Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Skog & trä

Skog, Lantbruk & Husdjur > Skog & trä

117 titlar hittades, tid 0.29 sekunder.
Sida 1 (av 6) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

AGARDH, Carl Adolph (1785-1859).
OM INSKRIFTER I LEFVANDE TRÄD.
Lund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet 1829. 18 sid. Två små illustrationer i texten. Häftat och oskuret ex. (Sällskapet Bokvännerna).
- Avhandling. Preses: Carl Adolph Agardh, respondent: P. Olof Liljevalch (1807-77).
Boknummer: 70 Pris: 500 kr.

AHLNER, Sten.
UTBREDNINGSTYPER BLAND NORDISKA BARRTRÄDSLAVAR.
Avhandling. Uppsala, Svenska Växtgeografiska Sällskapet 1948. IX,257 sid. + 16 planschsidor. Illustrerad i texten med foton och utbredningskartor. Stort format, 26x18 cm. Inbunden i förlagets ljusgrå originalklotband med främre- och bakre häftesomslag medbundna. Fint skick. (Acta Phytogeographica Suecica, 22).
- Dissertation in publisher's decorated cloth. - 'Verbreitungstypen unter fennoskandischen Nadelbaumflechten'. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache (22 pp).
Boknummer: 19539 Pris: 200 kr.

ALMGREN, Gunnar - INGELÖG, Torleif m. fl.
ÄDELLÖVSKOG. Ekologi och skötsel.
Jönköping, Skogsstyrelsen 1984. 131 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar, tabeller och diagram. Stort format, 24x17 cm. Häftad med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9185748366.
- Vägledning för skötsel av den ädla lövskogen med hänsyn till virkesproduktion, flora, fauna, kulturminnen m.m.
Boknummer: 35426 Pris: 150 kr.

ALMGREN, Gunnar - INGELÖG, Torleif m. fl.
ÄDELLÖVSKOG. Ekologi och skötsel.
Jönköping, Skogsstyrelsen 1986. 131 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar, tabeller och diagram. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9185748366.
- Vägledning för skötsel av den ädla lövskogen med hänsyn till virkesproduktion, flora, fauna, kulturminnen m.m.
Boknummer: 41367 Pris: 175 kr.

ANDER, Gunnar.
RÅSLÄTTS SKOGVAKTARSKOLA I JÖNKÖPING 1861-1885 OCH DESS FÖRESTÅNDARE HERRMAN GADAMÉR.
Jönköping 1998. 100 sid. Illustrerad med ca 100 äldre svartvita fotografier. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
Boknummer: 24406 Pris: 120 kr.

ANDERSSON
ECOLOGICAL STUDIES IN A SCANIAN WOODLAND AND MEADOW AREA, SOUTHERN SWEDEN. I: Vegetational and Environmental structure.
Lund, Gleerups 1970. 190 sid. Illustrerad med fotografier, kartor, diagram och tabeller. Fint häftat ex. med tryckt omslag. (Opera botanica, 27).
Boknummer: 29668 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Mårten.
APTERING OCH VIRKESKÄNNEDOM.
Garpenberg1995. 158 sid. Illustrerad med informativa tecknade bilder. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9157651233.
- Behandlar virkessortimenten, krav, virkesfel, skador, hur mätningen går till och hur aptering bör utföras m.m.
Boknummer: 37205 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Norbert.
SKOGEN. Inte bara en massa träd.
Växjö, Södra Skogsägarna 2006. 32 sid. Rikt illustrerad med teckningar. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i företagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789163199820.
Boknummer: 40670 Pris: 100 kr.

BIODIVERSITY EVALUATION TOOLS FOR EUROPEAN FORESTS.
Coordinatior: Tor-Björn Larsson. Stockholm, Naturvårdsverket 2001. 237 pp. Illustrated with photos and maps. 27x19 cm. Publisher's pictorial boards. As new. (Ecological Bulletins, 50). ISBN: 8716164342.
Boknummer: 35923 Pris: 240 kr.

BJÖRK, ASP OCH AL. Föryngring, skötsel och naturvård.
Red: Royne Andersson. Jönköping, Skogsstyrelsens förlag 2005. 74 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg. Stort format, 27x21 cm. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789188462671.
- Praktisk handbok om anläggning, skötsel och naturvård i löv- och blandskogar med beskrivning av lövträdens användning i äldre tid.
Boknummer: 26306 Pris: 185 kr.

BLECKERT, Stefan - PETTERSSON, Rolf.
LIV I SKOGEN. En handledning i praktisk naturvård.
Växjö, Södra 1997. 235 sid. Rikt illustrerad i färg. Stort format, 32x25 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Handbok om olika naturtypers ekologi med praktiska tips för naturvårdsarbetet i skogsbruket.
Boknummer: 5977 Pris: 150 kr.

BOKSKOGENS BEVARANDE. Betänkande avgivet av Skogsstyrelsen i samråd med Statens Naturvårdsverk.
Stockholm 1971. 97 sid. + 8 planschsidor med fotografier & 2 stora utvikbara utbredningskartor i färg i ficka på bakpärmens insida. Häftad med omslagsbild. (SOU 1971:71).
Boknummer: 13373 Pris: 220 kr.

BRUMMER, M. H. (1735-1790).
FÖRSÖK TIL ET SWENSKT SKOGS- OCH JAGTLEXICON.
Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2010. 159 sid. Illustrerad. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets stänkmarmorerade pappband. Nyskick. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden,49). ISBN: 9789185205950.
- Nytryck i faksimil efter originalet från 1789 med uppslagsord från Adel-Öfwer-jägmästare. Nytillkomna inledningar av Åke Barklund, Kerstin Ekman, Roger Bernström och Kjell Danell.
Boknummer: 41482 Pris: 200 kr.

BRYNTE, Bengt.
C. L. OBBARIUS. En nydanare i Bergslagens skogar vid 1800-talets mitt.
Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2002. 246 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier, kartor och tabeller. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 24). ISBN: 9189379152.
Boknummer: 41465 Pris: 185 kr.

BULLOCK, William.
Timber. From the forest to its use in commerce.
London utan tryckår (ca 1910). 149, 15 sid. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Namnteckning.
Boknummer: 7462 Pris: 240 kr.

BÄCKSTRÖM, Helmer - WELANDER, Erik.
EN PRELIMINÄR UNDERSÖKNING RÖRANDE MÖJLIGHETERNA ATT SKILJA OLIKA TRÄDSLAG PÅ FLYGBILDER.
Norrtälje 1948. 21 sid. Illustrerad med kurvor och tabeller. Stort format, 25x17 cm. Klammerhäftad med tryckt omslag. Omslaget överst med dedikation '... från vännen förf. E. W'. (Särtryck ur Svenska Skogsvårdsföreningens tidskrift, 1948:3).
- Summary in English, (3 pp).
Boknummer: 29412 Pris: 85 kr.

CNATTINGIUS. Axel (1839-1897).
SVENSKT SKOGSLEXIKON. Uppstäldt af Axel Cnattingius.
Red: Per Eriksson. Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2010. 220 sid. Illustrerad. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets marmorerade pappband. Nyskick. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 50). ISBN: 9789185205967.
- Nytryck i faksimil efter originalet från 1894. Med nytillkomna inledningar av Åke Barklund, Per Eriksson och Bengt Ek.
Boknummer: 41483 Pris: 185 kr.

DAHLGREN, Torbjörn - WISTRAND, Sven - WISTRÖM, Magnus.
NORDISKA TRÄD OCH TRÄSLAG.
Stockholm, Arkus 1996. 210 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. ISBN: 9197236683.
- Behandlar utförligt 28 träslag med uppgift om uppbyggnad och egenskaper, trädbeskrivningar, produktion och användning i möbler och inredningar. Avslutas med tre förteckningar: 1) Förteckning över råvaruproducenter, sågverk, grossister, trävaruhandlare, slöjdare med kataloger och databaser. 2) Förteckning över fanérverk och fanéragenter. 3) Förteckning över arkitekt- och formgivarorganisationer.
Boknummer: 25001 Pris: 285 kr.

DET HANDLAR OM TRÄ.
Red: Bengt Bengtsson. [Eslöv] 1966. 118 sid. + 6 planschsidor med fotografier i färg. Illustrerad i texten med foton och ritningar. Inbunden i förlagets gula pappband med omslagsbild. Fint ex.
- Innehåller bl a 'Äldre svenska parkettgolv' (32 sid) av Erik Andrén, 'Om dörrar' (14 sid) av Leni Ehnbom, 'Trä' av Erik Lundberg och 'Krokvuxet och rätvuxet' av Nils Nilsson. Jubileumsskrift utgiven av Skånes Trävaruhandlareförening.
Boknummer: 5492 Pris: 150 kr.

DURRELL, Gerald & Lee.
FÖR NATURVÄNNEN. En praktisk handledning till naturen.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1984. 320 sid. Rikt illustrerad med fotografier och instruktiva teckningar. Stort format, 25x19 cm. Inbunden i förlagets pappband och illustrerat skyddsomslag. Fint skick.
- Praktisk handledning i hur man blir biolog.
Boknummer: 41589 Pris: 140 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica