Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Bergsbruk & geologi

75 titlar hittades, tid 0.04 sekunder.
Sida 1 (av 4) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

[BOUÉ, Ami (1794-1881) - HISINGER, Wilhelm (1766-1852)].
BOUÉS SYNOPTISKA FRAMSTÄLLNING AF JORDYTANS FORMATIONER och deras vigtigaste underordnade massor. Öfversatt ... af W. Hisinger.
Fahlun 1829. (2),IV,47 sid. & (4),18 sid. + ett rättelseblad Stort format, 25x20 cm. Häftad i ett samtida gråpappersomslag. Titelbladet lagerfläckigt, inlagan ställvis med lätta lagerfläckar. Svag rygg. (Bihang till Jern-kontorets annaler för år 1828).
- Avslutas med ett alfabetiskt ordnat bergartslexikon 'Utkast till ett geognostiskt lexicon' (18 sid). Med G. O. Adelborgs prydliga anteckning som anger Hisinger som författare till lexikonet.
Boknummer: 31605 Pris: 950 kr.

AGRICOLA, Georgius (1494-1555).
DE RE METALLICA. [Book I-XII]. Translated from the first latin edition of 1556 with Biographical Introduction, Annotations and Appendices upon the Development of Mining Methods, Metallurgical Processes, Geology, Mineralogy & Mining Law from the earliest times to the 16th Century by Herbert Clark Hoover and Lou Henry Hoover.
London, The Mining Magazine 1912. (32),640 sid. + en utvikbar dubbelsidig plansch. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Stort format, 34x21 cm. Inbunden i förlagets beigefärgade pergamentliknande band med upphöjda bind och helt oskuren inlaga.
- Första upplagan på engelska. Första upplagan på latin utkom i Basel 1556. - First English edition of the classic book on mining and technology in the sixteenth century. The work was translated into English in 1912 by Herbert Hoover, afterwards president of the United States.
Boknummer: 29835 Pris: 6500 kr.

ARKIV FÖR KEMI, MINERALOGI OCH GEOLOGI. 1(1903/04) - 10(1932). Utgifvet af K. Svenska Vetenskapsakademien.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1903-32. Illustrerade med fotografier, tecknade bilder, tabeller och diagram. Inbundna i tio halvklotband med linjedekor i guld. Med Stockholms Superfosfats fabriks stpl. och 'Månsbos' exlibris.
- Uniformt inbunden svit av de tio första årgångarna. Respektive volym sträcker sig över ett till tre år och utgörs av fyra till sex häften. Innehållsförteckningar för varje band. Svensk, engelsk, fransk och tysk text
Boknummer: 21937 Pris: 1250 kr.

BERGGREN, Rut.
DEN DOLDA RIKEDOMEN. Forsbacka - ett bruk och dess historia.
Stockholm, Carlssons 1996. 227 sid. Illustrerad med äldre fotografier. Förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9172030747.
Boknummer: 11327 Pris: 90 kr.

BJÖRKBOM, Carl.
BERGSMANNEN OCH BOKEN. Utgiven med anledning av direktör Erik Bengtsons 60-årsdag den 30 maj 1946.
Stockholm 1946. 54 sid. Rikt illustrerad med bilder av titelblad i äldre böcker om bergsbruk. Fint halvpergamentband med oskuren inlaga tryckt på tjockt skrivpapper med främre omslag medbundet. Med Bengt Bengtssons namnteckning.
Boknummer: 17429 Pris: 285 kr.

BJÖRNSSON, Sven.
SOMMEN - ÅSUNDEN-OMRÅDET. En geomorfologisk studie.
Akademisk avhandling. Lund 1937. 234 sid. + 5 utvikbara kartor i färg. Häftad. Ouppskuren. Dedikation.
Boknummer: 300 Pris: 240 kr.

CALISSENDORFF, Karin - JONASON, Jan m fl.
ÅSEN.
Stockholm, Svenska Turistföreningen 1979. 64 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar och äldre historiska bilder. Stort format, 25x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. (Känn ditt land, 4). ISBN: 9171560238.
- Koncis, välillustrerad översikt över rullstensåsar i det svenska landskapet. Om åsens geologi, botanik, arkeologi och historia.
Boknummer: 19676 Pris: 85 kr.

CHETTY, Sam Casie.
Smyckestenar & stenslipning.
Västerås, ICA Bokförlag 1981. 180 sid. + 8 planschsidor i färg. Illustrerad med instruktiva teckningar och fotografier. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9153406656.
- Praktiskt handbok om stenslipning. Om cabochoslipning, facettslipning samt utförliga beskrivningar av ett stort antal smyckestenars fysikaliska och optiska egenskaper.
Boknummer: 10941 Pris: 185 kr.

CLEVE, P.T.
Om stenkol. Deras uppkomst, utbredning och betydelse.
Stockholm, Klemmings antiqvariat 1872. 63 sid. Illustrerad. Samtida skinnryggband med enkel ryggdekor i guld. Biblioteksetikett. (Ur vår tids forskning, 1).
Boknummer: 9014 Pris: 360 kr.

CORDILLERAN SECTION of THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA + ROCKY MOUNTAIN SECTION of THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA. Vols. 1-2.
Eds: Stanley S. Beus & Mason L. Hill. Boulder, Geological Society of America 1987. XVII,490 & XX,475 pp. Illustrated with photos, drawings and maps. 28x21 cm. Two volumes in publisher's pictorial boards. (Centennial Field Guide, 1 & 2). ISBN: 0813754011 & 081375402X.
- Collection of field guides to 100 sites of geological interest within the intermountain states of Montana, Idaho, Wyoming, Utah, Colorado, New Mexico as well as the northern third of Arizona, the Dakotas, and the Canadian provinces of Alberta and Saskatchewan. Includes an index map of the locality, access information, significance of the site. Includes a description of features to be observed, and a brief list of the most relevant references.
Boknummer: 46648 Pris: 750 kr.

ENGH, Leif.
KARSTOMRÅDET VID LUMMELUNDS BRUK, Gotland med speciell hänsyn till Lummelundagrottan.
Stockholm, Sveriges Speleolog-förbund 1980. V,290 sid. Illustrerad med foton, teckningar, kartor och diagram. Häftad med omslagsbild. Bra ex. (Svenska grottor, 3). ISBN: 9186046020.
- Omslagstitel 'Lummelundagrottan och tillhörande karstområde'. - Research on the Lummelunda karst area and the Lummelunda cave in the province of Scania (Skåne) in the south of Sweden. Summary in English (6 pp).
Boknummer: 15175 Pris: 185 kr.

ERDMANN, Axel.
LÄROBOK I MINERALOGIEN.
Stockholm, Zacharias Hæggström förlag 1853. XVI,(1),480 sid. Illustrerad i texten med 260 träsnitt. Inbunden i ett samtida mörkbrunt skinnryggband med alrotsmarmorerat pärmpapper. Främre innerfals med spricka. Ryggdekoren i guld nästan helt bortnött. Bra inlaga.
- Första upplagan, en andra upplaga utkom 1860.
Boknummer: 35877 Pris: 300 kr.

ERDMANN, Axel.
LÄROBOK I MINERALOGIEN.
Andra omarbetade och tillökta upplagan Stockholm, Zacharias Hæggström förlag 1860. VIII,594 sid. Illustrerad med 260 träsnitt. Inbunden i ett samtida svart skinnryggband med ryggtitel i guld. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
Boknummer: 33305 Pris: 500 kr.

FERNEMO, Ivar - MOSSBERG, Åke.
PERSHYTTAN. Skog, järn och människor.
Nora, Fernemo I 2004. 83 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 24x23 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Om den unikt bevarade miljön Pershyttan strax utanför Nora med gruvor, hytta och mycket av den ursprungliga miljön bevarad.
Boknummer: 29856 Pris: 140 kr.

FLINTBERG, Jacob Albrecht.
BRUKS-IDKARES, STÄDES OCH BORGERSKAPS ÖMSE FÖRMONER OCH SKYLDIGHETER, I STÖD AF FÖRFATTNINGAR. Första Delen.
Stockholm 1788. (22), 344 sid. Samtida marmorerat halvfranskt band med fem upphöjda bind och ryggtitel i guld. Diskret samtida namnteckning.
- Denna del behandlar främst 'Bergwerken', bergsbruk, Bergslagen, järn-, koppar-, silver- och giudgruvor m.m. En andra del utkom året efter dvs 1789.
Boknummer: 21202 Pris: 650 kr.

FORSSELLES, J. H. af (1785-1855).
RESONERANDE KATALOG ÖFVER EN GEOGNOSTISK SAMLING AF SVENSKA ALLMÄNNA BERGARTER, bestående af stuffer, upprättad till förtydligande af beskrifningen öfver Sveriges geognostiska karta år.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner 1854. 32,(2) sid. Häftad med blå ryggremsa. Stort format, 35x22 cm. Fint skick.
- Mellan sid. 9 och 31 är varannan sida blank, och skall så vara.
Boknummer: 37356 Pris: 850 kr.

FURUHAGEN, Hans.
MERCURIUS OCH VULCANUS. En krönika om järnet i Sverige.
Stockholm, Jernkontoret 1997. 247 sid. Rikt illustrerad med fotografier och äldre historiska bilder. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie, 32). ISBN: 9197147494.
- Om de gruvor, masugnar, järnbruk och stålverk som förvandlade Sverige från bondeland till industrination. Avslutas med ett utförligt personregister, (5 sid).
Boknummer: 49267 Pris: 120 kr.

GRUS OCH SAND PÅ LAND OCH I HAV.
Stockholm, LiberFörlag/Allmänna förlaget 1980. 418 sid. Rikt illustrerad med foton, tabeller, diagram och kartor. Stort format, 25x17 cm. Häftad med omslagsbild. (SIND 1980:1). ISBN: 9138053837.
- Utredning från Statens industriverk.
Boknummer: 42656 Pris: 200 kr.

HAMBERG, O[lof] P[eter].
Några tankar om naturliga enheten för ett allmänt och gemensamt MÅTT-, VIGT. OCH MYNTSYSTEM samt om VATTENDROPPENS GEOLOGISKA BETYDELSE.
Stockholm, tryckt hos E. Westrell 1863. 18 sid. Häftad i ett samtida pappersomslag. Det blanka omslaget ojämnt blekt och med bläckanteckning 'Westerviks läroverk'.
Boknummer: 46743 Pris: 330 kr.

(Hamnaryd) -
SVENSK KALK OCH GRANIT AV HAMNARYD. (Extra tillägg). (Svenska upplagan).
Eksjö 1914. 4 sid. Främre omslag med ramtryck i färg i dekorativ jugendstil.
- Prospekt utgivet i samband med försäljning av egendomen Hamnaryd i Norra Solberga socken, Jönköpings län.
Boknummer: 13473 Pris: 90 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica