Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Husdjur

Skog, Lantbruk & Husdjur > Husdjur

25 titlar hittades, tid 0.02 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

100 ÅR MED DEN SVARTVITA KON FRÅN FRIESIAN-LÅGLAND TILL HOLSTEIN KON.
Hörby, Avelsföreningen för Svensk Låglandsboskap - Svensk Holstein 2013. 224 sid. Rikt fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
Boknummer: 37446 Pris: 100 kr.

ALSKOG, Andreas.
SÄLLSYNTA HUSDJUR OCH RÄDDANDE ELDSJÄLAR. Om svenska lantraser.
Stockholm, Bilda 2000. 143 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Förlagets laminerade pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9157458405.
- Om linderödsgrisar, gula ankor, skånegäss, gotlandskaniner, gutefår, nordsvenska hästar, rödkullor, lantrasgetter, nordiska bin och svarthönor från Bohuslän-Dalsland.
Boknummer: 16838 Pris: 185 kr.

Ny
ARNBORG, Gunnar - CARLSSON, Åke - HAGMAN, Tore.
MULENS MARKER. Bete och boskap i hage och vallskog.
1:a upplagan. Gråbo, på eget förlag 1988. 304 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets rejäla klotband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick.
- Ur olika aspekter behandlas det gamla odlingslandskapet: hagen, gläntan, ängen, tunet, liden, dungen, lunden m.m. Avslutas med källförteckning, person- och ortregister. Sist i boken en lista över västgötska dialektord.
Boknummer: 3558 Pris: 200 kr.

BÄCKSTRÖM, Lennart - EINARSSON, Stig m fl.
SVIN.
Huvudred: Håkan Hultman. Stockholm, LTs förlag 1973. 398 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9136001333.
- Praktisk handbok i uppfödning och skötsel av svin.
Boknummer: 13150 Pris: 150 kr.

BILLMAN, P.M.
DEN ERFARNE DJUR-LÄKAREN eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel.
Femte upplagan, omarbetad och efter författarens död utgifwen. Stockholm, Alb. Bonnier 1873. 96 sid. Samtida något nött klotryggband. Namnteckning.
Boknummer: 8388 Pris: 285 kr.

BILLMAN, P.M.
DEN ERFARNE DJUR-LÄKAREN eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel.
Sjunde upplagan. Stockholm, Albert Bonniers förlag 1900. 96 sid. Häftat ouppskuret ex. med omslagsbild. Omslaget med G. Drakes namnteckning. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
Boknummer: 25817 Pris: 300 kr.

EDBERG, N.
SMÅBRUKARENS HÖNSGÅRD. Råd och anvisningar huru den skall anläggas och skötas.
3:e upplagan. Stockholm, C.E. Fritzes Bokförlag 1923. 83 sid. Illustrerad med teckningar, fotografier och tabeller. Mjukhäftad med omslagsbild. Bakre omslag med en liten lagad reva. (Småbrukarens bibliotek, 2).
Boknummer: 49021 Pris: 185 kr.

FJÄDERFÄ. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019
Red: Sven Secher. Knivsta, Pig Poultry Press 2014-17. Varje volym om ca 600 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerade. Stort format, 24x17 cm. Förlagets röda klotband med främre illustrerade omslagen medbundna. Nyskick.
- Inbundna årgångar (10 nr/år) av tidskriften som utges av Sveriges fjäderfäavelsförening. Följande inbundna kompletta årgångar finns i lager: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Pris per årg:
Boknummer: 45964 Pris: 150 kr.

FLORMAN, A. H.
UNDERRÄTTELSE OM HUSHÅLLSDJURENS VÅRD OCH SKÖTSEL under hälso- och sjukdomstillståndet eller Anvisning huru hästar, oxar, kor, får och svin skola uppfödas och skötas, samt deras sjukdomar botas.
Andra rättade och förökta upplagan. Lund, G W K Gleerup 1838. XII,311 sid. Inbunden i samtida, något nött skinnryggband med marmorerat pärmpapper. Med Jönköpings folkhögskolas biblioteksetikett och stplr. Ren inlaga.
- Första upplagan utkom 1834.
Boknummer: 30466 Pris: 250 kr.

JOHNSSON, Pehr.
VÅRA HUSDJUR I KULTURHISTORIA, FOLKTRO OCH FOLKSÄGEN.
Eksjö 1931. 118 sid. Häftad med tryckt omslag. Fint skick.
Boknummer: 3980 Pris: 140 kr.

LEUCHS, Johann Carl.
VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG ZUR MÄSTUNG DER THIERE. Oder Theorie der Viehmästung, mit Anwendung auf Mästung des vierfüssigen Haushaltungsviehes, des Geflügels, der Fische, Krebse, Frösche, Schildkröten, Austern und Schnecken.
Nürnberg 1817. 232 sid. Fint häftat och ouppskuret ex. i gråpappersomslag.
Boknummer: 33914 Pris: 1350 kr.

LINNÉ, Carl von.
OM FÅRET. (Oves). Akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1754.
Uppsala, Svenska Linnésällskapet 2007. 32 sid. Klammerhäftad med omslagsbild. Nyskick. (Valda avhandlingar av Carl von Linné, 67). ISBN: 9789185601097.
- Översättning från latinet av Johnny Strand. Efterskrift av Eva Nyström och Ingvar Svanberg.
Boknummer: 37938 Pris: 100 kr.

MAHN, J.H.F.
HUSHÅLLNING MED KREATURS-FODER eller sättet att inom Sweriges Rike med samma fodertillgång och under nu warande seder och bruk kunna winterföda aldraminst 240,000 boskapskreatur samt 200,000 får årligen mera än nu. Jemte oomkullkastliga bewis huru swenska åkterbrukaren, på ett oförswarligt sätt hwarje år gagnlöst wräker i gödselhögen, lågt beräknadt, 41,000,000 lispund halm- och höfoder.
Stockholm, P. A. Huldbergs Bokhandel 1854. 72,(1) sid. + Boklista med förlagets titlar till försäljning (2 sid). Med en illustration i trästick. Inbunden i ett fint, nyare marmorerat pappband med pergamentskodd rygg och de främre och bakre ljust rosafärgade tryckta omslagen medbundna. Lätt blekt rygg.
Boknummer: 34219 Pris: 350 kr.

NORRMAN, Eric.
SVENSKARNA OCH DERAS HUSDJUR. Resursanvändning från forntid till nutid.
Stockholm, LT 1981. 160 sid. Illustrerad med 95 äldre bilder och fotografier. Stort format, 24,5 x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9136017132.
- Djurhållningens utveckling från stenålder fram till nutid.
Boknummer: 20753 Pris: 120 kr.

NÖTKÖTT OCH EKONOMI. Produktion och ekonomi.
Stockholm, LT 1977. 232 sid. Rikt illustrerad med fotografier i svartvitt och bilder. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. ISBN: 9136008869.
- Praktisk handbok i produktion av nötkött.
Boknummer: 16171 Pris: 175 kr.

OTTOSSON, Åsa & Mats.
KOR - EN KÄRLEKSHISTORIA.
Karlstad, Gullers Förlag 2012. 227 sid. Rikt fotoillustrerad med färgbilder av fotografen Roine Magnusson. Stort format, 29x24 sid. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789185957132.
- Lyfter fram korna och deras personlighet i rampljuset. Utsedd till 2012 års Pandabok, priset som belönar den bästa naturskildringen i ord och bild i Sverige.
Boknummer: 46182 Pris: 150 kr.

QVANTEN, Emil von.
I DJURSKYDDSFRÅGAN.
Stockholm, på författarens förlag 1901. 118,(1) sid. Häftad med tryckt pappersomslag. Ryggen upptill med sprickor.
Boknummer: 38345 Pris: 120 kr.

SCHOERBING, Carl Magnus (1754-1829).
HANDBOK FÖR LANDTMANNEN. 1-3. Del 1: Om nödiga hus för jordbrukare af alla slag. Om jordbruks- ängs- trägårds- och skogsskötseln, m.m. Del 2: Öfwer boskapens, fårens, swinens, hästars, getters, samt fjäderfänadens och binens skötsel och sjukdomar. Del 3: Om de till dess inre hushållning hörande nödiga stycken.
Stockholm, tryckt i Marquardska Boktryckeriet 1821. (4),640 sid. Inbunden i ett samtida välbevarat gråpappband med handskriven titeletikett. Två blad, sid. 283/84 och 285/86 tätt skurna med bokstavsförlust. Samlingststitelbladet med titel: SAMLING AF FRÄMMANDE NATIONERS ERFARNEHET, uti de hufwudsakeligaste delar af landtmanna-göromålen wid den yttre och inre hushållningen. Trenne delar
- Komplett med tre delar i en samtida volym.
Boknummer: 51338 Pris: 1350 kr.

SERENIUS, Jacob (1700-76).
ENGELSKA ÅKER-MANNEN OCH FÅRA-HERDEN eller: ÅKER-BRUKS-KONSTEN OCH FÅR-SKÖTSELN.Så wäl efter Philosophiske Principier som sielfwa Praxin, af de witraste Engelske Scribenter utdragen, med åtskillige Historiske och Topographiske Anmärkningar öfwer Konunga-riket England.
Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn 1727. (16),304 sid. Titelsidan tryckt i svart och rött. Illustrerad i texten med träsnittsbilder av bl a sex olika typer av plogar. Inbunden i nyare mörkbrunt skinnryggband med svart ryggtiteletikett. Frontespisplanschen saknas. Ett blad (sid 273/274) ersatt av faksimil. Ställvis med fuktränder i yttre marginalen.
- Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 518.
Boknummer: 30216 Pris: 500 kr.

SKARA JOURNAL. N:o 1. För October månad 1794 & N:o 2. För November månad 1794.
[Utg: Anders Thunberg]. Skara, tryckt hos F. J. Lewerenz 1794. 1-32 & 33-64 sid. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med handskriven titeletikett.
- Första ågången. Utkom med två årgångar 1794-1795. Ej hos Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen'.
Boknummer: 32932 Pris: 1350 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-21 Antikvariat Classica