Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Botanik

Naturvetenskap > Botanik

334 titlar hittades, tid 0.21 sekunder.
Sida 1 (av 17) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

[BILLBERG, Gustaf (1772-1844)].
LINNÉSKA SAMFUNDETS HANDLINGAR FÖR ÅR 1832.
Stockholm, tryckta hos H. G. Nordström 1833. Extra graverat titelblad,61,(1) sid. + 2 fint handkolorerade kopparstick. Frampärmens insida med etikett: 'Ex libris C. G. Södergren bibliopolae Wex. dono datus MDCCCLXXXVI'. Sammanbunden med: [BILLBERG, Gustaf Johan] FÖRTECKNING ÖFVER LINNÉANSKA SAMFUNDETS LEFVANDE VEXTER. Stockholm, tryckt hos H. G. Nordström 1833. 32 sid. Högsmalt format, 24x14 cm. Två arbeten inbundna i ett välbevarat ljusbrunt skinnryggband med tresidigt blåfärgade snitt. Ryggen med fem svartmarkerade bind och linjedekor i guld.
- Allt som utkom. Innehåller bl a 'Om ichtylogien och beskrifning öfver några nya fiskarter af samkäksslägtet Syngnathus', (9 sid), 'Om odling af fjällvexter', (4 sid) och 'Öfversigt af de natur-alster, som egentligast böra fästa handlandes, hushållares, slöjd-idkares, vext-odlares och natur-älskares uppmärksamhet', (17 sid).
Boknummer: 50285 Pris: 2000 kr.

[DRAKE af HAGELSRUM, Gustaf].
ADONIS TULIPANAROSENSIS sive enumeratio plantarum, quae in horto Stinae coluntur.
Nässjö 1938. 16 sid. Interfolierad. Klammerhäftad med tryckt omslag. Mycket fint skick.
- Förteckning tryckt i 25 numrerade exemplar, varav detta är ex. nr 25. Omslaget med en blyertsanteckning 'Eget'. Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
Boknummer: 29403 Pris: 360 kr.

AHLNER, Sten.
UTBREDNINGSTYPER BLAND NORDISKA BARRTRÄDSLAVAR.
Avhandling. Uppsala, Svenska Växtgeografiska Sällskapet 1948. IX,257 sid. + 16 planschsidor. Illustrerad i texten med foton och utbredningskartor. Stort format, 26x18 cm. Inbunden i förlagets ljusgrå originalklotband med främre- och bakre häftesomslag medbundna. Fint skick. (Acta Phytogeographica Suecica, 22).
- Dissertation in publisher's decorated cloth. - 'Verbreitungstypen unter fennoskandischen Nadelbaumflechten'. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache (22 pp).
Boknummer: 19539 Pris: 200 kr.

ALBERTSON, Nils.
ÖSTERPLANA HED. Ett alvarsområde på Kinnekulle.
Avhandling. Uppsala, Svenska Växtgeografiska Sällskapet 1946. XII,267 sid. + 16 planschsidor. Illustrerad med foton och tabeller. Stort format, 26x18 cm. Inbunden i förlagets ljusgrå originalklotband med främre- och bakre häftesomslag medbundna. Fint skick. (Acta phytogeographica Suecica, 20).
- 'Österplana hed. Ein Alvargebiet auf dem Kinnekulle'. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache (22 pp). - Dissertation in publisher's decorated cloth.
Boknummer: 19536 Pris: 300 kr.

ALMQUIST, Erik.
UPPLANDS VEGETATION OCH FLORA.
Avhandling. Uppsala, Svenska Växtgeografiska Sällskapet 1929. XII,622 sid. + 431 utbredningskartor. Illustrerad med tabeller. Stort format, 26x18 cm. Inbunden i förlagets ljusgrå originalklotband med främre- och bakre häftesomslag medbundna. Fint skick. (Acta Phytogeographica Suecica, 1).
- Landskapsflora. - Dissertation in publisher's decorated cloth.
Boknummer: 19530 Pris: 400 kr.

ALMQUIST, Sigfrid.
Naturhistorisk och etnografisk atlas.
Stockholm 1881. (8) sid. + 16 dubbelsidiga planscher. Stort format, 34x25 cm. Förlagets klotband med blindpressad pärmdekor och omslagstext i guld. Namnteckning på försättsbladet.
- Svensk upplaga av Schneiders Typen-Atlas.
Boknummer: 7727 Pris: 350 kr.

AMMAR, Mohamed Younis.
VEGETATION AND LOCAL ENVIRONMENT ON SHORE RIDGES AT VICKLEBY, ÖLAND, SWEDEN. AN ANALYSIS.
Avhandling. Uppsala, Svenska Växtgeografiska Sällskapet 1978. 91 sid. Illustrerad med foton, diagram och tabeller. Stort format, 27x19 cm. Inbunden i förlagets ljusgrå originalklotband med botanisk pärmvinjett. Främre häftesomslag medbundet. Fint skick. (Acta Phytogeographica Suecica, 64). ISBN: 9172104643.
- Dissertation. As new in publisher's decorated cloth.
Boknummer: 19570 Pris: 200 kr.

ANDERS SPARRMAN'S JOURNAL. Sweden - South Africa - New Zealand - French Polynesia - Tonga - Fiji - Vanuatu - New Caledonia - Easter Islands - Marquesas Islands - Argentina.
Editor-in-chief: Lars Hansen. London & Whitby, IK Foundation & Company 2007. X,579 pp. + 2 mounted samples of Tapa cloth from Tonga. Richly illustrated with reproductions of original images, zoological & etnographical plates, hand drawn musical annotations and two folding maps. Red bookmark tape. 31x22 cm. Publisher's decorated cloth with gilt top edge, dust-jacket. As new. (The Linnaeus Apostles, 5). ISBN: 9781904145226.
- From the limited edition of of 300 copies. Vol. 5 contains the meticulous accounts of Anders Sparrman's various travels around the southern hemisphere. Additional to vol. 5: Two genuine hand-made samples of Tapa cloth (white and patterned, approx. 52 x 82 mm/each) from Tonga, which form part of Anders Sparrman's Journal.
Boknummer: 37318 Pris: 1000 kr.

ANDERSSON
ECOLOGICAL STUDIES IN A SCANIAN WOODLAND AND MEADOW AREA, SOUTHERN SWEDEN. I: Vegetational and Environmental structure.
Lund, Gleerups 1970. 190 sid. Illustrerad med fotografier, kartor, diagram och tabeller. Fint häftat ex. med tryckt omslag. (Opera botanica, 27).
Boknummer: 29668 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Gunnar m fl.
Stockholmstraktens växter. Förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer med fyndorter och frekvensuppgifter utgiven av Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Stockholm 1914. 217 sid. Förlagets klotband.
Boknummer: 7818 Pris: 240 kr.

ANDERSSON, N. J. (1821-80).
FEMHUNDRA AFBILDNINGAR AF MERA ALLMÄNT FÖREKOMMANDE SVENSKA VÄXTER. 1-2. För skolan och hemmet. 1:a häftet: Text. 2:a häftet: Plancher.
Stockholm, Zacharias Haeggströms förlag 1870. (8),95 sid. + 58 planscher med 500 växtbilder. Format, 22,5x15 cm. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Namnteckningar. Bra inlaga med rena planscher.
- Två delar i en volym.
Boknummer: 43760 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Nils Johan (1821-80).
PLANTAE SCANDINAVIAE descriptionibus et figuris analyticis adumbratæ. Fasc. 1 Cyperaceae Scandinaviae in Dania, Suecia, Norvegia et Fennia sponte crescentes, descriptæ et delineatæ
Avhandling. Holmiae, Hæggström 1849. IV,(4),74,(3) sid. Tagen ur band.
Boknummer: 50133 Pris: 650 kr.

ANDERSSON, Nils Johan (1821-80).
PLANTAE SCANDINAVIAE descriptionibus et figuris analyticis adumbratæ. Fasc. 2 Graminae Scandinaviae in Dania, Suecia, Norvegia et Fennia sponte crescentes, descriptæ et delineatæ.
Holmiae, Zacharias Haeggström 1852. XIV,(2),112 sid. Tagen ur band.
Boknummer: 50131 Pris: 650 kr.

ANTON ROLANDSSON MARTIN'S JOURNAL. Book One. Vol. 2:1. Sweden - Spitsbergen - Norway & JOHAN PETER FALCK'S JOURNAL. Book Two. Vol. 2:2. Russia- Kazakhstan.
Editor-in-chief: Lars Hansen. Standard edition in 700 copies. London & Whitby, IK Foundation & Company 2007. X,1-359 & 361-751,(2) pp. Richly illustrated with reproductions of original images, photos, botanical & zoological plate, and folding maps. Red bookmark tapes. 31x22 cm. Publisher's decorated cloth binding, dust-jacket. As new. (The Linnaeus Apostles, 2:1-2). ISBN: 9781904145165 & 9781904145172.
- Volume 2 contains Anton Rolandsson Martin's own account of his journeys to Spitsbergen and Norway and has not been published before in English. Rolandsson Martin's second journey 'Tal om de Norskas hushåldning ...'. 1761 has never been published before. The text has been transcribed from the Swedish hand written manuscript (today in the Royal Academy of Sciences in Stockholm).
Boknummer: 38185 Pris: 1000 kr.

ARESCHOUG, F.W.C.
SKÅNES FLORA, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna.
2:a upplagan. Lund, Gleerups 1881. XXII,585 sid. Inbunden i förlagets klotryggband med trevligt näverliknande mönstrat pärmpapper. Nötta pärmhörn.
- Landskapsflora.
Boknummer: 1294 Pris: 285 kr.

ARNELL, H. Wilh.
VÅREN VID GEFLE. En fenologisk studie.
Lund 1916. 23 sid. Häftad. (Särtryck med eget tryckt omslag från Botaniska Notiser 1916).
Boknummer: 5285 Pris: 85 kr.

ARNELL, Sigfrid - NYHOLM, Elsa.
ILLUSTRATED MOSS FLORA OF FENNOSCANDIA. Vol. 1: Hepaticae. Vol. 2: Musci.
Ed: The Botanical Society of Lund. Lund, Gleerups 1956 & 1954. Vol. 1: 314 & 799 sid. + 2 kartor över Fenno-Skandia & 596 illustrationer. Stort format, 24x16 cm. Inbundna i förlagets två nötta, gröna klotband. Första delen med det främre omslaget medbundet. Yttre falsar ytlig spruckna som inte påverkar inbindningen.
- Komplett med två volymer.
Boknummer: 52338 Pris: 350 kr.

ARONSSON, Mona - EDQVIST, Margareta - STRID, Thomas.
LÄR KÄNNA VÅRA SÄLLSYNTA FJÄLLVÄXTER.
Lund, Svenska Botaniska Föreningen (SBF) 2013. 136 sid. Rikt illustrerad med växtbilder i färg och utbredningskartor. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789198052602.
- Foton med noggranna beskrivningar av rödlistade fjällväxter.
Boknummer: 36651 Pris: 140 kr.

ARRHENIUS, J.
ATLAS TILL ELEMENTARKURS I BOTANIKEN. Ritad av J.A. Schagerström och E. P. Fries.
Fjerde upplagan. Upsala, Wahlström & C. 1859. Titelblad + 11 planscher med 419 graverade bilder av växter och svampar. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i ett samtida klotryggband med marmorerat pärmpapper.
- Endast atlasdelen, en textvolym utkom samtidigt.
Boknummer: 46735 Pris: 300 kr.

ASPEGREN, G. Casten (1791-1828).
FÖRSÖK TILL EN BLEKINGSK FLORA.
Carlskrona, tryckt i Kongl. Amiralitets-boktryckeriet hos P. E. Flygare 1823. XVI,106 sid. + rättelser (1 sid). Häftad i samtida marmorerat pappband. Ryggen nött och blekt med en liten pappersförlust nederst. Ren och oskuren inlaga. Frampärmens insida med tre äldre prydliga namnteckningar: N. O Ahnfelt, Joh. Ernst Rietz och O. Walde.
- Tidig landskapsflora i originalupplagan från 1823.
Boknummer: 33825 Pris: 850 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica