Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Matriklar

Genealogi & Biografier > Matriklar

53 titlar hittades, tid 0.01 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

[JONSSON, Hugo].
SVENSKT TELEGRAFGALLERI. 1911.
Västerås 1911. 328 sid. Rikt illustrerad. med porträttfotografier. Förlagets nötta halvklotband med pärmdekor i guld. Exlibris. Namnteckning.
- Sammanställning över anställda i Svenska Telegrafverket ordnat efter resp. trafikdistrikt. Med porträttfoto och utförliga biografiska uppgifter.Med ett avslutande utförligt namnregister.
Boknummer: 21809 Pris: 360 kr.

ÅBERG, Alf - ELLEHAG, Claes - HAMILTON, Anna.
RIDDARHUSET.
Stockholm, Byggförlaget 1999. 208 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder, ritningar och nyare fotografier av Hans Hammarskiöld. Stort format, 34x22 cm. Inbunden i förlagets klotband med blindpressad pärmdekor och fint illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9179881947.
- Innehåller bl a 'Adeln och Riddarhuset' av Alf Åberg, 'Adelzfolckets hus' av arkitekturhistorikern Claes Ellehag, 'Riddarhuset, i går, i dag ...' av Anna Hamilton och 'Förteckning på samtliga ätter grevliga, friherrliga och adliga, i ätteordning'.
Boknummer: 15786 Pris: 285 kr.

ADELHEIM, Georg.
BALTISCHE TOTENSCHAU 1939-1947.
Erste Auflage. Göttingen, tryckt i Ekenäs 1948. 477 sid. + ADELHEIM, Georg. Nachtrag zur Baltischen Totenschau 1939-1947. Göttingen 1952. 183 sid. + två fotoplanscher.
Boknummer: 588 Pris: 475 kr.

ANDERSSON, Per.
ÖLMSTADSÄTTLINGAR. Häradsdomaren Måns Haraldssons i södra Långeberg descendenter under fyra århundraden. [D. I.].
Linköping 1989. 252 sid. Inbunden i förlagets blå klotband med en pärmvinjett i guld. ISBN: 9186128167.
- Med utgångspunkt i släktens stamfader Måns Haraldsson (1585-1642) i Vista härad,Småland, redovisas 13 000 ättlingar under fyra sekel och 14 generationer. Avslutas med ett släktgrensregister om 700 av de släktnamn som förekommer i boken.
Boknummer: 49189 Pris: 285 kr.

BAGGE, Benjamin (utg).
MATRIKEL ÖFVER GÖTHEBORGS STIFTS PRESTERSKAP OCH SKOLE-BETJENING.
Götheborg, tryckt hos Sam Norberg 1819. (10),218 sid. Inbunden i ett samtida skinnryggband. Ryggen med nagg överst. Titelbladet lagerfläckigt, baksidan med samtida anteckningar, i övrigt ren inlaga.
Boknummer: 30748 Pris: 850 kr.

BERGSTRAND, Axel - JONASSON, Olof.
VÄXJÖSTUDENTERNA 1850-1950. Växjöstudenternas härkomst och öde under 100 år. Varifrån kom de och vart tog de vägen?
Växjö 1954. 51 sid. Illustrerad med kartor och tabeller. Klammerhäftad i tryckt omslag. (Särtryck med eget omslag ur 'Årsskrift för Växjöstudenternas förbund').
Boknummer: 51417 Pris: 185 kr.

BLEKINGSKA NATIONEN 1697-1947.
Lund 1947. 216 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Innehåller en matrikel över Blekingska nationens medlemmar 1901-1947 av Gunnar Sjöberg. Den utgör en provisorisk fortsättning av författarens matrikel över Blekingska nationens medlemmar från dess instiftande 1697 tom ht 1900.
Boknummer: 6363 Pris: 125 kr.

BROMANDER, Lars Magnus (1796-1861).
MATRIKEL ÖFVER GÖTHEBORGS STIFTS PRESTERSKAP OCH SKOL-STAT. Utgifven år 1831.
Götheborg, tryckt hos Sam. Norberg 1831. Graverat titelblad,(6),198 sid. Inbunden i ett samtida något nött, halvfranskt band med ljusbrun ryggtiteletikett. Med interfolierade blad utan anteckningar. Ren och fin inlaga tryckt på tjockare papper.
Boknummer: 51321 Pris: 950 kr.

CALENDER over samtlige ved den konglige Danske og Norske armee ansatte officerer og øvrige betiente, saavelsom over borgervaebninger och frivillige corps. No. II.
Utg: Herman Kuerulf (1784-1845). Kjøbenhavn, trykt hos J. F. Schultz 1810. (2),218,(4) sid. Häftad oskuren i samtida nött gråpappersomslag med hundöron. Titelbladet och första sidan med fläck. Inlagan i övrigt här och var med lättare lagerfläckar. Omslaget överst och titelbladet med samtida namnteckning 'Fr. XX von Platen'.
- Utgiven periodisk, denna med beteckning No.2.
Boknummer: 55353 Pris: 750 kr.

CEDERBOM, L. A. - FRIBERG, C. O.
SKARA STIFTS HERDAMINNE 1850-1930. 1-2. Fortsättning och komplettering av J. W. Warholms Skara stifts herdaminne, utgivet 1871-1873.
Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag 1928-30. 536 & 751 sid. Inbundna i förlagets två blå halvfranska band med fem upphöjda bind och svarta ryggtiteletiketter. De främre illustrerade omslagen medbundna. Uniformt solblekta ryggar.
- Andra delen avslutas med ett för båda delarna gemensamt personregister och ett ortregister över pastoraten och socknar med egen präst.
Boknummer: 48858 Pris: 400 kr.

ERNST, Gustaf.
ABITURIENTER VID VÄXJÖ HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERK. Minnesalbum.
Växjö 1923. VI,128 sid. Illustrerad med porträttfotografier. Med Torsten Nothins exlibris. Sammanbunden med: TILLÄGGSHÄFTE 1918-1923. 22 sid. Inbunden i ett välbevarat mörkgrönt klotband.
- Två arbeten i en volym. Innehåller två detaljerade personregister, (12 sid).
Boknummer: 53346 Pris: 220 kr.

FANT, Erico M.
DISSERTATIO TOPOGRAPHICA DE TERRITORIO VESTROGOTHIAE FLUNDRE. Flundre. Resp. Levinius Olbers.
Upsaliae, Johan Edman 1788. (4),40 sid. + en utvikbar tabell. Häradets sigill i kopparstick monterat på titelbladet. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med titeletikett i skinn monterad på främre pärmen. Inlagan oskuren.
- Innehåller ett herdaminne för Rommeleds socken samt 'Förtekning på hemanen uti Flundre härad' och 'Förtekning uppå alla uti Flundre härad belägne säterier, samt några af deras fordne ägare, och de nu varande'. Text på svenska och latin.
Boknummer: 5442 Pris: 650 kr.

Förteckning öfver lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Carlskrona vid början af höst-terminen 1873.
Carlskrona, Clemens Witt 1873. 12 sid. Häftad.
Boknummer: 6344 Pris: 125 kr.

Förteckning öfver lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Carlskrona vid början af vår-terminen 1873.
Carlskrona, Clemens Witt 1873. 12 sid. Häftad.
Boknummer: 6342 Pris: 125 kr.

FÖRTECKNING ÖFVER LÄRARE OCH LÄRJUNGAR vid Jönköpings högre allmänna läroverk vårterminen år 1901.
Jönköping 1901. 39 sid. Klammerhäftad med ryggpappersremsa. Omslaget med pappersförlust i yttermarginalen och övre hörn.
- Uppgifter för varje elev om födelseår, hemort, adress och faderns yrke.
Boknummer: 47808 Pris: 120 kr.

FÖRTECKNING ÖFVER STUDERANDE UNGDOMEN VID JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK. Höstterminen 1873. + Vår- & Höstterminen 1874. + Vår- & Höstterminen 1875. + Vår- & Höstterminen 1876. + Vår- & Höstterminen 1877. + Vår- & Höstterminen 1878. + Vårterminen 1879. + Vår- & Höstterminen 1880. + Vårterminen 1881.
Jönköping 1873-80. + REDOGÖRELSE FÖR JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK OCH GRENNA PEDAGOGI UNDER LÄSÅRET 1874-75 jemte inbjudning till afhörande af års-examina. Jönköping 1875. 29 sid. + REDOGÖRELSE FÖR JÖNKÖPINGS HÖGRE ELEMENTAR-LÄROVERK OCH GRENNA PEDAGOGI 1875-1876 jemte inbjudning till afhörande af års-examina. Jönköping 1876. 32 sid. Sammanlagt 17 skrifter sammanbundna i ett halvpergamentband med marmorerat pärmpapper och ryggtitel i guld.
Boknummer: 7969 Pris: 385 kr.

FRIMURARE ORDENS KALENDER FÖR SKOTT ÅRET 1808. På befallning utgifven af IX. prov. loge direktorium. De i Stockholm varande logers ledamöter samlas på här efteråt utsatta dagar kl. 2 till middagsmåltid, hvarefter loge öppnas kl. 4.
Stockholm, tryckt hos Johan P. Lindh 1807. (26),90 sid. Häftad i nött samtida pappomslag. Ryggpappret saknas. Inlagan sprucken mellan kalenderdelen och matrikeln. Med P. A. Ponténs namnteckning.
Boknummer: 52296 Pris: 850 kr.

HENEL, Andreas Jochim von.
DET ANNO 1729 FLORERANDE SVERIGE. Inledning av Axel Norberg och personregister.
Utg: Sveriges Släktforskarförbund. Göteborg 1993. (6),XVI,(12),438 sid. Inbunden i förlagets beigefärgade pappband. Mycket fint skick. ISBN: 9187676087.
- Räknas som den första svenska statskalendern. Omfattar 10.000 personer med yrkestitel i Sverige, Finland och i de nordtyska provinserna. Nytryck i faksimil från 1993 efter originalet som utkom 1729.
Boknummer: 27389 Pris: 285 kr.

HJELT, D.E.A.
KORTA BIOGRAFISKA NOTISER ÖFVER PERSONER, HVILKA BLIFVIT I DETTA ARBETE OMNÄMNDA.
Helsingfors 1891-1893. 118 xeroxkopierade sidor inbundna i pappband med klotrygg.
- Ur 'Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812, 1-3.
Boknummer: 52369 Pris: 140 kr.

HJERTBERG, Johan & Olle.
Utvandrare från Vimmerby 1850-1914.
Stockholm 1988. 325 sid. Fotoillustrerad. 24x16 cm. Häftad. Nyskick.
- Biografiska uppgifter om ca 2300 utvandrare och 300 invandrare. Personregister.
Boknummer: 12590 Pris: 385 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica