Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Kronobergs lšn

Topografi Sverige > Kronobergs lšn

652 titlar hittades, tid 0.38 sekunder.
Sida 10 (av 33) visar titlar 181-200.

Föregående Föregående · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · Nästa Nästa

HEDRÉN, Thomas.
KONST PÅ GATOR OCH TORG. En guide till offentlig konst i Växjö.
Växjö, Växjö konsthall 1994. 63 sid. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild. Bra ex. ISBN: 9188754006.
- Foton av skulpturer, väggreliefer och järnsmide i Växjö centrum med uppgift om titel, tillkomstår och resp. konstnär.
Boknummer: 39408 Pris: 100 kr.

HELLSTRÖM, Jan Arvid.
VÄGAR TILL SVERIGES KRISTNANDE.
Stockholm, Atlantis 1996. 286 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9174862332.
- Personlig sammanställning av fakta och legend, spår och källor, hypoteser och teorier kring kristningsprocessen.
Boknummer: 17083 Pris: 120 kr.

HELMERSSON, Stina.
SVART GRANIT.
Karlskrona 1991. 39 sid. Rikt illustrerad med foton och skulpturavbildningar. Häftad. Dedikation från 'Stina'.
- Bland stenhuggare och konstnärer i gränslandet mellan Skåne, Blekinge och Småland.
Boknummer: 37405 Pris: 140 kr.

HEMBERG, Eugen.
HUSEBY HISTORIA.
Växjö 1973. 16 sid. Illustrerad. Klammerhäftad med eget tryckt omslag. (Särtryck ur Smålandspostens Kinnevaldsnummer den 8 december 1927).
Boknummer: 5353 Pris: 120 kr.

HEMLIGHUS. Numera ett kulturhus.
Utg: Swea Johansson. Urshult 1988. 96 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Dokumentation av själva husen för utetoaletter, dass och avträden.
Boknummer: 16860 Pris: 100 kr.

HERLITZ-GEZELIUS, Ann Marie.
ORREFORS. ETT SVENSKT GLASBRUK.
Stockholm, Atlantis 1989. 144 sid. Rikt fotoillustrerad med föremålsbilder. Stort format, 33x23 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9174863177
- Rikt illustrerad historik i stort format om Orrefors, såväl företaget, formgivarna som konstglaset. Ett särskilt kapitel ägnas belysningsarmaturen på Orrefors. Avslutas med användbara förteckningar över konstnärer, signaturer, formgivarbeteckningar, gravörsignaturer, kodbeteckningar, varumärken och 'plomber'.
Boknummer: 26079 Pris: 220 kr.

HJALMARSSON, Per - JOHANSSON, Nils-Arne m fl.
VISBOK FÖR KRONOBERGARE OCH SLIGT FOLK.
Växjö, Föreningen Stämman 1992. 165 sid. Illustrerad med foton och noter. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9789163012686.
- Visor med noter som sjungits vid Kronobergs regemente, I 11.
Boknummer: 35367 Pris: 120 kr.

HJELMQVIST, Nils Fredrik.
LITTERATUR OM LESSEBO. En kommun i Glasriket.
Växjö 1997. 91 sid. Förlagets gröna klotband med ryggtitel i guld. Tillskrift från författaren. (Smålands bibliografi, 5). ISBN: 9163053942.
- Bibliografin förtecknar 1146 nummer där en stor del av de förtecknade skrifterna behandlar glasframställning, glaskonstnärer, glashantverkare och de olika glasbrukens historia. Med avslutande författar- person- och ortregister.
Boknummer: 22952 Pris: 125 kr.

HJELMQVIST, Nils Fredrik.
LITTERATUR OM LESSEBO. En kommun i Glasriket.
Växjö 1997. 91 sid. Förlagets gröna klotband med ryggtitel i guld. Fint skick. (Smålands bibliografi, 5).
- Bibliografin förtecknar 1146 titlar där en stor del av de förtecknade skrifterna behandlar glasframställning, glaskonstnärer, glashantverkare och de olika glasbrukens historia. Med avslutande författar- person- och ortregister.
Boknummer: 26990 Pris: 100 kr.

HOLMÉR, Gunnel.
SÖDER I VÄXJÖ. Kulturhistorisk byggnadsinventering och bevarandeförslag.
Växjö 1982. 239 sid. + 6 (alla) löst bifogade utvikbara kartor i ficka på bakre pärmens insida. Rikt illustrerad med dokumenterande fotografier, kartor och ritningar. Häftad med omslagsbild. Mycket fint skick. (Smålands museum, Kulturhistorisk undersökning, 18).
- Kvartersvis inventering av fastigheterna med foton och uppgifter om byggnadsår, arkitekt, konstruktion m.m.
Boknummer: 19087 Pris: 185 kr.

HOLMÉR, Gunnel.
SÖDER I VÄXJÖ. Kulturhistorisk byggnadsinventering och bevarandeförslag.
Växjö 1982. 239 sid. + 6 (alla) löst bifogade utvikbara kartor i ficka på bakre pärmens insida. Rikt illustrerad med dokumenterande fotografier, kartor och ritningar. Privatbunden i ett mörkblått helklotband med ryggdekor i guld. Främre- och bakre illustrerade omslag medbundna. Etikettsignerat band: Ellbe bokbinderi, Hässleholm. Fria försättsbladet med ätten Gyllenswärds ägarstämplar. Mycket fint skick. (Smålands museum, Kulturhistorisk undersökning, 18).
- Kvartersvis inventering av fastigheterna med foton och uppgifter om byggnadsår, arkitekt, konstruktion m.m.
Boknummer: 44294 Pris: 220 kr.

HOLMQUIST, Arthur - BÜNGER, Harald.
KUNGL. KRONOBERGS REGEMENTE OCH INDELNINGSVERKET. En minnesskrift till regementets 350-års jubileum.
Växjö 1973. 120 sid. Fotoillustrerad. Inbunden i ett fint, vinrött helklotband. Främre illustrerade omslag medbundet. Med ätten Gyllenswärds ägarstämplar.
- Innehåller bl a 'Tegnaholm. Några anteckningar om f d överstebostället' (59 sid) av Arthur Holmquist och 'Boställsinnehavare på Tegnaholm' (25 sid) av Harald Büngner med utförliga personbiografier.
Boknummer: 44800 Pris: 220 kr.

(Hovmantorps glasbruk) -
GLAS - KULTUR - SAMHÄLLSDANING. 120 år i Hovmantorp.
Växjö 1980. 166 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 24x16 cm. Häftad med en tecknad omslagsbild. (I glasriket. Människan - miljön - framtiden, 6).
- Dokumentation av glasbruket, glasarbetarna och glasbruksorternas historia.
Boknummer: 10509 Pris: 140 kr.

HOVMANTORPS-BLADET 1951-1952.
Red: Ledel & Co. Växjö 1951. 36 sid. Illustrerad med fotografier och annonser i texten. Stort format, 29x23 cm. Klammerhäftad med omslagsbild. Tillskrift.
- Innehåller bl a 'Glashanteringen i Hovmantorp' av C. Hermelin (5 sid), 'Hovmantorps köping sedd ur lantmätarsynpunkt' av Åke Wergel och 'Hovmantorp om 25 år. Ett framtidsperspektiv' m.m.
Boknummer: 47385 Pris: 90 kr.

HUSEBY I STATLIG ÄGO. Betänkande avgivet av Husebyutredningen. Ds B 1981:3.
Stockholm, Liber / Budgetdepartementet 1981. 69 sid. + Bilagor. (29) sid. Illustrerad med fotografier. Stort format, 30x21 cm. Klammerhäftad. Fint skick. ISBN: 913806135X.
Boknummer: 45165 Pris: 185 kr.

HYLTÉN CAVALLIUSFÖRENINGEN FÖR HEMBYGDSKUNSKAP OCH HEMBYGDSVÅRD. 1927 - 1936.
Växjö, Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund 1927-36. Fotoillustrerade. Häftade volymer med tryckta omslag.
- Följande årsskrifter finns i lager av Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård: 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936. 1936 års årsbok består till största delen av en fortsättning för perioden 1926-1935 av O. Cappelins 'Anteckningar till en småländsk bibliografi'. Årsboken utgavs ej 1921, 1924 & 1928. Pris per årgång:
Boknummer: 28922 Pris: 80 kr.

HYLTÉN CAVALLIUSFÖRENINGEN FÖR HEMBYGDSKUNSKAP OCH HEMBYGDSVÅRD. 1937 - 1945.
Växjö, Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund 1937-45. Fotoillustrerade. Häftade volymer med tryckt omslag.
- Följande årsskrifter finns i lager av Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Pris per årgång:
Boknummer: 28923 Pris: 50 kr.

HYLTÉN CAVALLIUSFÖRENINGEN FÖR HEMBYGDSKUNSKAP OCH HEMBYGDSVÅRD. Årg. 1(1920) - 5(1926).
Växjö, Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund 1920. Fotoillustrerade. Häftade med tryckta omslag.
- De första fem årgångarna av Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok. Årsboken för 1926 består till största delen av O. Cappelins 'Anteckningar till en småländsk bibliografi'. Årsboken utgavs ej 1921, 1924 & 1928.
Boknummer: 28921 Pris: 850 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof.
OM DRAKEN ELLER LINDORMEN. Drakormens gåta.
Växjö, Kronobergs läns Hembygdsförbund 2017. 197 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier och gamla bokillustrationer. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Årsbok utgiven av Kronobergs läns Hembygdsförbund 2017). ISBN: 9789186870232.
- Originalupplagan utkom 1884. Inledning, noter, bildurval och efterskrift av Thomas Malm.
Boknummer: 46257 Pris: 240 kr.

HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof.
WÄREND OCH WIRDARNE. 1-2. Ett försök i svensk ethnologi.
Utg: Carl Wilhelm von Sydow. 2:a upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1921-22. (8),374,10 sid. & (8),340,52 sid. Illustrerad i texten med bilder av originalupplagans träsnitt. Inbundna i två samtida, välbevarade halvfranska band med tresidigt marmorerade snitt. Fint skick.
- Om Värend, det gamla folklandet i Småland. Boken är det verk som Wilhelm Moberg senare kallade 'hembygdens bibel för var och en som är född inom Värends gränser'. Utgör ett ordagrant avtryck av den 1863 utgivna originalupplagan.
Boknummer: 10090 Pris: 900 kr.

Föregående Föregående · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica