Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Sverige, allmänt

Topografi Sverige > Sverige, allmänt

43 titlar hittades, tid 0.28 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

'SVERIGE'. Häfte 1-4.
Utan förlagsort 1879. 92 sid. + 12 planscher. Stort format, 31x23 cm. Inbunden i ett halvklotband med fint marmorerat pärmpapper. Namnteckning.
- Innehåller bl a beskrivningar av fyra slott/herresäten: Kulla Gunnarstorp (3 sid) med en plansch, Skottorp i Halland (9 sid) med en plansch, Löfsta (4 sid) med en plansch och Dylta i Närke (2 sid) med en plansch.
Boknummer: 29382 Pris: 250 kr.

AHLMANN, Hans W:son.
NUTIDA SVERIGE. Dess natur och kultur. Med 100 flygbilder och åtta konturkartor.
Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur 1934. 223 sid. Illustrerad med 100 flygbilder och 8 konturkartor. Häftad med omslagsbild.
Boknummer: 7389 Pris: 120 kr.

ANDERSSON, Mia.
VÄGARS KULTURVÄRDEN.
Stockholm, Riksantikvarieämbetet 1997. 72 sid. Rikt fotoillustrerad med bilder i färg och informativt tecknade bilder. Stort format, 24x21 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9172090480.
- Om vägar och broar genom tiderna samt en inventering av nutida värdefulla landsvägmiljöer och vad de kantas av.
Boknummer: 11186 Pris: 220 kr.

ATLAS ÖFVER SVERIGE, EFTER GENERALSTABENS GENERALKARTA. Med fullständigt namnregister öfver alla å kartorna upptagna namn.
Red: Nils Selander. Stockholm, Looström & Komp. utan tryckår [18--]. Alfabetiskt ordnat namnregister, (7 sid). + 13 kartor tryckta i färglitografi. Tvärformat, 24x33 cm. Förlagets välbevarade bruna klotband med blindpressad svart pärmdekor. Fint skick.
Boknummer: 21195 Pris: 1250 kr.

BERGSTRÖM, Otto.
SYSTEMATISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖFVER SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT. Årgångarna 1885-1909.
Stockholm 1910. 265 sid. Häftad. Blekt rygg.
- Uppställd i landskapsordning. Avslutas med person- och författarregister.
Boknummer: 33606 Pris: 250 kr.

BESKRIFNING ÖFVER STÄDER, EGENDOMAR, MINNESMÄRKEN, m.m. upptagne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna.
Utg: C. F. Lindström. Stockholm, P. Ad. Huldbergs Bokhandel 1856. (6),200 sid. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i ett något senare klotryggband med lätt nötta pärmkanter. Namnteckning 'Elsa Båth'.
- Texten till Erik Dahlbergs 'Suecia antiqua & hodierna' ger bakgrund och historia till var och ett av bokens 353 kopparstick..
Boknummer: 40626 Pris: 450 kr.

Ny
(Björck & Börjesson) -
KATALOG 174: SVENSKA VYER. Bilder och utsikter från svenska landskap och städer (utom Stockholm), in- och exteriörer av märkligare byggnader, folklivsscener, folkdräkter jämte andra blad av topografiskt intresse.
Stockholm 1922. 66 sid. Häftad med omslagsbild.
- Förtecknar 2678 grafiska blad/bilder ordnade landskapsvis utförda i kopparstick, litografi, etsning, stålstick, ljustryck, träsnitt, tryckta före 1870.
Boknummer: 8445 Pris: 250 kr.

BRATT, Ivan.
EN GAMMAL LANDSVÄG BERÄTTAR.
3:e tryckningen. Vagnhärad, Axplock 1990. 177 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9186436376.
- Ett 30-tal kapitel om olika landsvägar i Sverige baserade på historiska dokument, minnesmärken, sägner och muntliga berättelser.
Boknummer: 42406 Pris: 140 kr.

BÖÖK, Fredrik.
DE RIKA OCH FATTIGA SVERIGE. En sommarresa 1936.
Första upplagan. Stockholm, Bonniers 1936. 255 sid. + planscher med fotografier. Förlagets ljusgula klotband med pärmdekor i guld och främre omslag medbundet.
Boknummer: 4476 Pris: 125 kr.

CALISSENDORFF, Karin - JONASON, Jan m fl.
ÅSEN.
Stockholm, Svenska Turistföreningen 1979. 64 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar och äldre historiska bilder. Stort format, 25x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Bra ex. (Känn ditt land, 4). ISBN: 9171560238.
- Koncis och välillustrerad översikt över rullstensåsar i det svenska landskapet. Om åsens geologi, botanik, arkeologi och historia.
Boknummer: 19676 Pris: 85 kr.

DAHLBERG, Erik (1625-1703).
SVECIA ANTIQUA ET HODIERNA.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1983. (6),150 sid. text + 353 planscher med bilder av kopparstick, varav många utvikbara. Stort tvärformat, 33x41 cm. Inbunden i förlagets klotband med monterad omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9146144773.
- Den svenska stormaktstidens paradverk med bilder i kopparstick av framstående byggnader. Nytryck i faksimil av med ett nytillkommet företal om verkets tillkomsthistoria samt en användbar planschförteckning. Originalupplagan av planschverket 'Svecia antiqua et hodierna' (Forna och nuvarande Sverige) utkom mellan åren 1661-1728.
Boknummer: 29789 Pris: 1250 kr.

DAHLBERG, Erik (1625-1703).
SVECIA ANTIQUA ET HODIERNA. Planschförteckning + Planschregister.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1924. 22 & 4 sid .Stort format, 34x43 cm. Häftad.
- Planschförteckning med motivbeskrivning + Planschregister till 'Svecia antiqua et hodierna' (Forna och nuvarande Sverige).
Boknummer: 45142 Pris: 200 kr.

DAHLBERG, Erik (1625-1703).
TECKNINGARNA TILLL SVECIA ANTIQUA ET HODIERNA. Del 2: UPPLAND.
Red: Sigurd Wallin & Nils Sundqvist. Stockholm, Norstedts 1966. 61 sid. text + 384 planschsidor med 731 bilder av Erik Dahlbergs teckningar och skisser. Stort format, 29x20 cm. Förlagets välbevarade halvfranska band med övre guldsnitt och bevarat skyddsomslag.
- Erik Dahlbergs originalteckningar och skisser utgjorde förlagorna till de graverade kopparsticken i Svecia antiqua et hodierna. För att underlätta jämförelser mellan skissmaterialet och de färdiga kopparsticken redovisas de 76 graverade kopparsticksplanscherna i samma ordning som i det färdiga Sveciaverket från 1715.
Boknummer: 9917 Pris: 900 kr.

DE SVENSKA VATTENDRAGENS AREALFÖRHÅLLANDEN. Del 9. Mälaren-Norrström. m. fl (Flodområdena mellan Dalälven och Motalaström).
Stockholm 1945. 27 sid. text + en utvikbar karta. Stort format, 31x24 cm. Klammerhäftad med tryckt omslag med två äldre biblioteksstämplar. (Meddelanden från Statens Meteorologisk-hydrografiska anstalt. Bd. 7:11).
- Omfattar Tämnarån, Forsmarksån, Olandsån, Skeboån, Broströmmen, Norrtäljeån, Åkersström, Mälaren-Norrström, Tyresån, Trosaån, Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån. Med uppgifter om förekommande flod-, biflod- och sjönamn, areal på varje sjö och nederbördsområdenas storlek vid olika punkter av vattendragen.
Boknummer: 26295 Pris: 350 kr.

ELG, Margareta
GOTSKA SANDÖN. BLÅ JUNGFRUN.
Stockholm, Svenska Turistföreningen 1984. 64 sid. Rikt illustrerad med foton i färg och tecknade bilder. Stort format, 25x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Bra ex. (Känn ditt land, 15). ISBN: 9171560408.
- Koncis och välillustrerad översikt över de två öarna, tillika nationalparker. Om hur öarna är uppbyggda, flora och fauna, mänskliga aktiviteter och öarna i konst och litteratur. Avslutas med användbara ort- och sakregister.
Boknummer: 44014 Pris: 100 kr.

FALCK-KJÄLLQUIST, Birgit.
ORTNAMN LÄNGS E4:an.
Stockholm, AWE/Gebers 1986. 185 sid. Fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9120070276.
- Förklarar orters, sjöars och vattendrags namn vid eller nära E4:an från Helsingborg i söder till Haparanda i norr.
Boknummer: 40984 Pris: 120 kr.

FORSELL, Carl af.
STATISTIK ÖFVER SVERIGE, grundad på offentliga handlingar.
Stockholm, Rediviva 1978. 16,336 sid. Förlagets gula pappband med omslagsbild. Fint skick. (Suecica Rediviva ,73). ISBN: 9171201033.
- Nytryck i faksimil efter andra upplagan som utkom 1833 'tillökt och förbättrad'. Med ett nytillkommet förord av Erland Hofsten. - 'Statistics of Sweden, based on public documents'.
Boknummer: 7192 Pris: 140 kr.

GULLERS, K.W. - STRANDELL, Birger.
LINNÉS SVERIGE.
Höganäs 1977. (Opaginerad), 96 sid. Rikt fotoillustrerad i färg av K.W. Gullers. Stort format, 30x21 cm. Förlagets mjukhäftade band med omslagsbild. Fint skick.
Boknummer: 18036 Pris: 85 kr.

HAMMARSTRÖM, Tommy - WÄSTBERG, Per.
TRUE NORTH. The Grand Landscapes of Sweden.
Stockholm, Bokförlaget Max Ström 2001. 287 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg av Tore Hagman. Stort format, 31x25 cm. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789189204263.
- Engelskspråkig upplaga av 'Sverige. Ljus och landskap'. Sveriges olika landskapstyper i 150 helsidesbilder: Kusten, Kulturlandskapet, Fjällen, Skogen och Staden. - Photographic book with 150 passionate images divided into five chapters: coast, countryside, mountains, forests and city.
Boknummer: 41532 Pris: 250 kr.

HÖJER, Magnus.
KONUNGARIKET SVERIGE. 1-3. En Topografisk-Statistisk Beskrifning med historiska anmärkningar. Del 1: Inledande öfversigt samt Svealand. Del 2.I: Götaland, förra afdelningen. Del 2.II: Götaland, senare afdelningen. Del 3: Norrland.
Stockholm, Jos. Seligmann & Comp. 1875-1884. Sammanlagt (22), 2552 sid. Illustrerade med tabeller. Tre delar inbundna i fyra samtida klotband med ryggtitlar i guld. Namnteckning. Blekta ryggar. Inlagan delvis med lagerfläckar. Texten komplett men kartorna saknas.
Boknummer: 12427 Pris: 1250 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica