Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Naturvetenskap, allmänt

Naturvetenskap > Naturvetenskap, allmänt

139 titlar hittades, tid 0.02 sekunder.
Sida 1 (av 7) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

[LÉVI-ALVARES, D. E.].
HVARFÖRE OCH DERFÖRE. Frågor och swar öfwer de wigtigaste händelser i naturen. För olärde. Efter 5:te franska upplagan, med förändringar och tillägg [av Carl Johan Bergman].
Första upplagan på svenska. Upsala, Leffler och Sebell 1839. 118 sid. Illustrerad med ett träsnitt i texten. Litet format, 13x11 cm. Inbunden i ett samtida skinnryggband med två markerade bind med tryckt, monterat omslag. Solkigt omslag och 25 sid. mot slutet med fuktrand nedtill. Försättsbladet med samtida tillskrift: 'Morfar gåfven till mej 1840 julen Ebba Karström' och 'till Ebba 1870'.
- Första upplagan på svenska, den andra upplagan utkom 1857 och den tredje 1866.
Boknummer: 46976 Pris: 250 kr.

[STURZENBECHER, Mårten (1760-1836)].
NÅGRA DELAR AF NATURKUNNIGHETEN PÅ ETT ALLDELES NYTT SÄTT BETRAKTADE. [1-5]. Första - Femte försöket.
Stockholm, del 1-4 tryckta hos A. Gadelius 1815-17 & del 5 Hedmanska Boktryckeriet 1817. 48, 48, 72, 71,(1) & 54 sid. + Register. (5) sid. Inbunden i ett samtida gråpappband med oskuren inlaga och handskriven ryggtitel. Pärmar och inlaga genomgående med lagerfläckar. Samtida namnteckning.
- Fem delar (av sex) i en volym.
Boknummer: 30208 Pris: 750 kr.

ACKERMAN, Diane.
SINNENAS NATURLÄRA.
Stockholm, Forum 1992. 294 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Mycket fint skick. ISBN: 9789137101774.
- Olika aspekter på mäniskans fem sinnen med fakta, folktro och historia om vår förmåga att lukta, smaka, höra, känna och se.
Boknummer: 39329 Pris: 120 kr.

AGASSIZ, Louis.
GISTS FROM AGASSIZ or PASSAGES ON THE INTELLIGENCE WORKING IN NATURE. Selected by John Kasper.
New York, Kasper & Horton 1953. 96 pp. Softbound in publisher's printed wrappers. (Square series, 3).
Boknummer: 15828 Pris: 100 kr.

AGNER, Eric (1642?-1727).
GEODAESIA SUECANA eller ÖRTUGA DELO-BOK, hwar uti följande delar hufwudsakeligen beskrifwes, I. Om jorde-mätning i gemen, desz grundskepelser, samt huru man deras innehåld och wärde finna kan. II. Om instrumenter som til mätningens afgörande fordras, deras bruk, samt en kort berättelse om Sweriges gamla myntz gällande. III. Huru jorde-ägor emellan åtskillige låttlagare lageligen samt konsteligen fördelas böra. IV. Om råå och rör, eller gräntzemärkens tilstånd och beskaffenheter. Theoretico-practice sammanskrifwen af Eric Agner Angermanno.
Stockholm, Hartwig Gercken 1730. (16),(1)-144 & 135-154,(24) sid. + 1 utvikbar plansch i träsnitt. Illustrerad i texten med träsnitt. Format, 20x15,5 cm. Inbunden i ett senare pergamentryggband med brun ryggtiteletikett och marmorerat pärmpapper.
- En av de äldsta svenska lantmäteriskrifterna. De sista opaginerade 24 sidorna utgörs av ett avtryck av Kungl. Maj:ts Instruction för lantmätare från 1725.
Boknummer: 34396 Pris: 2800 kr.

AHLSTRÖM, Carl Johan.
TAL VID HERR CARL WILHELM SCHEELES GRAF. Stockholm hos Swederes K. A. B. 1786.
Stockholm, Apotekarsocieteten 1936. 14 sid. Klammerhäftad med tryckt omslag.
- Nytryck från 1936 i faksimil efter originalet som utkom 1786.
Boknummer: 26737 Pris: 200 kr.

ALMQVIST, Kurt - WALLRUP, Erik (eds).
MEDVETANDE, GENETIK OCH SAMHÄLLE. Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2002.
Stockholm, Atlantis 2007. 201 sid. Inbunden i förlagets pappband med skyddsomslag. Nyskick.
- Innehåller bl a 'Förstämningssyndromens genetik. En lektion i komplexitet' av Martin Alda, 'Strålande, förkättrade drottning. Reflexioner kring den nya biologin' av Georg Klein, 'Bör vi förbättra den mänskliga naturen?' av Torbjörn Tännsjö, 'Gränser. Kartskiss över biotekniken i tyskt tänkande' av Erik Wallrup, 'Genteknik och personlig integritet' av Ludvig Beckman och 'Ett försvar för den mänskliga handlingsförmågan' av Kenan Malilk.
Boknummer: 24018 Pris: 120 kr.

ANGELINI, J. E. (1779-1807).
ENCYKLOPEDI FÖR BARN eller ETT KORT SAMMANDRAG AF ALLA WETTENSKAPER. Från franska öfversatt samt med tillägg och rättelser. Första delen.
Stockholm tryckt hos C. Delén 1803. Graverat titelblad,(12),308 sid. + Prenumerantförteckning. (6) sid. + 1 graverad plansch + 1 utvikbar färglagd 'Karta öfver jordgloben'. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Ryggen med dubbla linjer i guld. Titeletiketten lätt skavd, pärmpappret flammigt och inlagan med enstaka småfläckar. Den utvikbara kartan uppfordrad. Frampärmens insida med ägaranteckning 'Hushal. B; S; L; 1806' och C. R. Löwenborgs namnteckning daterad 1813. Titelbladets baksida med C. F. Löwenborgs prydliga namnteckning daterad 1813.
- Endast första delen (av två). Bakre pärmen nederst med samtida bokbindarstämpel 'Bund hos I. E. Svanberg'.
Boknummer: 51420 Pris: 500 kr.

ÅNGSTRÖM, Anders.
SVERIGES KLIMAT.
Stockholm, Generalstabens Litografiska Anstalt 1946. 105 sid. + tabeller och 6 utvikbara planscher i färg. Förlagets klotryggband med omslagsbild.
- Med diagram i färg som bl a visar lufttemperatur och nederbörd i Stockholm för åren mellan 1875-1945.
Boknummer: 13843 Pris: 100 kr.

ÅRSBERÄTTELSER OM VETENSKAPERNAS FRAMSTEG. Afgifne af Kongl. Vetenskaps-academiens embetsmän d. 31 Mars 1821.
Stockholm, tryckt hos J. P. Lindhs Enka 1822. (4),368,(1) sid. + Technologie. 369-382 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med ryggdekor i guld och tresidigt rödfärgade snitt.
- Första årgången.
Boknummer: 37557 Pris: 1200 kr.

ASTRO. Årg. 1982:1-1987:4.
Red: Göran Hasse, Jan Persson m fl. Lund, Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) 1982-87. Varje nr. om 20-24 sid. Rikt illustrerad med fotografier, stjärnkartor, diagram, ritningar m.m. Stort format, 29x21 cm. Privatbunden i ett klotryggband med maskinskriven ryggtiteletikett.
- De sex första årgångarna av den astronomiska kvartalstidskriften inbunden i en volym. Numera heter tidskriften 'Telescopium'. Innehåller bl a flera artiklar av en ung Ulf Danielsson i Ludvika, numera professor i teoretisk fysik, känd från TV och 'Ett Friggebodobservatorium' av Filip Bank i Alvesta.
Boknummer: 52200 Pris: 650 kr.

BALIBAR, Françoise.
EINSTEIN TÄNKAREN OCH FYSIKERN.
Stockholm, Berghs 1995. 143 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Lättillgängligt och rikt illustrerat om Einsteins livsverk och händelserika levnad.
Boknummer: 28888 Pris: 100 kr.

BARROW, John D.
UNIVERSUMS FÖDELSE.
Stockholm, Natur och Kultur 1995. 134 sid. Rikt illustrerad med diagram och kurvor. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Science Masters). ISBN: 9789127036277.
- Försöker förklara komplicerade vetenskapliga processer som styrt universums uppkomst. Översättning Hans-Uno Bengtsson.
Boknummer: 52234 Pris: 90 kr.

BENGTSSON, Hans-Uno.
FYSIKENS HORISONTER.
Stockholm, Rabén Prisma 1996. 228 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789151827872.
- Gedigen populärvetenskap på bengtssonskt manér. Innehåller tre avsnitt: 'Vid tidens horisont. Att bestämma jordens ålder och tidpunkten för skapelsen', 'Vid rummets horisont. Från Sacroboscos himlasfärer till stjärnbildernas skapare' samt 'Vid rumtidens horisont. Svarta hål och universums ände'.
Boknummer: 8286 Pris: 220 kr.

BERETTA, Marco.
THE STARRY MESSENGER AND THE POLAR STAR. Scientific relations between Italy and Sweden from 1500 to 1800.
Stockholm, Prato, Giunti 1995. 188 sid. Rikt illustrerad med fotografier, bilder av titelblad och bokillustrationer i kopparstick. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. (Uppsala Studies in History of Science, 22). ISBN: 8809207939.
- Catalogue of an exhibition held at the Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Boknummer: 37022 Pris: 250 kr.

BERGSTRÖM, Ingmar - FORSLING, Wilhelm.
I DEMOKRITOS FOTSPÅR. En vandring genom urämnesbegreppets historia från antiken till Nobelprisen.
Stockholm, Natur och Kultur 1992. 640 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789127029675.
- Vetenskapshistoria om materiebegreppet.
Boknummer: 13173 Pris: 250 kr.

BERNHARD, Carl Gustaf.
MED BERZELIUS BLAND FRANSKA SNILLEN OCH SLOCKNADE VULKANER.
Höganäs, Wiken 1985. 206 sid. Rikt illustrerad med foton och äldre historiska bilder. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets konstläderband utan skyddsomslag. ISBN: 917024233X.
Boknummer: 29716 Pris: 100 kr.

BERZELIUS, Jac.
BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR.
Stockholm, Kungl. Vetenskapsakademien 1979. 155 sid. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9171900039.
- Nytryck i faksimil efter H. G. Söderbaums utgåva från 1901. Med ett nytillkommet förord av Sten Lindroth. Tryckt i 500 exemplar.
Boknummer: 24980 Pris: 100 kr.

BERZELIUS, Jacob (1779-1848).
ÅRSBERÄTTELSE OM FRAMSTEGEN I PHYSIK OCH CHEMIE. 1822, 1824, 1826-1837. + SAK- och NAMN-REGISTER öfver alla av Berzelius till Kongl. Vetenskaps-akademien afgifna årsberättelser (1821-1847). Utgifvet af A. Wiemer.
Stockholm, Kungliga Vetenskapsakademien tryckt hos P. A. Norstedt & Söner 1824, 1826-37 & 1850. (1),19-191, 288, 318, 364, 334, 291, 272, 259, 355, 420,(2), 411, 481, 408, 412 + 1 utvikbar tabell, 312 sid. Uniformt inbundna i 15 välbevarade halvklotband med melerade ryggar i svart/vinrött och grönmarmorerade pärmpapper. Ryggarna med titel- och linjedekor i guld upptill och nederst. Årg. 1822 i ny upplaga tryckt 1827. Årg. 1824 saknar titelblad. Inlagorna ställvis lagerfläckiga. Med Stockholms Superfosfats Fabriks stpl. och 'Månsbos' exlibris.
- Uniformt inbunden svit om 12 årg. (1826-1837) + 2 årg. (1822 & 1824) samt en Registervolym.
Boknummer: 42666 Pris: 5500 kr.

BERZELIUS, Jöns Jacob (1779-1848).
DYGDEN UTGÖR VÅR SÄLLHET.
Utg: Jan Trofast. Lund 1994. 105 sid. Illustrerad. Förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. (Berzelius Sällskapets skriftserie, 2). ISBN: 91971657352.
- Jacob Berzelius dagboksanteckningar från gymnasietiden 1793-96 i Linköping.
Boknummer: 26405 Pris: 150 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica