Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Sverige, allmänt

Topografi Sverige > Sverige, allmänt

40 titlar hittades, tid 0.31 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

'SVERIGE'. Häfte 1-4.
Utan förlagsort 1879. 92 sid. + 12 planscher. Stort format, 31x23 cm. Inbunden i ett halvklotband med fint marmorerat pärmpapper. Namnteckning.
- Innehåller bl a beskrivningar av fyra slott/herresäten: Kulla Gunnarstorp (3 sid) med en plansch, Skottorp i Halland (9 sid) med en plansch, Löfsta (4 sid) med en plansch och Dylta i Närke (2 sid) med en plansch.
Boknummer: 29382 Pris: 250 kr.

AHLMANN, Hans W:son.
NUTIDA SVERIGE. Dess natur och kultur. Med 100 flygbilder och åtta konturkartor.
Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur 1934. 223 sid. Illustrerad med 100 flygbilder och 8 konturkartor. Häftad med omslagsbild.
Boknummer: 7389 Pris: 120 kr.

ANDERSSON, Mia.
VÄGARS KULTURVÄRDEN.
Stockholm, Riksantikvarieämbetet 1997. 72 sid. Rikt fotoillustrerad med bilder i färg och informativt tecknade bilder. Stort format, 24x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9172090480.
- Om vägar och broar genom tiderna samt en inventering av nutida värdefulla landsvägmiljöer och vad de kantas av.
Boknummer: 11186 Pris: 220 kr.

ATLAS ÖFVER SVERIGE, EFTER GENERALSTABENS GENERALKARTA. Med fullständigt namnregister öfver alla å kartorna upptagna namn.
Red: Nils Selander. Stockholm, Looström & Komp. utan tryckår [18--]. Alfabetiskt ordnat namnregister, (7 sid). + 13 kartor tryckta i färglitografi. Tvärformat, 24x33 cm. Förlagets välbevarade bruna klotband med blindpressad svart pärmdekor. Fint skick.
Boknummer: 21195 Pris: 1250 kr.

BERGSTRÖM, Otto.
SYSTEMATISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖFVER SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT. Årgångarna 1885-1909.
Stockholm 1910. 265 sid. Häftad. Blekt rygg.
- Uppställd i landskapsordning. Avslutas med person- och författarregister.
Boknummer: 33606 Pris: 250 kr.

BESKRIFNING ÖFVER STÄDER, EGENDOMAR, MINNESMÄRKEN, m.m. upptagne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna.
Utg: C. F. Lindström. Stockholm, P. Ad. Huldbergs Bokhandel 1856. (6),200 sid. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i ett något senare klotryggband med lätt nötta pärmkanter. Namnteckning 'Elsa Båth'.
- Texten till Erik Dahlbergs 'Suecia antiqua & hodierna' ger bakgrund och historia till var och ett av bokens 353 kopparstick..
Boknummer: 40626 Pris: 450 kr.

BRATT, Ivan.
EN GAMMAL LANDSVÄG BERÄTTAR.
3:e tryckningen. Vagnhärad, Axplock 1990. 177 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9186436376.
- Ett 30-tal kapitel om olika landsvägar i Sverige baserade på historiska dokument, minnesmärken, sägner och muntliga berättelser.
Boknummer: 42406 Pris: 140 kr.

BÖÖK, Fredrik.
DE RIKA OCH FATTIGA SVERIGE. En sommarresa 1936.
Första upplagan. Stockholm, Bonniers 1936. 255 sid. + planscher med fotografier. Förlagets ljusgula klotband med pärmdekor i guld och främre omslag medbundet.
Boknummer: 4476 Pris: 125 kr.

CALISSENDORFF, Karin - JONASON, Jan m fl.
ÅSEN.
Stockholm, Svenska Turistföreningen 1979. 64 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar och äldre historiska bilder. Stort format, 25x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Bra ex. (Känn ditt land, 4). ISBN: 9171560238.
- Koncis och välillustrerad översikt över rullstensåsar i det svenska landskapet. Om åsens geologi, botanik, arkeologi och historia.
Boknummer: 19676 Pris: 85 kr.

DAHLBERG, Erik (1625-1703).
SVECIA ANTIQUA ET HODIERNA.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1983. (6),150 sid. text + 353 planscher med bilder av kopparstick, varav många utvikbara. Stort tvärformat, 33x41 cm. Inbunden i förlagets klotband med monterad omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9146144773.
- Den svenska stormaktstidens paradverk med bilder i kopparstick av framstående byggnader. Nytryck i faksimil av med ett nytillkommet företal om verkets tillkomsthistoria samt en användbar planschförteckning. Originalupplagan av planschverket 'Svecia antiqua et hodierna' (Forna och nuvarande Sverige) utkom mellan åren 1661-1728.
Boknummer: 29789 Pris: 1250 kr.

DAHLBERG, Erik (1625-1703).
TECKNINGARNA TILLL SVECIA ANTIQUA ET HODIERNA. Del 2: UPPLAND.
Red: Sigurd Wallin & Nils Sundqvist. Stockholm, Norstedts 1966. 61 sid. text + 384 planschsidor med 731 bilder av Erik Dahlbergs teckningar och skisser. Stort format, 29x20 cm. Förlagets välbevarade halvfranska band med övre guldsnitt och bevarat skyddsomslag.
- Erik Dahlbergs originalteckningar och skisser utgjorde förlagorna till de graverade kopparsticken i Svecia antiqua et hodierna. För att underlätta jämförelser mellan skissmaterialet och de färdiga kopparsticken redovisas de 76 graverade kopparsticksplanscherna i samma ordning som i det färdiga Sveciaverket från 1715.
Boknummer: 9917 Pris: 900 kr.

DE SVENSKA VATTENDRAGENS AREALFÖRHÅLLANDEN. Del 9. Mälaren-Norrström. m. fl (Flodområdena mellan Dalälven och Motalaström).
Stockholm 1945. 27 sid. text + en utvikbar karta. Stort format, 31x24 cm. Klammerhäftad med tryckt omslag med två äldre biblioteksstämplar. (Meddelanden från Statens Meteorologisk-hydrografiska anstalt. Bd. 7:11).
- Omfattar Tämnarån, Forsmarksån, Olandsån, Skeboån, Broströmmen, Norrtäljeån, Åkersström, Mälaren-Norrström, Tyresån, Trosaån, Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån. Med uppgifter om förekommande flod-, biflod- och sjönamn, areal på varje sjö och nederbördsområdenas storlek vid olika punkter av vattendragen.
Boknummer: 26295 Pris: 350 kr.

ELG, Margareta
GOTSKA SANDÖN. BLÅ JUNGFRUN.
Stockholm, Svenska Turistföreningen 1984. 64 sid. Rikt illustrerad med foton i färg och tecknade bilder. Stort format, 25x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Bra ex. (Känn ditt land, 15). ISBN: 9171560408.
- Koncis och välillustrerad översikt över de två öarna, tillika nationalparker. Om hur öarna är uppbyggda, flora och fauna, mänskliga aktiviteter och öarna i konst och litteratur. Avslutas med användbara ort- och sakregister.
Boknummer: 44014 Pris: 100 kr.

FALCK-KJÄLLQUIST, Birgit.
ORTNAMN LÄNGS E4:an.
Stockholm, AWE/Gebers 1986. 185 sid. Fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9120070276.
- Förklarar orters, sjöars och vattendrags namn vid eller nära E4:an från Helsingborg i söder till Haparanda i norr.
Boknummer: 40984 Pris: 120 kr.

FORSELL, Carl af.
STATISTIK ÖFVER SVERIGE, grundad på offentliga handlingar.
Stockholm, Rediviva 1978. 16,336 sid. Förlagets gula pappband med omslagsbild. Fint skick. (Suecica Rediviva ,73). ISBN: 9171201033.
- Nytryck i faksimil efter andra upplagan som utkom 1833 'tillökt och förbättrad'. Med ett nytillkommet förord av Erland Hofsten. - 'Statistics of Sweden, based on public documents'.
Boknummer: 7192 Pris: 140 kr.

GULLERS, K.W. - STRANDELL, Birger.
LINNÉS SVERIGE.
Höganäs 1977. (Opaginerad), 96 sid. Rikt fotoillustrerad i färg av K.W. Gullers. Stort format, 30x21 cm. Förlagets mjukhäftade band med omslagsbild. Fint skick.
Boknummer: 18036 Pris: 85 kr.

HAMMARSTRÖM, Tommy - WÄSTBERG, Per.
TRUE NORTH. The Grand Landscapes of Sweden.
Stockholm, Bokförlaget Max Ström 2001. 287 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg av Tore Hagman. Stort format, 31x25 cm. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789189204263.
- Engelskspråkig upplaga av 'Sverige. Ljus och landskap'. Sveriges olika landskapstyper i 150 helsidesbilder: Kusten, Kulturlandskapet, Fjällen, Skogen och Staden. - Photographic book with 150 passionate images divided into five chapters: coast, countryside, mountains, forests and city.
Boknummer: 41532 Pris: 250 kr.

HÖJER, Magnus.
KONUNGARIKET SVERIGE. 1-3. En Topografisk-Statistisk Beskrifning med historiska anmärkningar. Del 1: Inledande öfversigt samt Svealand. Del 2.I: Götaland, förra afdelningen. Del 2.II: Götaland, senare afdelningen. Del 3: Norrland.
Stockholm, Jos. Seligmann & Comp. 1875-1884. Sammanlagt (22), 2552 sid. Illustrerade med tabeller. Tre delar inbundna i fyra samtida klotband med ryggtitlar i guld. Namnteckning. Blekta ryggar. Inlagan delvis med lagerfläckar. Texten komplett men kartorna saknas.
Boknummer: 12427 Pris: 1250 kr.

JOHNSSON, Pehr.
HEMMET OCH HEMBYGDEN. Vad vi skola älska och vårda.
Eksjö 1922. 62 sid. Stort format, 26x18 cm. Häftad med tryckt omslag. Dedikation.
- Innehåller biografier överett antal kända hembygdsforskare som Abraham Ahlqvist, Jonas Allvin, Sven Peter Bexell, Nils Gabriel Djurklou, Richard Dybeck, Erik Fernow, Abraham Hülpers, Anders Lignell, Nils Lovén, Leonard Fredrik Rääf, P. A. Säve m fl.
Boknummer: 5901 Pris: 135 kr.

LANDELL, Nils-Erik - HOLMÅSEN, Ingmar.
Skogen. Vårt vackra Sverige.
Stockholm, BonnierFakta 1981. 96 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. 24x22 cm. Förlagsband med skyddsomslag.
Boknummer: 13809 Pris: 140 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica