Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1600-tal

Bibliofilt & Illustrerat > 1600-tal

16 titlar hittades, tid 0.03 sekunder.
Sida 1 (av 1) visar titlar 1-16.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

[ORTIGUE DE VAUMORIÈRE, Pierre d' (1610?-93)].
LES GALANTERIES AMOUREUSES DE LA COUR DE GRECE, ou les amours de Pindare et de Corine. 1-2.
Paris, Suivant la copie imprimée 1693. (8),137 & 136 pp. Bound in contemporary full vellum with handwritten title on spine. Size, 13,5x8 cm. Nära skuren på sid. 35-38 i första delen med förlust av paginasiffrorna. Pappersförlust i nedre ytterhörn på sid. 123. Med graverat exlibris 'Nordkirchen'.
- Senare omtryck av verket som utkom första gången 1676. Författaren skrev även en mycket spridd konversationshandbok.
Boknummer: 18117 Pris: 1650 kr.

BILLOVIUS, Jonas Erici (ca 1620-69).
CHRISTELIGH FÖRKLARING ÖFWER THEN STORE PROPHETEN ESAIAM. Uthi wissa predijkningar författat, och effter mångas åstundan til trycket förfärdigat aff M. Jona Erici Billovio ræp. & Pastor Örebroense. Then Första Deelen.
Götheborg, tryckt hoos Amund Grefwe åhr 1669. (10),1255,(1) sid. + Handskrivet register. (4) sid. Inbunden i ett samtida, bastant skinnband med fyra upphöjda bind och blindpressad ryggdekor. Frampärmen med en blindpressad vinjett med initialerna A.H.S. i centrum, den bakre pärmen med samma vinjett men med årtalet 1685 i centrum. Två revor (2 cm) nederst vid yttre falsar. Ryggen upptill med klumpigt men charmigt försök till lagning med en pergamentremsa. Svaga inre falsar. Inlagan lätt bruntonad och mot slutet med fläckar främst i yttre marginalen. Frampärmens insida och försättsbladet med äldre ägaranteckningar, varav några överstrukna.
- Första delen (av tre). Boktryckaren Amund Grefwe etablerade sig som Göteborgs förste boktryckare i i juli 1650 . Praktverket i tre delar 'Christeligh förklaring öfwer ...' anses vara hans förnämsta verk.
Boknummer: 43958 Pris: 1850 kr.

CAUSSIN, Nicolas (1583-1651).
HISTORIA DI MARIA STUARDA. Regina di Francia, e di Scotia. Del padre Nicolo' Causino della compagnia di Giesù. Portata dal Francese nell' Italiano dal padre Carlo Antonio Berardi dell' istessa compagnia.
In Bologna, et in Bassano, per Gio: Antonio Remondini. Con licenza de' superiori. [entre 1650 et 1711]. 120 sid. Litet format, 13,5x7,5 cm. Inbunden i ett samtida gråpappband med ett nyare marmorerat skyddsomslag. Svag rygg med avskavt pärmpapper och handskriven titel. Titelblad och 50 sid. framåt med fuktfläck. Bläckfläck på sid. 48.
Boknummer: 34901 Pris: 1250 kr.

CONFESSIO FIDEI, THET ÄR: Then christeliga troos bekännelse, hwilka Gudz försambling vthi Sweriges rijke allmänneligha trodt och bekänt hafwer, ifrå thet evangelij sanning, uthi konung Gustafs ... regementz tijdh, vthur thet påweska mörkret ... åter kom j liuset igen.
Stockholm, tryckt hoos Wankijfz änckia 1693. (15),141 sid. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med upphöjda bind, röd ryggtiteletikett och tresidigt rödstänkta snitt. Format, 20x16 cm. Nött marmorerat pärmpapper. Främre innefals lätt sprucken. Titelbladet med liten pappersförlust i övre marginalens ytterhörn. Frampärmens insida med intitalerna W .G. L. och Carl Aurivillius namnteckning daterad 1783 i Upsala. Ren och fin inlaga.
- Den femte upplagan av 'Confessio fidei' som utkom första gången 1593-94. Innehåller besluten från kyrkomötet i Uppsala 1593 samt den Augsburgska bekännelsen, då svenska kyrkan blev en evangelisk-luthersk kyrka.
Boknummer: 29280 Pris: 1250 kr.

HEMMERSAM, Michael.
WEST-INDIANISK REESE-BESKRIFFNING från åhr 1639 till 1645. Ifrån Amsterdam till St: Joris de Mina, itt castell i Africa. Och nu in på wårt swänska språåk förwänd och tryckt.
Wijsinzgborg, Johan Kankel anno 1674. (8),94 sid. Inbunden i ett helt pergamentband från mitten av 1900-talet med lätt bågnade pärmar. Format, 19x15 cm. Något skuren. Bruntonat titelblad, yttre marginaler genomgående med fuktränder. Inlagan något solkig och brunfläckad.
- Kankeltryck. Johann Kankel (1614-87), född i Pommern, boktryckare hos Per Brahe på Visingsö. Bibliografisk referens: Sven Almqvist. 'Johann Kankel, Per Brahes boktryckare på Visingsö' nr 20. - Johann Kankel (1614-87), born in Pommern, printer of Count Per Brahe at Visingsö in Sweden. Later full vellum binding. Title browned, dampstain in margins throughout, scattered brownspots. Small 4to. Collijn 373, Almqvist 20, Sabin 31290.
Boknummer: 45604 Pris: 5000 kr.

JAN de BRUNE de Jonge (1616-49).
ALLE VOLGEESTIGE WERKEN. Bestaande in I: Wetsteen der Vernuften. oft Bequaam Middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren spreken. II: Jok en Ernst, dat is, allerley deftige Hofredenen, Quinkslagen, Boerteryen, Raadzels, Spreuken, Vragen, Antwoorden, Gelijkenissen, &c. gevonden en gesproken van Prinssen, Mevrouwen, Geletterden, en andere Staatsperzoonen dezer eeuwe. III: Honigbye, met verscheidene Gedichten, en eenige Brieven.
Amsterdam, Weduwe van Michiel de Groot 1681. (20),420,(16) sid. Inbunden i ett senare välbevarat klotryggband. 55 sid. mot slutet med svag fuktrand. Titelbladet med stämpel 'Allm. läroverket i Carlshamn' och handskriven anteckning nedtill 'Carlshamns Sch. N.31. Br.'
- Tre verk i en volym.
Boknummer: 31471 Pris: 1250 kr.

Kongl. May.tz Placat, ANGÅENDE HUMBLE GÅRDAR, deras inrättande, och hwad som där til hörer.
Stockholm, tryckt hos Niclas Wankijf [1687]. [4] sid. Inbunden i ett senare pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1011.
Boknummer: 29012 Pris: 450 kr.

PRIVILEGIA UTHAFF THEN STORMECHTIGESTE HÖGHBORNE FURSTE OCH HERRE HERR GUSTAFF ADOLPH, Sweriges, Göthes oc Wendes Konung, Storfurste til Finland Hertigh uthi Estland och Carelen, herre utöfwer Ingermanland etc. Giffne Sweriges Rijkes rådh Ridderskap och Adhel, ifrån anno M.DC.XVII. in på Åhr M.DC.XXVI.
Stockholm, tryckt aff Ignatio Meurer 1634. (47) sid. Titebladets baksida med stor bild i träsnitt av Sveriges riksvapen. Stort format, 19x15,5 cm. Inbunden i ett samtida pergamentband med hela, men hårt fläckade, pärmar. Rikligt med samtida understrykningar och marginalanteckningar i bläck. Sista 30 sid. i boken med svag, men tilltagande, fuktrand i undre marginalen. Bakre, fria eftersättsblad med pappersförlust i nedre hörn.
- Adelsprivilegier givna åren 1617, 1622 och 1626. Försättsbladet med prydlig anteckning: 'Denna Book åt mig förärad af Domino Svenone Thelijn d. 8 May 1693 Johan Fredrik Berghman'.
Boknummer: 43723 Pris: 1650 kr.

RAAM, Peder Nilson.
THEN SWENSKE ÅKERMÄTNINGEN ELLER ÖRTUGA DEELO BOOK, item een lijten tractat om staaff och råå, och thes beskaffenheet. Allom them til nytto / gagn och underrättelse / som emillan sigh och sine grannar förmedlest räknekonsten / åker och äng / haghar/ skogh och marck / effter öre och ortigh deela willia. Uptänckt och sammanskrifwen.
Strengnäs, tryckt aff Zach. Brockenius 1670. (16),110,(1) sid. Illustrerad med tabeller, figurer och vinjetter i träsnitt. Inbunden i ett senare skinnryggband med stänkmarmorerat pärmpapper med nyare för- och eftersättsblad. Med A. Schütz namnteckning. Ett blad med lagning i nedre ytterhörn med förlust av några bokstäver. Fem blad mot slutet med fuktrand i övre marginalen. Emendatabladet med lagat maskhål, i övrigt ren och fin inlaga.
Boknummer: 29777 Pris: 2850 kr.

SCHEFFERUS, Johannes (1621-79).
Joannis Schefferi Argentoratensis. REGNUM ROMANUM VEL. In T. Livii Patavini librum primum exercitationes politicæ VII.
Editio secunda avctior et emendatior. Upsaliæ, excudit Henricus Curio 1665. (4),1-72, 71-78, 83-157,(1) sid. Titelbladet med en träsnittsvinjett. Inbunden i ett halvfranskt band med upphöjda bind, ryggtiteletikett, alrotsmarmorerat pärmpapper och kammarmorerade för- och eftersättspapper. Hårt nött rygg med skinnförlust upptill (ca 30x20 mm) nederst (15x10 mm). Frampärmen loss, svag fals, men bra inlaga. Med Gustaf Holdo Stråles vapenexlibris.
- Gustaf Holdo Stråle (1826-1926) Rörstrandsdisponent, författare och boksamlare.
Boknummer: 10675 Pris: 1250 kr.

STANYHURST, Guillaume (1601-63).
Dei Immortalis in Corpore Mortali Patientis Historia. Moralis Doctrinae Placitis & commentationibus Illustrata.
Campidonensis, Per Rudolphum Dreherr 1674. Large engraved title vignette,(22),408,(7) pp. + 2 engraved plates. Bound in contemporary full vellum with hand written title to spine. Free front end-paper with minor loss of paper, recto free front end-paper with old owner's name 'Martinus Torslovius Anno 1680'.
Boknummer: 43313 Pris: 850 kr.

STIERNHIELM, Georg (1598-1672).
ANTICLUVERIUS. Sive scriptum breve, Johanni Cluverio dantisco-borusso oppositum: Gentis Gothicæ originem et antiquissimam in Scandia vel Scandinavia sedem vindicans, ut & ejusdem DE HYOERBOREIS. Dissertatio brevis. Opuscula posthuma indice aucta.
Red: Johan Hadorph (1630-93). Stockholm, sumtibus & typis H. Keysers 1685. (4),169 sid. + Index (23 sid). Inbunden i ett samtida välbevarat pergamentband. Ryggen överst med en svag handskriven siffra '4.' Litet format, 16x10 cm. De två första bladen, titelblad resp. inledning, fint ersatta med äldre fotokopia tryckt på pergament. Sid. 1 och 2 med äldre understrykningar, i övrigt ren och fin inlaga. Bakre pärmens insida med noteringar 'Köpt hos Thulins' och 'Libris 1965 Kat. 40: nr. 35 kr.175:-'.
- 'Stiernhielm omfattade, liksom Johan Bure, en "götisk" syn på sv språket. I 'Anti-Cluveriu's gendrev han Phillippus Cluverius' uppfattning att Preussen var goternas hemland. I stället var svenskarna det folk antiken kallat hyperboréer, och svenska språket det äldsta språket och modern till alla andra språk. Samma tankar finner man i ett par andra postumt utgivna verk, 'De hyperboreis'. (SBL).
Boknummer: 32935 Pris: 1350 kr.

Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Aff them frijwillighen och eenhällelighen samtyckt och beslutet, Vthi Norköping then 22. Martij, Åhr &c. 1604.
Stockholm, tryckt och vplagdt aff Ignatio Meurer [1613]. (24) sid. Häftad i ett gråpappersomslag med svag rygg. Omslagets kanter och inlagans yttre marginaler mörktonade efter brandskada. Omslaget med konstnären Anton Wahledows röda sigillimiterande exlibris med bildhuggeriverktyg och esoteriska symboler.
Boknummer: 50865 Pris: 750 kr.

SYV, Peder Pedersen (1631-1702).
ALDMINDELIGE DANSKE ORDSPROGE OG KORTE LÆRDOMMES FØRSTE OG ANDEN DEEL. Med Underviisning om dem og Tilheng af nogle sære og gamle Ordsproge ... Og derforuden Rets og Rettergangs Regler og Sproge samlede till aldmindelig Lyst og Lærdom.
Kiøbenhafn, Christian Geertzen [1688]. (40),332,(35) sid. Inbunden i ett helt skinnband med ryggdekor i guld och handskriven ryggtiteletikett. Frampärmen med initialerna T.J.F. i guld. Nyare försättsblad. Titelbladets nedre ytterhörn med lagad större pappersförlust med textförlust som följd.
Boknummer: 32918 Pris: 2200 kr.

TÖRNER, Fabian (1666-1731).
EXERCITIUM ACADEMICUM DE BIRCA cujus partem priorem ... .
Avhandling. Uppsala, Literis Wernerians 1627. (8),49,(3). Inbunden i ett mönstrat pappband med mjuka pärmar från första häflten av 1900-talet. Format, 15x9 cm. Textraden 'cujus partem priorem' överstruken.
- Allt som utkom. Respondent: Johannes Mehmer.
Boknummer: 51249 Pris: 500 kr.

(Vadstena) -
Kongl. May:tz Förnyade Ordning och Påbud OM WADSTENA KRIGZMANS-HUUS INKOMSTER. Daterad Stockholm den 31 december, åhr 1689.
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Booktr. Sal. Niclas Wankijffs Tryckerij 1690. (16) sid. Häftad, tagen ur band.
Boknummer: 30174 Pris: 360 kr.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica