Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Samer

Kulturhistoria & Etnologi > Samer

51 titlar hittades, tid 0.02 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

[LANDER, Ernst].
PIONJÄR BLAND FJÄLLENS FOLK. Minnen från fjällen.
Stockholm, Fapress förlag 1981. 158 sid. Fotoillustrerad med bilder av Nils Thomasson. Häftad med omslagsbild. Mycket fint skick.
- Ernst Landers dagboksanteckningar från 1898-1901.
Boknummer: 28439 Pris: 100 kr.

ABRAHAMSSON, Tore.
KEBNEKAISE.
Andra upplagan. Stockholm, Norstedts 1971. 280 sid. + 1 utvikbar panoramabild. Rikt illustrerad med författarens egna fotografier. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med välbevarat illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9117127327.
- Innehåller en utvikbar fotografiskt panoramabild (110 x 24 cm) över Kebenekaisefjällen sedd från Sälkatjåkka sydtopp. - 'Kebnekaise, land of mountains, valleys, water and ice'. Summary in English including a list of common Lappish words and their Swedish and English equivalents ending with translated captions. Fine copy.
Boknummer: 6124 Pris: 290 kr.

BÄÄRHIELM, Göran.
I NORRLAND HAVA VI ETT INDIEN. Gruvdrift och kolonisation i Lappmarken under 1600-talet.
Stockholm, Ordfront 1978. 48 sid. Illustrerad med fotografier, teckningar och kartor. Klammerhäftad med omslagsbild. (Arkivet för folkets historia).
- 'I Norrland hava vi ett Indien inom våra gränser, bara vi rätt förstå att utnyttja det'. Yttrande tillskrivet Axel Oxenstierna (1583-1664) syftande på de rika naturtillgångarna i norra Sverige.
Boknummer: 55215 Pris: 120 kr.

BERGSTRÖM-ANDELIUS, Emma.
OM LAPSKA ROTKORGAR OCH DERAS BINDNING. För nomadskolor och arbetsstugor.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1932. 16 sid. text + 15 planschsidor med fotografier som avbildar ett 50-tal rotkorgar. Illustrerad i texten med 11 detaljteckningar. Klammerhäftad med omslagsbild. Dedikation 'Till disponent Lars Broling, ett blygsamt bidrag till facklitteraturen från förf.'
- Originalupplagan från 1932. Ett nytryck utkom 1966.
Boknummer: 4082 Pris: 360 kr.

BESKOW, Hans m fl (red).
NORBOTTEN - Ett bildverk.
Malmö, Allhems förlag 1958. 566 sid. Rikt illustrerad med fotografier, fina faksimiltryck, utvikbara planscher, kartor och äldre historiska bilder. Stort format, 30x23 cm. Inbunden i förlagets mörkt röda halvfranska band med rik ryggdekor i guld och övre guldsnitt. Exlibris. Fint skick. (Allhems landskapsböcker).
- Rikt fotoillustrerad landskapsbok med stads- och landskapsbilder från tidigt 1950-tal.Inledning av Folke Thunborg och text av Hans Beskow.
Boknummer: 19496 Pris: 440 kr.

BURÉN, Jan af.
SÁMI GÅVAT / SAMERNA I KONSTEN. 1-3.
Red: Jan af Burén & Staffan Carlén. Stockholm, Nationalmuseum & Riksutställningar 1980. 1) Katalog med svensk text. 35 sid. Fotoillustrerad med föremålsbilder i svartvitt och färg. 2) Katalog med samisk text. 25 sid. 3) Utställningskatalog med svensk text. Stort format, 26x21 cm. Tre klammerhäftade kataloger. (Nationalmusei utställningskatalog, 431). ISBN: 9171001719.
- Katalog från utställningen 1980 på Nationalmuseum, Stockholm där 130 målningar och konsthantverksföremål visades.
Boknummer: 16905 Pris: 200 kr.

EKONOMISK RENSKÖTSEL.
Stockholm, LTs förlag 1966. 320 sid. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild.
- Praktisk handbok.
Boknummer: 50185 Pris: 150 kr.

ELGSTRÖM, Ossian.
LAPPALAISET. Resor i Lappland och Norge.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1919. 375 sid. + 8 planscher i färg. Rikt illustrerad i texten med Ossian Elgströms enga teckningar och fotografier. Format, 23x16 cm. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med fem upphöjda bind och marmorerat pärmpapper. Tillskrift.
Boknummer: 18935 Pris: 550 kr.

ENGSTRÖM, Jon.
RESA GENOM NORRLAND OCH LAPPLAND TILL SULITELMA OCH GELLIVARE ÅR 1834. 1-2.
Luleå, Luleå Bokförlag 1975. (4),146 & 152,(2) sid. +1 porträtt & 1 plansch. Två delar i en häftad volym. Fint skick.
- Nytryck i faksimil av originalupplagan som utkom 1834. Engström fick i folkmun benämningen 'Trädoktorn'. Med ett nytillkommet upplysande förord.
Boknummer: 25751 Pris: 120 kr.

ERIKSSON MASSA, Majvor.
TJUGOFEM ÅR MED BARNKONVENTIONEN. Vad säger barntet - Vad vet barnet om att vara urfolk och minoritet?
Åstorp 2014. 69 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789198220209.
- FN:s 54 barnkonventionartiklar med svensk och lulesamisk parallelltext.
Boknummer: 41826 Pris: 150 kr.

ERIXON, Sigurd (red).
FOLKLIV. 1937:2/3. Tidskrift för nordisk etnologi.
Stockholm, Bokförlags A-B Thule 1937. 319 sid. + 32 planschsidor med högklassigt återgivna fotografier. Illustrerad i texten med tecknade bilder och planritningar. Stort format, 29x20 cm. Häftad med omslagsbild.
- Innehåller bl a 'Die Herkunft der Lappen' av K B Wiklund, 'Some primitive constructions and types of lay-out with their relation to European rural building practice' av Sigurd Erixon och 'The ancient settlement in Finnmark. Cabins and tents' av Halvor Vreim och 'Notes on the Irish house. av Åke Campbell.
Boknummer: 46775 Pris: 360 kr.

ERSSON, Boris - HEDIN, Birgitta.
SA'MIT. Samerna - Nordkalottens folk.
Stockholm, LTs förlag 1977. 215 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 25x19 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9136009261.
- Samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland berättar om vardagslivet som renskötare, fiskare, jordbrukare, slöjdare m.m.
Boknummer: 34444 Pris: 120 kr.

GRANQVIST, Raoul (red).
SVENSKA ÖVERORD. En bok om gränslöshet och begränsningar.
Stockholm, Symposion 1999. 247 sid. Illustrerad. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. (Kulturhistoriskt bibliotek). ISBN: 9171394273.
- Innehåller bl a 'Att civilisera ett röfvarland. Svenska officerare i Persien 1911-1915' av Mohammad Fzlhashemi,'Synen på samer. Vad säger svenska 1700-talsdokument?' av Tulli Forsgren, 'En nödvändig omständighet. Om svensk slavhandel i Karibien' av Rolf Sjöström, 'Förlusten av Finland. Ett svenskt trauma' av Lars Elenius, '1809 års eviga gränser. Kring maktens geografi och skiftande Sverigekartor' av Bert Mårald, 'Löjliga djävlar. Populärorientaliska besvärjelser och kolonial nostalgi' av Magnus Berg samt 'Pilgrimsresan berättad. Om svenska sekelskiftesresenärer i det Heliga Landet' av Dan Landmark.
Boknummer: 11800 Pris: 85 kr.

HÖRNELL, Sven.
MITT LAPPLAND. Sarek - Kebnekaise - Torne träsk.
Stockholm, Rabén Prisma 1994. 239 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Stort format, 32x29 cm. Inbunden i förlagets välbevarade klotband med illustrerat skyddsomslag. Mycket fint skick. ISBN: 9789151826318.
- Parallelltext på svenska, engelska och tyska. - Trilingual text and captions in Swedish, English and German.
Boknummer: 50041 Pris: 285 kr.

HUKSENDÁIDDA ARKITEKTUVRA SÁMIS / Arkitektur i Sápmi / Architecture in Sápmi.
Red: Bente Aass Solbakken. 208 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 28x21 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Oläst i nyskick. ISBN: 9788281541474.
- Om samisk arkitektur, byggnadskultur och byggsätt. Utgiven i samband med utställningen 'Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek' på Nasjonalmuseet, Oslo 2021-22. Parallelltext på engelska, nordsamiska och norska. - Trilingual text in English, Norwegian and Northern Sámi. As new.
Boknummer: 55232 Pris: 330 kr.

IHRE, Johan - LINDAHL Erik - ÖHRLING, Johan.
LEXICON LAPPONICUM, cum interpretatione vocabulorum Sveco-Latina et indice Svecano Lapponico. ... illustratum praefatione Latino-Svecana Johannis Ihre; nec non auctum grammatica Lapponica.
Stockholm, typis J. G. Lange utan tryckår [1780]. (2),LXXX,716 sid. med texten i två spalter. Deltitelbladet 'Svenskt och lappskt orda-register' korrekt insatt före sid. 585. Stort format, 24x20 cm. Inlagan i helt oskurna lösa lägg med det främre tryckta omslaget tillstädes. Rena ark med fransiga kanter. Titelbladet med två revor i yttermarginalen, tre bläckfläckar i övre marginalen. och namnteckning. Blad 711/712 i registret skrynkligt och med textförlust i innerspalten som berör fem uppslagsord: 'ägta', 'äldre', 'älska', 'ämbar och 'ämbete'.
- Hela verket i lösa oskurna lägg. Bibliografisk referens: Qvigstad & Wiklund 'Bibliographie der Lappischen Litteratur' sid. 155: 'Die südlappische schriftsprache. Die grammatik ist von Öhrling verfasst'.
Boknummer: 54406 Pris: 1850 kr.

ITKONEN, Toivo Immanuel.
HEIDNISCHE RELIGION UND SPÄTERER ABERGLAUBE BEI DEN FINNISCHEN LAPPEN.
Helsinki, Suomalais-ugrilaisen seura 1946. 320 sid. Illustrerad med foton och tecknade bilder. Stort format, 26x16 cm. Häftad med tryckt omslag. Ryggen upptill med pappersförlust. (Suomalais-Ugrilaisen. Seuran Toimituksia, LXXXVII) & (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 87).
- Dedikation 'Till Doktor och Fru Kielland med tacksamhet och med en önskan om ett gott nytt år från förf'.
Boknummer: 30854 Pris: 440 kr.

KANSATIETEELLISIÄ TUTKIELMIA. KAARLE KROHNILLE hänen 50-vuotispäivänsä johdosta. Omistaneet työtoverit ja oppilaat.
Helsinki, Société Finno-Ougrienne 1914. 323 sid. + 1 plansch. Illustrerad. Stort format, 26x17 cm. Häftad med tryckt omslag. (Suomalais-Ugrilaisen. Seuran Toimituksia, XXXV) & (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 35).
- Innehåller 17 uppsatser - Contains 17 papers. Texts in German, and Finnish.
Boknummer: 30845 Pris: 250 kr.

KNORRING, Oscar von.
GENOM LAPPLAND, SKÅNE OCH SEELAND.
Stockholm, Rediviva 1987. 402 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Bra skick. (Suecia Rediviva 109). ISBN: 9171201556.
- Nytryck i faksimil från 1987 efter originalet som utkom 1874. Skildrar de olika samernas kulturer, religion, renskötsel, bostäder, matvanor, klädsel, seder och bruk.
Boknummer: 26051 Pris: 100 kr.

LAG OM RENMÄRKEN; gifven Stockholms slott den 1 juli 1898.
Stockholm 1898. 7,(1) sid. Häftad, tagen ur band. (Svensk författnings-samling. SFS 1898:67).
Boknummer: 31591 Pris: 200 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica