Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Emigration

Genealogi & Biografier > Emigration

87 titlar hittades, tid 0.02 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

A:SON-PALMQVIST, Lena.
BUILDING TRADITIONS AMONG SWEDISH SETTLERS IN RURAL MINNESOTA. Material culture - reflecting persistance or decline of traditions.
Stockholm, Nordiska museet 1983. 119 pp. Illustrated with photographs, drawings and plans. Size, 30x21 cm. Sofbound in picotial wrappers. ISBN: 9171082298.
- Includes a bibliography and selected reading list.
Boknummer: 9324 Pris: 120 kr.

ÅBERG, Alf.
DE FÖRSTA UTVANDRARNA. Svenskars öden och äventyr i Nord- och Sydamerika under 1800-talets första hälft.
Stockholm, Natur och Kultur 1984. 311 sid. + 16 planschsidor med bilder i färg. Rikt illustrerad i texten med foton och äldre historiska bilder. Inbunden i förlagets klotband med fint illustrerat skyddsomslag. Oläst i fint skick. ISBN: 91270113790.
- Om utvandringens pionjärer i Nordamerika bl a Gustav Unonius, Peter Cassel, kolonin Bishop Hill och dess undergång, den unga Rosalie Roos' upptäcktsfärd till Sydstaterna 1851 m.m.
Boknummer: 18938 Pris: 120 kr.

ÅBERG, Alf.
SVENSKARNA UNDER STJÄRNBANERET.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2012. 261 sid. + 10 planschsidor. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Bokmärkesband. Inbunden i förlagets mörkblå sidenband med pärmdekor i guld och illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789186837242.
- Ny upplaga med ett nyskrivet efterord av Mikael Dahlgren. Historien om de svenskar som anmälde sig som frivilliga i Nordstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget 1861-65.
Boknummer: 37126 Pris: 200 kr.

ÄLGHULTSKRÖNIKA. 1971.
Utg: Älghults sockens hembygdsförening. Nybro 1971. 255 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier och tabeller. Häftad med omslagsbild.
- Innehåller bl a 'Om Alstermo bruks totalförstörelse och återuppbyggnad' av Carl-Viktor Kade och 'Emigranter från Älghult' 1853-1965' av Jarl Weidow m.m.
Boknummer: 51493 Pris: 100 kr.

ALMQVIST, Sten.
DEN TIDIGA EMIGRATIONEN FRÅN ALLBO HÄRAD. 1-2.
Alvesta 1969. 15 & 29 sid. Illustrerade. Två klammerhäftade volymer i eget tryckt omslag. (Särtryck ur Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok 'Värendsbygder' 1969 & 1971).
- I den andra delen behandlas bl a den lokala arbetsvandring och utflytttning från Allbo härad till Gotland under 1850-60-talen, där många blev kvar på ön. Fritz von Ekensteens i Allbo kunskaper i mossodlingsförsök kom väl tillpass
Boknummer: 27088 Pris: 150 kr.

ALMQVIST, Sten.
DEN TIDIGA EMIGRATIONEN FRÅN ALLBO HÄRAD. 2.
Alvesta 1971. 29 sid. Illustrerad med en Gotlandskarta. Klammerhäftad i eget tryckt omslag Dedikation 'Forskarbroder Stig (Marz) med tillägnan Sten'. (Särtryck ur Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok. Värendsbygder 1971).
- Behandlar bl a den lokala arbetsvandringen och utflytttningen från Allbo härad till Gotland under 1850-60-talen, där många blev kvar på ön. Fritz von Ekensteens i Allbo kunskaper i mossodlingsförsök kom väl tillpass när man vid 1850-talets början startar stora moss- och myrodlingsprojekt på Gotland.
Boknummer: 52807 Pris: 150 kr.

AMERIKABREVEN. Utgivna och kommenterade av Otto Rob. Landelius.
Stockkholm, Natur och Kultur 1957. 236 sid. + 16 planschsidor med dokumentära fotografier & 1 utvikbar karta. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag.
- Presenterar en brevsamling som spänner över 50 år med sällsynt stor realism och ett par typiska emigrantöden. Förord av Vilhelm Moberg.
Boknummer: 46656 Pris: 90 kr.

BEIJBOM Ulf.
AUSTRALIENFARARNA. Vårt märkligaste utvandringsäventyr.
Stockholm, LTs förlag 1983. 287 sid. Rikt illustrerad med främst äldre fotografier. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra skick. ISBN 91360211172.
- Om en tidigare nästan okänd utvandring och de ca 25,000 svenskar som sökte sig till den okända kontinenten på jordklotets baksida. Baserad på autentiskt material i Emigrantinstitutets samlingar.
Boknummer: 32470 Pris: 120 kr.

BEIJBOM, Ulf.
AMERIKABILDER. Från utställningen 'Drömmen om Amerika' och andra samlingar.
Växjö 2002. 119 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Tvärformat, 21x25 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Oläst i nära nyskick. (Emigrantinstitutets Vänners skriftserie, 9). ISBN: 9197146056.
- Fotobildbok med dokumentära fotografier från det stora utvandringsmålet Amerika.
Boknummer: 15647 Pris: 100 kr.

BEIJBOM, Ulf.
AMERIKABILDER. Från utställningen 'Drömmen om Amerika' och andra samlingar.
Växjö 2002. 119 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier. Tvärformat, 21x25 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Fint skick. (Emigrantinstitutets vänners skriftserie, 9). ISBN: 9197146056.
- Dedikation 'Vänskapsfullt från Ulf'. Fotobildbok med dokumentära fotografier från det stora utvandringsmålet Amerika.
Boknummer: 32480 Pris: 140 kr.

BEIJBOM, Ulf.
AMERIKAMINNEN. Berättelser i utvandrarbygd.
Stockholm, Norstedts 1996. 320 sid. Rikt illustrerad. med äldre fotografier. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Gott skick. ISBN: 919600127.
- Utvandrarminnen från södra Småland med bl a 'Breven till Christina','Singlastugan i Vederslöv', 'Amerika är nära i Ulvsryd', 'Björnjägaren från Klafreström', 'Från prärien till stenriket', 'Där utvandringen började', 'Amerika i Småland', 'Från Brinkelid till Sunrise' samt 'Den siste emigranten'.
Boknummer: 22072 Pris: 140 kr.

BEIJBOM, Ulf.
I ANTIPODISKA UTVANDRARSPÅR.
Växjö 1988. 107 sid. Fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Emigrantinstitutets skriftserie, 4). ISSN: 03496619l.
- I svenska utvandrarspår i Australien och på Nya Zealand.
Boknummer: 44 Pris: 85 kr.

BEIJBOM, Ulf.
JOHNS RESA. Översatt från engelska, redigerad och kommenterad.
Växjö, Emigrantinstitutets vänner 2008. 71 sid. Rikt illustrerad med teckningar av Adine Ozolins. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Emigrantinstitutets vänners skriftserie, 13).
- John Ohlanders anteckningar från 1899 om en resa med ångaren 'Condor' utmed Sydamerikas kuster mellan Valparaiso i Chile och New York.
Boknummer: 38339 Pris: 90 kr.

BEIJBOM, Ulf.
MOBERGS UTVANDRARBYGD OCH AMERIKAS SMÅLAND.
Stockholm, Carlsson Bokförlag 2015. 307 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. (Vilhelm Moberg-Sällskapets skriftserie, 27). ISBN: 9789173317139.
- Om utvandrare på bägge sidor Atlanten: Smålands utvandrarbygd, Kristina och Karl-Oskars invandrarbygd kring sjön Ki-Chi-Saga, Chippewaindianernas land som blev 'Minnesotas Småland' m.m.
Boknummer: 45311 Pris: 120 kr.

BEIJBOM, Ulf.
SVENSKAMERIKANSKT. Människor och förhållanden i Svensk-Amerika.
Växjö 1990. 248 sid. Fotoillustrerad. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. (Emigrantinstitutets Vänners skriftserie, 3). ISBN: 9197146005.
Boknummer: 3545 Pris: 100 kr.

BEIJBOM, Ulf.
UPPBROTT FRÅN STENRIKET. Utvandring från Kronoberg och kronobergare bortom haven.
Växjö 2000. 301 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. (Emigrantinstitutets vänners skriftserie, 8).
- Utvandringshistoria med fakta, sägner och traditioner från Kronobergs län i Småland. Om 'utvandrarlandskapet' med de minst 80 000 nybyggare som bröt upp från den kargaste delen av stenriket. Avslutas med utförliga person- och ortnamnsregister.
Boknummer: 16337 Pris: 100 kr.

BEIJBOM, Ulf.
UTVANDRARKVINNOR. Svenska kvinnoöden i Amerika.
Stockholm, Norstedts 2006. 450 sid. + 4 planschsidor med bilder i färg. Illustrerad med foton i texten. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Exlibris. Oläst i nära nyskick. (Emigrantinstitutets vänners skriftserie, 12). ISBN: 9789113014937.
- Skildrar gripande livsöden med hjälp av amerikabrev, intervjuer och biografier. Ungefär hälften av den dryga miljonen amerikafarare var kvinnor.
Boknummer: 34383 Pris: 120 kr.

BEIJBOM, Ulf.
UTVANDRARNA OCH SVENSK-AMERIKA.
Stockholm, LT 1986. 254 sid. Fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Emigrantinstitutets Vänners skriftserie, 1). ISBN: 9136024899.
- Avslutas med litteraturhänvisningar för vidare läsning och ett utförligt personregister.
Boknummer: 43 Pris: 100 kr.

BEIJBOM, Ulf.
VILHELM MOBERG, KARLSHAMN OCH UTVANDRARNA. Två essäer.
Växjö, Vilhelm Moberg-Sällskapet & Emigrantinstitutets Vänner 2007. 35 sid. Illustrerad med fotografier. Klammerhäftad i gult omslag med omslagsbild. (Vilhelm Moberg-Sällskapets småskrifter, 3). ISBN: 9789197673600.
Boknummer: 40561 Pris: 85 kr.

BERGSTRÖM, Birgitta.
UTVANDRINGEN FRÅN JÄRBO TILL NORD-AMERIKA. De lämnade sin hembygd för en framtid i främmande land.
Falun/Borlänge, Högskolan Dalarna, Historiska institutionen 2003. 181 sid. Illustrerad med äldre fotografier. Stort format, 30x21 cm. Spiralbunden rygg med transparent plastomslag.
- Namn, yrke, ålder, civilstånd, gårdsnamn och födelsedatum för de drygt 650 personer som utvandrade från Järbo till Nordamerika mellan 1855-1929.
Boknummer: 49233 Pris: 200 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica