Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Litteraturhistoria

Litteraturhistoria > Litteraturhistoria

339 titlar hittades, tid 0.02 sekunder.
Sida 1 (av 17) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

.
MODERNA KLASSIKER. 16 föreläsningar om texter från vår tid.
Red: Claes-Göran Holmberg, Per Erik Ljung, Per Rydén m fl. Lund, Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund 1992. 279 sid. Mjukhäftad. Oläst i nära nyskick. (Absalon, 1). ISBN: 9188396002.
- Sexton punktbelysningar av den moderna litteraturen, ordnade i kronologisk ordning: Selma Lagerlöf, Joseph Conrad, Edith Södergran, Virginia Woolf, William Faulkner, Robert Musil, Borges, Kerouac, Garcia Marquez m fl.
Boknummer: 54214 Pris: 285 kr.

[Sahlstedt, Abraham (1716-1776)].
CRITISKA SAMLINGAR. 1757. Andra delen.
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet 1759. Sid. 179-355,(1). Häftad i samtida gråpappersomslag med nött och skadad rygg. Ryggen svag
- Innehåller bl a 'Anmärkning om något at i ackt taga wid böckers läsning', 'Om critikers beskaffenhet, bruk och nytta', 'Om Swenska grammatikan' m.m.
Boknummer: 31772 Pris: 440 kr.

(40-tal) -
FYRTIOTAL. 24 nummer. Årg. 1. 1944:2-3, Årg. 2. 1945:1-10, Årg. 3. 1946:2-5, 7-9/10, Årg. 4. 1947:1-4.
Red: Werner Aspenström, Claes Hoogland, Gustaf Rune Eriks, Stig Dagerman m fl. Stockholm, Bonniers 1944-47. 22 lösa klammerhäftade häften. Illustrerade av samtida konstnärer som Arne Jones, Sven Alfons, Lennart Rodhe och Elsa Grave. Saknas tre nr: 1944:1, 1946:1 & 6. Samliga i fint skick förutom sista numret (1944:4), vars två första sid. med gamla tejprester överst i yttre marginalen och i övre marginalen.
- Utkom 1944-47 som tongivande unglitterär tidskrift för en ny generation författare. Fr.o.m andra årgången 1945 som organ för en ny ung generation författare som Karl Vennberg, Erik Lindegren, Sven Alfons, Gösta Oswald, Werner Aspenström, Lars Ahlin, Bengt Anderberg, Ragnar Thoursie, Sivar Arnér, Axel Liffner m fl.
Boknummer: 53326 Pris: 500 kr.

ADONIS.
EN INTRODUKTION TILL ARABISK POETIK.
Furulund, Alhambra 1991. 120 sid. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9187680238.
- Översättning från arabiska av Astrid Ericson Bahari & Hesham Bahari. Avslutas med en bibliografi.
Boknummer: 20902 Pris: 150 kr.

ÅHLÈN, Bengt.
ORD MOT ORDNINGEN. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria.
Stockholm, Ordfront 1987. 270 sid. Rikt illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9173242756.
- Standardverk och historik om den svenska censuren och inskränkningar i tryckfriheten. - 'Words against order'. A survey of banned books and authors in Sweden. Summary in English.
Boknummer: 36291 Pris: 140 kr.

(Aischylos) - LINNÉR, Sture.
LANS OCH BÅGE. Aischylos' Perserna.
Stockholm, Norstedts 1992. 177 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med välbevarat skyddsomslag. Oläst i nära nyskick. ISBN: 9119194420.
- Närläsning och analys av Aischylos drama 'Perserna' från 472 f Kr. Hela texten ingår i boken. Sture Linnér, den beläste bildningsentusianten, popularisatorn, antikkännaren och humanisten.
Boknummer: 54288 Pris: 120 kr.

ALBERT ENGSTRÖM. Konstnären. Ett album sammanställt av Sven Barthel.
Red: Sven Barthel. Stockholm, Bonniers 1941. 246 sid. Rikt illustrerad med bilder av Engströms målningar, teckningar och grafiska blad. Stort format, 30x22 cm. Inbunden i förlagets välbevarade ljusbruna halvfranska band med övre guldsnitt. Ryggen med mörkbrunt titelfält och åtta upphöjda bind. Främre illustrerade omslag medbundet. Fria försättsbladet med namnteckning daterad 1945.
Boknummer: 530 Pris: 330 kr.

ALMQVIST, Carl Jonas Love.
OM POESI I SAK, till åtskillnad ifrån poesi i blott ord.
Uppsala, Bokgillet 1963. 48 sid. Häftad och oskuren. (Bokgillets estetikserie, 1).
Boknummer: 12499 Pris: 50 kr.

ALPSTEN, Monica - BÅÅTH, Elsa m fl.
BRA BILDERBÖCKER.
Stockholm, Stockholms stadsbibliotek 1978. 46 sid. Illustrerad med tecknade barnboksillustrationer. Tryckt på rött papper. Litet tvärformat, 10,5x14,5 cm. Klammerhäftad med omslagsbild.
- Boktips på barnböcker aktuella på 1970-talet.
Boknummer: 3354 Pris: 85 kr.

ANTHONIOZ, Michel.
VERVE. The Ultimate Review of Art and Literature (1937-1960).
New York, Harry N. Abrams 1988. 397 sid. Med 685 illustrationer, varav 100 helsides konstreproduktioner i färg. Stort format, 36x27 cm. Inbunden i förlagets ljusgrå klotband med illustrerat skyddsomslag. Förvarad i en skyddskartong. Nyskick.
Boknummer: 9660 Pris: 550 kr.

ANTHONIOZ, Michel.
VERVE. The Ultimate Review of Art and Literature (1937-1960).
New York, Harry N. Abrams 1988. 397 pp. 685 illustrations and photographs including 100 plates in full colour. Size, 36x27 cm. Bound in publisher's grey cloth, pictorial dust jacket. Excellent condition.
- 'Verve' was issued periodically in France between 1937 and 1960. Each issue of 'Verve' is considered individually with excerpts from every edition.
Boknummer: 55022 Pris: 650 kr.

APELKVIST, Björn.
MODERSKONFLIKTEN I LARS NORÉNS ÅTTIOTALSDRAMATIK.
Avhandling. Stockholm, Gidlunds 2005. 249 sid. Häftad. Nyskick. ISBN: 9789178446759.
- 'The Mother Conflict in Lars Norén's Dramatic Works of the 1980s'. Summary in English (5 pp). As new.
Boknummer: 36795 Pris: 140 kr.

ARABISKA BERÄTTARE. Modern arabisk prosa presenterad av Ingvar Rydberg.
Red: Ingvar Rydberg. Stockholm, Gidlunds förlag 1980. 452 sid. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9170213275.
- Berättelser av ett 30-tal författare från Egypten, Palestina, Libanon, Syrien, Irak, Sudan, Tunisien, Algeriet och Marocko med korta författarpresentioner.
Boknummer: 54602 Pris: 140 kr.

ARPING, Åsa.
DEN ANSPRÅKSFULLA BLYGSAMHETEN. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt.
Avhandling. Stockholm/Stehag, Brutus Östling 2002. 304 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick.
- Behandlar romanens och den kvinnliga författarens genombrott: Fredrika Bremer, Sophie von Knorring och Emilie Flygare-Carlén. - 'Pretentious Modesty. Authority and gender in the Swedish debate on the novel in the 1830s'. Summary in English, (5 pp).
Boknummer: 29715 Pris: 150 kr.

ASPLUND, Johan.
BERTILLON & HOLMES.
Göteborg, Bokförlaget Korpen 1976. 47 sid. Fint häftad, oskuren och ouppskuren med omslagsbild. (Kriminalbiblioteket Korpen, 3). ISBN: 917374204x.
- Ett bidrag till detektivgestaltens idé- och socialhistoria.
Boknummer: 53650 Pris: 140 kr.

AUERBACH, Erich.
MIMESIS. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1998. 596 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9100562254.
- Tre tusen års litteraturhistoria från Homeros fram till Virginia Woolf.
Boknummer: 22285 Pris: 120 kr.

BACHTIN, Michail.
FÖRFATTAREN OCH HJÄLTEN I DEN ESTETISKA VERKSAMHETEN.
Gråbo, Anthropos 2000. 251 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Oläst i nära nyskick. ISBN: 9185722219.
- Översättning från ryska av Kajsa Öberg Lindsten. Efterord av Gunnar D Hansson.
Boknummer: 54020 Pris: 220 kr.

BACKMAN, Stina.
DEN SJUKE MANNEN. Populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa.
Stockholm, Carlssons 2005. 179 sid. Illustrerad med reklambilder och exempel på veckotidningsillustrationer. Häftad med omslagsbild. Nyskick. (Linköping Studies in Arts and Science, 342).
- Utifrån annonsmaterial, tidningsartiklar, sjukdomsbiografier och kriminalromaner analyseras populärkulturella föreställningar om manlig ohälsa och sjukdomsbeteende.
Boknummer: 32778 Pris: 140 kr.

BAGGE, Ulf.
SKALDERNA I GAMLA STAN.
Stockholm, Bilda förlag 2001. 232 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och foton i färg. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med illustrerat skyddsomslag. Oläst i nära nyskick.
- Behandlar sex Stockholmsskalders liv och diktargärning: Lasse Lucidor, Bellman, Carl Jonas Love Almqvist, Lars Wivallius, Evert Taube och Cornelis Vreeswijk.
Boknummer: 15813 Pris: 120 kr.

BECK, Ingamaj - ERLANDSSON, Åke - GERNER, Kristian - m fl.
LITTERÄRA SMAKDOMARE. Ett urval inflytelserika tidningar och tidskrifter i Europa, USA och Sovjetunionen.
Stockholm & Lund, Symposion Bokförlag 1987. 278 sid. Rikt illustrerad med teckningar, bilder ur tidningar och tidskrifter. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Samhällsvetenskapligt bibliotek). ISBN: 9178680670.
- Presenterar ett antal inflytelserika tidningar och tidskrifter som det ofta refereras till eller citeras på svenska kultursidor:'Times Literary Supplement (TLS), The New York Review of Books, Le Monde, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, El Pais m fl.
Boknummer: 54830 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica