Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Kristendom

Religion & Psykologi > Kristendom

451 titlar hittades, tid 0.03 sekunder.
Sida 1 (av 23) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

[SCHÜTZ, Johann Jacob (1640-90)].
CHRISTELIG MINNES-BOK, til at befrämja et begynt nytt lefwerne. I hwilken gifwes en kort och enfaldig anledning för en wälsinnad själ, til syndenes bortläggjande, then inwärtes menniskjans uplysning, och föreningen med Gud. Ifrån tyskan öfwersatt och til trycket befordrad första gången af biskopen i Åbo d. J. Gezelius then yngre för 89 åhr eller 1689. Andra gången i Norrköping 1726. Tredje, fjerde och femte gången i Stockholm och nu sjette gången.
Calmar, hos Magnus Petersson 1778. 72 sid. Inbunden i ett samtida skinnryggband med nött, mönstrat pärmpapper över träpärmar. Inlagan snävt skuren och ställvis hårt fläckad. Frampärmens insida med S. Fogelbergs namnteckning och samtida anteckningar.
Boknummer: 43722 Pris: 330 kr.

[SPEGEL, Haquin (1645-1714)].
GUDS WERCK OCH HWILA. Thet är hela werldenes underwärda skapelse, vthi sex dagar af then alsmächtiga Guden fulbordad: Samt then siunde dagens nödwändiga helgelse ... och välmeent upsåt, vthi swenska rijm beskrefwen ... andra gången.
Stockholm, tryckt hoos sal. Henrich Keysers enkia 1705. (26),298,(10),73,(3),77-160 sid. + Register. (22) sid. Förtitel- och titelsidorna tryckta i rött och svart. Sammanbunden med: [SPEGEL, Haquin]. THET ÅTERWUNNA PARADIS. Stockholm, hoos sal. Henrich Keysers enkio 1711. (6),34,(4),41,(1) sid. Stort format, 26x20 cm. Inbunden år 1833 i ett mörkbrunt skinnryggband med ljusbrun ryggtiteletikett. Smutstitelbladet uppfodrat och hårt solkigt, titelbladet med längsgående fläck i yttre marginalen. Sid. 7-30 i 'Konung Salomons Wijshet ...' med fläck i yttermarginalen. Inlagan med sporadiska fläckar och ställvis med prydliga marginalanteckningar. Främre- och bakre pärmars insidor med rester av röd lack. Rikligt med handskrivna ägaranteckningar på frampärmens insida och försättsbladet.
- Andra upplagan från 1705, den första utkom 1685 och en tredje 1725. Försättsbladet med inköpsanteckning och handskriven anteckning 'Och låtit ombinda hos bokbindaren Wäsborg i Halmstad uti november månad år 1833 ...' m.m.
Boknummer: 49686 Pris: 3600 kr.

[SPEGEL, Haquin (1645-1714)].
GUDZ WERCK OCH HWILA. Thet är hela werldenes underwärda skapelse uti sex dagar af then alsmächtiga guden fullbordad. Samt then siunde dagens nödwändiga helgelse/ af samma allwisa gudh instichtad. Efter många lärda mäns anledning af christeligit ock wälmeent upsåt uthi swenska rijm beskrefwen ... tredie gången.
Leipzig, J. H. König 1725. (30),298,(10) sid. + 1-73,(1),74-160 sid. + Register. (22) sid. Förtitelblad och huvudtitelbladen tryckta i rött och svart. Format, 22x18 cm. Inbunden i ett samtida lätt nött, mörkbrunt skinnband. Första lösa försättsbladet saknas. Titelbladet med pappersförlust i undre marginalen och förlust av några bokstäver. Frampärmens insida med samtida namnteckningar Beata Jacquette Wrangel och A.C. Rappe.
- Denna den tredje upplagan utkom 1725 och innehåller även 'Thet öpna och tilslutna paradis'. Första upplagan utkom 1685, den andra 1705.
Boknummer: 8561 Pris: 1750 kr.

[SPEGEL, Haquin (1645-1714)].
UPPTÄNDE STJERNOR AF DET GUDOMELIGA LJUSET, I FÖRNUFTET OCH DET UPPENBARADE ORDET. Öfwersatt från Engelskan med någon tillökning.
Andra öfwersedda upplagan. Wexjö, Bokhandl. C. G. Södergrens förlag [1855]. 130 sid. Häftad, oskuren och ouppskuren i ett samtida blåpappersomslag.
- Växjötryck. Engelsk uppbyggelseskrift i svensk översättning, vars första upplaga på svenska utkom 1762.
Boknummer: 36229 Pris: 500 kr.

[TROIL, Uno von (1746-1803)].
SKRIFTER OCH HANDLINGAR, TIL UPLYSNING I SWENSKA KYRKO OCH REFORMATIONS HISTORIEN. 1-3.
Upsala, tryckt hos Johan Edman 1790. Del 1:(6),376 sid. Del 2: (6),378 sid. Del 3: (4),LXVIII,312 sid. Inbunden i ett samtida något nött skinnband med upphöjda bind och ryggtiteletikett. Ryggen med skada överst.
- De tre första delarna (av fem) inbundna i en volym.
Boknummer: 49902 Pris: 500 kr.

12 KVINNOR I 1900-TALETS SVENSKA KYRKOHISTORIA.
Skellefteå, Artos 2010. 182 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789175804880.
- Om Lydia Wahlström, Emilia Fogelklou, Jeanna Oterdahl, Elisabeth Hesselblad, Britt G. Hallqvist m fl.
Boknummer: 32121 Pris: 140 kr.

ÅBERG, Göran.
EMILIE PETERSEN, 'MORMOR PÅ HERRESTAD',OCH HENNES NÄTVERK.
Lund, Arcus förlag &Växjö, Växjö Stiftshistoriska sällskap 2005. 251 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. (Växjö Stiftshistoriska Sällskap skrifter, 14). ISBN: 9789188552587.
- Emilie Petersen, 'Mormor på Herrestad', okänd för många i dag, men i mitten av 1800-talet en välkänd person och centralgestalt i en kyrklig väckelse i Småland.
Boknummer: 49139 Pris: 120 kr.

ABRAHAMSON, Magnus.
EFTER KORSFÄSTELSEN. Om tro, förnuft och Jesu uppståndelse.
Skellefteå, Artos & Norma 2005. 144 sid. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9175802775.
Boknummer: 16891 Pris: 120 kr.

AHLSTRÖM, Gabriella.
ECCE HOMO. Berättelsen om en utställning.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1999. 257 sid. + 13 planschsidor med fotografier i färg av bilderna från utställningen. Illustrerad i texten med svartvita bilder. Format, 19x17 cm. Mjukhäftad i chockrosa omslag. ISBN: 9789100571436.
- Med löst bifogat texthäfte från utställningen. Om fotografen Elisabeth Ohlssons omdiskuterade fotoutställning och gränsen mellan helighet och hädelse.
Boknummer: 15147 Pris: 140 kr.

AKTUELLA LIVSÅSKÅDNINGAR. 1-2. Del 1: Existentialism, marxism. Del 2: Feminism, ekosofi, humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen.
Huvudred: Carl-Reinhold Bråkenhielm m. fl. Fjärde upplagan. Nora, Nya Doxa 1994. 318 & 258 sid. Två häftade volymer. Liten namnetikett på omslag och försättsblad. ISBN: 9188248283 & 9188248208.
- Antologi med filosofiska texter komplett i två volymer.
Boknummer: 39012 Pris: 200 kr.

(Apophthegmata Patrum) -
PARADISET. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen. Vol. 7: Olika berättelser som tränar oss i uthållighet och mod.
Red: Britt Dahlman & Per Rönnegård. Sturefors, Silentium 2016. 79 sid. Litet format, 15x10 cm. Fint häftat, oskuret och ouppskuret exemplar. Nyskick. (Silentium Apophthegmata, 7). ISBN: 9789198035087.
- Tvåspråkig utgåva med den grekiska originaltexten på ena sidan och den svenska översättningen på motstående sida. 'Ökenfädernas tänkespråk' kallas de anekdoter som återger utsagor och berättelser om män och kvinnor som levde som munkar, främst i den egyptiska öknen, på 300- och 400-talet.
Boknummer: 46292 Pris: 100 kr.

(Apophthegmata Patrum) -
PARADISET. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen. Vol. 8: Om att inte göra något för syns skull.
Red: Britt Dahlman & Per Rönnegård. Sturefors, Silentium 2017. 45 sid. Fint häftat, oskuret och ouppskuret exemplar. Nyskick. (Silentium Apophthegmata, 8). ISBN: 9789198379501.
- Tvåspråkig utgåva med den grekiska originaltexten på ena sidan och den svenska översättningen på motstående sida. 'Ökenfädernas tänkespråk' kallas de anekdoter som återger utsagor och berättelser om män och kvinnor som levde som munkar, främst i den egyptiska öknen, på 300- och 400-talet.
Boknummer: 46291 Pris: 100 kr.

ARBORELIUS, Anders.
ANDENS ABC. Att leva av det eviga ordet.
Stockholm, Libris 2011. 180 sid. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. ISBN: 9789173871624.
- A för Anden, B för Boten och C för Caritas. 28 kapitel om stora ord i kristendomen.
Boknummer: 54576 Pris: 120 kr.

ARBORELIUS, Anders.
DEN BRINNANDE PILEN. Karmels mystik genom tiderna.
Tågarp & Glumslöv, Karmeliterna 1986. 193 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. (Karmel, 18).
- Antologi med texter från olika epoker i karmelitordens historia.
Boknummer: 45665 Pris: 90 kr.

ARBORELIUS, Anders.
KARDINALENS NOVISÅR - ETT SLAGS POSTILLA.
Stockholm, Veritas 2018. 399 sid. Bokmärkesband. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9789187389467.
- Merparten av de predikningar, reträtter, föredrag och radioprogram som biskop Anders hållit under sitt första 'novisår' som kardinal.
Boknummer: 47509 Pris: 120 kr.

ARBORELIUS, Anders.
KORSVÄGEN.
Stockholm, Veritas 2010. 62 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789189684669.
- Meditation som utgår från korsvägstavlorna i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm.
Boknummer: 30661 Pris: 85 kr.

ARBORELIUS, Anders.
TROSMEDITATION.
Tågarp & Glumslöv, Karmeliterna 1987. 267 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Enstaka understrykningar i blyerts. (Karmel, 19).
Boknummer: 54581 Pris: 90 kr.

ARMSTRONG, Karen.
HISTORIEN OM GUD.
Stockholm, Forum 1995. 494 sid. Illustrerad med kartor. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Enstaka förstrykningar i marginalen. Med Gunnar Hillerdals namnteckning. ISBN: 9789137107189.
- Om hur människan uppfattat Gud och om gudsbilden genom tiderna sammanvävd med historia, filosofi, religions- och kulturhistoria. Avslutas med ordlista, litteraturförteckning, kartor och register.
Boknummer: 38989 Pris: 140 kr.

ARMSTRONG, Karen.
KAMPEN FÖR GUD. Fundamentalism inom judendom, kristendom och islam.
Stockholm, Forum 2000. 504 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789137116464.
- Beskriver de senaste 500 årens extremister inom judendomen, kristendomen och islam.
Boknummer: 27572 Pris: 140 kr.

ARNDT, Johan (1555-1621).
Johan Arndts fyra böcker OM DEN SANNA KRISTENDOMEN, hvartill kommit under namn af femte och sjette boken åtskilliga smärre afhanlingar.
Stockholm Beijers Bokföringsaktiebolag 1905. 901 sid. Inbunden i förlagets välbevarade ljusbruna originalklotband ryggtitel i guld. Frampärmen med en liten rar vinjett. Fria försättsbladet med prydlig namnteckning och 'På konfirmationsdagen 15 april 1910'.
- Tryckt år 1905 ovanligt nog i frakturstil, då stilen bara användes sporadiskt ännu i början av 1900-talet. Arndts inflytelserika uppbyggelsebok 'Sanna kristendom' utkom på svenska första gången 1647. Denna upplaga i 'Ny öfversättning af Samuel Gustaf Cavallin och Severin Cavallin'.
Boknummer: 55732 Pris: 200 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica