Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1800-tal

Bibliofilt & Illustrerat > 1800-tal

606 titlar hittades, tid 0.18 sekunder.
Sida 1 (av 31) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

[APELL, David August].
CASSEL UND DIE UMLIEGENDE GEGEND. Eine Skizze für Reisende.
Dritte Auflage. Cassel, Verlag J. H. Martin Aubel 1801. (6),132 Seiten + 4 Kupfern. Eingebunden in marmorierten Papierband der Zeit. Sauberes Exemplar.
Boknummer: 46738 Pris: 1650 kr.

[BACKLUND, Joseph].
FÖRSÖK PÅ VERS OCH PROSA TILL HERR- OCH BONDPRAKTIKA eller PRAGMATISK LÄSEBOK FÖR HVEM SOM HELST. På grund af Uplands Läns Kongl. Hushållnings-sällskaps täflings-uppgifter författadt och samma sällskap tillegnadt af a b c d & c:o.
Andra upplagan. Upsala, Sw. P. Leffler 1840. VIII,218 sid. Häftad och oskuren, utan pappersomslag. Med S. J. Robacks namnteckning. Ren inlaga.
Boknummer: 52035 Pris: 250 kr.

[BÄCKMAN, Wilhelm (1824-1911)].
EN LITEN BARNBOK. Af förf. till 'Sjöjungfruns sagor'. Med sex kolorerade plancher.
Stockholm, J. W. Löfving 1876. 84 sid. + 6 planscher i svartvit litografi som kolorerats för hand. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild och senare påsatt mörkbrun ryggremsa av skinn.
Boknummer: 29739 Pris: 650 kr.

[BERLING, Edvard Wilhelm (1813-83)].
MALMÖ. Historisk öfwerblick. Med 2:ne afbildningar i träsnitt.
Lund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet 1865. (6),88 sid. + 2 planscher i trästick som visar St. Petri kyrka resp. Malmöhus slott. Häftad oskuren i enkelt pappersomslag. Omslaget med några smärre revor, inlagan lätt lagerfläckad. Namnteckning 'Erik Holmgren 1900'.
- Planscherna avbildar 'St. Petri kyrka från södra sidan' och 'Malmöhus slott från norra sidan'.
Boknummer: 8983 Pris: 200 kr.

[BÖTTIGER, Carl Wilhelm, (1807-1878)].
EN MAJDAG I WÄREND. Swenskt Tillfällighetsstycke i En Akt med Sång och Dans. Första gången uppfördt på Kongl. Theatern i Stockholm, thorsdagen den 11 Maj 1843, årsdagen af H. M. Konungens kröning.
Stockholm, Hörbergska Boktryckeriet 1843. 76 sid. Häftad och oskuren i blått tryckt pappersomslag. Ryggen svag upptill och nederst.
- Om Värend, det gamla folklandet i Småland. 'Scenen är Urshults socken i Småland, på gränsen till Blekinge'.
Boknummer: 5087 Pris: 400 kr.

[BOUÉ, Ami (1794-1881) - HISINGER, Wilhelm (1766-1852)].
BOUÉS SYNOPTISKA FRAMSTÄLLNING AF JORDYTANS FORMATIONER och deras vigtigaste underordnade massor. Öfversatt ... af W. Hisinger.
Fahlun 1829. (2),IV,47 sid. & (4),18 sid. + ett rättelseblad Stort format, 25x20 cm. Häftad i ett samtida gråpappersomslag. Titelbladet lagerfläckigt, inlagan ställvis med lätta lagerfläckar. Svag rygg. (Bihang till Jern-kontorets annaler för år 1828).
- Avslutas med ett alfabetiskt ordnat bergartslexikon 'Utkast till ett geognostiskt lexicon' (18 sid). Med G. O. Adelborgs prydliga anteckning som anger Hisinger som författare till lexikonet.
Boknummer: 31605 Pris: 950 kr.

[BRISMAN, Sven (1752-1826)].
LÄRAN OM TIDERNA ELLER KONSTEN ATT LEFVA FÖR STÅNDSPERSONER PÅ LANDET. 1-2. Förra-Sednare häftet.
Skara, F. J. Leverentz 1799 & 1800. Del 1: (8),87,(1) sid. + 2 utvikbara, snävt skurna tabeller. Del 2: (8),87 sid. Inbunden i ett nära samtida marmorerat pappband med tryckt ryggtiteletikett. Namnteckning. Rikliga anteckningar i bläck av G. E. Timelin på frampärmens insida och påföljande sju sidor samt på bakre pärmens insida och inlagans sista sida. Sista bladets innermarginal med en lagad reva som inte påverkat texten.
- Två arbeten i en volym. Innehåller bl a kapitel om mynt som 'Om penningar eller varutekn', 'Olägenheter härrörande af myntets föränderlighet', 'Förhållandet emillan penningar och varor i vårt Fädernesland', 'Et oföränderligt varumått, eller realmynt, enda medlet at förekomma dessa olägenheter'.
Boknummer: 30633 Pris: 850 kr.

[COCKERELL, Charles Robert (1788-1863)].
LE STATUE DELLA FAVOLA DI NIOBE della imp. E. R. Galleria di Firenze.
First edition. Pisa, Presso Niccoló Capurro 1821. 52 pp. + 18 engraved plates, one of which folded. Size, 26x18 cm. Original printed wrappers with small inkspot on front wrapper. Upper corner of front wrapper and first five pages dog-eared. Nice and very clear interior, especially the plates.
- Contains 'Congetture sulla favola di Niobe del sig. Cockerell' pp. [33]-38.
Boknummer: 47193 Pris: 3600 kr.

[CRUSENSTOLPE, M. J. (1795-1865)].
RÖST UR ETT SVENSKT STATSFÄNGELSE. Om ställningar och förhållanden. (September 1839).
Stockholm, Nordströmska boktryckeriet 1839. (4),159 sid. Inbunden i fint nyare pergamentryggband med ryggtiteletikett i skinn och marmorerat pärmpapper. Främre gula, tryckta häftesomslaget uppfodrat och medbundet.
Boknummer: 32762 Pris: 250 kr.

[EBERHARDT, J. H. - WALLMARK, P. A.].
FÖRSÖK TILL EN HISTORIA OM SVERIGES ADEL, ifrån de äldsta tider intill Regementsförändringen 1809.
Tredje upplagan. Stockholm, Ecksteinska boktryckeriet 1822. (4),426 sid. Samtida skinnryggband med marmorerat pärmpapper och ett 'L' under kunglig krona som pärmexlibris. Fria försättsbladet med bortklippt namnteckning. Med såväl Stora Eks fideikommissbiblioteks stämplar som Carl Arvid Klingspors exlibris.
Boknummer: 22960 Pris: 650 kr.

[EHRENHEIM, Fredrik Wilhelm von (1753-1828)].
SAMLINGAR I ALLMÄN PHYSIK, 1:a Delen: Fragmenter af natur-philosophiens och natur-lärans historia. D:o af meteorologiens.
Stockholm, tryckt hos Olof Grahn 1822. Graverat titelblad,358 sid. + Rättelser (1 sid). Sammanbunden med: EHRENHEIM, Fredrik Wilhelm von. FRAGMENTER AF METEOROLOGIENS HISTORIA. Stockholm, tryckt hos Ernst Ad. Ortman 1822. (2),165 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med marmorerat pärmpapper. Ryggen överst med en liten del av skinnet bortnött. Genomgående ljusa lagerfläckar, främst i marginalerna. Första delen med understrykningar med rödpenna.
- Två arbeten i en volym.
Boknummer: 33260 Pris: 1350 kr.

[EURÉN, Axel].
MINNEN AF UTMÄRKTA PERSONER.
Stockholm, Gjöthström & Magnusson 1835-38. (2),250 sid. + handskrivet register (4 sid) + 33 porträttplanscher i litografi. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med ryggtitel i guld. Sid. 81 med en lagad reva (utan textförlust).
Boknummer: 33708 Pris: 500 kr.

[FAHLCRANTZ, Christian Eric (1790-1866)].
NOACHS ARK. Första våningen. Omdiktad. Den nya verlds-editionens första correctur-ark jemte Fan i båten såsom Intelligensblad + NOACHS ARK. Andra våningen. Den yra vildåsnan skall omskapas till menniska.
Stockholm, tryckt hos Johan Hörberg 1826. (20),90,(1) & (6),193,(1) sid. Två häftade och oskurna volymer i gråpappersomslag. Andra delen med en fuktfläck på titelblad och i förordet, i övrigt rena inlagor. Svaga ryggar med pappersförluster. Namnteckning 'Emelie Lybecker'.
- Komplett i två delar. Första delen i andra omarbetade och utökade upplagan.
Boknummer: 30026 Pris: 500 kr.

[FIGUIER, Louis (1819-94)].
ÅNGMACHINEN.
[Stockholm, Albert Bonniers förlag 1854]. 205 sid. Illustrerad med 24 trästick. Häftad i samtida gråpappersomslag.
Boknummer: 21603 Pris: 500 kr.

[GYLLENSWÄRD, Vilhelm].
HANDLINGAR RÖRANDE FRÅGAN OM EGANDERÄTTEN TILL DEN s.k. FATTIGKYRKOGÅRDEN å ÖSTERMALM.
Stockholm, tryckt hos K. L. Beckman 1982. (20) sid. Sammanbunden med: GYLLENSWÄRD, Vilhelm. ANGÅENDE DISPOSITIONEN AF DEN s.k. FATTIGKYRKOGÅRDEN. Motion till Hedvig Eleonora församlings kurkostämma. Stockholm 1891. 196,(2) sid. + 12 utvikbara kartor. Namnteckning. Två verk sammanbundna i ett senare, gediget klotband med ryggtiteletikett i skinn. Etikettsignerat band: Ellbe Bokbinderi, Hässleholm.
Boknummer: 44217 Pris: 650 kr.

[INGEMANN, Bernhard Severin (1789-1862)].
HELIAS OCH BEATRICIA. En saga från fjerde århundradet. Öfwersättning.
Strengnäs, tryckt hos Carl Erik Ekmarck på eget förlag 1819. 44 sid. Häftad och oskuren i pappersomslag med ramtryck. Titelbladet överst med svag stämpel 'Västerviks Allmänna Läroverks Bibliotek'.
- Översättning från danskan av P. G. Engman.
Boknummer: 32832 Pris: 350 kr.

[KROK, Johan Peter] (1791-1868).
FRITHIOFS SPÅDOM, OM STOCKHOLMS TIDNINGARS UTSEENDE, ÅR 1830.
Stockholm, tryckt i Marquardska boktryckeriet 1829. (1),44 sid. Fint häftat och oskuret ex. med mörkblå ryggremsa av papper.
Boknummer: 27606 Pris: 330 kr.

[LAGERHJELM, Gustaf].
FÖRSÖK TILL EN HISTORISK UTREDNING af 'Det vissa och ständiga knektehållets' (roteringens) uppkomst i Sverige. I anledning af Krigisk uppfostran, folkbeväpning och armé, af G[ustaf] N[yblæus] samt Öfversigt af svenska krigsförfattningens historiska utveckling af Th. Wijkander. Af en indelt officer.
Örebro, N. M. Lindh 1867. 68 sid. Häftad med tryckt pappersomslag. Bakre omslag med pappersförlust i nedre ytterhörn. Svag rygg.
Boknummer: 26220 Pris: 250 kr.

[LE CHEVALIER, Jean Baptiste (1752-1836)].
RESA TILL PROPONTIDEN OCH SVARTA HAFVET. 1-3. Öfversatt med anmärkningar och tilläggningar af E. Bergstedt.
Stockholm, tryckt hos Carl Delén & J. G. Forsgren 1802-05. Del 1: (16),275 sid. + 3 kartor i kopparstick, varav 2 utvikbara & 3 akvatintgravyrer, varav 1 utvikbar. Del 2: (8),256 sid. + 3 kartor i kopparstick, varav 1 utvikbar & 2 utvikbara akvatintgravyrer. Del 3: (2),329,(1) sid. & 1 stor utvikbar karta över Konstatinopel i kopparstick & 2 utvikbara akvatintgravyrer. Tre samtida häftade och oskurna gråpappband med handskrivna ryggtitlar. Ryggpappret med bristningar och delvis bortnött. Två utvikbara planscher i sista delen har lagats nedtill från baksidan längs vikningarna, i övrigt rena planscher och inlagor. Med Axel Rappes namnteckning.
- First Swedish edition of 'Voyage de la Propontide et du Pont Euxin' translated by E. Bergstedt(1760-1829) with his comments and additional descriptions of Smirna, Troaden, the islands of Zea, Tenedos, Metelin, Scio, Samos etc. including the ruins of Miletus and Epheseus. This edition also comprises Dallaway's descriptions of The Bosporus and Constantinople. The translator was a Swedish diplomat who travelled extensively to Egypt, Constantinople and Greece during the years 1794-97. - Komplett i tre volymer med kartorna och de dekorativa akvatintplanscherna. Fransmannen J. B. Le Chevalier's beskrivning över sin arkeologiska resa på 1780-talet översattes till svenska av Erik Bergstedt, svensk diplomat som gjorde vidsträckta resor till bl a Spanien, Italien, Egypten, Konstantinopel, Rhodos och Grekland. De fina akvatintgravyerna är utförda av Carl Fredrik Akrell.
Boknummer: 50674 Pris: 4400 kr.

[LÉVI-ALVARES, D. E.].
HVARFÖRE OCH DERFÖRE. Frågor och swar öfwer de wigtigaste händelser i naturen. För olärde. Efter 5:te franska upplagan, med förändringar och tillägg [av Carl Johan Bergman].
Första upplagan på svenska. Upsala, Leffler och Sebell 1839. 118 sid. Illustrerad med ett träsnitt i texten. Litet format, 13x11 cm. Inbunden i ett samtida skinnryggband med två markerade bind med tryckt, monterat omslag. Solkigt omslag och 25 sid. mot slutet med fuktrand nedtill. Försättsbladet med samtida tillskrift: 'Morfar gåfven till mej 1840 julen Ebba Karström' och 'till Ebba 1870'.
- Första upplagan på svenska från 1839, den andra upplagan utkom 1857 och den tredje 1866.
Boknummer: 46976 Pris: 250 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica