Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Dialekter & slang

38 titlar hittades, tid 0.01 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

... Ô RÖK STIG FRÅN STÖRRÖSÄ. Sångbok på Härjedalska.
Örebro, PålsLibris 2006. 74 sid. Illustrerad av Ingrid Fladvad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9186612123.
- 30-talet barnvisor och psalmer med noter på härjedalsdialekt.
Boknummer: 29971 Pris: 120 kr.

[WETTERSTRÖM, Evald].
KATTRINS POÄSIALBOM. Rim på rene klare olostemårt åtte E. W.
Anre applawa. [Svanesund], på eget förlag 1931. 40 sid. Fint häftat ex. i tryckt omslag.
- Dikter på bohusländska.
Boknummer: 31999 Pris: 85 kr.

A SCOTS DIALECT DICTIONARY. Comprising of the Words in Use from the Latter Part of the Seventeenth Century to the Present Day. With an Introduction and Dialect Map by William Grant.
Ed: Alexander Warrack. First edition. London, W. & R. Chambers 1911. XVIII,(1),717 pp. text in double columns. Publisher's red cloth binding. Fine.
- The original edition of 1911.
Boknummer: 30811 Pris: 385 kr.

BENSON, Sven.
BLEKINGSKA DIALEKTSTUDIER. 1-2.
Lund, Gleerups 1956 & 1981. 153 & 75 sid. Två välbevarade, häftade och delvis ouppskurna volymer. Dedikationer till språkvetaren Stig Nilsson från 'tillgivne vännen' resp. 'gamle vännen förf'. (Skrifter utgivna genom Landsarkivet i Lund, 9).
Boknummer: 42114 Pris: 200 kr.

DIALEKTORD, ORDSPRÅK, TALESÄTT OCH RAMSOR.
Rydaholm, Rydaholms Hembygdsförening 1991. 57 sid. Illustrerad med teckningar. Stort format, 30x20 cm. Häftad med omslagsbild, ryggen med svart klotremsa.
Boknummer: 45681 Pris: 120 kr.

DIALEKTSTUDIER TILLÄGNADE GUNNAR HEDSTRÖM PÅ SEXTIOÅRSDAGEN 31/12 1950.
Uppsala 1950. 187 sid. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex.
- Festskrift tryckt i 200 exemplar.
Boknummer: 18447 Pris: 100 kr.

GAMLA UTTRYCK OCH TALESÄTT FRÅN SKATELÖV.
Skatelöv, Skatelövs pensionärsförening [2000]. 71 sid. Stort format, 30x20 cm. Häftad med plastomslag, ryggen med vit klotremsa.
Boknummer: 45680 Pris: 120 kr.

GRÖHN, Björn.
ÖSTEN GRÖHN. På scen och bakom kulisserna. 1940- och 1950-talets glada artistliv och österlenska minnen i ord och toner.
2:a upplagan. Lund 2014. 179 sid. Rikt illustrerad med foton, bilder av affischer och noter. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789198136432.
- Rikt fotoillustrerad musikerbiografi med nedtecknade historier på genuin Österlendialekt. Avslutas med en kuplettförteckning och en skånsk ordlista.
Boknummer: 40682 Pris: 140 kr.

HÅGAR DU? Dialektord från Säve och Rödbo.
Kungälv 2007. 137 sid. Illustrerad med äldre fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163311154.
Boknummer: 25587 Pris: 125 kr.

HEDSTRÖM, Gunnar.
SYDSMÅLÄNDSKA FOLKMÅL. I. Inledning, studier och vokaler i starktonig ställning.
Avhandling. Lund 1932. LVI,384 sid. + 1 utvikbar karta. Gediget inbunden i ett ljusgrått klotband med mörkbrun ryggtiteletikett i skinn. Främre- och bakre omslag medbundna (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund, 1).
- Dialektmaterial från Sunnerbo-, Allbo-, Östbo och Västbo härader samt Uppvidinge härad, Konga (Långasjö socken) härad och Östra härad (Korsberga, Lemnhult, Nye, Näshult, Stenberga). Allt som utkom.
Boknummer: 49282 Pris: 185 kr.

HOLM, Knut Roland.
STÔVER Å FÔLK. Dikter på västgötamål.
54 blad med maskinskriven text. Format, 28,5x21 cm. Klammerhäftad. Fint skick.
- Maskinskrivet originalmanuskript. Proveniens: Jules Ingelow, Svenska Allmogeförlaget, Vetlanda. Utkom som bok på Allmogeförlaget 1942 med titeln 'Stôver å fôlk. Västgötadikter'.
Boknummer: 48514 Pris: 500 kr.

INGERS, Ingemar.
FOLKMÅL OCH FOLKMINNEN I OXIE HÄRAD.
Oxie 1979. 75 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild. Dedikation. (Oxie härads hembygdsförening årsbok, 8).
- Innehåller 95 språkprov med uppteckningar av sägner och folktro, seder och levnadssätt.
Boknummer: 30569 Pris: 85 kr.

JOHANSSON, Swea.
KAN NI SMÅLÄNDSKA? 1-2. Del 1: A-J. Del 2: K-Ö.
Urshult 1971-72. 155 & 216 sid. Illustrerade. Två häftade volymer i gott skick.
- Upptecknade dialektord från trakten kring Urshult, Tingsryd, Södra Sandsjö, Väckelsång, Almundsryd.
Boknummer: 15262 Pris: 285 kr.

KORNHALL, David.
SYDSVENSKA FISKNAMN.
Lund, C.W.K. Gleerup 1968. 318 sid. & en utvikbar utbredningsplansch + en utvikbar karta. Illustrerad med fiskavbildningar. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i ett rejält rött klotband med ryggtitel i guld. Främre och bakre häftesomslagen medbundna. Exlibris. (Landsmålsarkivet i Lund, 18).
- Behandlar de fisknamn som används längs de sydsvenska kusterna i Skåne, Blekinge Halland, Bohuslän och på Bornholm: Vad varje fisk heter i folkmun, i vilka trakter de olika namnen brukas, hur de uttalas i dialekterna m.m.
Boknummer: 32508 Pris: 285 kr.

LUNDBLADH, Carl-Erik.
SKÅNSKA DIALEKTORD.
2:a upplagan. Lund, Institutet för språk och folkminnen & Dialekt- och ortnamnsarkivet 2014. 379 sid. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Skrifter utgivna av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, 12). ISBN: 9789186959050.
- Ger uppgift om vad orden betyder, hur de uttalas och vad de har för normaliserad svensk form.
Boknummer: 41078 Pris: 220 kr.

MYHRE, Reidar.
VOKALISMEN I IDDEMÅLET.
Oslo 1952, 1960 & 1961. (4),118 sid. Sammanbunden med: OPEDAL, Halldor O. HARDANGER-MÅLET. Ord og vendinger og stil. 121 sid. + KOLSRUD, Sigurd. MÅLET I SÖRUM. 72 sid. Stort format, 27x17 cm. Inbundna i ett gediget rött klotband med ryggtitel i guld. Exlibris.
- Skrifter från Norsk Målførearkiv nr 1, 15, 17 sammanbundna i en volym.
Boknummer: 32868 Pris: 500 kr.

NILSSON, K.
BLEKINGSKT FOLKLIF OCH ÖFVERTRO. 1-2. Del 1: Skildringar från sydöstra landskapets strandbygd och skärgård. Tecknade på modifieradt bygdemål. Del 2: Ny samling muntra folklifsbilder från östra och mellersta Blekings strandbygd och skärgård.
Karlskrona, Lyckeby Gille 1980. 95 & 78 sid. Mjukhäftad med tryckt omslag. Fint ex.
- Nytryck i faksimil efter upplagan från 1910.
Boknummer: 40082 Pris: 120 kr.

PAMP, Bengt.
SKÅNSKA ORTER OCH ORD.
Malmö, Corona 1988. 120 sid. Illustrerad. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9156406932.
- Behandlar skånska ortnamn, bebyggelsenamn och dialektord.
Boknummer: 10468 Pris: 85 kr.

PETTERSSON, Gertrud - PLATZACK, Christer.
ÖVERSIKT ÖVER SVENSKA DIALEKTKARTOR.
Lund 1976. 47 sid. text + 74 översiktliga dialektkartor. Häftad med brandgult omslag. Fint skick. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie D. Meddelanden, 11).
- Avslutas med en bibliografi över verk som innehåller dialektkartor.
Boknummer: 32859 Pris: 350 kr.

PETTERSSON, Per A.
Om böjningen av icke-neutrala substantiv i Eskilstunaspråket. Inom- och utomspråkligt betingad variation.
Avhandling. Uppsala 1979. XII, 176 sid. Illustrerad med tabeller. Häftad. Dedikation. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia, 13).
- Summary in English: 'On the Inflexion of Non-neuter Nouns in the Language of Eskilstuna. Linguistic and Extra-linguistic varation'.
Boknummer: 12188 Pris: 135 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica