Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Fysik & kemi

Naturvetenskap > Fysik & kemi

67 titlar hittades, tid 0.03 sekunder.
Sida 1 (av 4) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

[EHRENHEIM, Fredrik Wilhelm von (1753-1828)].
SAMLINGAR I ALLMÄN PHYSIK, 1:a Delen: Fragmenter af natur-philosophiens och natur-lärans historia. D:o af meteorologiens.
Stockholm, tryckt hos Olof Grahn 1822. Graverat titelblad,358 sid. + Rättelser (1 sid). Sammanbunden med: EHRENHEIM, Fredrik Wilhelm von. FRAGMENTER AF METEOROLOGIENS HISTORIA. Stockholm, tryckt hos Ernst Ad. Ortman 1822. (2),165 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med marmorerat pärmpapper. Ryggen överst med en liten del av skinnet bortnött. Genomgående ljusa lagerfläckar, främst i marginalerna. Första delen med understrykningar med rödpenna.
- Två arbeten i en volym.
Boknummer: 33260 Pris: 1350 kr.

A BERLINER RESEARCH REPORT ON MELAMINE.
New York, J.J. Berliner & Staff utan tryckår (1950-tal). Stenciltryck. 40,(1) sid. + 1 plansch med foton. Illustrerad med kemiska formler i texten. Stort format, 28x21 cm. Häftad med provpåsklämmor i ryggen. Omslaget med ett utstansat rektangulärt hål för titeln 'Melamine'. Med Stockholms Superfosfats Fabriks stpl.
Boknummer: 42559 Pris: 220 kr.

ARRHENIUS, Svante.
THEORIEN DER CHEMIE. Nach Vorlesungen gehalten an der Universität von Kalifornien zu Berkeley.
Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft 1906. VII,177 sid. Illustrerad med 22 bilder i texten. Inbunden i förlagets klotband med tresidigt rödfärgade snitt. Ryggen blekt och nött upptill. Med Stockholms Superfosfats Fabriks stpl. och exlibris 'Månsbo'.
Boknummer: 42101 Pris: 220 kr.

ASTRO. Årg. 1982:1-1987:4.
Red: Göran Hasse, Jan Persson m fl. Lund, Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) 1982-87. Varje nr. om 20-24 sid. Rikt illustrerad med fotografier, stjärnkartor, diagram, ritningar m.m. Stort format, 29x21 cm. Privatbunden i ett klotryggband med maskinskriven ryggtiteletikett.
- De sex första årgångarna av den astronomiska kvartalstidskriften inbunden i en volym. Numera heter tidskriften 'Telescopium'. Innehåller bl a flera artiklar av en ung Ulf Danielsson i Ludvika, numera professor i teoretisk fysik, känd från TV och 'Ett Friggebodobservatorium' av Filip Bank i Alvesta.
Boknummer: 52200 Pris: 650 kr.

BAUMGARTNER, A[ndreas (1793-1865)].
MEKANIKEN, i dess användning vid KONSTER och HANDTVERK.
Fahlun, P. A. Huldbergs boktryckeri, 1842. VIII,509 sid. + Rättelser (1 sid) + 9 utvikbara planscher i litografi med 273 bilder. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med tresidigt marmorerade snitt. Titelbladet överst med gammal, något kladdig namnteckning som färgat av sig på påföljande två sid. Ryggskinnet nött och krackelerat, yttre falsar med sprickbildningar nedtill och överst.
Boknummer: 39900 Pris: 440 kr.

BECK, Wilhelm - DUMRATH, O.H.
Naturkrafterna och deras användning. 1-2.
Stockholm, Nordiska Bokförlaget 1917. 8, 752 sid. + 1216, 26 sid. + 46 fotoplanscher + 18 planscher i färg varav 6 utvikbara. Sex av färgplanscherna är tryckta i färglitografi. Rikt illustrerade med bilder i texten. Två fina halvfranska band med gulddekorerade ryggar och marmorerade snitt. Fint skick.
- Del 1: De allmänna fysikaliska och kemiska företeelser och deras tillämpning. Del 2: Elektriciteten och dess tekniska tillämpningar. Färgplanscher med trevliga bilder av en 'automobil', 'persontågslokomotiv', 'telefonapparat', 'dynamomaskin', 'apparater för trådlös telegrafi', 'ångturbin' m.m.
Boknummer: 13241 Pris: 770 kr.

BENGTSSON, Hans-Uno.
FYSIKENS HORISONTER.
Stockholm, Rabén Prisma 1996. 228 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789151827872.
- Gedigen populärvetenskap på bengtssonskt manér. Innehåller tre avsnitt: 'Vid tidens horisont. Att bestämma jordens ålder och tidpunkten för skapelsen', 'Vid rummets horisont. Från Sacroboscos himlasfärer till stjärnbildernas skapare' samt 'Vid rumtidens horisont. Svarta hål och universums ände'.
Boknummer: 8286 Pris: 120 kr.

BERGSTRÖM, Ingmar - FORSLING, Wilhelm.
I DEMOKRITOS FOTSPÅR. En vandring genom urämnesbegreppets historia från antiken till Nobelprisen.
Stockholm, Natur och Kultur 1992. 640 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789127029675.
- Vetenskapshistoria om materiebegreppet.
Boknummer: 13173 Pris: 250 kr.

BERZELIUS, Jacob (1779-1848).
ÅRSBERÄTTELSE OM FRAMSTEGEN I PHYSIK OCH CHEMIE. 1822, 1824, 1826-1837. + SAK- och NAMN-REGISTER öfver alla av Berzelius till Kongl. Vetenskaps-akademien afgifna årsberättelser (1821-1847). Utgifvet af A. Wiemer.
Stockholm, Kungliga Vetenskapsakademien tryckt hos P. A. Norstedt & Söner 1824, 1826-37 & 1850. (1),19-191, 288, 318, 364, 334, 291, 272, 259, 355, 420,(2), 411, 481, 408, 412 + 1 utvikbar tabell, 312 sid. Uniformt inbundna i 15 välbevarade halvklotband med melerade ryggar i svart/vinrött och grönmarmorerade pärmpapper. Ryggarna med titel- och linjedekor i guld upptill och nederst. Årg. 1822 i ny upplaga tryckt 1827. Årg. 1824 saknar titelblad. Inlagorna ställvis lagerfläckiga. Med Stockholms Superfosfats Fabriks stpl. och exlibris 'Månsbo'.
- Uniformt inbunden svit om 12 årg. (1826-1837) + 2 årg. (1822 & 1824) samt en Registervolym.
Boknummer: 42666 Pris: 5500 kr.

(Berzelius) - SÖDERBAUM, H.G.
JAC. BERZELIUS LEVNADSTECKNING. 1-2.
Utg: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Stockholm 1929. Del 1: IX,547,(17) sid. + tabeller & planscher. Del 2: VIII,540,(14) sid. + planscher. Två häftade och oskurna volymer.
- De två första delarna (av tre) av den stora biografin om Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), kemist och en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
Boknummer: 39461 Pris: 350 kr.

(Berzelius) - TROFAST, Jan.
BREVVÄXLINGEN MELLAN HERR PROFESSOREN JAC. BERZELIUS OCH HANS EXCELLENS H. G. TROLLE WACHTMEISTER. Del 2-3.
Stockholm, Kungl. Vetenskapsakademien 2000-02. 405 & 471 sid. Sparsamt illustrerade. Stort format, 25x17 cm´. Inbundna i förlagets två pappband med välbevarade, illustrerade skyddsomslag. ISBN: 919716576X & 9197165778.
- Två delar (av tre) om en korrespondens från en över 30 år lång vänskap skildrad genom 750 brev.
Boknummer: 52601 Pris: 200 kr.

BLOMSTRAND, C. W.
KORT LÄROBOK I OORGANISK KEMI.
Andra upplagan. Lund, Gleerups 1878. (6),154 sid. Sammanbunden med: KEYSER, C. Joh. TILLÄGG TILL PROF. C.W. BLOMSTRANDS KORT LÄROBOK I OORGANISK KEMI. Norrköping 1877. 68 sid. Illustrerad. + KEYSER, Carl Johan. KORT LÄROBOK I ORGANISK KEMI. Till tekniska elementarskolornas tjenst. Stockholm 1878. 136 sid. Tre arbeten inbundna i ett samtida skinnryggband. Ryggen med linjedekor i guld.
- Tre arbeten i en volym.
Boknummer: 41867 Pris: 240 kr.

BODANIS, David.
E=mc². Historien om världens mest kända ekvation.
Stockholm, Norstedts 2003. 366 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789113009025.
- Einsteins relativitetsteori ingående, men ändå lättfattligt förklarad.
Boknummer: 30528 Pris: 120 kr.

BODANIS, David.
ELEKTRICITET. Historien om universums mäktigaste kraft.
Stockholm, Norstedts 2005. 278 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9789113011004.
- Elektricitetens historia från den första telegrafkabeln över Atlanten till eldstormens Hamburg under andra världskriget, över det mänskliga nervsystemet, e-posten och universums födelse ingående, men ändå lättfattligt, förklarad.
Boknummer: 47615 Pris: 140 kr.

BOYLE, Robert Boyle (1627-91).
THE SCEPTICAL CHYMIST: OR CHYMICO-PHYSICAL DOUBTS & PARADOXES. 1-2. Touching the spagyrist's principles commonly call'd hypostatical, As they are wont to be propos'd and defended by the generality of alchymists : whereunto is præmis'd part of another discourse relating to the same subject.
Tryckt i 500 exemplar. London, Dawsons of Pall Mall 1965. (18),34 & 35-442 sid. Två delar inbundna i förlagets välbevarade bruna skinnryggband med ryggtitel i guld. Fint skick.
- Nytryck i faksimil från 1965 efter originalet som utkom i London 1661. Andra delen med särskilt titelblad 'THE SCEPTICAL ... & PARADOXES. Touching the experiments whereby vulgar spagyrists are wont to endeavour to evince their salt, sulphur and mercury, to be the true principles of things'.
Boknummer: 33869 Pris: 650 kr.

CAVALLO, Tiberius (1749-1809).
FULLSTÄNDIG AFHANDLING OM ELECTRICITETEN. Del 1. Öfversättning jemte Tillägg och Anmärkningar af Carl. Gust. Sjöstén, Carl Pet. Ohrling.
Avhandling. Lund, tryckt hos Joh. Lundblad, på öfversättarnes förlag 1795. (14),207,(2) sid. Inbunden i ett fint, samtida helt skinnband med rik ryggdekor i guld och tresidigt rödfärgde snitt. Frampärmens insida med spår av borttaget exlibris. Försättsbladet med gammal namnteckning 'Fr. Nathell'.
- Första delen (av tre). - First part (of three). Swedish translation of the treatise on electricity by the Italian physicist Tiberio Cavallo. Cavallo underlined the utility of using electricity in the treatment of human diseases.
Boknummer: 43668 Pris: 440 kr.

DANIELSSON, Ulf.
DEN BÄSTA AV VÄRLDAR. Skapelse, slump, apokalyps, död.
Stockholm, Bonniers 2008. 252 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Oläst i nyskick. ISBN: 9789100114817.
Boknummer: 53122 Pris: 140 kr.

DANIELSSON, Ulf.
MÖRKRET VID TIDENS ÄNDE. En bok om universums mörka sida.
Stockholm, Fri Tanke förlag 2015. 188 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9789187513459.
Boknummer: 45903 Pris: 140 kr.

DANIELSSON, Ulf.
STJÄRNOR OCH ÄPPLEN SOM FALLER. En bok om upptäckter och märkvärdigheter i universum.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 2003. 344 sid. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9789100101381.
- Om hur världen hänger ihop, och om hur man genom tiderna har trott att den hänger ihop. Från antikens och egyptiernas världsbilder fram till senare rön kring svarta hål, kvarkar och strängar.
Boknummer: 35454 Pris: 150 kr.

ELLA (pseudonym för Hermann Wagner).
DEN KUNNIGE LEKKAMRATEN. Med fem hundra nyttiga och nöjsamma tidsfördrif. Efter goda källor utarbetad af Ella.
Stockholm, Hiertas bokförlag 1891. 288 sid. 406 instruktiva trästicksillustrationer i texten. Inbunden i samtida skinnryggband med något flammig rygg. Namnteckning. (Ungdomens böcker, 7).
- 500 försök och experiment, såväl fysik- och kemiexperiment, med tips på trevliga fritidssysselsättningar som att samla växter, mineraler, insekt-, fjäril- och äggsamlande m.m.
Boknummer: 42054 Pris: 150 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica