Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Arkeologi, Sverige

Historia & Arkeologi > Arkeologi, Sverige

136 titlar hittades, tid 0.11 sekunder.
Sida 1 (av 7) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

AD PATRIAM ILLUSTRANDAM. Hyllningsskrift till Sigurd Curman 30 april 1946.
Red: Adolf Schück, Bengt Thordeman & Dagmar Selling. Uppsala, Almqvist & Wiksell 1946. (22), 515 sid. Illustrerad med fotografier och kartor. Stort format, 27x18 cm. Häftat ouppskuret ex. Exlibris Olle Nystedt.
- Hyllningsskrift till förre riksantikvarien Sigurd Curman. Innehåller bl a 'Restaureringsarkitekten och byggnadsrådet' av Erik Fant, 'Kungliga Myntkabinettet' av Nils Ludvig Rasmusson och 'Fasta formlämningar' av Erik Floderus & K.A. Gustawsson. Med ett avslutande utförligt personregister.
Boknummer: 14953 Pris: 250 kr.

ÅHMAN, Eva.
VÄXJÖ.
Stockholm 1983. 54 sid. Illustrerad med äldre stadskartor. Stort format, 30x21 cm. Fint häftat ex. med orangefärgat illustrerat omslag. Bra skick. (Medeltidsstaden, 46).
- Behandlar den stadshistoriska forskningen och arkeologiska situationen i det medeltida Växjö, stiftsstad och huvudort i Värend. Tryckt i 1200 ex. - Picture captions and summary in English.
Boknummer: 16776 Pris: 85 kr.

ÅHMAN, Eva.
VIMMERBY.
Stockholm 1984. 54 sid. Illustrerad med äldre stadskartor. Stort format, 30x21 cm. Fint häftat ex. med orangefärgat illustrerat omslag. Bra skick. (Medeltidsstaden, 55). ISBN: 9171925945.
- Behandlar den stadshistoriska forskningen och den arkeologiska situationen i det medeltida Vimmerby. Tryckt i 1000 ex. - Picture captions and summary in English.
Boknummer: 2748 Pris: 85 kr.

AJVIDE OCH DEN MODERNA ARKEOLOGIN.
Red: Göran Burenhult. Stockholm, Natur och Kultur 1997. 191,(1) sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9789127065932.
- Om utgrävningarna av stenåldersboplatsen vid Ajvide i Eksta på Gotland. Ajvideprojektets utgrävnings- och dokumentationsteknik har löpande utvecklat undersökningarna ute i fält och är i dag helt digitaliserade med portabla datorer och mätinstrument.
Boknummer: 49054 Pris: 120 kr.

ALMGREN, Oscar.
Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden.
Andra omarbetade upplagan. Uppsala 1923. 190 sid. + rättelselapp. Illustrerad. Häftad.
Boknummer: 6471 Pris: 100 kr.

AMBROSIANI, Björn - ERIKSON, Bo G.
BIRKA. VIKINGASTADEN. 4.
Högnanäs, Wiken 1994. 96 sid. Rikt illustrerade med fotografier, teckningar och kartor. Stort format, 30x20 cm. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9152217523.
- Vol. 4: 'Smycken och djurben bland 40 000 fynd. Vattensållet avslöjar livet för 1200 år sedan!'
Boknummer: 17895 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Aron.
MEDIAEVAL DRINKING BOWLS OF SILVER FOUND IN SWEDEN.
Stockholm 1983. 118 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 29x21 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. As new. (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien). ISBN: 9174021214.
- Richly illustrated catalogue of 25 silver bowls from the XI th to the XVIth century in the possession of the Museum of National Antiquities in Stockholm. The bowls were found in Sweden as parts of treasure troves, but their origin is varied; domestic, Byzantine, English, French and German.
Boknummer: 11082 Pris: 220 kr.

ANDERSSON, Magnus - KARSTEN, Per m. fl.
STONE AGE SCANIA. Significant places dug and read by contract archaeology.
Stockholm, Riksantikvarieämbetet 2004. 256 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg, tecknade bilder och kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick/ As new. (Riksantikvarieämbetet. Skrifter 52). ISBN: 9172093277.
Boknummer: 27319 Pris: 200 kr.

ANDERSSON, Magnus.
MAKING PLACE IN THE LANDSCAPE. Early and middle Neolithic societies in two west Scanian valleys.
Stockholm, Riksantikvarieämbetets förlag 2004. 270 pp. Illustrated with photos, drawings, plans and maps. 30x21 cm. Publisher's pictorial boards. As new. (Skånska spår. Arkeologi längs Västkustbanan). ISBN: 9172093285.
- English language edition of 'Skapa plats i landskapet'. Dissertation dealing with Early and Middle Neolithic societies in a valley landscape in western Scania, in the southern part of Sweden.
Boknummer: 42686 Pris: 385 kr.

ANDERSSON, Tommy - TORELD, Andreas.
HÄLLRISTNINGARNA PÅ ORUST.
[Tanumshede], Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar 2015. 120 sid. Rikt fotoillustrerad med kalkeringar och bilder av hällristningar och skålgropar. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Arkeologisk rapport, 9 / Archaeological report, 9).
- 'Rock carvings on Orust'. Preface and summaries in English.
Boknummer: 44981 Pris: 220 kr.

ARCINI, Caroline - HELANDER, Annika.
GRAVFÄLTET PÅ GRÄNSEN.
Stockholm, Arkeologerna & Statens historiska museer 2019. 61 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg, kartor och diagram. Stort format, 24x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789198390148.
- Där Gärstadverket i Linköping idag finns, låg tidigare en av äldre järnålderns största gravplatser.
Boknummer: 51835 Pris: 140 kr.

ARESLÄTT, Tomas.
JÖNKÖPING.
Stockholm 1984. 105 sid. Illustrerad med äldre stadskartor. Stort format, 30x21 cm. Fint häftat ex. med orangefärgat illustrerat omslag. Bra skick. (Medeltidsstaden, 39). ISBN: 9171926003.
- Behandlar den stadshistoriska forskningen och den arkeologiska situationen i det medeltida Jönköping. Tryckt i 1250 ex. - Picture captions and summary in English.
Boknummer: 35319 Pris: 120 kr.

Arkeologi och samhälle.
Red: Åke Werdenfels. Kristianstad/Lund 1980. 224 sid. Illustrerad med fotografier och teckningar. Häftad. (Skånes Hembygdsförbund. Årsbok 1979).
- Om bl a 'Arkeologi som samhällsvetenskap' av Berta Stjernquist, 'Dendrokronologi och osteologi' och 'Ageröd'.
Boknummer: 12025 Pris: 120 kr.

ASPELBORG, Håkan.
BÖNDER OCH BARBARER. Helsingborgsområdets järnålder.
Helsingborg, Dunkers kulturhus & Riksantikvarieämbetet 2008. 152 sid. Rikt illustrerad med fotografier av järnåldersföremål och akvarellbilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789197709637.
- Presenterar de senaste resultaten från flera arkeologiska undersökningar i Helsingborgsområdet.
Boknummer: 30627 Pris: 150 kr.

AT UPSALUM - MÄNNISKOR OCH LANDSKAPANDE. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala.
Red: Lena Beronius Jörpeland, Hants Göthberg, Anton Seiler & Jonas Wikborg. Stockholm, Arkeologerna/Statens Historiska museer 2017. 496 sid. Rikt illustrerad med fotografier, diagram, färglagda kartor och tabeller. Stort format, 27x21 cm. Bokmärkesband. Inbunden i förlagets bastanta pappband med omslagsbild. Nyskick. (Rapport 2017:1_1. Arkeologisk undersökning). ISBN: 9789198390131.
- I 19 artiklar presenteras de vetenskapliga resultaten från utgrävningsområdet i Gamla Uppsala grupperade enligt projektets teman: 'Gårdarna', 'Näringarna','Ritualerna', 'Stolpmonumentet' och 'Vidare perspektiv'.
Boknummer: 49759 Pris: 250 kr.

BAGGE, Axel - KAELAS, Lili.
DIE FUNDE AUS DOLMEN UND GANGGRÄBERN IN SCHONEN, SCHWEDEN. 1-2. Del 1: Das Härad Villand. Del 2: Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits.
Stockholm 1950-52. Del 1: 168 sid. + 82 planschsidoe. Del 2: 106 sid. + 44 planschsidor med föremålsbilder. Illustrerade i texten med tecknade detaljbilder. Stort format, 31x23 cm. Två häftade volymer med omslagsbild. Mycket fint skick. (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, 36).
Boknummer: 7137 Pris: 350 kr.

BERGGREN, Åsa.
TILL OCH FRÅN ETT KÄRR. Den arkeologiska undersökningen av Hindbygården.
Malmö, Malmö kulturmiljö 2007. 327 sid. + CD-skiva. Illustrerad med 168 fotografier, tecknade detaljbilder, tabeller och profiler. Stort format, 29x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Malmöfynd, 17). ISBN: 9185341150.
- Rapport med det dokumenterande materialet från den arkeologiska undersökningen av ett kärr i sydöstra Malmö där människor deponerat föremål under tusentals år. - On the archaelogical investigation of Hindbygården i southern Sweden. Summary in English, (4 pp).
Boknummer: 23046 Pris: 285 kr.

BISKOPEN I MUSEETS TRÄDGÅRD. En arkeologisk gåta.
Red: Sten Tesch & Rune Edberg. Sigtuna 2001. 117 sid. Rikt illustrerad informativa teckningar och fotografier i svartvitt och färg. 21x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Sigtuna museers skriftserie, 9). ISBN: 9197306967.
- Sex forskare med nya rön om biskopsgraven i Sigtuna Museums trädgård. -'The Bishop in the garden. An archaeological Enigma'. Summaries in English: 'The burial of the first known bishop of Sigtuna' by Lena Holmquist Olausson,'The crozier-head, a unique and important find' by Uainnin O'Meadhra and 'What does the skeleton tell us about the bishop's life' by Sabine Sten and Marie Marqvard.
Boknummer: 11840 Pris: 100 kr.

BLANK, Erik.
FÖRTECKNING ÖVER ASCHANS DONATIONER.
Växjö 1957. 10 sid. Häftad med gult, tryckt omslag. (Separattryck med eget tryckt omslag ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1956).
Boknummer: 44852 Pris: 75 kr.

BÖGERFELDT, Lars.
EN STUDIE AV NEOLITIKUM PÅ GOTLAND. Problem och konsekvenser, utifrån undersökningen av den dös och neolitiska lösfynd.
Gamleby, ARKEO-Förlaget 1992. 110 sid. Rikt illustrerad med kartor, diagram och tabeller. Stort format, 30x20 cm. Häftad. Bra skick. ISBN: 9186742337 .
Boknummer: 20491 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica