Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Fysik & kemi

Naturvetenskap > Fysik & kemi

65 titlar hittades, tid 0.01 sekunder.
Sida 1 (av 4) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

[EHRENHEIM, Fredrik Wilhelm von (1753-1828)].
SAMLINGAR I ALLMÄN PHYSIK, 1:a Delen: Fragmenter af natur-philosophiens och natur-lärans historia. D:o af meteorologiens.
Stockholm, tryckt hos Olof Grahn 1822. Graverat titelblad,358 sid. + Rättelser (1 sid). Sammanbunden med: EHRENHEIM, Fredrik Wilhelm von. FRAGMENTER AF METEOROLOGIENS HISTORIA. Stockholm, tryckt hos Ernst Ad. Ortman 1822. (2),165 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med marmorerat pärmpapper. Ryggen överst med en liten del av skinnet bortnött. Genomgående ljusa lagerfläckar, främst i marginalerna. Första delen med understrykningar med rödpenna.
- Två arbeten i en volym.
Boknummer: 33260 Pris: 1350 kr.

A BERLINER RESEARCH REPORT ON MELAMINE.
New York, J.J. Berliner & Staff utan tryckår (1950-tal). Stenciltryck. 40,(1) sid. + 1 plansch med foton. Illustrerad med kemiska formler i texten. Stort format, 28x21 cm. Häftad med provpåsklämmor i ryggen. Omslaget med ett utstansat rektangulärt hål för titeln 'Melamine'. Med Stockholms Superfosfats Fabriks stpl.
Boknummer: 42559 Pris: 220 kr.

ARRHENIUS, Svante.
THEORIEN DER CHEMIE. Nach Vorlesungen gehalten an der Universität von Kalifornien zu Berkeley.
Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft 1906. VII,177 sid. Illustrerad med 22 bilder i texten. Inbunden i förlagets klotband med tresidigt rödfärgade snitt. Ryggen blekt och nött upptill. Med Stockholms Superfosfats Fabriks stpl. och 'Månsbos' exlibris.
Boknummer: 42101 Pris: 220 kr.

BAUMGARTNER, A[ndreas (1793-1865)].
MEKANIKEN, i dess användning vid KONSTER och HANDTVERK.
Fahlun, P. A. Huldbergs boktryckeri, 1842. VIII,509 sid. + Rättelser (1 sid) + 9 utvikbara planscher i litografi med 273 bilder. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med tresidigt marmorerade snitt. Titelbladet överst med gammal, något kladdig namnteckning som färgat av sig på påföljande två sid. Ryggskinnet nött och krackelerat, yttre falsar med sprickbildningar nedtill och överst.
Boknummer: 39900 Pris: 440 kr.

BECK, Wilhelm - DUMRATH, O.H.
Naturkrafterna och deras användning. 1-2.
Stockholm, Nordiska Bokförlaget 1917. 8, 752 sid. + 1216, 26 sid. + 46 fotoplanscher + 18 planscher i färg varav 6 utvikbara. Sex av färgplanscherna är tryckta i färglitografi. Rikt illustrerade med bilder i texten. Två fina halvfranska band med gulddekorerade ryggar och marmorerade snitt. Fint skick.
- Del 1: De allmänna fysikaliska och kemiska företeelser och deras tillämpning. Del 2: Elektriciteten och dess tekniska tillämpningar. Färgplanscher med trevliga bilder av en 'automobil', 'persontågslokomotiv', 'telefonapparat', 'dynamomaskin', 'apparater för trådlös telegrafi', 'ångturbin' m.m.
Boknummer: 13241 Pris: 770 kr.

BENGTSSON, Hans-Uno.
FYSIK FÖR FEM SINNEN. Kyssar, vin och älskog ur fysikens perspektiv.
Västerås, ICA Bokförlaget 1996. 196 sid. Rikt illustrerad med teckningar och formler. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Mycket fint skick. ISBN: 9153416120.
- Gedigen populärvetenskap på bengtssonskt manér.
Boknummer: 38180 Pris: 175 kr.

BENGTSSON, Hans-Uno.
FYSIKENS HORISONTER.
Stockholm, Rabén Prisma 1996. 228 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789151827872.
- Gedigen populärvetenskap på bengtssonskt manér. Innehåller tre avsnitt: 'Vid tidens horisont. Att bestämma jordens ålder och tidpunkten för skapelsen', 'Vid rummets horisont. Från Sacroboscos himlasfärer till stjärnbildernas skapare' samt 'Vid rumtidens horisont. Svarta hål och universums ände'.
Boknummer: 8286 Pris: 220 kr.

BERGSTRÖM, Ingmar - FORSLING, Wilhelm.
I DEMOKRITOS FOTSPÅR. En vandring genom urämnesbegreppets historia från antiken till Nobelprisen.
Stockholm, Natur och Kultur 1992. 640 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789127029675.
- Vetenskapshistoria om materiebegreppet.
Boknummer: 13173 Pris: 250 kr.

BERZELIUS, Jacob (1779-1848).
ÅRSBERÄTTELSE OM FRAMSTEGEN I PHYSIK OCH CHEMIE. 1822, 1824, 1826-1837. + SAK- och NAMN-REGISTER öfver alla av Berzelius till Kongl. Vetenskaps-akademien afgifna årsberättelser (1821-1847). Utgifvet af A. Wiemer.
Stockholm, Kungliga Vetenskapsakademien tryckt hos P. A. Norstedt & Söner 1824, 1826-37 & 1850. (1),19-191, 288, 318, 364, 334, 291, 272, 259, 355, 420,(2), 411, 481, 408, 412 + 1 utvikbar tabell, 312 sid. Uniformt inbundna i 15 välbevarade halvklotband med melerade ryggar i svart/vinrött och grönmarmorerade pärmpapper. Ryggarna med titel- och linjedekor i guld upptill och nederst. Årg. 1822 i ny upplaga tryckt 1827. Årg. 1824 saknar titelblad. Inlagorna ställvis lagerfläckiga. Med Stockholms Superfosfats Fabriks stpl. och 'Månsbos' exlibris.
- Uniformt inbunden svit om 12 årg. (1826-1837) + 2 årg. (1822 & 1824) samt en Registervolym.
Boknummer: 42666 Pris: 5500 kr.

(Berzelius) - SÖDERBAUM, H.G.
JAC. BERZELIUS LEVNADSTECKNING. 1-2.
Utg: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Stockholm 1929. Del 1: IX,547,(17) sid. + tabeller & planscher. Del 2: VIII,540,(14) sid. + planscher. Två häftade och oskurna volymer.
- De två första delarna (av tre) av den stora biografin om Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), kemist och en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
Boknummer: 39461 Pris: 350 kr.

(Berzelius) - TROFAST, Jan.
BREVVÄXLINGEN MELLAN JÖNS JACOB BERZELIUS OCH CARL PALMSTEDT. Del 1-2.
Stockholm, Kungl. Vetenskapsakademien 1979-81. (6),322 & (2),498 sid. Sparsamt illustrerade. Inbundna i förlagets två mörkgröna klotband med välbevarade skyddsomslag. ISBN: 9171900055 & 9171900063.
Boknummer: 23709 Pris: 330 kr.

BLOMSTRAND, C. W.
KORT LÄROBOK I OORGANISK KEMI.
Andra upplagan. Lund, Gleerups 1878. (6),154 sid. Sammanbunden med: KEYSER, C. Joh. TILLÄGG TILL PROF. C.W. BLOMSTRANDS KORT LÄROBOK I OORGANISK KEMI. Norrköping 1877. 68 sid. Illustrerad. + KEYSER, Carl Johan. KORT LÄROBOK I ORGANISK KEMI. Till tekniska elementarskolornas tjenst. Stockholm 1878. 136 sid. Tre arbeten inbundna i ett samtida skinnryggband. Ryggen med linjedekor i guld.
- Tre arbeten i en volym.
Boknummer: 41867 Pris: 240 kr.

BODANIS, David.
E=mc². Historien om världens mest kända ekvation.
Stockholm, Norstedts 2003. 366 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789113009025.
- Einsteins relativitetsteori ingående, men ändå lättfattligt, förklarad.
Boknummer: 30528 Pris: 125 kr.

BODANIS, David.
ELEKTRICITET. Historien om universums mäktigaste kraft.
Stockholm, Norstedts 2005. 278 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9789113011004.
- Elektricitetens historia från den första telegrafkabeln över Atlanten till eldstormens Hamburg under andra världskriget, över det mänskliga nervsystemet, e-posten och universums födelse ingående, men ändå lättfattligt, förklarad.
Boknummer: 47615 Pris: 140 kr.

BOYLE, Robert Boyle (1627-1691).
THE SCEPTICAL CHYMIST: OR CHYMICO-PHYSICAL DOUBTS & PARADOXES. 1-2. Touching the spagyrist's principles commonly call'd hypostatical, As they are wont to be propos'd and defended by the generality of alchymists : whereunto is præmis'd part of another discourse relating to the same subject.
London, Dawsons of Pall Mall 1965. (18),34 & 35-442 sid. Två delar i förlagets bruna skinnryggband med ryggtitel i guld. Fint skick.
- Upplaga: 500 ex. Nytryck i faksimil från 1965 efter originalet som utkom i London 1661. Andra delen med särskilt titelblad 'THE SCEPTICAL ... & PARADOXES. Touching the experiments whereby vulgar spagyrists are wont to endeavour to evince their salt, sulphur and mercury, to be the true principles of things'.
Boknummer: 33869 Pris: 1350 kr.

BUFF, H. - KOPP, H. - ZAMMINER, F.
LEHRBUCH DER PHYSIKALISCHEN UND THEORETISCHEN CHEMIE. 1:1. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten.
Zweite Auflage. Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn 1863. IX,553 sid. Illustrerad i texten med trästick. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med ryggtitel i guld. Frampärmens insida med handskriven anteckning 'Westerviks Läroverk'. (Graham-Otto's ausführliches Lehrbuch der Chemie).
Boknummer: 33567 Pris: 440 kr.

CAVALLO, Tiberius (1749-1809).
FULLSTÄNDIG AFHANDLING OM ELECTRICITETEN. Del 1. Öfversättning jemte Tillägg och Anmärkningar af Carl. Gust. Sjöstén, Carl Pet. Ohrling.
Avhandling. Lund, tryckt hos Joh. Lundblad, på öfversättarnes förlag 1795. (14),207,(2) sid. Inbunden i ett fint, samtida helt skinnband med rik ryggdekor i guld och tresidigt rödfärgde snitt. Frampärmens insida med spår av borttaget exlibris. Försättsbladet med gammal namnteckning 'Fr. Nathell'.
- Första delen (av tre). - First part (of three). Swedish translation of the treatise on electricity by the Italian physicist Tiberio Cavallo. Cavallo underlined the utility of using electricity in the treatment of human diseases.
Boknummer: 43668 Pris: 440 kr.

CROSLAND, Maurice P.
HISTORICAL STUDIES IN THE LANGUAGE OF CHEMISTRY.
First edition. London, Heinemann Educational Books 1962. 406 pp. + 8 plates. Publisher's dark green cloth, worn dust jacket. Bookplate of Stig Nilsson with his underlinings in ink.
- Definitive historical survey of alchemical and chemical terminology.
Boknummer: 45181 Pris: 360 kr.

DANIELSSON, Ulf.
MÖRKRET VID TIDENS ÄNDE. En bok om universums mörka sida.
Stockholm, Fri Tanke förlag 2015. 188 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9789187513459.
Boknummer: 45903 Pris: 185 kr.

EKHOLM - FRAENKEL - HÖRBECK - SCHALE.
FYSIK 1000. Övningsuppgifter med fullständiga lösningar för gymnasiet och högskolans basår.
Göteborg, Konvergenta HB 2020. 301 sid. Rikt illustrerad med formler, tecknade bilder och geometriska figurer. Stort format, 30x21 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789197370875.
- Övningbok med 1000 fullständigt lösta uppgifter i fysik till kurserna Fysik 1 och Fysik 2 på gymnasiet och högskolans basår.
Boknummer: 51531 Pris: 160 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-21 Antikvariat Classica