Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Östergötland

Topografi Sverige > Östergötland

177 titlar hittades, tid 0.27 sekunder.
Sida 1 (av 9) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · Nästa Nästa

ADELL, Niklas - BRÄNNLUND, Per-Olov.
ÖSTRA CENTRALBANAN. Linköping-Hultsfred. De första hundra åren.
Malmö, Frank Stenvalls förlag 1999. 295 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier och ritningar. Främre- och bakre pärmas insidor med överskådliga kartor. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Svag exlibrisstpl. Bra skick. ISBN: 917266150X
- Rikt illustrerad historik om ÖCJ, järnvägen Linköping - Hultsfred med bibanan Bjärka-Säby - Åtvidaberg.
Boknummer: 24547 Pris: 240 kr.

(Aktiebrev) - DE SVENSKA KRISTALLGLASBRUKEN.
AKTIEBOLAGET DE SVENSKA KRISTALLBRUKEN. 500 kronor. Preferens-aktiebref. Serie B.
Stockholm 1924. 4 sid. + 1 perforerat kupongark med en talong och tio utdelningskuponger. Aktiebrev med dekorativt ramverk. Tvärformat, 22x29 cm.
- Enligt bolagsordningen skulle företaget 'hava till föremål att, efter inköp av Alsterfors och Flöxhults glasbruk ... förvärva och förvalta aktier uti Reijmyre bruk, Kosta glasbruk samt Eda ...'. Med fyra undertecknade överlåtelser.
Boknummer: 43806 Pris: 500 kr.

(Aktiebrev) - DE SVENSKA KRISTALLGLASBRUKEN.
AKTIEBOLAGET DE SVENSKA KRISTALLBRUKEN. 500 kronor. Stam-aktiebref.
Stockholm 1903. 4 sid. + 1 perforerat kupongark med en talong och tre utdelningskuponger + Bolagsordning (1 sid). Aktiebrev tryckt på ljust gröntonad bakgrund med dekorativt ramverk. Tvärformat, 22x29 cm.
- Enligt bolagsordningen skulle företaget 'hava till föremål att, efter inköp av Alsterfors och Flöxhults glasbruk ... förvärva och förvalta aktier uti Reijmyre bruk, Kosta glasbruk samt Eda ...'. Med fyra undertecknade överlåtelser.
Boknummer: 43805 Pris: 500 kr.

ALMQUIST, Joh. Ax.
FRÄLSEGODSEN I SVERIGE UNDER STORHETSTIDEN. Med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. ÖSTERGÖTLAND. 1-2. Del 1: Inledning och tabeller. Del 2: Säterier.
Stockholm 1946-47. 648 & 588 sid. Två bra, häftade, oskurna och ouppskurna ex. Fint skick. (Skrifter utgifna av Svenska Riksarkivet, 1:3).
- Komplett med två volymer. Första delen innehåller bl a tabeller över frälsegodsen i Stegeborgs län, Bråborgs och Skenäs län, Norrköpings län, Östgöta bergslag, Linköpings län, Gullbergs m fl härads fögderi, Kinda och Ydre härads fögderi samt Vadstena län. Andra delen behandlar Östergötlands säterier i alfabetisk ordning med detaljerad historik och ägaruppgifter.
Boknummer: 42843 Pris: 440 kr.

ALMQUIST, Joh. Ax.
FRÄLSEGODSEN I SVERIGE UNDER STORHETSTIDEN. Med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. ÖSTERGÖTLAND. Band 2: SÄTERIER.
Stockholm 1947. 588 sid. Bra häftat ex. (Skrifter utgifna av Svenska Riksarkivet, 1:3).
- Exemplar tryckt på extra tjockt papper. Behandlar Östergötlands säterier i alfabetisk ordning med detaljerad historik och ägaruppgifter.
Boknummer: 35044 Pris: 350 kr.

ALZÉN, Annika.
FABRIKEN SOM KULTURARV. Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985.
Stockholm/Stehag, Symposion 1996. 156 sid. Fotoillustrerad. Tvärformat 21x29 cm. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9171392939.
- Om fabriksbyggnaderna i Norrköping, Sveriges Manchester. Summary in English, (4 pp).
Boknummer: 11136 Pris: 285 kr.

ANDERSON, Iwar.
VADSTENA GÅRD OCH KLOSTER. Del 1: Text.
Stockholm, Almqvist & Wiksell 1972. (8),216 sid. Illustrerad i texten med 210 fotografier, riningar och tecknade detaljbilder. Stort format, 30x22 cm. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex. med illustrerat skyddsomslag. (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien).
- Endast första delen, en planschdel utkom. - 'Vadstena manor and convent'. Captions and 14 pp summary in English.
Boknummer: 11275 Pris: 350 kr.

ANDRAE, Gustaf-Adolf.
DET HÄNDE I KLOSTRET. År och människor vid klostret i Vreta.
Borensberg, Noteria 1998. 96 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9185694126.
- Klostrets historia med tonvikt på de penninggåvor, fastighetsdonationer och tomtbyten som utgjorde den materiella grunden för klostrets religiösa och sociala verksamhet.
Boknummer: 24764 Pris: 125 kr.

(Atterbom) -
SINNENAS RIKE. Till Per Daniel Amadeus Atterbom.
Red: Göran Bergengren. Stockholm, Stenströms 1989. 115 sid. Illustrerad med fotografier och teckningar: Gunnar 'Gebbe' Björkman. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Dedikation från 'vännen Göran'. ISBN: 9186600540.
- Texter av Horace Engdahl, Bengt Emil Johnson, Mats Rydén, Göran Bergengren m fl.
Boknummer: 44166 Pris: 100 kr.

AURELIUS, Bengt.
En gammal herrgård och andra ungdomsminnen.
Stockholm, Magn. Bergvalls förlag 1919. 47 sid. Illustrerad med teckningar av Karin Hildinger Hjelmqvist. 4:o. Förlagets klotryggband. Tillskrift på försättsbladet.
Boknummer: 5600 Pris: 125 kr.

BENGTSON, Signar N.
HUS, VRAK OCH BODAR. En svit teckningar från Östersjökusten mellan Blekinges och Stockholms skärgård.
Karlskrona, Axel Abrahamsons Tryckeriaktiebolag 1979. (24) sid. Illustrerad med teckningar av författaren. Tvärformat, 20x26 cm. Häftad med illustrerat skyddsomslag. Fint ex.
Boknummer: 41794 Pris: 85 kr.

BERGENGREN, Göran.
STENARNE LÄGGAS PÅ HIMLAVIS.
Linköing, Östergötlands länsmuseums förlag 2002. 139 sid. Illustrerad med teckningar av Gunnar Brusewitz. Stort format, 26x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Om livet, naturens förlopp och landskapets förändring under 100 år.
Boknummer: 27366 Pris: 150 kr.

BERGMAN, Sven.
DICKSONSKA SKOLAN 1861-1961.
Vadstena 1961. 47 sid. Illustrerad. Klammerhäftad. (Småskriftserie. Föreningen Gamla Vadstena, 7).
Boknummer: 5083 Pris: 75 kr.

(Birgitta, 1303-73) -
HELIGA BIRGITTA. BUDSKAPET OCH FÖREBILDEN. Föredrag vid jubileumssymposiet i Vadstena 3-7 oktober 1991.
Red: Alf Härdelin & Mereth Lindgren. Stockholm 1993. 343 sid. + 1 plansch i färg. Illustrerad med bilder i texten. Häftad med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Konferenser 28). ISBN: 9174022326.
- 'Saint Birgitta of Sweden. Message and model'. Contributions to a symposium on St. Birgitta held in Vadstena 1991. Summaries in English. As new.
Boknummer: 11154 Pris: 150 kr.

BJÖRNSSON, Sven.
SOMMEN - ÅSUNDEN-OMRÅDET. En geomorfologisk studie.
Akademisk avhandling. Lund 1937. 234 sid. + 5 utvikbara kartor i färg. Häftad. Ouppskuren. Dedikation.
Boknummer: 300 Pris: 240 kr.

BOLSTERVARSRANDNINGAR och andra 1800-talsmönster från Aska i Östergötland.
Andra upplagan. Stockholm, LT 1977. 178 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg och mönsterbeskrivningar. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra ex. ISBN: 9136010367.
- Historisk tillbakablick med 120 nya mönsterbeskrivningar, så nära de gamla originalen som möjligt, till tyger för bl a gardiner, möbler, löpare, dukar, filtar, barnkläder och klänningar.
Boknummer: 17852 Pris: 100 kr.

BOLSTERVARSRANDNINGAR och andra 1800-talsmönster från Aska i Östergötland.
2:a upplagan Stockholm, LT 1977. 178 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg och mönsterbeskrivningar. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9136005444.
- Historisk tillbakablick med 120 nya mönsterbeskrivningar, så nära de gmla originalen som möjligt, till tyger för bl a gardiner, möbler, löpare, dukar, filtar, barnkläder och klänningar.
Boknummer: 31690 Pris: 120 kr.

BORNA AHLKVIST, Hélène.
HÄLLRISTARNAS HEM. Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder.
Stockholm 2002. 205 sid. Illustrerad med foton, tecknade bilder och tabeller. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar, 42). ISBN: 9172092416.
- Behandlar bronsålderbosättningen Pryssgården utanför Norrköping. - Summary in English (5 pp).
Boknummer: 19599 Pris: 220 kr.

BOTANISKA NOTISER FÖR ÅR 1871.
Utgifne av C.F.O. Nordstedt. Lund 1871. IV,200 sid. Häftad, tagen ur band.
- Innehåller bl a 'Uppgifter om stora träd och buskar, alla med ett undantag vuxna i Ydre härad af Östergötland' av L.F. Rääf, 'Fortsatta iakttagelser rörande Smålands växtlighet' av N.J. Scheutz samt 'Om vegetationen på Spetsbergens vestkust' av A.G. Nathorst.
Boknummer: 17757 Pris: 950 kr.

BUGGE, Sophus.
DER RUNENSTEIN VON RÖK IN ÖSTERGÖTLAND, SCHWEDEN. Unter Mitwerkung und mit Beiträgen von Axel Olrik und Erik Brate.
Stockholm 1910. (8),314 sid. + 4 planscher. Stort format, 24x16 cm. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex. med tryckt pappersomslag.
- Uncut copy in publisher's printed wrappers.
Boknummer: 30204 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-17 Antikvariat Classica