Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1600-talet

Historia & Arkeologi > 1600-talet

128 titlar hittades, tid 0.06 sekunder.
Sida 1 (av 7) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

1648 WESTFALISKA FREDEN / 1648 Der Westfälische Frieden / 1648 The peace of Westphalia.
Red: Elisabeth Westin Berg. Stockholm 1998. 107 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Tvärformat, 20x21 cm. Häftad med omslagsbild. (Vasamuseets utställningskatalog, 5 & Skoklosterstudier, 31).
- Trilingual text in Swedish, German and English.
Boknummer: 29575 Pris: 100 kr.

ÅBERG, Alf - ELLEHAG, Claes - HAMILTON, Anna.
RIDDARHUSET.
Stockholm, Byggförlaget 1999. 208 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder, ritningar och nyare fotografier av Hans Hammarskiöld. Stort format, 34x22 cm. Inbunden i förlagets klotband med blindpressad pärmdekor och fint illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9179881947.
- Innehåller bl a 'Adeln och Riddarhuset' av Alf Åberg, 'Adelzfolckets hus' av arkitekturhistorikern Claes Ellehag, 'Riddarhuset, i går, i dag ...' av Anna Hamilton och 'Förteckning på samtliga ätter grevliga, friherrliga och adliga, i ätteordning'.
Boknummer: 15786 Pris: 285 kr.

ÅBERG, Alf.
DRÖMMEN OM VINLAND. Svenskarna och Amerika 1637-1800.
Stockholm, Natur och Kultur 1996. 231 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9127063356.
Boknummer: 49118 Pris: 100 kr.

ÅBERG, Alf.
FOLKET I NYA SVERIGE. Vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655.
Stockholm, Natur och Kultur 1987. 198 sid. Illustrerad med äldre historiska bilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789127017696.
- Nya Sverige (New Sweden) var under 17 år svensk handelskoloni i Nordamerika men fick ingen större ekonomisk betydelse. Kolonin var betydelsefull genom att den kvarboende svensk-finska befolkningen ökade i antal och länge behöll sitt etniska kulturarv. Präster sändes ut till de församlingar som svenskarna grundat under en 90-årsperiod (1696–1783).
Boknummer: 22765 Pris: 100 kr.

ÅBERG, Alf.
KVINNORNA I NYA SVERIGE.
Stockholm, Natur och Kultur 2000. 178 sid. Rikt illustrerad med fotografier och bilder av konstverk. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9789127081475.
- KVinnorna fick en central roll i kolonin 'Nya Sverige' i Nordamerika: de födde och uppfostrade de barnen, som ofta var många, svarade för ordningen i hemmet och ladugården, spann och vävde och vårdade sina trädgårdar m.m.
Boknummer: 52112 Pris: 120 kr.

ÅBERG, Alf.
SNAPPHANARNA.
3:e upplagan. Stockholm, LTs förlag 1952. 178 sid. Illustrerad med äldre historiska bilder. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband, utan skyddsomslag.
- Om Snapphanefejden under Skånska kriget 1676-79 när Danmark sökte återta landskapen öster om Öresund.
Boknummer: 21700 Pris: 120 kr.

AHLQVIST, Alfred Gustaf.
KONUNG ERIK XIV:s SISTA LEFNADSÅR (1568-1577). Historisk afhandling.
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner 1878. 193 sid. + 5 planscher i litografi. + ROGGE, Bernh. GUSTAF II ADOLF - ETT KRISTLIGT HJELTELIF. Stockholm, Fröléen & Comp. 1894. 122 sid. Illustrerad. Två verk sammanbundna i brunt samtida halvklotband med marmorerat pärmpapper.
Boknummer: 11442 Pris: 285 kr.

ALMQUIST, Helge.
GÖTEBORGS HISTORIA. 1-2. Grundläggningen och de första hundra åren. Del 1: Från grundläggningen till enväldet (1619-1680). Del 2: Enväldets och det stora nordiska krigets skede (1680-1718).
Göteborg 1929 & 1935. 841 & 701 sid. Illustrerade. Stort format, 28x20 cm. Två bastanta, häftade volymer. (Göteborgs jubileumspublikationer).
Boknummer: 19488 Pris: 400 kr.

ANKARLOO, Bengt.
ATT STILLA HERREVREDE. Trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54.
Stockholm, Författarförlaget 1988. 165 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. (Människan i historien). ISBN: 9170545731.
- Autentisk och väldokumenterad historia om mjölnerskan som tillgrep trolldom i sin kamp mot en mäktig herreman.
Boknummer: 26886 Pris: 100 kr.

ATT ILLUSTRERA STORMAKTEN. Den svenska Fortifikationens bilder 1654-1719.
Lund, Historiska Media 2001. 144 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder, kopparstick och detaljkartor. Tvärformat, 24x27 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Karolinska förbundets årsbok 1999) & (Meddelanden från Krigsarkivet, 20). ISBN: 9189442164.
- Innehåller 'Fortifikation och de militära kartsamlingarna' av Ulf Söderberg, 'Kartor och konst' av Mårten Snickare, 'Militär kartering och militära kartor under karolinsk tid' av Björn Gäfvert, 'Fortifikationens ritare' av Lars Ericson och 'Bildernas publik' av Åsa Karlsson.
Boknummer: 9854 Pris: 185 kr.

ATTMAN, A. - JARRING, G. m fl. (red).
EKONOMISKA FÖRBINDELSER MELLAN SVERIGE OCH RYSSLAND UNDER 1600-TALET. Dokument ur svenska arkiv.
Red: A. Attman, Gunnar Jarring m fl. Stockholm 1978. (7),299 sid. Stort format, 26x18 cm. Fint häftat ex.
Boknummer: 2096 Pris: 140 kr.

BECKMAN, Margareta.
UNDER FRANSK FANA! Royal Suédois - svenskt regemente i fransk tjänst 1690-1791.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 1995. 141 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och kartor. Främre- och bakre pärmars insidor med äldre kartor. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild.. ISBN: 91149432224.
- Rikt illustrerad regementshistorik.
Boknummer: 48941 Pris: 140 kr.

BEDOIRE, Fredric.
GULDÅLDER. Slott och politik i 1600-talets Sverige.
Stockholm, Bonniers 2001. 275 sid. Rikt illustrerad med äldre dokumenterande fotografier och historiska bilder. Stort format, 29x20 cm. Inbunden i förlagets klotband med ryggtitel i guld och illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789100574925.
- 1908 cyklade en grupp unga arkitekter från Konsthögskolan runt i Sverige och fotograferade, tecknade och mätte upp slott och herresäten från 1600-talet som då ännu var förfallna, i vardaglig användning eller bortglömda. Bland deltagarna fanns bl a Sigurd Curman, Ragnar Hjorth, Martin Olsson och Gunnar Asplund.
Boknummer: 11029 Pris: 240 kr.

BERGGREN, Jan - DARRELL, Birgitta.
KRIGARE VID SUNDET. Liten handbok till Skånes krigs- och militärminnen med historiska och kulturhistoriska utblickar.
Stockholm, Carlssons 2006. 218 sid. Rikt illutstrerad med fotografier, äldre historiska bilder och kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789173310017.
- Om Västra Skånes krigshistoria och samtidigt en användbar handbok vid besök av de krigsminnen som fortfarande finns kvar.
Boknummer: 50625 Pris: 140 kr.

(Bielke, Nils) - ERIKSSON, Ingvar.
NILS BIELKE (1644-1716). Firad i nådens dagar, fälld i onådens.
Stockholm, Atlantis 2000. 426 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789174869637.
- Biografi över en av det svenska 1600-talets mest remarkabla och kontroversiella personligheter.
Boknummer: 29860 Pris: 120 kr.

BLEKINGEBOKEN. 1927:1. Årsbok för Blekinge hembygdsförbund och Blekinge museum.
Red: Gottlieb Wirde. Karlskrona 1927. 187 sid. + 1 plansch & 15 annonssidor. Illustrerade med fotografier. Häftad med omslagsbild.
- Inehåller bl a 'Knösö' av Sven-Öjvind Swahn, 'Hjortsberga socken. En beskrivning.' av O. H. Althin, 'Till frågan om Blekinges politiska ställning i äldre tider' av Hugo Larsson och 'Djuren i våra skogar' av August Holmberg m.m.
Boknummer: 43588 Pris: 100 kr.

BRAHE, Per d.y. (1602-80).
SVEA RIKES DROTSET GREFVE PER BRAHES TÄNKEBOK, efter dess i Skoklosters bibliotek förvarade originala handskrift, genom hans excellens en af rikets herrar, herr grefve M. Brahes föranstaltande, utgifven af D. Krutmejer.
Stockholm, tryckt hos Carl Delén 1806. (2),101 sid. Inbunden i ett senare halvfranskt band med upphöjda bind och ormskinnsliknande pärmöverdrag, pärmarna lätt bågande. Titelbladet med reva vid inre marginalen och hårt skuren nederst och upptill med förlust av halva bokstäver. Inlagan med snävt skuren övre marginal som ställvis påverkat en del siffror i pagineringen. Sid. 49-50 saknar en liten bit papper i nedre ytterhörn. De två första bladen med lagerfläckar. Med Gunnar Fredriksons exlibris.
- Första och enda utgåvan av dagboken som sträcker sig fram till år 1655.
Boknummer: 24344 Pris: 650 kr.

BRÄNNMAN, Erik.
FRÄLSEKÖPEN UNDER GUSTAV II ADOLFS REGERING.
Avhandling. Lund, C.W.K. Gleerups förlag 1950. 464 sid. Stort format, 24x17 cm. Häftad i tryckt omslag. Dedikation '... från tillgivne vännen förf.'
Boknummer: 49144 Pris: 150 kr.

CHARLESEN, Janne.
BLEKINGE GENOM TRE SEKLER.
Stockholm, Liber 1982. 144 sid. Illustrerad med teckningar av Carl Petermann. Förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9138902117.
Boknummer: 24988 Pris: 100 kr.

(Christina drottning 1626-89) -
BREV FRÅN SEX DECENNIER.
Andra upplagan. Stockholm, Natur och Kultur 1966. 108,(2) sid. Inbunden i förlagets mönstrade pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. (Natur och Kulturs klassikerserie 'Levande litteratur').
- Drottning Kristinas brev i urval och översättning av Sven Stolpe, som också svarat för bokens inledning.
Boknummer: 39326 Pris: 90 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica