Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Apotek

58 titlar hittades, tid 0.02 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

AESCULAP. Tidskrift för pharmacie och närförvandta fack. 1865: 1-2, 1866: 3-15, 1867:1-3 & 6-12.
Utg: Aug. M:son Beckman. Stockholm 1865-67. 482,XLIV sid. & 472, XXIV sid. + 4 utvikbara planscher. Sparsamt illustrerad i texten med bilder i trästick. Inbunden i ett samtida skinnryggband med nött marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld. Genomgående ren inlaga utan fläckar bortsett från på några enstaka sidor. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
- Utkom 1865-1867. Fr.o.m 1865 med titeln: AESCULAP. Tidskrift för pharmacie och närbeslägtade fack. Häfte 5/6 1867 saknas. Bibliografisk referens: Waller nr 237.
Boknummer: 27225 Pris: 850 kr.

ANDERSSON, Amelie.
CANNABIS. En olycklig kärlekshistoria.
Lund, Karavan förlag 2014. 208 sid. Rikt illustrerad med foton och tecknade bilder. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789187239168.
- Svarar på många ungas frågor och funderingar när det gäller cannabis och spice.
Boknummer: 38615 Pris: 120 kr.

APOTEKARKURSEN 1939-1941.
71 svartvita porträttfotografier. Fotoalbum av ringpärmstyp. Tvärformat, 14x19 cm. Pärmarna klädda med linneväv, den främre- med titeletikett i mörkgrönt skinn.
- Fotoalbum över kursens apotekarelever med handskrivna namnuppgifter. Fotografierna visar elever under arbete i laboratorie- och apoteksmiljö.
Boknummer: 35326 Pris: 500 kr.

BAGGESGAARD RASMUSSEN, H.
DE KEMISKE PRØVER I 'SVENSKA FARMAKOPÉN 1925'.
København 1926. 67 sid. Klammerhäftad med tryckt omslag. (Særtryk af 'Farm. Tidende').
Boknummer: 25816 Pris: 185 kr.

BERENDES, Julius.
DAS APOTHEKENWESEN. Seine Entstehung und geschichtliche Entwicklung bis zum XX. Jahrhundert.
Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke 1907. XII,366 sid. Stort format, 25x16 cm. Privatbundet klotryggband med ryggtitel i guld. Främre och bakre gula tryckta häftesomslag medbundna. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
- Die Erstausgabe von 1907. Gut erhalten.
Boknummer: 33320 Pris: 750 kr.

BERGMARK, Matts.
FRÅN PEST TILL POLIO. Hur farsoterna ingripit i människornas öden.
2:a utökade och aktualiserade upplagan. Stockholm, Natur och Kultur 1965. 346 sid. Illustrerad. Mjukhäftad med omslagsbild.
- Denna andra upplaga har utökats med nya kapitel och omvärderingar har gjorts i t ex kapitlet om spetälskan.
Boknummer: 51546 Pris: 220 kr.

BERGMARK, Matts.
VALLÖRT OCH VITLÖK. Om folkmedicinens läkeörter.
4:e bearbetade upplagan. Stockholm, Natur och Kultur 1970. 310 sid. Illustrerad med växtbilder. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med illustrerat skyddsomslag.
- Om växternas medicinska användning förr och nu och om folkmedicinens droger från svenska träd och örter.
Boknummer: 39763 Pris: 140 kr.

BRESTOWSKI, A. (Hrsg.).
HANDWÖRTERBUCH DER PHARMACIE. Band 1. A-K. Praktisches Handbuch für Apotheker, Ärzte, Medicinalamte und Drogisten.
Wien/Leipzig, Wilhelm Braumüller 1893. 968 sid. med text i två spalter. Stort format, 28x19 cm. Något nött svart skinnryggband med ryggtitel i guld.
- Endast första delen (av två utkomna).
Boknummer: 26560 Pris: 500 kr.

BRUZELIUS, Edw. L.
BEFORDRINGARNE INOM APOTEKSYRKET I SVERIGE UNDER ÅREN 1888-1897. Statistik, anteckningar och kalkyler.
Göteborg 1898. 29 sid. Illustrerad med tabeller. Klammerhäftad med fint dekorerat omslag.
- Med bla 'De 118 obefordade farmaceuter, som erhöllo apotek under 1888', 'De 40 apoteksinnehafvare, som blefvo transporterade', 'De 53 nya, självständiga apotek, som under nu omhandlade 10 år tillkommit' och 'De 59 innehafvare af apotek med personligt privilegium, hvilka afledo under denna 10-års period'.
Boknummer: 26738 Pris: 250 kr.

BRUZELIUS, Edw. L.
KORTFATTAD REDOGÖRELSE FÖR APOTEKSVÄSENDET I NORGE och farmaceuternas lönerörelse m.m. i Danmark samt nordiska, tekniska och hygieniska kongressen i Köpenhamn 1903 jämte några reseminnen.
Göteborg 1905. 188 sid. Häftad med tryckt omslag. Med Gustaf Drakes namnteckning. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar. Rygg och främre omslags baksida med avlång fuktfläck vid inre fals.
- Omslagstitel 'Reseberättelse'. Stipendiatreseberättelse som till största delen behandlar apoteksväsende I Norge och enskilda apotek i Kristiania: Apoteken 'Bien', 'Nordstjernen', 'Kronen' och Apoteket vid Vestbanen. Från besöket i Danmark beskrivs främst några laboratorier och intryck från ett besök på Boserups sanatorium i Roskilde.
Boknummer: 26719 Pris: 350 kr.

DEICHERT, H.
WISSENSCHAFTLICHE UND VOLKSTÜMLICHE HEILKUNST IM 16. JAHRHUNDERT. Eine kulturhistorische Studie.
Hannover, Verlag von Ernst Seibel 1909. 55 sid. Häftad med tryckt omslag.
Boknummer: 29748 Pris: 240 kr.

ENGSTRÖM, Stina.
Apotekare Carlssons enka - en levnadsskildring.
Stockholm 1994. 88 sid. Illustrerad. Häftad. ISBN: 9186274589.
-
Boknummer: 7658 Pris: 140 kr.

(Farmakologi) -
PHARMACOPOEA SUECICA. [Ed. VI].
Editio sexta. Stockholm, P. A. Norstedt & Fili 1845. VIII,235,(1) sid. Fria försättsbladet med samtida namnteckning. Ren och fin inlaga. Sammanbunden med: LATINSK OCH SVENSK ORDBOK TILL FINSKA FARMAKOPEENS ANDRA och svenska farmakopeens sjette upplaga. Helsingfors, Finska Litteratur-sällskapets tryckeri 1851. (5),49 sid. Format, 20,5x13 cm. Två arbeten inbundna i ett samtida halvfranskt band med tresidigt marmorerade snitt och ryggdekor i guld.
- Sjätte upplagan av den svenska farmakopén. Den första svenska riksfarmakopén utkom 1775.
Boknummer: 46210 Pris: 850 kr.

(Farmakologi) -
PHARMACOPOEA SUECICA. [Ed. VI].
Editio sexta. Stockholm, P. A. Norstedt & Fili 1845. VIII,235,(1) sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med rik ryggdekor i guld. Saknar fria försättsbladet. Ryggens kanter nötta och liten del av ryggtiteln avskavd. Interfolierat ex. med riklig med äldre anteckningar. Ren och fin inlaga.
- Sjätte upplagan av den svenska farmakopén. Den första svenska riksfarmakopén utkom 1775.
Boknummer: 46211 Pris: 500 kr.

(Farmakologi) -
PHARMACOPOEA SUECICA. [Ed. VI].
Editio sexta. Stockholm, P. A. Norstedt & Fili 1846. VIII,236 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Ryggen nött. Fria försättsbladet med äldre, svag namnteckning. Titelbladet och påföljande 40 sid. med fuktrand nedtill, likaså från sid. 195 och fram till slutet. Med interfolierade blad, dock utan anteckningar. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
- Sjätte upplagan av den svenska farmakopén. Den första svenska riksfarmakopén utkom 1775.
Boknummer: 46209 Pris: 500 kr.

(Farmakologi) -
PHARMACOPOEA SVECICA. [Ed. V].
Stockholm, ex typographia Regia 1817. (6),219 sid. + Register. (48) & Index. Nomina antiqua. (35) sid. + Addenda. (5) sid. + Corrigenda. (6) sid. Inbunden i ett samtida, hårt nött skinnryggband. Inlagan loss vid främre inre fals. Titelbladet med anteckning 'Ed. 5' i blyerts. Fria försättsbladet med sockenapotekare Otto Fr.[edrik] Tesches namnteckning daterad 1818, nedanför denna en tillskrift: 'Minne af fru C C Westerström i Oskarshamn till Per Fredrik Hahn i Wirstad(?) daterad 18 juni 1861. Nedtill ytterligare en tillskrift: 'Som gåva av P.F. Holms barnbarn Märta Holm till Bengt Holmberg i Helsingborg 1952'. Interfolierat ex. Riklig med äldre anteckningar.
- Femte upplagan av den svenska farmakopén. Detta ex. i mindre format (oktav), en upplaga i större format (kvarto) utkom samma år. Den första svenska riksfarmakopén utkom 1775.
Boknummer: 46212 Pris: 500 kr.

(Farmakologi) -
PHARMACOPOEA SVECICA. [Ed. V].
Stockholm, ex typographia Regia 1826. (8),222 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med tresidigt grönfärgade snitt. Ryggen med linjedekor i guld. Nötta pärmkanter. Främre ytterfals med spricka upptill. Anteckning överst på titelbladet 'Ed. 5'. Försättsbladet med röd ovalstämpel 'Apoteket i Ystad. Salomon Smith. 2- jun. 1912. Interfolierade blad, dock utan anteckningar. Ren och fin inlaga.
- Femte upplagan av den svenska farmakopén. Den första svenska riksfarmakopén utkom 1775. - Complete with the two parts 'Materia medica' and 'Praeparata et composita' as also a latin index.
Boknummer: 46207 Pris: 750 kr.

(Farmakologi) -
PHARMACOPOEA SVECICA. [Ed. V].
Stockholm, ex typographia Regia 1826. (8),222 sid. Inbunden i ett samtida nött halvfranskt band med nött pärmpapper. Saknar titelblad och de tre inledande bladen. Två blad i början uppfodrade. Inleds med 'Pharmaca Simplici'. Interfolierat ex. Rikligt med äldre relevanta anteckningar. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
- Femte upplagan av den svenska farmakopén. Den första svenska riksfarmakopén utkom 1775. - Complete with the two parts 'Materia medica' and 'Praeparata et composita' as also a latin index.
Boknummer: 46213 Pris: 500 kr.

(Gilhofer & Ranschburg) -
ALTE U. NEUERE WERKE AUS DEN GEBIETEN DER MEDIZIN UND NATURWISSENSCHAFTEN samt ihren Hilfswissenschaften. Ärtze- und Naturforscher-Porträts / Early Medicine and Natural Science books & prints.
Wien, Gilhofer & Ranschburg utan tryckår (1930-tal). (4),140 sid. + 16 planschsidor. Illustrerad med bilder i texten. Stort format, 24x17 cm. Häftad. (Katalog 177).
- Antikvariatskatalog från Gilhofer & Ranschburg. 1598 böcker och manuskript från 1500-, 1600- och 1700-talen främst inom medicin och farmaci men också botanik, pomologi, geologi, zoologi, ornitologi, hippologi m.m. Med noggranna beskrivningar, kommentarer och bibliografiska hänvisningar. Avslutas med en avdelning om 884 äldre graverade porträtt av läkare och naturvetare/forskare utförda i kopparstick och träsnitt.
Boknummer: 32673 Pris: 285 kr.

HERER, Jack.
DIE WIEDERENTDECKUNG DER NUTZPFLANZE HANF CANNABIS MARIHUANA. Mit einer Kurzstudie von Katalyse-Institut für angewandte Umweltforschung e.V.
Frankfurt am Main, Zweitausendeins 1993. 489 sid. + Löst bifogat supplement: 'Weshalb der Hanf auf unseren Feldern wieder blüht: die Ökoindustrie von morgen' av Mathias Bröckers. Rikt illustrerad med tabeller, fotografier och teckningar. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets gula pappband. Gåvotillskrift. ISBN: 3861500590.
- Behandlar hampa ur olika synvinkar: odling, produktion, medicin m.m.
Boknummer: 45053 Pris: 250 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica