Wexjö, C. G. Södergren [1859]. (2),144 sid. Häftat, oskuret och ouppskuret ex. i tryckt pappersomslag. Främre omslag med mörktonad rand efter rökskada, i övrigt ej öppnade.
- Första delen utkom ursprungligen i 4 häften, detta är det första häftet av dessa fyra.
Boknummer: 37279 Pris: 200 kr.

[SÖDERGREN, C. G.]
SMÅLÄNDSKA ARCHIFVET. Bref och handlingar hörande till Smålands historia. Del 2.
Wexjö, C .G. Södergren 1869. (2),482 sid. Mycket fint häftat, oskuret och ouppskuret ex. i samtida pappersomslag. Bakre häftesomslag med mörktonad rand efter rökskada.
- Endast andra delen av tre utkomna.
Boknummer: 37277 Pris: 500 kr.

[ZETTERLUND, Jonas Erik].
WEXJÖ FÖRR OCH NU. Af J.E.Z.
Carlshamn 1839. 130 sid. Inbunden i ett nyare pappband med skinnskodd rygg. Samtliga fyra främre och bakre tryckta häftesomslag medbundna. Andra delens omslag med namnteckning nedtill .
- Allt som utkom. Betecknas som 'Sällsynt' redan i Björck & Börjessons 'Katalog 360. Svensk Topografi' från 1943. Efterföljdes av tidningen 'Wexiö förr och nu', häft. 1-24, 1841-42 samt en 3:e serie häft. 1-12, 1843-46.
Boknummer: 14688 Pris: 1650 kr.

[ZETTERLUND, Jonas Erik].
WEXJÖ FÖRR OCH NU. Af J.E.Z.
Carlshamn 1839. Sid. 1-47 & 49-130. Inbunden i ett senare, ljusgrått pappband med skinnskodd rygg. Samtliga fyra främre- och bakre tryckta häftesomslag medbundna. Namnteckning Lars Gustaf Rydén. Första häftets främre omslag och titelblad med pappersförlust i nedre inre hörn, som lagats av bokbindare. Andra häftets främre omslag skuret, det bakre uppfodrat. Sista bladet med fuktrand, fläckar och mindre pappersförlust i yttre marginalen.
- Första och andra häftet var allt som utkom. Betecknades som 'Sällsynt' redan 1943 i Björck & Börjessons 'Katalog 360. Svensk Topografi'.
Boknummer: 15683 Pris: 1250 kr.

1742 ÅRS BYORDNING. Den s.k. Koskullska byordningen. Tryckt år 1745.
Alvesta 1966. 16 sid. Illustrerad. Klammerhäftad med eget tryckt omslag. Dedikation. (Särtryck ur Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder 1966).
Boknummer: 47299 Pris: 90 kr.

ÅBERG, Göran.
SANKT SIGFRIDS STIFT I HISTORIA OCH NUTID.
Växjö, Växjö Stiftshistoriska Sällskap 1996. 162 sid. + 1 utvikbar karta i färg. Rikt illustrerad med fotografier. Häftad med omslagsbild. Fint skick (Växjö stiftshistoriska sällskap. Meddelande, 18). ISBN: 9186144103.
- Historia om Växjö stift fråm S:t Sigfrids tid fram till nutid.
Boknummer: 37892 Pris: 120 kr.

ACL STUTERI.
Vislanda/Blädingeås 2003. 195 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets gröna pappband med pärmdekor i guld. Främre- och bakre illustrerade omslag medbundna. Nyskick.
Boknummer: 17610 Pris: 140 kr.

ÅHMAN, Eva - KRANTZ, Karl Johan.
PRÄSTGÅRDAR I KRONOBERGS LÄN.
Växjö 1983. 106 sid. Rikt illustrerad med fotografier av prästgårdar. Stort format, 30x21 cm. Häftad med tecknad omslagsbild.
- Kulturhistorisk inventering utförd 1978-79 av 363 prästgårdar i Kronobergs län och 5 socknar i Hylte kommun, Hallands län.
Boknummer: 8318 Pris: 100 kr.

ÅHMAN, Eva - KRANTZ, Karl-Johan - ANDERSSON, Lars - SCHARTAU, Katinka m fl.
VÄRT ATT VÅRDA. Kulturmiljöer i Alvesta kommun.
Alvesta, Alvesta kulturnämnd 1994. 55 sid. + 15 sid. med kartor som visar resp. gårdaras läge. Illustrerad med teckningar, akvareller och tecknade detaljbilder. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9163024403.
- Andra hälften av boken är en handbok i praktisk byggnadsvård.
Boknummer: 50999 Pris: 185 kr.

ÅHMAN, Eva.
VÄXJÖ.
Stockholm 1983. 54 sid. Illustrerad med äldre stadskartor. Stort format, 30x21 cm. Fint häftat ex. med orangefärgat illustrerat omslag. Bra skick. (Medeltidsstaden, 46).
- Behandlar den stadshistoriska forskningen och arkeologiska situationen i det medeltida Växjö, stiftsstad och huvudort i Värend. Tryckt i 1200 ex. - Picture captions and summary in English.
Boknummer: 16776 Pris: 85 kr.

ÅKERBERG, Helena.
I VEJDES FOTSPÅR. Bland herrgårdar i Kronobergs län.
Växjö 2003. 111 sid. + 1 karta över socknarna i Kronobergs län. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9189285093
- Behandlar 186 herrgårdar och säterier i Kronobergs län. Baserad på en inventering som utfördes 2001 och som i sin tur utgick från herrgårdarna som P.G. Vejde beskrev 1929 i boken 'Kronobergs läns herrgårdar'.
Boknummer: 26905 Pris: 220 kr.

ÅKERLUND, Christian - AGETORP, Marianna - GOWENIUS, Peder - LISSING, Thomas.
HANS HEDLUND. Förgängligheter, förgängligheter, förgängligheter, förgängligheter, förgängligheter, förgängligheter.
[Eneryda, Hans Hedlund 2019]. 79 sid. Rikt illustrerad med bilder av Hans Hedlunds konst och skulpturer. Stort format, 28x17 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN. 9789151916880.
Boknummer: 49564 Pris: 100 kr.

(Aktiebrev) -
AKTIEBOLAGET DE SVENSKA KRISTALLBRUKEN. 500 kronor. Preferens-aktiebref. Serie B.
Stockholm 1924. 4 sid. + 1 perforerat kupongark med en talong och tio utdelningskuponger. Aktiebrev med dekorativt ramverk. Tvärformat, 22x29 cm.
- Enligt bolagsordningen skulle företaget 'hava till föremål att, efter inköp av Alsterfors och Flöxhults glasbruk ... förvärva och förvalta aktier uti Reijmyre bruk, Kosta glasbruk samt Eda ...'. Med fyra undertecknade överlåtelser.
Boknummer: 43806 Pris: 500 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica