Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Nya böcker

Nedanstående böcker lades till databasen måndagen den 6 april.

92 titlar hittades, tid 0.17 sekunder.
Sida 4 (av 5) visar titlar 61-80.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Ny
MISSALE. Mässa och huvudgudstjänster enligt 1986 års kyrkohandbok. Gudstjänstordningar, böner och texter för kyrkoåret. Kyrkliga handlingar.
Utg. på uppdrag av arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse av Christer Pahlmblad under medverkan av Göran Beijer. Borensberg, Noteria 1988. 493 sid. Illustrerad med notexempel. Stort format, 26x20 cm. Med 5 olikfärgade bokmärkesband. Inbunden i förlagets vinröda konstläderbandd med rik pärmdekor i guld och tresidigt guldsnitt. Namnteckning. ISBN: 9185694428.
Boknummer: 31082 Pris: 440 kr.

Ny
MOSCHOS, Johannes.
DEN ANDLIGA ÄNGEN.
Skellefteå, Artos 2002. 90 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9175802147.
- Johannes Moschos (ca 550-619/34?), bysantinsk munk ihågkommen för sin sammanställning om munkars liv i den bysantinska delen av Främre Orienten. Översättning från klassiskt latin av Olof Andrén. Fackgranskning av Per Beskow.
Boknummer: 10898 Pris: 120 kr.

Ny
MÅRTENSSON, Hans.
SAMISK FORM & TRADITION.
Västerås. ICA Bokförlag 1999. 144 sid. Rikt illustrerad med äldre dokumentära fotografier och nya föremålsbilder i färg. Stort format, 27x19 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9789153419631.
- Rikt illustrerat om äldre samiska bruksföremål som finns bevarade på Silvermuseet och på Áttje, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Lappland. - Summaries in English.
Boknummer: 48917 Pris: 200 kr.

Ny
NESTORSKRÖNIKAN.
Stockholm/Stehag, Brutus Östling 1998. 258 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. (Kulturhistoriskt bibliotek). ISBN: 9171393072.
- Medeltidskrönika färdigställd på 1100-talet och nedtecknad av munken Nestor i Grottklostret i Kiev. Nestorskrönikan har legat till grund för all senare krönikeskrivning i Ryssland.
Boknummer: 28447 Pris: 285 kr.

Ny
ORYLSKI, Tomas.
MODERNA FRANSKA TEOLOGER. En introduktion.
Skellefteå, Artos 2009. 182 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789175804309.
- Behandlar en teologisk epok av stor betydelse för 1900-talets teologiska tänkande med teologer som Pierre Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Yves Congar, Joseph Moingt och Michel de Certeau.
Boknummer: 28387 Pris: 150 kr.

Ny
PETRELLI, Teodor Johannes (1853-1934).
ANTECKNINGAR OM SVENSKA OCH FINSKA FANOR OCH STANDAR under konungarne Karl X Gustaf och Karl XII intill 1686.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1892. (6),164 sid. + Bilagor. 34 sid. + 8 planscher med bilder av fanor i färg. Stort format, 24x16 cm. Inbunden i ett bra samtida halvfranskt band med tresidigt marmorerade snitt. Etikettsignerat band: Gustaf Ad. Peterson, Åmål. Med exlibris 'Mässvir'.
- Färgplanscherna tryckta av Generalstabens Litografiska Anstalt (M. Widebeck och C. Wästberg).
Boknummer: 11428 Pris: 1000 kr.

Ny
RAMSTEDT, Frida.
HANDBOK I INREDNING OCH STYLING.
[Malmö], Roos & Tegnér 2019. 239 sid. Rikt illustrerad med informativa teckningar, faktarutor och ritningar. Stort format, 25x19 cm. Inbunden i förlagets klotband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789188743121.
- Inredningsbok utan glassiga foton av stylade miljöer, i stället pedagogiska förklaringar, tecknade illustrationer och grundläggande tumregler oavsett stil och smak.
Boknummer: 48916 Pris: 200 kr.

Ny
RÖSIÖ, Folke.
Svenska fåglar. 100 fågelbeskrivningar illustrerade med fotografier, teckningar och färgbilder samt kortfattad, saklig textbeskrivning av 245 i Sverige årsvissa arter.
4:e tillökade upplagan. Stockholm, Saxon & Lindströms förlag 1949. 472 sid. + 30 planschsidor med fågelbilder i färg. Privatbunden i ett gediget ljusbrunt halvfranskband med fem upphöjda bind och rödfärgad ryggtiteletikett. Marmorerade för- och eftersättsblad.
Boknummer: 48914 Pris: 100 kr.

Ny
SCHREEB, Tor Schreber von.
GUSTAVIANSKA PALLASCHER.
Tryckt i 100 exemplar. Stockholm, [Förf.] 1939. (2),43,(1) sid. text + 8 planschsidor med bilder av värjor och sablar. Fint inbundet ex. i mörkblått halvklotband med marmorerat pärmpapper. Titelbladet med tryckt tillskrift 'Armémuseum fr. förf.' och stämpel 'Armémuseum Nr 7190'. ISBN: 9172281901.
- Faksimiltryck på tjockt papper av Armémuseums eget exemplar från 1939.
Boknummer: 11430 Pris: 650 kr.

Ny
SCHÖLDSTEIN, Christina.
GULD OCH AZUR. En introdution till ikongrafin hos kristusikoner och festdagsikoner.
Skellefteå, Artos & Norma 2004. 312 sid. + 28 planschsidor med färgbilder av ikoner ur Nationalmusei samlingar. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Bra ex. ISBN: 9175802686.
- Om ikonen ur olika synvinklar: kulturhistorisk bakgrund, motivanalys, motivutveckling, teologiska kommentarer och utdrag ur kyrkans hymner.
Boknummer: 15851 Pris: 150 kr.

Ny
SEDAN STACK VI STADEN I BRAND. En legoknekts dagbok från trettioåriga kriget.
Red: Jan Peters. Stockholm, Ordfront & Armémuseum 2006. 207 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789170372087.
- Ögonvittnesskildring av krigets vardag av legoknekten Peter Hagendorf under 24 år av 30-åriga kriget drog då han drog kors och tvärs genom Europa.
Boknummer: 35618 Pris: 150 kr.

Ny
SEITZ, Heribert.
SVÄRDET OCH VÄRJAN SOM ARMÉVAPEN.
Stockholm, Hörsta förlag 1955. 400 sid. Rikt fotoillustrerad med vapenbilder och 111 detaljteckningar av värjfästen. Stort format, 25x19 cm. Inbunden i förlagets välbevarade blå skinnband med pärm- och ryggdekor i guld, inre denteller och tresidigt guldsnitt. Främre illustrerade omslag medbundet. (Kungl. Armémuseums handböcker).
- Bibliofilupplaga på bättre papper tryckt i 150 exemplar. Detta ex. tryckt för namngiven person (Lambert Wetterlund). - 'The History of Swedish Army Sword 1500-1860'. Captions and summary in English, (20 pp).
Boknummer: 15279 Pris: 950 kr.

Ny
STENBERGER, Mårten.
ÖLAND UNDER ÄLDRE JÄRNÅLDERN. En bebyggelsehistorisk undersökning.
Avhandling. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1933. VIII,306 sid. + 2 utvikbara planscher. Rikt illustrerad i texten med fotografier och tecknade detaljbilder. Stort format, 32x24 cm. Inbunden i ett nyare välbevarat halvklotband med ryggtiteletikett i skinn. Färmre- och bakre omslag medbundna.
- Avhandling med bebyggelsearkeologisk inriktning som omfattar allt känt forntida material: gravar, fynd, bebyggelselämningar och 'jättegravarna', dvs huslämningarna. - Zusammenfassung auf Deutsch, (7 pp).
Boknummer: 48935 Pris: 550 kr.

Ny
SVENSKA FLAGGOR OCH BEFÄLS- m. fl. TECKEN. Kongl. Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition i dec. 1898.
Stockholm, Marinförvaltningen 1898. 7 sid. text + 8 planscher med bilder av 25 flaggor och vimplar i färglitografi. Inbunden i ett samtida halvfranskt band. Ryggen upptill med skinnförlust.
Boknummer: 11426 Pris: 300 kr.

Ny
SVENSKT SJÖFOLK I KRIG OCH FRED. 1-2.
Red: Axel Axwik & J. Westerberg. Göteborg, Bokförlaget Antiqua 1949 & 1951. 720 & 656 sid. + 1 utvikbar karta. Rikt fotoillustrerade med bilder av fartyg och porträttfotografier av sjömän. Stort format, 29x22 cm. Inbundna i två nötta halvfranska band med pärm- och ryggdekor i guld. Uniformt blekta ryggar.
- Första delen utgör ett uppslagsverk över de 205 handels- och 31 fiskefartyg som sänktes, och de ca 1500 sjöman som omkom under andra världskriget. Avslutas med flera användbara register: 1) Handelsflottans krigsförlista fartyg. 2) Konfiskerade och bärgade fartyg. 3) Fiskeflottans krigsförlista fartyg. 4) Örlogsflottans krigsförlista fartyg och ett avslutande utförligt alfabetiskt ordnat personregister. Första delen i bibliofilupplagan med nr 2884 tryckt för namngiven subskribent. Andra delen utgör ett uppslagsverk över aktiva handelsfartyg med fartygsfotografier och uppgifter om rederi, besättning och stewards.
Boknummer: 25413 Pris: 600 kr.

Ny
SYMEON.
LJUSETS KÄLLA.
Skellefteå, Artos 2006. 212 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789175803005.
- 30 andliga hymner av Symeon den nye teologen (949-1022), en av den ortodoxa kyrkans främsta teologer, översatta och kommenterade av Olof Andrén.
Boknummer: 19063 Pris: 150 kr.

Ny
SYSTER VERONICA, O. P.
VÄGAR TILL BÖN.
Skellefteå, Artos & Norma 2008. 141 sid. Illustrerad med ikonbilder. Pocketbok. Fint ex. ISBN: 9789175803661.
- 'En bok för den som har fattat beslutet att be regelbundet'.
Boknummer: 24767 Pris: 85 kr.

Ny
SÅNGBOK FÖR SKOLAN. Del 1-2. 248 en-, två- och trestämmiga sånger med ackordbeteckningar.
Utg: Anders Weiner & John Norrman. 6:e upplagan. Stockholm, A.V. Carlsson (AVC) 1956. VIII,183 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband med omslagsbild. Fint skick.
Boknummer: 2999 Pris: 100 kr.

Ny
TILLHAGEN, Carl-Herman.
FÅGLARNA I FOLKTRON.
Stockholm, LT:s förlag 1978. 357 sid. Rikt illustrerad med äldre bilder. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Skyddsomslagets rygg blekt, i övrigt fint ex. ISBN: 9136011843.
- Behandlar folktro, myter och sägner kring ett drygt 100-tal av våra nordiska fåglar. Avslutas med register över fågelnamn samt sak- och personregister.
Boknummer: 26076 Pris: 385 kr.

Ny
TUNSTRÖM, Göran.
BERÖMDA MÄN SOM VARIT I SUNNE. Roman.
Originalupplaga. Stockholm, Albert Bonniers förlag 1998. 277 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Mycket fint skick. ISBN: 9789100568344.
Boknummer: 48898 Pris: 100 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica