Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Matematik

Naturvetenskap > Matematik

42 titlar hittades, tid 0.04 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

[RYDÉN, J.].
DEN LILLA KÄCKA OCH LUSTIGA RÄKNEMÄSTAREN eller En utvald samling af de mest nöjsammaste och qvicka hufvudräknings-gåtor. Samlade och förbättrade af J. R...n.
Wexjö, på eget förlag, tryckt i f. d. Rasks Boktryckeri 1846. 24 sid. Häftad, oskuren och ouppskuren med tryckta främre och bakre omslag. Bakre omslag och några sidor från slutet med svag fuktrand.
- Växjötryck.
Boknummer: 36882 Pris: 500 kr.

AGNER, Eric (1642?-1727).
GEODAESIA SUECANA eller ÖRTUGA DELO-BOK, hwar uti följande delar hufwudsakeligen beskrifwes, I. Om jorde-mätning i gemen, desz grundskepelser, samt huru man deras innehåld och wärde finna kan. II. Om instrumenter som til mätningens afgörande fordras, deras bruk, samt en kort berättelse om Sweriges gamla myntz gällande. III. Huru jorde-ägor emellan åtskillige låttlagare lageligen samt konsteligen fördelas böra. IV. Om råå och rör, eller gräntzemärkens tilstånd och beskaffenheter. Theoretico-practice sammanskrifwen af Eric Agner Angermanno.
Stockholm, Hartwig Gercken 1730. (16),(1)-144 & 135-154,(24) sid. + 1 utvikbar plansch i träsnitt. Illustrerad i texten med träsnitt. Format, 20x15,5 cm. Inbunden i ett senare pergamentryggband med brun ryggtiteletikett och marmorerat pärmpapper.
- En av de äldsta svenska lantmäteriskrifterna. De sista opaginerade 24 sidorna utgörs av ett avtryck av Kungl. Maj:ts Instruction för lantmätare från 1725.
Boknummer: 34396 Pris: 2800 kr.

ANDERSSON, Marie.
LANDET MATEMATICA.
Stockholm, Natur och Kultur 2005. 104 sid. Rikt illustrerad med roliga teckningar och geometriska figurer. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789127615830.
- Sex fristående kapitel tar upp olika områden inom matematiken: geometriska former, längd, avstånd, tid, volym och vikt. För barn i förskoleklass och åk 1.
Boknummer: 39198 Pris: 250 kr.

ANDERSSON, Roloff (1744-1828).
ARITHMETICA TIRONICA, eller Kort och grundlig anwisning at practice lära all nödwändig hus- och handels-räkning efter den nu för tiden mäst brukliga och fördelaktigaste läro-methode. Til allmänhetens och i synnerhet scholarnes tjenst och nytta, efter sednaste Kongl. maj:ts mynt-ordning samlad.
Fjerde förbättrade upplagan. Örebro, Nils Magnus Lindh 1812. (8),326 sid. Inbunden i ett välbevarat, samtida halvfranskt band med orangefärgad ryggtiteletikett. Tresidigt marmorerade snitt. Namnteckning Theodor Hertzman daterad 1836.
- Frampärmens insida med G. O. Adelborgs prydliga kollationeringsanteckningar.
Boknummer: 30221 Pris: 440 kr.

BECKMARK, Nils Peter.
UTKAST TIL FÖRELÄSNINGAR ÖFVER ALGEBRA.
Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg 1794. (2),80 sid. Häftad och oskuren i gråpappersomslag. Ryggpappret saknas. Främre omslag och titelbladet loss.
- Nils Petter Beckmarck (1753-1815), lektor i matematik vid kadettskolan i Karlskrona och 1792 lektor i samma ämne vid Krigsakademien på Karlberg.
Boknummer: 43944 Pris: 350 kr.

BODANIS, David.
ELEKTRICITET. Historien om universums mäktigaste kraft.
Stockholm, Norstedts 2005. 278 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9789113011004.
- Elektricitetens historia från den första telegrafkabeln över Atlanten till eldstormens Hamburg under andra världskriget, över det mänskliga nervsystemet, e-posten och universums födelse ingående, men ändå lättfattligt, förklarad.
Boknummer: 47615 Pris: 140 kr.

BRUSIIN, Axel.
STUDIER ÖFVER NÅGRA FUNKTIONALKEKVATIONER I FORM AF ADDITIONSTEOREM.
Avhandling. Stockholm 1897. 42 sid. Häftad. Stort format, 25x18 cm. Svag rygg. Omslaget med några revor och pappersförlust i övre ytterhörn, som ej påverkar texten.
Boknummer: 40707 Pris: 250 kr.

CAMUS, M. [Charles-Étienne-Louis].
COURS DE MATHÉMATIQUE. 3 Parties en 4 vols. Première Partie: Élémens d'Arithmétique. Seconde Partie: Élémens de Géométrie, theorique et pratique. Troisième Partie: Tom. 1: Élémens de Mechanique Statique. Tom. 2: Élémens de Mechanique Statique.
Nouvelle édition. Paris, Ballard (Vol. 1-2: 1753 & 1755) & Paris, Durand (Vol. 3-4) 1758-1759. Vol. 1: VIII,(4),480 pp. + 1 folded engraved plate. Vol. 2: (2),VI,568 pp. + 25 folded engraved plates. Vol. 3: XX,375,(1) pp. + 28 folded engraved plates. Vol. 4: VIII,459 pp. + 36 folded engraved plates. Large 8vo. Bound in 4 fine, contemporary full mottled calf. Spine with five raised bands, richly gilt compartments, tome- and titlelabels with gilt lettering. Red edges and marbled end papers. Owner’s contemporary signature of W. Rappe on free front fly-leaf. A very nice and clean copy.
Boknummer: 46434 Pris: 7500 kr.

CARROLL, Lewis.
SYMBOLIC LOGIC + THE GAME OF LOGIC.Recreations of Lewis Carroll. (Both books bound as one).
Unabridged edition of two books. New York, Dover Publications and Berkeley 1958. 199 & 96 pp. Illustrated. Softbound in pictorial wrappers. As new. ISBN: 9780486204925.
- Lewis Carroll, author of 'Alice in Wonderland' is well known for his fiction, but his tenure as professor of mathematics at Oxford university is less well known as is his love of logic problems.
Boknummer: 45267 Pris: 140 kr.

CHOQUET, [Charles].
TRAITÉ D'ALGÈBRE.
Paris, Mallet-Bachelier 1856. XVI,551 pp. Contemporaty half brown leather with marbled boards and edges.
Boknummer: 41860 Pris: 500 kr.

DAMM, Ivar.
SLUMPEN. Något om sannolikhetsberäkning och dess tillämpning på spel, lotterier, statistik, försäkringsväsen m m.
2:a omarbetade upplagan. Stockholm 1909. 42 sid. Fint häftat ex. i illustrerat originalomslag. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, 32).
Boknummer: 8875 Pris: 100 kr.

DEN GODE LÄRAREN OCH DET GODA LÄROSÄTET. Vänbok till Anders Tengstrand.
Red: Elisabeth Stenborg. Växjö, Växjö University Press 2002. 205 sid. Stort format, 24x16 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9176363260.
- Texterna i boken är samlade under fyra rubriker: 'Abstraktioner', 'Matematik och pedagogik', 'Från filial till universitet' och 'Eulogia' (beröm, lovprisning).
Boknummer: 49862 Pris: 185 kr.

DERBYSHIRE, John.
PRIME OBSESSION. Bernhard Riemann and the Greatest Unsolved Problem in Mathematics.
Washington, Joseph Henry Press 2003. 422 pp. Illustrated with black/white photos and drawings. Publisher's cloth, pictorial dust jacket. Fine condition. ISBN: 9790309085495.
Boknummer: 41776 Pris: 240 kr.

EKELÖF, Stig.
FRÅN EUKLIDES TILL NEWTON. Tvåtusen års matematik och naturvetenskap speglade i Ingenjörsvetenskapsakademiens Sjögrensbibliotek.
Stockholm 1973. 115 sid. Illustrerad med äldre naturvetnskapliga bokillustrationer. Fint häftat ex. (Kungl. bibliotekets utställningskatalog, 66).
- Beskrivning med förklarande kommentarer av 69 matematiska och naturvetenskapliga böcker som haft stor betydelse för mänskligheten.
Boknummer: 4528 Pris: 100 kr.

ELFFERS, Joost.
TANGRAM. Det gamla kinesiska pusslet.
Stockholm, Prisma 1981. 42,169,(47) sid. + Tangram-brickor i en separat förpackning. Illustrerad med bilder av 1600 olika figurer. Häftad med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9151814757.
- Urgammalt kinesiskt pussel. Med 7 Tangrambitar kan man göra tusentals olika figurer.
Boknummer: 40668 Pris: 250 kr.

(ENBOM, Anders)
SAMMANDRAG AF SWENSKA HISTORIEN samt af Sweriges och Norges Geografi jemte En kort underrättelse om Räknings-sätten i enkla tal och sorter.
Sjette tillökta upplagan. Fahlun, Huldbergska boktryckeriet 1854. 71 sid. Häftad med tryckt omslag. Skadad rygg.
Boknummer: 330 Pris: 120 kr.

ENCYKLOPÄDIE DER MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN mit Einschluss ihrer Anwendungen. Band I: Arithmetik und Algebra. 2 vols. Band II: Analysis. 3 vols. Band III: Geometrie. 2 vols. Band IV: Mechanik. 3 vols. Band V: Physik. 3 vols. Band VI: Geodäsie und Astronomie. 1 vol.
Hrsg: H. Burkhardt, W. Fr. Meyer, H. Mohrmann, K. Schwarzschild, S. Oppenheim, Ph. Furtwängler etc. Leipzig, Verlag von B.G. Teubner 1898-1935. Illustrated with figures in the text. Size, 25x17 cm. Ex-library set, partly with stamps on title pages and for the 'Hefts' to front covers.
- Issued in numerous 'Hefts' during a period of 37 years. Bound in 15 stout contemporary halfcloth volumes and 30 'Hefts' in original printed wrappers. An almost complete set of this monumental work in the history of mathematics.
Boknummer: 42665 Pris: 6500 kr.

ENZENSBERGER, Hans Magnus.
SIFFERDJÄVULEN. En bok att stoppa under huvudkudden för alla som är rädda för matematik.
Stockholm, Alfabeta 1998. 262 sid. Rikt illustrerad. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789177127826.
- Matematikbok lämplig för åldern 9-12 år.
Boknummer: 40809 Pris: 185 kr.

EUKLIDES (ca 300 f. Kr).
DE SEX FÖRSTA JÄMTE ELLOFTE OCH TOLFTE BÖCKERNA AV EUCLIDIS ELEMENTA, eller Grundeliga inledning til geometrien, til riksens ungdoms tjenst på svenska språket utgifne af Mårten Strömer.
Upsala, tryckt hos J. Edman 1774. (18),429,(1) sid. Illustrerad i texten med ett stort antal träsnittsfigurer. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med upphöjda bind och ljusbrun ryggtiteletikett. Nötta pärmkanter och något nött pärmpapper. Blanka eftersättsbladet delvis bortrivet. Frampärmens insida med gamla anteckningar. Titelbladet nederst med samtida namnteckning. Några bilder färglagda, i övrigt ren och fin inlaga.
Boknummer: 52013 Pris: 550 kr.

FREIBERGER, Marianne - THOMAS, Rachel.
MATEMATIK I KVADRAT. 100 begrepp att känna till.
Stockholm, Lind & Co 2017. 255 sid. Rikt illustrerad med foton, formler, diagram och kurvor. Litet format, 17x14 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789174616873.
- Lättläst om 100 grundläggande begrepp: att beräkna räntor, förstå sannolikhet m.m.
Boknummer: 49708 Pris: 100 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica