Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Kronobergs lšn

Topografi Sverige > Kronobergs lšn

667 titlar hittades, tid 0.09 sekunder.
Sida 11 (av 34) visar titlar 201-220.

Föregående Föregående · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · Nästa Nästa

HUSEBY I STATLIG ÄGO. Betänkande avgivet av Husebyutredningen. Ds B 1981:3.
Stockholm, Liber / Budgetdepartementet 1981. 69 sid. + Bilagor. (29) sid. Illustrerad med fotografier. Stort format, 30x21 cm. Klammerhäftad. Fint skick. ISBN: 913806135X.
Boknummer: 45165 Pris: 185 kr.

HYLTÉN CAVALLIUSFÖRENINGEN FÖR HEMBYGDSKUNSKAP OCH HEMBYGDSVÅRD. 1927 - 1936.
Växjö, Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund 1927-36. Fotoillustrerade. Häftade volymer med tryckta omslag.
- Följande årsskrifter finns i lager av Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård: 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936. 1936 års årsbok består till största delen av en fortsättning för perioden 1926-1935 av O. Cappelins 'Anteckningar till en småländsk bibliografi'. Årsboken utgavs ej 1921, 1924 & 1928. Pris per årgång:
Boknummer: 28922 Pris: 80 kr.

HYLTÉN CAVALLIUSFÖRENINGEN FÖR HEMBYGDSKUNSKAP OCH HEMBYGDSVÅRD. 1937 - 1945.
Växjö, Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund 1937-45. Fotoillustrerade. Häftade volymer med tryckt omslag.
- Följande årsskrifter finns i lager av Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Pris per årgång:
Boknummer: 28923 Pris: 50 kr.

HYLTÉN CAVALLIUSFÖRENINGEN FÖR HEMBYGDSKUNSKAP OCH HEMBYGDSVÅRD. Årg. 1(1920) - 5(1926).
Växjö, Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund 1920. Fotoillustrerade. Häftade med tryckta omslag.
- De första fem årgångarna av Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok. Årsboken för 1926 består till största delen av O. Cappelins 'Anteckningar till en småländsk bibliografi'. Årsboken utgavs ej 1921, 1924 & 1928.
Boknummer: 28921 Pris: 850 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof (1818-89).
WÄREND OCH WIRDARNE. Del 1-2. Ett försök i svensk ethnologi.
1:a upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1863 & 1868. Del 1: (8),503,XIII,(4) sid. Del 2: (8),466,(2),LIX sid. Illustrerade med träsnitt i texten. Inbundna i två samtida något nötta, ljusbrun, halvfranska band med svarta ryggtiteletiketter och ryggdekor i guld. Andra delens främre- och bakre häftesomslag medbundna. Första delen restaurerad med ny rygg av skinn med det mesta av originalryggen bevarad. Nya marmorerade för- och eftersättspapper. Rena och fina inlagor.
- Dedikation till 'Docenten phil. doktor N. Linder af förf.' Originalupplagan av det verk Vilhelm Moberg senare kallade 'hembygdens bibel för var och en som är född inom Värends gränser'. En andra upplaga utkom 1921-22 och en tredje 1972.
Boknummer: 49188 Pris: 2200 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof.
OM DRAKEN ELLER LINDORMEN. Drakormens gåta.
Växjö, Kronobergs läns Hembygdsförbund 2017. 197 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier och gamla bokillustrationer. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Årsbok utgiven av Kronobergs läns Hembygdsförbund 2017). ISBN: 9789186870232.
- Originalupplagan utkom 1884. Inledning, noter, bildurval och efterskrift av Thomas Malm.
Boknummer: 46257 Pris: 240 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof.
WÄREND OCH WIRDARNE. 1-2. Ett försök i svensk ethnologi.
Utg: Carl Wilhelm von Sydow. 2:a upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1921-22. (8),374,10 sid. & (8),340,52 sid. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Inbundna i två samtida, välbevarade halvfranska band med tresidigt marmorerade snitt. Fint skick.
- Om Värend, det gamla folklandet i Småland. Boken är det verk som Vilhelm Moberg senare kallade 'hembygdens bibel för var och en som är född inom Värends gränser'. Utgör ett ordagrant avtryck från 1921-22 av den 1863 utgivna originalupplagan.
Boknummer: 10090 Pris: 900 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar.
'INOM DEN TRÅNGA KRETSEN AV NÅGRA TUSENDE BÖNDER'. Carl Fredrik Cavallius som predikant. En studie i småländsk 1800-talsförkunnelse.
Växjö, Växjö Stiftshistoriska sällskap 2004. 170 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Stort format, 25x16 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Dedikation: 'Släkthälsningar från vännen förf. Gunnar'. (Växjö Stiftshistoriska Sällskap skrifter, 13).
Boknummer: 46919 Pris: 220 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar.
KONGL. KRONOBERGS REGEMENTES OFFICERSKÅR samt civilmilitära personal af officers rang 1623-1896. Biografiska anteckningar.
Stockholm, Z. Haeggströms förlagsexpedition 1897. (10),288 sid. + 1 sida med rättelser och tillägg. Illustrerad. Privatbunden i ett mörkbrunt helklotband med ryggdekor i guld. Främre illustrerade omslag medbundet. Etikettsignerat band: Ellbe bokbinderi, Hässleholm. Med ätten Gyllenswärds ägarstämplar. Fint skick.
- Gunnar Hyltén-Cavallius (1858-1926), löjtnant vid Kronobergs regmente.
Boknummer: 44732 Pris: 650 kr.

Ny
HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar.
NÅGRA BLAD UR KONGL. KRONOBERGS REGEMENTES KRIGSHISTORIA. Med anledning av nya fanors öfverlemnande till regementet.
Stockholm 1892. 47 sid. Illustrerad med kartor. Häftad i välbevarat, gult tryckt omslag.
- Behandlar slagen vid Mewe 1626, Wittstock 1636, Landskrona 1677, Fraustadt 1706, Helsingborg 1710 och Walkiala 1790.
Boknummer: 7809 Pris: 250 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Nils.
GAMLA VÄXJÖ BERÄTTAR VIDARE.
Växjö 1970. 207 sid. Illustrerad med äldre fotografier. Häftad med omslagsbild. Fint skick.
Boknummer: 2794 Pris: 75 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Nils.
GAMLA VÄXJÖ BERÄTTAR ÄNNU EN GÅNG.
Växjö 1974. 216 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Häftad med omslagsbild.
Boknummer: 13996 Pris: 75 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Nils.
GAMLA VÄXJÖ BERÄTTAR ÄNNU EN GÅNG.
Växjö 1974. 216 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier. Häftad med omslagsbild.
Boknummer: 18755 Pris: 75 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Nils.
GAMLA VÄXJÖ BERÄTTAR.
Växjö 1966. 200 sid. Illustrerad med äldre svartvita fotografier. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
Boknummer: 17353 Pris: 75 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Nils.
GAMLA VÄXJÖ BERÄTTAR.
Andra upplagan. Växjö 1977. 200 sid. Illustrerad med äldre svartvita fotografier. Häftad med omslagsbild.
Boknummer: 21611 Pris: 75 kr.

HÅKANSSON, Gunnar.
STENBROHULTS KYRKAS NYA ORGELVERK.
Stenbrohult 1960. 7 sid. Illustrerad. Klammerhäftad med gult tryckt omslag. Dedikation. (Särtryck ur Stenbrohult i forntid och nutid, 1959-61).
Boknummer: 23553 Pris: 85 kr.

HÄLLEBERGABOKEN. Hembygdsföreningens 40-årsjubileum 1990.
Red: Harald Leandersson. Orrefors, Hälleberga hembygdsförening [1990]. 169 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild. Bra ex.
- Innehåller bl a 'Floran i Hälleberga', 'Ortnamnen i Hälleberga', 'Järnbruket i Orraforss' m.m.
Boknummer: 40859 Pris: 140 kr.

HÖGLUND, Mats.
VÄXJÖ CENTRALLASARETT. Historia. Nutid. Framtid.
Växjö 2000. 262 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier, nyare i färg och planritningar. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med omslagsbild. Fint ex.
- Historik över ett av Sveriges äldsta lasarett, instiftat 1767.
Boknummer: 24831 Pris: 120 kr.

HÖLMINGE, VÅR BY VID BOLMEN. Sammanställning: Bodil Andersson.
[Ljungby, Studieförbundet Vuxenskolan 1986]. 218 sid. + 1 löst bifogad utvikbar karta över byns gårdar. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografer. Limhäftad med omslagsbild. Ryggens lim uttorkat som medfört att några blad lossnat.
- Om Hölminge by i Sunnerbo härad, Angelstad socken i Kronoberg. Inventering av ett 60-tal fastigheter, gårdar, torp och backstugor med historik och långa ägarlängder.
Boknummer: 49133 Pris: 240 kr.

HÖRBERG, Pehr.
MÅLAREN PEHR HÖRBERGS LEFWERNES-BESKRIFNING. Författad af honom sjelf. Med företal och tillägg af Atterbom.
Första upplagan. Upsala, Zeipel och Palmblad 1817. 53,124,(1) sid. + 1 utvikbart självporträtt i kopparstick (17,5x17,5 cm) av Pehr Hörberg sittande framför sitt staffli med palett och pensel. Kopparsticket graverat av Pehr Hörberg med text nedtill: 'Född d. 30 Janu. 1746. afmålat mig och här graverat år 1807 PH'. Planschens baksida med pappersförstärkning i vikningen och svag fuktrand. Genomgående lätt lagerfläckig, företalet med en fläck på sid. 17. + ÖDMANN, Samuel. HÅGKOMSTER FRÅN HEMBYGDEN OCH SKOLAN. 1-2. Del 1: Ett presthus i Småland från förra århundradet. Del 2: Skolan i Wexiö, för femtio år sedan. Upsala, Palmblad & C. 1830. 2 titelblad,(2)-37,(7) & titelblad,(2),48-110 sid. Två verk sammanbundna i ett samtida välbevarat skinnryggband med fin ryggdekor i guld och marmorerat pärmpapper. Frampärmens insida med två äldre exlibris och äldre namnteckningar.
- Två arbeten i en volym, båda i originalupplaga. Pehr Hörbergs (1746-1816) memoarer avslutas med en kronologiskt ordnad förteckning över målningar och altartavlor. Samuel Ödmans 'Hågkomster från hembygden och skolan' i originalupplagan med samtliga 3 titelblad med tryckort och år utsatta på varje. Betecknas som 'Ytterst sällsynt' i Björck & Börjessons 'Katalog 360. Svensk Topografi' från 1943.
Boknummer: 31080 Pris: 3600 kr.

Föregående Föregående · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica