Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Pomologi

Trädgård & Parker > Pomologi

17 titlar hittades, tid 0.29 sekunder.
Sida 1 (av 1) visar titlar 1-17.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

AUBERT, Philippe - LUGEON, André.
ARBORICULTURE FRUITIÈRE MODERNE.
3:e édition, revue et augmentée. Lausanne, Librairie Payot 1947. 364 pp. 245 photo illustrations and drawings. Publisher's boards.
Boknummer: 12727 Pris: 360 kr.

DAHL, Carl G.
HANDLEDNING I BESPRUTNING AF FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR.
Andra upplagan. Linköping 1914. 32 sid. Illustrerad med en plansch. Klammerhäftad. (Sveriges Pomologiska förenings ströskrifter).
Boknummer: 36562 Pris: 120 kr.

ENEROTH, Olof (1825-1881) - SMIRNOFF, Alexandra (1838-1913).
HANDBOK I SVENSK POMOLOGI. 1-5. Eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd. Del 1: Allmän inledning. Del. 2: Äpplen. Del 3: Päron. Del 4: Körsbär och plommon. Del 5: Sydfrukter, barträd, bärbuskar, fruktbärande örter.
Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1896-1902. Första bandet: 126,(1) & 498,(1) sid. Andra bandet: 344,(1) & 335,(1) & 214,(1) sid. Rikt illustrerade med genomskärningsteckningar. Stort format, 24x17 cm. Fem delar uniformt inbundna i två samtida, eleganta halvfranska band med upphöjda bind, rik ryggdekor i guld och tresidigt rödfärgade snitt.
- Komplett med 5 delar inbundna i två samtida volymer av sista upplagan av den stora pomologiska handboken.
Boknummer: 37978 Pris: 2800 kr.

FRISK FRUKT.
Utg. av Bayer Agro-Kemi AB. Malmö 1967. 167 sid. Illustrerad med 111 växt- och insektsbilder i färg. Häftad med omslagsbild. Namnteckning.
- Bayer Agro-Kemis utförliga handbok i användning av företagets växtskyddsmedel för frukt- och bärodling, sprutmedelsanvändning och sprutteknik.
Boknummer: 14031 Pris: 360 kr.

HELVEG, L. (red).
NORDISK ILLUSTRERET HAVEBRUGSLEKSIKON.
Svensk red: Erik Lindgren. Andra utökade upplagan. København, G.E.C. Gads forlag 1912. (6),887 sid. + 1 färgplansch. Rikt illustrerad med fotografier och tecknade detaljbilder. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets rikt dekorerade klotband med omslagsbild och tresidigt marmorerade snitt. Välbevarat ex.
- Uppslagsverk från A till Ö om trädgård och parker. Bland medarbetarna märks G.N. Brandt, Carl G. Dahl, P. Nøvik, F. Paludan m fl.
Boknummer: 42055 Pris: 200 kr.

KRONOBERGS LÄNS KONGL. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. Häfte 1-5.
Wexiö, Carl Fredric Berg 1815-1819. Häfte 1: (2),80 sid. + 1utvikbar tabell. Häfte 2: (1),80 sid. Häfte 3: 62 sid. Häfte 4: 40 sid. Häfte 5: 47 sid. Sammanbunden med: STADGAR FÖR KRONOBERGS LÄNS KONGLIGA HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAP. 1814. 26 sid. + CIRCULAIRE TILL SOCKNE HUSHÅLLS-KOMMITTEERNE I KRONOBERGS LÄN. 1817. 15 sid. + UNDERRÄTTELSE OM FRUCKT-TRÄNS OCH ÄDLA WILDA TRÄNS SÅNING, PLANTERING OCH SKÖTSEL. 1817. (4),44,(2) sid. + [KIHLSTRÖM, E]. BERÄTTELSE. [1817]. (8) sid. + Tabell. (2) sid. + 1 utvikbar plansch i kopparstick 'Saltpeter-Sjuderiugn'. Åtta arbeten sammanbundna i ett skinnryggband (senare hälften av 1800-talet) med orangefärgat marmorerat pärmpapper. Ryggskinnets färg och förgyllning delvis avskavt. Femte häftet lagerfläckigt och fjärde häftets början med lagerfläckar. Tredje häftets titelblad och tabellen i första häftet lagerfläckiga.
- Åtta arbeten sammanbundna i en volym.
Boknummer: 35980 Pris: 2800 kr.

LANGE, Theodor.
ALLGEMEINES GARTENBUCH. 1-2. Band 1: Ziergarten und Topfblumenkultur. Band 2: Gemüsebau und Obstbau. Praktische Anleitung zur Anlage und Pflege des Zier- und Zimmergartens, des Gemüse- und Obstgartens für Gartenfreunde und Gärtner.
Fünfte Auflage. Leipzig, Verlag von Otto Spamer utan tryckår, (ca 1910). Vol. 1: (7), 656 sid. Illustrerad med 635 bilder och 50 trädgårdsplaner. Vol. 2: (8), 572 sid. Illustrerad med 350 bilder och 4 trädgårdsritningar. Förlagets två välbevarade klotryggband med omslagsbild och rikt dekorerade ryggar. Namnteckning.
- Komplett i två volymer.
Boknummer: 20821 Pris: 850 kr.

LIND, Gustaf.
FRUKTODLING PÅ KALLJORD. Handledning vid fruktträds och bärbuskars plantering och skötsel samt skördarnas behandling och tillvaratagande.
2:a omarbetade och tillökade upplagan. Stockholm, Wahlström & Widstrand 1913. 310 sid. + 1 utvikbar karta i färglitografi 'Karta öfver olika zoner för fruktodling inom Sverige'. Illustrerad i texten med 76 foton och informativa teckningar. Inbunden i förlagets mjukhäftade klotband med omslagstitel i guld. Namnteckning. Bra ex.
- Andra omarbetade och utökade upplagan, första upplagan utkom 1907.
Boknummer: 14222 Pris: 360 kr.

LIND, Gustaf.
SVENSK FRUKT. Färglagda avbildningar jämte beskrivningar över i Sverige odlade frukt- och bärsorter.
Stockholm, Magnus Bergvalls förlag 1920-24. [102] sid. text + 48 planscher med fruktbilder i fin färglitografi. Stort format, 31x25 cm. Inbunden i förlagets mörkbruna halvfranska band med markerade bind och något nött marmorerat pärmpapper. Titelblad och tre påföljande textsidor med svag fuktrand i nedre ytterhörn.
- Beskriver och avbildar 48 i Sverige odlade frukt- och bärsorter: 26 äpple-, 6 päron-, 10 körsbärs-, 3 plommon- och 3 krusbärssorter. Med planscher i färglitografi efter målningar av Sven Ekblom.
Boknummer: 26467 Pris: 3600 kr.

LUNDIN, Yngve.
HEMTRÄDGÅRDENS FRUKTER OCH BÄR.
Stockholm, Sveriges Pomologiska Förening 1944. 132 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Bra skick.
- Handbok med praktiska råd för husbehovsodlaren.
Boknummer: 32405 Pris: 120 kr.

NILSSON, Anton.
VÅRA ÄPPLESORTER. Deras historia, egenskaper och kännetecken.
2:a upplagan. Stockholm, Nordiska museet/Liber 1987. 494 sid. Rikt illustrerad med äppelbilder i färg och genomskärningsbilder. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra ex. ISBN: 9138097273.
- Handbok i svensk pomologi. Innehåller utförliga beskrivningar av 257 äpplesorter, varav 216 visas dels i naturlig storlek dels i genomskärning.
Boknummer: 25079 Pris: 650 kr.

PIHL, Axel - ERIKSSON, Jakob (red).
SVENSKA FRUKTSORTER I FÄRGLAGDA AVBILDNINGAR.
Utg: Svenska Trädgårdsföreningen. Andra upplagan. Stockholm, P.A. Norstedt & Söner 1924. (218) sid. text + 100 planscher med bilder i färglitografi tryckta hos firma Ivar Haeggströms Litografiska i Stockholm. Stort format, 31x24 cm. Inbunden i förlagets tegelröda halvfranska band med marmorerat pärmpapper, övre rödfärgat snitt och ryggdekor i guld. Blekt rygg, i övrigt fint skick.
- Pomologiskt standardverk med utförliga beskrivningar och helsidesbilder i färglitografi av 50 äpplen, 25 päron, 10 körsbär och 15 plommon. Innehåller en litteraturförteckning över pomologisk litteratur.
Boknummer: 14037 Pris: 4800 kr.

RETZIUS, Anders Jahan (1742-1821).
FÖRSÖK TIL EN FLORA OECONOMICA SVECIÆ ELLER SWENSKA WÄXTERS NYTTA OCH SKADA I HUSHÅLLNINGEN. Del 1.
Lund, tryckt hos Joh. Lundblad på författarens bekostnad 1806. (2),VIII,414 sid. Inbunden i ett nött brunt samtida skinnryggband med ryggtiteletikett. Pärmkanter, hörn och pärmpapper hårt nötta. Titeletiketten naggad i kanterna och skadad deltiteletikett i glättad papp. Titelblad något solkigt, i övrigt ren inlaga. Med J A Engeströms och N. H. Malmars namnteckningar.
- Endast första delen. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1093.
Boknummer: 33823 Pris: 1250 kr.

SVENSSON, Håkan.
ÄPPLEN I SVERIGE. 224 äppelsorter i text och bild.
Stockholm, Prisma 2003. 511 sid. Rikt fotoillustrerad med äppelbilder i färg. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789151840000.
- Handbok i pomologi med uppgifter för varje sort om härstamning, spridning, smak, mognadstid, användning, trädets växt och egenskaper samt lämplig växtzon. Varje enskilt äpple visas med 8 foton. Boken avslutas med en användbar nyckel för praktisk bestämning 'Tabell över särskiljande egenskaper hos 323 äppelsorter'.
Boknummer: 14349 Pris: 500 kr.

URSHULTS KRÖNIKA. 2016.
Red: Klas Samuelsson. Urshult, Hembygdsföreningen Gamla Urshult 2016. 142 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild av Björn Gidstam. Nyskick. ISSN: 03472469.
- Innehåller bl a 'Samuel Fröberg, känd Fröbergsättling från 1800-talets Urshult' av Gustaf Martinsson, 'Fruktodlingsskolan på Kurrebo' av Eric Håkansson, 'Farledskarta över Åsnen' av Rigmor Franzén, 'Margit och Hans Nordberg, mångåriga lärare i Urshult' av Claes Sjöblom och 'Borgön, gammal herremansö och fruktodlarö av rang, besök på Borgön 1943.
Boknummer: 44764 Pris: 90 kr.

URSHULTS KRÖNIKA. 2017.
Red: Klas Samuelsson. Urshult, Hembygdsföreningen Gamla Urshult 2016. 152 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild av Björn Gidstam. Nyskick. ISSN: 03472469.
- Innehåller bl a 'Kurrebo' och 'Erik Håkansson', båda skrivna av Fredrik Franzén.
Boknummer: 46268 Pris: 90 kr.

[DRAKE af HAGELSRUM, Gustaf].
ADONIS TULIPANAROSENSIS sive enumeratio plantarum, quae in horto Stinae coluntur.
Nässjö 1938. 16 sid. Interfolierad. Klammerhäftad med tryckt omslag. Mycket fint skick.
- Förteckning tryckt i 25 numrerade exemplar, varav detta är ex. nr 25. Omslaget med en blyertsanteckning 'Eget'. Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
Boknummer: 29403 Pris: 360 kr.

Föregående Föregående · 1 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-19 Antikvariat Classica