Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Svamp

Naturvetenskap > Svamp

14 titlar hittades, tid 0.01 sekunder.
Sida 1 (av 1) visar titlar 1-14.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

ANDERSSON, Nils Johan (1821-80).
VÅRA BÄSTA MAT-SVAMPAR eller kortfattad anvisning till de i vårt land förekommande mest matnyttiga svamparnes igenkännande och användning. Utgifven på föranstaltande af Kongl. Patriotiska Sällskapet.
Stockholm, A. Holmberg & Comp. 1867. 16 sid. text + 1 plansch i färglitografi 'Wåra bästa matsvampar' med bilder av 29 svampar. Stort format, 25x16 cm. Häftad med det ömtåliga främre, tryckta omslaget bevarat. Omslaget med lagerfläckar och två tunna påklistrade papperslappar. Titelbladet hårt lagerfläckat, påföljande sid. med enstaka ljusa lagerfläckar. Avslag från färgplanschen på den motstående sista sidan.
- Färgplanschen litograferad och tryckt av C. G. Höglind.
Boknummer: 5280 Pris: 750 kr.

ANDERSSON, Nils Johan.
VÅRA BÄSTA MAT-SVAMPAR eller kortfattad anvisning till de i vårt land förekommande mest matnyttiga svamparnes igenkännande och användning. Utgifven på föranstaltande af Kongl. Patriotiska Sällskapet.
Stockholm, A. Holmberg & Comp. 1867. 16 sid. text + 1 plansch i färglitografi 'Wåra bästa matsvampar' med bilder av 29 svampar. Stort format, 25x16 cm. Häftad med nött främre omslag. Främre omslag lite solkigt och med svaga fuktränder, bakre omslag saknas.
- Färgplanschen litograferad och tryckt av C. G. Höglind.
Boknummer: 51349 Pris: 500 kr.

FUNGORUM LIBRI BIBLIOTHECAE JOACHIM SCHLIEMANN. Books and Prints of four Centuries / Bücher und Schriften aus vier Jahrhunderten.
Ed: Winfried Uellner. 3. wesentlich erweiterte und verbesserte Auflage. Vaduz, J. Cramer & Hamburg, Elias Fries Gesellschaft für Pilzforschung 1976. 287 sid. Illustrerad med bilder av titelblad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 3768210758.
- Bibliografi. Förtecknar 1995 böcker och skrifter om svampar. - Triliungual text in Swedish, German, and English. Fine copy.
Boknummer: 23023 Pris: 220 kr.

GARNWEIDNER, Edmund.
SVAMPAR. Bestämningsbok för 414 arter.
Stockholm, Bonnier Alba 2001. 254 sid. Rikt fotoillustrerad med svampbilder i färg. I behändigt fickformat (18x10 cm) med mjuka pärmar i oömt plastomslag. ISBN: 9134506950.
- 414 svamparter med detaljerade beskrivningar fotograferade i sin naturliga miljö.
Boknummer: 10867 Pris: 90 kr.

KRIKOREV, Michael.
VÅRA 20 BÄSTA SVAMPAR.
Stockholm, Lind & Co 2014. 104 sid. Fotoillustrerad med svampbilder i färg. Spiralbunden rygg. ISBN: 9789174612561.
- Tjugo utvalda matsvampar för både nybörjare och vana svampplockare.
Boknummer: 55075 Pris: 120 kr.

LOHMEYER, Till R. -KÜNKELE, Ute.
SVAMPAR. Plockning och artbestämning. Mer än 600 arter.
Bath, Parragon Books 2008. 256 sid. Rikt fotoillustrerad med svampbilder i färg. Stort format, 27x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Omslaget nedtill med spår efter borttagen prislapp. ISBN: 9781445410913.
Boknummer: 49825 Pris: 120 kr.

LÖNNEGREN, A.V.
NORDISK SVAMPBOK med beskrifning öfver Sveriges och norra Europas allmännaste ätliga och giftiga svampar. De ätligas insamling, förvaring, anrättning, odling och beredning för afsättning i handeln. Lättfattlig framställning.
4:e tillökade upplagan. Stockholm, C.A.V. Lundholms Bokförlag 1913. 84 sid. + 4 planscher med bilder av 60 svampar i färglitografi. Inbunden i förlagets mörkbruna klotband med pärmdekor i guld. Frampärmen med fuktrand nederst som inte påverkar inlagan.
- Planscherna i färglitografi är tryckt hos Semmy Nyströms Lith. Anstalt, Stockholm.
Boknummer: 42086 Pris: 120 kr.

LÖNNEGREN, A.V.
PRAKTISK CHAMPINJONODLING jämte handledning för odling av några andra ätliga svampar.
Stockholm, Norstedt & Söner 1915. 76 sid. Illustrerad med några bilder i texten. Fint häftat ex. med ljusgult pappersomslag med omslagsbild.
Boknummer: 29199 Pris: 150 kr.

MÖRNER, Carl Th.
GASTEROMYCETEN TULOSTOMA BRUMALE PERS. Några data ur dess litteratur och inventering av dess utbredning inom Sverige och de Nordiska grannländerna.
Uppsala 1939. 16 sid. Illustrerad. Stort format, 24x16 cm. Klammerhäftad med eget tryckt omslag. Stämpel 'Från författaren'. (Särtryck ur 'Svensk Botanisk Tidskrift', Bd. 33:1).
Boknummer: 34325 Pris: 140 kr.

MÖRNER, Carl Th.
SÄLLSYNT JORDSTJÄRNA I SIN PRYDNO. (Jämte notis angående en annan buksvamp).
Lund 1931. 5 sid. Häftad med eget tryckt omslag. Stämpel 'Från författaren'. (Särtryck ur 'Botaniska Notiser', 1931).
Boknummer: 34322 Pris: 90 kr.

NÄSLUND, Görel Kristina.
TROLLSMÖR OCH TRATTKANTARELL. Svampbok för barn.
Stockholm, Rabén & Sjögren 1984. 55 sid. Illustrerad med bilder av Lars Klinting och fotografier. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbil. ISBN: 9129562198.
- Lättläst om 24 olika svampar i text och fotografier och tydliga detaljteckningar.
Boknummer: 52408 Pris: 90 kr.

PERSSON, Olle.
KANTARELLER.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1994. 117 sid. Rikt illustrerad med svampbilder i färg av Bo Mossberg. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789146164722.
- Om kantareller ur biologisk, ekologisk och kulturhistorisk synvinkel med ett antal recept på svamprätter.
Boknummer: 41473 Pris: 120 kr.

WALTY, Hans.
SCHWEIZER PILZTAFELN FÜR PRAKTISCHEN PILZSAMMLER. 1-3.
Del I i andra upplagan. 1944-47. (48),(84) & (84) pp. Illustrerade i färg. Tre häftade volymer.
Boknummer: 3974 Pris: 330 kr.

WRANGE, Eva.
SVAMPÄLSKARENS KOKBOK.
Stockholm, LTs förlag 1994. 108 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789136032116.
- Ingen svampbok utan en svampkokbok med recept från årets första murkla fram till höstens sista trattkantarell.
Boknummer: 41215 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica