Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Husdjur

Skog, Lantbruk & Husdjur > Husdjur

23 titlar hittades, tid 0.02 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

100 ÅR MED DEN SVARTVITA KON FRÅN FRIESIAN-LÅGLAND TILL HOLSTEIN KON.
Hörby, Avelsföreningen för Svensk Låglandsboskap - Svensk Holstein 2013. 224 sid. Rikt fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
Boknummer: 37446 Pris: 100 kr.

ALSKOG, Andreas.
SÄLLSYNTA HUSDJUR OCH RÄDDANDE ELDSJÄLAR. Om svenska lantraser.
Stockholm, Bilda 2000. 143 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Förlagets laminerade pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9157458405.
- Om linderödsgrisar, gula ankor, skånegäss, gotlandskaniner, gutefår, nordsvenska hästar, rödkullor, lantrasgetter, nordiska bin och svarthönor från Bohuslän-Dalsland.
Boknummer: 16838 Pris: 185 kr.

BÄCKSTRÖM, Lennart - EINARSSON, Stig m fl.
SVIN.
Huvudred: Håkan Hultman. Stockholm, LTs förlag 1973. 398 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9136001333.
- Praktisk handbok i uppfödning och skötsel av svin.
Boknummer: 13150 Pris: 150 kr.

BILLMAN, P.M.
DEN ERFARNE DJUR-LÄKAREN eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel.
Femte upplagan, omarbetad och efter författarens död utgifwen. Stockholm, Alb. Bonnier 1873. 96 sid. Samtida något nött klotryggband. Namnteckning.
Boknummer: 8388 Pris: 285 kr.

BILLMAN, P.M.
DEN ERFARNE DJUR-LÄKAREN eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel.
Sjunde upplagan. Stockholm, Albert Bonniers förlag 1900. 96 sid. Häftat ouppskuret ex. med omslagsbild. Omslaget med G. Drakes namnteckning. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
Boknummer: 25817 Pris: 300 kr.

EDBERG, N.
SMÅBRUKARENS HÖNSGÅRD. Råd och anvisningar huru den skall anläggas och skötas.
3:e upplagan. Stockholm, C.E. Fritzes Bokförlag 1923. 83 sid. Illustrerad med teckningar, fotografier och tabeller. Mjukhäftad med omslagsbild. Bakre omslag med en liten lagad reva. (Småbrukarens bibliotek, 2).
Boknummer: 49021 Pris: 185 kr.

FJÄDERFÄ. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019
Red: Sven Secher. Knivsta, Pig Poultry Press 2014-17. Varje volym om ca 600 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerade. Stort format, 24x17 cm. Förlagets röda klotband med främre illustrerade omslagen medbundna. Nyskick.
- Inbundna årgångar (10 nr/år) av tidskriften som utges av Sveriges fjäderfäavelsförening. Följande inbundna kompletta årgångar finns i lager: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Pris per årg:
Boknummer: 45964 Pris: 150 kr.

JOHNSSON, Pehr.
VÅRA HUSDJUR I KULTURHISTORIA, FOLKTRO OCH FOLKSÄGEN.
Eksjö 1931. 118 sid. Häftad med tryckt omslag. Fint skick.
Boknummer: 3980 Pris: 140 kr.

LÄRN-NILSSON, Josefine.
GÄSS.
Stockholm, LTs förlag 1978. 128 sid. Rikt illustrerad med fotografier och tydliga teckningar. Mjukhäftad med omslagsbild. Oläst i nära nyskick. Dedikation '... från hans lärare Josefine Lärn-Nilsson' daterad Skurup i augusti 1986. (Praktiskt lantbruk, 31). ISBN: 9136011290.
- Praktisk handbok i gåsskötsel för såväl nybörjare som uppfödare med mindre besättningar.
Boknummer: 52575 Pris: 185 kr.

LEUCHS, Johann Carl.
VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG ZUR MÄSTUNG DER THIERE. Oder Theorie der Viehmästung, mit Anwendung auf Mästung des vierfüssigen Haushaltungsviehes, des Geflügels, der Fische, Krebse, Frösche, Schildkröten, Austern und Schnecken.
Nürnberg 1817. 232 sid. Fint häftat och ouppskuret ex. i gråpappersomslag.
Boknummer: 33914 Pris: 1350 kr.

LINNÉ, Carl von.
OM FÅRET. (Oves). Akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1754.
Uppsala, Svenska Linnésällskapet 2007. 32 sid. Klammerhäftad med omslagsbild. Nyskick. (Valda avhandlingar av Carl von Linné, 67). ISBN: 9789185601097.
- Översättning från latinet av Johnny Strand. Efterskrift av Eva Nyström och Ingvar Svanberg.
Boknummer: 37938 Pris: 100 kr.

MAHN, J.H.F.
HUSHÅLLNING MED KREATURS-FODER eller sättet att inom Sweriges Rike med samma fodertillgång och under nu warande seder och bruk kunna winterföda aldraminst 240,000 boskapskreatur samt 200,000 får årligen mera än nu. Jemte oomkullkastliga bewis huru swenska åkterbrukaren, på ett oförswarligt sätt hwarje år gagnlöst wräker i gödselhögen, lågt beräknadt, 41,000,000 lispund halm- och höfoder.
Stockholm, P. A. Huldbergs Bokhandel 1854. 72,(1) sid. + Boklista med förlagets titlar till försäljning (2 sid). Med en illustration i trästick. Inbunden i ett fint, nyare marmorerat pappband med pergamentskodd rygg och de främre och bakre ljust rosafärgade tryckta omslagen medbundna. Lätt blekt rygg.
Boknummer: 34219 Pris: 350 kr.

NORRMAN, Eric.
SVENSKARNA OCH DERAS HUSDJUR. Resursanvändning från forntid till nutid.
Stockholm, LT 1981. 160 sid. Illustrerad med 95 äldre bilder och fotografier. Stort format, 24,5 x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9136017132.
- Djurhållningens utveckling från stenålder fram till nutid.
Boknummer: 20753 Pris: 120 kr.

NÖTKÖTT OCH EKONOMI. Produktion och ekonomi.
Stockholm, LT 1977. 232 sid. Rikt illustrerad med fotografier i svartvitt och bilder. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. ISBN: 9136008869.
- Praktisk handbok i produktion av nötkött.
Boknummer: 16171 Pris: 175 kr.

QVANTEN, Emil von.
I DJURSKYDDSFRÅGAN.
Stockholm, på författarens förlag 1901. 118,(1) sid. Häftad med tryckt pappersomslag. Ryggen upptill med sprickor.
Boknummer: 38345 Pris: 120 kr.

SCHOERBING, Carl Magnus (1754-1829).
HANDBOK FÖR LANDTMANNEN. 1-3. Del 1: Om nödiga hus för jordbrukare af alla slag. Om jordbruks- ängs- trägårds- och skogsskötseln, m.m. Del 2: Öfwer boskapens, fårens, swinens, hästars, getters, samt fjäderfänadens och binens skötsel och sjukdomar. Del 3: Om de till dess inre hushållning hörande nödiga stycken.
Stockholm, tryckt i Marquardska Boktryckeriet 1821. (4),640 sid. Inbunden i ett samtida välbevarat gråpappband med handskriven titeletikett. Två blad, sid. 283/84 och 285/86 tätt skurna med bokstavsförlust. Samlingststitelbladet med titel: SAMLING AF FRÄMMANDE NATIONERS ERFARNEHET, uti de hufwudsakeligaste delar af landtmanna-göromålen wid den yttre och inre hushållningen. Trenne delar
- Komplett med tre delar i en samtida volym.
Boknummer: 51338 Pris: 1350 kr.

SERENIUS, Jacob (1700-76).
ENGELSKA ÅKER-MANNEN OCH FÅRA-HERDEN eller: ÅKER-BRUKS-KONSTEN OCH FÅR-SKÖTSELN.Så wäl efter Philosophiske Principier som sielfwa Praxin, af de witraste Engelske Scribenter utdragen, med åtskillige Historiske och Topographiske Anmärkningar öfwer Konunga-riket England.
Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn 1727. (16),304 sid. Titelsidan tryckt i svart och rött. Illustrerad i texten med träsnittsbilder av bl a sex olika typer av plogar. Inbunden i nyare mörkbrunt skinnryggband med svart ryggtiteletikett. Frontespisplanschen saknas. Ett blad (sid 273/274) ersatt av faksimil. Ställvis med fuktränder i yttre marginalen.
- Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 518.
Boknummer: 30216 Pris: 500 kr.

SKARA JOURNAL. N:o 1. För October månad 1794 & N:o 2. För November månad 1794.
[Utg: Anders Thunberg]. Skara, tryckt hos F. J. Lewerenz 1794. 1-32 & 33-64 sid. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med handskriven titeletikett.
- Första ågången. Utkom med två årgångar 1794-1795. Ej hos Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen'.
Boknummer: 32932 Pris: 1350 kr.

SVENSKA HUSDJUR FRÅN MEDELTID TILL VÅRA DAGAR.
Red: Janken Myrdal & Sabine Sten. Stockholm 1994. 142 sid. Illustrerad. Stort format, 24x17 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. (Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria, 5). ISBN: 917108362X.
- Innehåller bl a 'Bete och avel från 1500-tal till 1800-tal' av Janken Myrdal, 'Storleksvariationer hos medeltida och nyare tids nötkreatur och får' av Sabine Sten och 'Nötkreaturens produktion och utfodring enligt 1500-talets kungsgårdsräkenskaper' av Göran Björnhag & Janken Myrdal.
Boknummer: 12854 Pris: 90 kr.

TESSIER, Alexandre Henri (1741-1837).
AFHANDLING OM FÅRSKÖTSELN, I SYNNERHET DEN SPANSKA RACEN. Utgifwen i Frankrike, på befallning af ministern för inrikes ärenderne. På tyska öfwersatt, med anmärkningar och tillägningar, af W. Witte. Öfwersättning.
Örebro, tryckt hos Nils Magnus Lindh 1814. (6),146 sid. Sammanbunden med: NATHORST, J. Th. PRAKTISKA REGLOR I FÅRSKÖTSELN. Stockholm, L. J. Hjerta 1830. (3),34 sid. + 1 plansch i träsnitt. FRANSKA ULLFÖRÄDLINGS-SÄLLSKAPETS första bulletin. Stockholm, Fr. B. Nestius 1828. (4),51,(1) sid. FRANSKA ULLFÖRÄDLINGS-SÄLLSKAPETS andra bulletin. 67,(1) sid. FRANSKA ULLFÖRÄDRLINGS-SÄLLSKAPETS tredje bulletin. Stockholm, Fr. B. Nestius 1828. 71,(1) sid. Fem arbeten inbundna i ett samtida nött halvfranskt band med nötta pärmkanter och handskriven ryggtiteletikett. Inlagan mer eller mindre genomgående med lagerfläckar. Frampärmens insida med 'Dädesjö Sockenbibliotek' skrivet med bläck.
- Fem arbeten inbundna i ett samtida skinnryggband. Innehåller, förutom allt man kan behöva veta om praktisk fårskötsel, bl a 'Om ull och yllewäfnader', 'Handlingar rörande tillwerkningen af yllewäfnader i Frankrike', 'Belöning för ull, tjenlig för hattar' m.m. Bibliografisk referens för första arbetet: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 2225.
Boknummer: 47694 Pris: 1350 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-23 Antikvariat Classica