Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Runor

15 titlar hittades, tid 0.01 sekunder.
Sida 1 (av 1) visar titlar 1-15.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

BRIX, Hans.
STUDIER I NORDISK RUNEMAGI. Runemester-kunsten. Upplandske runestene. Rökstenen. Nogle nordiske runetekster.
København, Gyldendalske boghandel/Nordisk forlag 1928. 126 sid. Illustrerad. Häftad och oskuren med tryckt omslag.
Boknummer: 32852 Pris: 175 kr.

BUGGE, Sophus.
DER RUNENSTEIN VON RÖK IN ÖSTERGÖTLAND, SCHWEDEN. Unter Mitwerkung und mit Beiträgen von Axel Olrik und Erik Brate.
Stockholm 1910. (8),314 sid. + 4 planscher. Stort format, 24x16 cm. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex. med tryckt pappersomslag.
- Uncut copy in publisher's printed wrappers.
Boknummer: 30204 Pris: 120 kr.

DJURKLOU, Nils Gabriel.
OM GÖRAN MÅNSSONS TILL BOLMSNÄS JORDEBOK. Några bidrag till Stjerneättens historia.
Stockholm 1885. 192 sid. + 30 trästicksillustrationer + 3 utvikbara dubbelsidiga släkttavlor: 'Adeliga ätten n:o 77 Stierna', 'Sköllingaryds-slägten' och 'Göran Månssons slägtskap med Brita Ulfsdotter'. Sammanbunden med: RYDBERG, Olof Simon. OM DET FRÅN UNIONSMÖTET I KALMAR ÅR 1397. Rörande de nordiska rikenas förening. 65 sid. & 1 stor (35x60 cm) utvikbar plansch i färg. + SCHOLANDER, F. W. Några allmänna betraktelser föranledda af FORNNORDISKT BYGGNADSSÄTT. 25 sid. + LJUNGGREN. G. Den nationella förelsen INOM SVENSKA VITTERHETEN ÅR 1811. 39 sid. + HILDEBRAND, Hans. + OM DE DJURTYPER SOM FÖREKOMMA I DEN EUROPEISKA ORNAMENTIKEN under den förkristna tiden och medeltiden. 61 sid. + HILDEBRAND, Hans. K. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens hundraårsfest den 2 april 1886. 37 sid. & 1 utvikbar tabell. + BUGGE, Sophus. OM RUNEINDSKRIFTERNE PAA RÖK-STENEN I ÖSTERGÖTLAND og paa FONNAAS-SPAENDEN FRA RENDALEN I NORGE. 1896. 111 sid. + 5 trästicksplanscher med bilder av runstenar. + TÖRNEBLADH, Ragnar. OM ÖDET sådant det uppfattats av AESCHYLUS OCH SOPHOCLES. 1888. 19 sid. + FÖRSLAG TILL MINNESPENNINGAR OCH INSKRIFTER ... åren 1884-1889. 1890. 46 sid. + RYDBERG, Viktor. OM HJELTESAGAN Å RÖKSTENEN. 1892. 46 sid. + BERGMAN, Carl Johan. DANMARKS SISTA AFFÄR PÅ GOTLAND 1676-1679. Några blad ur öns historia. 1893. 25,(1) sid. Privatbunden i ett brunt halvklotband med svart ryggtiteletikett. Exlibris. Tre häftesomslag medbundna. (Kungl. Vitterhets- historie och antikvitetsakademiens handlingar, 28:1-4 & 31:1-7).
- Tolv arbeten privat inbundna i ett brunt halvklotband med svart ryggtiteletikett.
Boknummer: 52648 Pris: 650 kr.

ENOKSON, Lars Magnus.
THE HISTORY OF RUNIC LORE.
Malmö, Scandinavian Heritage Publications 2011. 71 pp. Illustrated with runes and runic inscriptions. Size, 23x21 cm. Bound in publisher's pictorial boards.. As new.
- Honest and trustworthy presentation by Swedish runologist Lars Magnus Enoksen.
Boknummer: 34686 Pris: 285 kr.

ENOKSON, Lars Magnus.
THE HISTORY OF RUNIC LORE.
Malmö, Scandinavian Heritage Publications 2011. 71 pp. Illustrated with runes and runic inscriptions. 23x21 cm. Publisher's pictorial boards.. As new.
- Honest and trustworthy presentation by Swedish runologist Lars Magnus Enoksen.
Boknummer: 49983 Pris: 285 kr.

GASLANDER, J.
ALLMOGENS I WÄSTBO SINNELAG, SEDER m.m.
Stockholm, Björck & Börjesson 1923. 97 sid. + 2 planscher. Stort format, 24x16 cm. Fint häftat ex. med omslagsbild. Fint skick. (Småländska hembygdsböcker, 2).
- Den sällsynta originalupplagan ukom 1774. Förord av N. Werner. Om bl a de gamla kungarna på Bolmsö, Finnvedens natur, historia, högar, kummel, stensättningar och runstenar: 'Runstenarne i Finnveden' och 'Runskrifterna i Sunnerbo'.
Boknummer: 28205 Pris: 150 kr.

JANSSON, Sven B F.
RUNSTENAR.
Stockholm, Svenska Turistföreningen 1980. 64 sid. Rikt illustrerad med fotografier och bilder av runor och runstenar. Stort format, 25x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. (Känn ditt land, 5). ISBN: 9171560157.
- Koncis och välillustrerad översikt över runor och runinskrifter i Sverige.
Boknummer: 35246 Pris: 85 kr.

KINANDER, Ragnar.
SMÅLANDS RUNINSKRIFTER. Del 1: Kronobergs läns runinskrifter.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1935. VIII,146,11 sid. + 39 planschsidor med tydliga foton av runiskrifter på främst runstenar, varav 2 kartor. Illustrerad med teckningar i texten. Stort format, 30x23 cm. Privatbunden i ett välbevarat halvklotband med ryggtitel i guld och marmorerat pärmpapper. Främre- och bakre omslagen medbundna. Exlibris. Fint skick. (Sveriges runinskrifter, 4:1).
- Bild, utförlig beskrivning och tolkning (med förklarande ordförteckning) av ett stort antal runinskrifter på främst runstenar. Redovisar även äldre avbildningar och ger litterturhänsvisningar för vidare läsning.
Boknummer: 46468 Pris: 385 kr.

KINANDER, Ragnar.
SMÅLANDS RUNINSKRIFTER. Del 2: Jönköpings läns och Kalmars läns runinskrifter.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1935-61. (4),XIII,195 sid. + 64 planschsidor med tydliga foton av runinskrifter på främst runstenar & 3 kartor, varav en stor utvikbar. Illustrerad i texten med fotografier och teckningar av runstenar och inskrifter. Stort format, 30x23 cm. Privatbunden i ett välbevarat halvklotband med ryggtitel i guld och marmorerat pärmpapper. Främre- och bakre omslagen medbundna. Exlibris. Fint skick. (Sveriges runinskrifter, 4:2).
- Bild, utförlig beskrivning och tolkning (med förklarande ordförteckning) av ett stort antal runinskrifter på främst runstenar. Redovisar även äldre avbildningar och ger litterturhänsvisningar för vidare läsning.
Boknummer: 16200 Pris: 385 kr.

OHLMARKS, Åke.
FORNNORDISK ORDBOK.
Stockholm, Tidens förlag 1975. 202 sid. Illustrerad. 20x19 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9155019145.
- Uppslagsbok från A- Ö över forntida religioner, mytologi och historia.
Boknummer: 13868 Pris: 120 kr.

RUNOR I KRONOBERGS LÄN.
Red: Mats Hansson & Per Stille. Växjö 2008. 238 sid. Rikt illustrerad med fotografier och översiktskartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. (Kronobergsboken 2008). ISBN: 9789186870165.
- Kronobergs runstenar och runinskrifter i nytagna färgbilder. Beskrivning av resp. runtext med översättning till läsbar nutidssvenska.
Boknummer: 31520 Pris: 150 kr.

RUNRISTNINGAR. Från spjutspetsen i Stabu till Anna i Älvdalen.
Stockholm, Fabel förlag 1994. 206 sid. Rikt illustrerad med foton och tecknade detaljbilder. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Fabel klassiker). ISBN: 9178421705.
- Runristningarnas historia med många av de mest kända 'klassiska' runristningarna. Urval och inledning av Göran Stålbom.
Boknummer: 26556 Pris: 85 kr.

STILLE, Per.
RUNSTENAR OCH RUNRISTARE I DET VIKINGATIDA FJÄDRUNDALAND. En studie i attribuering.
Avhandling. Uppsala, Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk 1999. 245 sid. + 1 rättelsblad. Illustrerad med fotografier och tecknade bilder. Stort format, 24x16 cm. Häftad med illustrerat skyddsomslag. (Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 13). ISBN: 9150613413.
- 'Runensteine und Runenritzer im Wikingerzeitlichen Fjädrundaland. Eine Studie in Attribuierung'. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache (3 pp).
Boknummer: 37621 Pris: 220 kr.

STRID, Jan Paul.
RUNSTENAR.
Malmö, Edition Erikson 1991. 119 sid. Rikt fotoillustrerad med helsidesbilder i färg av runstenar. Tvärformat, 21x23 cm. Inbunden i förlagets vinröda klotband med monterad omslagsbild. Nära nyskick. (En serie böcker om den nordiska kulturen och naturen, 1). ISBN: 88184005.
- Fotografier av 21 runstenar med tolkning på motstående sida.
Boknummer: 42445 Pris: 185 kr.

WIMMER, Ludvig F. A.
DIE RUNENSCHRIFT. Vom Verfasser umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. Mit 3 Tafeln und Abbildungen im Texte. Aus dem Dänischen übersetzt von Dr. F. Holthausen.
Berlin, Weidmannschen Buchhandlung 1887. 392 sid. + 3 planscher, varav 2 utvikbara. Illustrerad med trästick i texten. Stort format, 24x16 cm. Inbunden i ett samtida nött skinnryggband med ryggdekor i guld och främre omslag medbundet. Ryggens ytskikt delvis avskrapat. Med Eric Brates namnteckning daterad 13.12 1901.
- Erik Brate (1857-1924), språkforskare, runkännare och en av Sveriges mest produktiva runologer.
Boknummer: 41804 Pris: 1250 kr.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica