Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Ny bök

Nytillkommet denna vecka.

1 titlar hittades, tid 0.01 sekunder.
Sida 1 (av 1) visar titlar 1-1.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

[SPEGEL, Haquin (1645-1714)].
GUDS WERCK OCH HWILA. Thet är hela werldenes underwärda skapelse, vthi sex dagar af then alsmächtiga Guden fulbordad: Samt then siunde dagens nödwändiga helgelse ... och välmeent upsåt, vthi swenska rijm beskrefwen ... andra gången.
Stockholm, tryckt hoos sal. Henrich Keysers enkia 1705. (26),298,(10),73,(3),77-160 sid. + Register. (22) sid. Smutstitel- och titelbladen tryckta i rött och svart. Sammanbunden med: [SPEGEL, Haquin]. THET ÅTERWUNNA PARADIS. Stockholm, hoos sal. Henrich Keysers enkio 1711. (6),34,(4),41,(1) sid. Stort format, 26x20 cm. Inbunden år 1833 i ett mörkbrunt skinnryggband med ljusbrun ryggtiteletikett. Smutstitelbladet uppfodrat och hårt solkigt, titelbladet med längsgående fläck i yttre marginalen. Sid. 7-30 i 'Konung Salomons Wijshet ...' med fläck i yttermarginalen. Inlagan med sporadiska fläckar och ställvis med prydliga marginalanteckningar. Främre- och bakre pärmars insidor med rester av röd lack. Rikligt med handskrivna ägaranteckningar på frampärmens insida och försättsbladet.
- Andra upplagan från 1705, den första utkom 1685 och en tredje 1725. Försättsbladet med inköpsanteckning och handskriven anteckning 'Och låtit ombinda hos bokbindaren Wäsborg i Halmstad uti november månad år 1833 ...' m.m.
Boknummer: 49686 Pris: 3600 kr.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica