Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1800-talet

Historia & Arkeologi > 1800-talet

88 titlar hittades, tid 0.10 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

[SCHMITERLÖW, Henning Christian (1754-1813)].
BREF TILL EN VÄN PÅ LANDET, från en vän i Stockholm.
Stockholm, tryckt hos Carl Delén 1809. 31 sid. Fint häftat och oskuret ex. i samtida gråpappersomslag. Omslaget överst med samtida numrering i bläck.
Boknummer: 48760 Pris: 350 kr.

[WETTERBERGH, Johan (1769-1840)].
OM TRYCKFRIHETSLAGAR, OCH DERAS ÄNDAMÅL. Ströskrift af Johan Johansson smålänning.
Jönköping, tryckt hos J. P. Lundström 1809. 44 sid. Häftat ex. i samtida pappersomslag. Svag fuktrand nedtill som tilltar mot slutet. Omslaget överst med samtida numrering i bläck.
Boknummer: 48811 Pris: 650 kr.

[WIESELGREN, Peter (1800-1877)].
SYD-SKANDINAVERNAS FÖRSTFÖDSLORÄTT, ett bidrag till kritik af Skandinaviens urhäfder. En kortare framställning i ämnet af författaren till Ny Smålands-Beskrifning.
Stockholm, S. Magnus's förlag 1846. (4),252,(2) sid. Inbunden i ett fint välbevarat, senare skinnryggband med marmorerat pärmpapper. Främre- och bakre mörkblå-, tryckta häftesomslag medbundna. Bakre omslag med lagningar. Fint skick.
Boknummer: 13158 Pris: 600 kr.

[ZENIUS, Olof (1772-1836)].
TANKAR OM NÄRINGSFRIHET.
Stockholm, tryckt hos Carl Deleén 1809. 32 sid. Bra häftat och oskuret ex. i samtida gråpappersomslag. Omslaget överst med samtida numrering i bläck.
Boknummer: 48788 Pris: 1250 kr.

ÅKERMAN, Fredrik.
PRESIDENTEN FREDRIK ÅKERMANS PM. Dagboksanteckningar 1841-65.
Utg: Tomas Lidman. Stockholm 2015. 424 sid. + 8 planschsidor i färg. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar, 38). ISBN: 9789163768828.
- Kommentarer och inledning av Tomas Lidman.
Boknummer: 47735 Pris: 200 kr.

ALM, Göran
PRINSESSAN EUGÉNIE. Bilder från en glömd värld.
Lund, Bokförlaget Signum 1987. 128 sid. Illustrerad med teckningar och akvareller. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9185330779
- Teckningar och akvareller av Stockholmslivet på 1850-talet utförda av Eugénie (1830-89), svensk prinsessa och dotter till Oskar I.
Boknummer: 31815 Pris: 120 kr.

ARMÉER I FINLAND. Erfarenheter 1713-1721 och före 1808-1809. Rapport från ett miniseminarium i Helsingfors den 27-28 september 2003 med deltagare från Krigshistoriska samfundet i Finland och Föreningen Armémusei vänner i Sverige.
Red: Lennart Pernstam. Stockholm, Statens Försvarshistoriska Museer 2004. 53 sid. Illustrerad med färglagda kartor. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. (Armémuseum, 6). ISBN: 9186478321.
- 'The army in Finland towards the end of Swedish rule'. Summary in English (9 pp). As new.
Boknummer: 20785 Pris: 150 kr.

ÅRSBERÄTTELSE, ANGÅENDE FÖRENINGSVÄSENDET BLAND DE SVENSKA ARBETARNE afgifven den 12 juni 1879, till Sällskapet för Arbetareföreningars befrämjande af dess ordförande.
Stockholm, Sigfrid Flodins boktryckeri 1870. 20 sid. Häftad med tryckt omslag. Fint skick.
Boknummer: 10128 Pris: 385 kr.

(Åtalad och indragen) - [BERGER, Napoleon (1812-80)].
DEN MARMORERADE BOKEN. SVERA, en gammal bankirsfru. Kinesisk saga af J. G. Krigholm.
Stockholm, hos A. Wallin 1838. (3),4-40 sid. Insatt i ett pappomslag från 1900-talets början med de ursprungliga marmorerade omslagen bevarade.
- Under 1838 utkom ett antal radikalt samhällkritiska skrifter som beslagtogs och föranledde åtal så skedde också med 'Den marmorerade boken' som blev föremål för åtal och konfiskerades. Åklagaren yrkade på 6 års fängelse, men processen avbröts, då Berger flytt utomlands till Bern i Schweiz. På 1840-talet var han med och grundade arbetarföreningen i Bern och anslöt sig senare till Karl Marx och Friedrich Engels anhängare. Engels använde till och med 'Napoleon Berger' som täcknamn i brev 1849-50. Ungefär vid samma tid slog polisen till mot arbetarföreningen och Berger flydde vidare till USA, där han bl.a. startade den första svenskspråkiga dagstidningen. Han dog i New York 1880. - Bibliografisk referens: Åhlén 18:133.
Boknummer: 18110 Pris: 1650 kr.

ATHENA OCH ARES.
Red: Fred Sandstedt & Thomas Roth. Stockholm 1999. 376 sid. Illustrerad med foton, tecknade detaljbilder och överskådliga kartor. Stort format, 26x19 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. (Statens Försvarshistoriska Museer, 3). ISBN: 9197158437.
- Innehåller bl a 'Portiker, portaler och arkader på militära byggnader' av Ejnar Berg, 'Svenske stöbejernskanoner i dansk tjenste 1660-1814' av Ole L. Frantzen, 'Finska kriget 1808-1809 och krigskonstens utveckling' av Rein Helme och 'Ehrenstrahl, Schröder och Pehr Hörberg' av Marian Ullén.
Boknummer: 12697 Pris: 150 kr.

BÅÅTH-HOLMBERG, Cecilia.
CARL XV SOM ENSKILD MAN, KONUNG OCH KONSTNÄR.
Stockholm, Fahlcrantz & Co 1891. (4),700 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets välbevarade ljusblå klotband. Frampärmen och ryggen med rik dekor i svart och guld. Exlibris.
Boknummer: 50439 Pris: 150 kr.

BECKMAN, Margareta.
JEAN-BAPTISTE BERNADOTTE. Från revolutionssoldat till svensk kronprins.
Stockholm, Prisma 2003. 256 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och överskådliga kartor. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Svag exlibrisstpl. ISBN: 9789151840840.
Boknummer: 36236 Pris: 120 kr.

BEREFELT, Gunnar.
MED KONSTEN FÖR FOSTERLANDET. En studie över konstlivet i Sverige på konung Karl XIV Johans tid.
Red: Gunnar Berefelt. Stockholm 1971. 94 sid. Illustrerad. Häftad. (Eidos, Almqvist & Wiksells konstserie).
Boknummer: 7563 Pris: 110 kr.

BERGGREN, Jan - DARRELL, Birgitta.
KRIGARE VID SUNDET. Liten handbok till Skånes krigs- och militärminnen med historiska och kulturhistoriska utblickar.
Stockholm, Carlssons 2006. 218 sid. Rikt illutstrerad med fotografier, äldre historiska bilder och kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789173310017.
- Om Västra Skånes krigshistoria och samtidigt en användbar handbok vid besök av de krigsminnen som fortfarande finns kvar.
Boknummer: 50625 Pris: 140 kr.

BRANDER, Uno.
HOV OCH SOCITET UNDER KARL JOHANS-TIDEN.
Stockholm 1926. 269 sid. Illustrerad. Häftad.
Boknummer: 847 Pris: 85 kr.

CARL XVs MINNE.
Jönköping, tryckt hos C. J. Lundgrens enka 1872. Frontespisporträtt i trästick,48 sid. Titelbladet med 'No 71' i bläck. Sammanbunden med: VERLDENS GÅNG. En teckning ur lifvet. Helsingfors, G. W. Edlunds förlag & J. Simelii arfvingar 1872. 103 sid. + EDVARD OCH EDMUND. Novell. Helsingfors, G.W. Edlunds förlag & J. Simelii arfvingar 1872. 74 sid. Titelbladet med 'No 49' i bläck. Med Wivi Westerlunds namnteckning. Tre verk sammanbundna i ett samtida skinnryggband. Ryggens gulddekor delvis bortnött, fin inlaga.
- Tre verk sammanbundna i en volym.
Boknummer: 50889 Pris: 200 kr.

CHARLESEN, Janne.
BLEKINGE GENOM TRE SEKLER.
Stockholm, Liber 1982. 144 sid. Illustrerad med teckningar av Carl Petermann. Förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9138902117.
Boknummer: 24988 Pris: 100 kr.

CHOQUET, [Charles].
TRAITÉ D'ALGÈBRE.
Paris, Mallet-Bachelier 1856. XVI,551 pp. Contemporaty half brown leather with marbled boards and edges.
Boknummer: 41860 Pris: 500 kr.

CRUSENSTOLPE, M. J. (1795-1865).
PORTEFEUILLE. Belysande det inre af tidernas historia.
Stockholm, tryckt hos Isaac Marcus 1845. 202 sid. Inbunden i fint nyare pergamentryggband med ryggtiteletikett i skinn och marmorerat pärmpapper. Främre tryckta häftesomslaget medbundet. Några sid. mot slutet med lagade revor. Titelblad och påföljande fem sid. med en fläck nedtill.
Boknummer: 34286 Pris: 220 kr.

DALGAS, E[nrico].
HEDE-MOSER OG KJAERJORDE.
Udg: Det danske Hedeselskab. Kjøbenhavn, Bianco Lunos Bogtrykkeri 1876. 103 sid. + 4 utvikbara planscher i färglitografi. Häftad i grönt tryckt, nött omslag. Inlagan loss, omslaget med pappersförluster, dock ren inlaga och planscher.
Boknummer: 52537 Pris: 360 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica