Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Skog & trä

Skog, Lantbruk & Husdjur > Skog & trä

117 titlar hittades, tid 0.08 sekunder.
Sida 1 (av 6) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

Af herr Berg, Lars m. fl., om anslag för FORTSÄTTANDE AF NORRA STAMBANAN FRÅN MORJÄRV TILL LAPPTRÄSK, dels ock för färdigbyggande af landsvägen Morjärv-Lappträsk.
Stockholm, K. B. Boströms Boktryckeri 1907. 8 sid. Sammanhäftad med: Af herr Bremberg angående öfverlåtande till Kungl. Maj:t af RÄTT ATT ENSAM BESTÄMMA I FRÅGA OM FÖRSÄLJNING AF VISSA KRONOEGENDOMAR. 4 sid. Format: 23x20 cm. Klammerhäftad. (Motioner i Första Kammaren, 28 & 29).
Boknummer: 33613 Pris: 200 kr.

AGARDH, Carl Adolph (1785-1859).
OM INSKRIFTER I LEFVANDE TRÄD.
Lund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet 1829. 18 sid. Två små illustrationer i texten. Häftat och oskuret ex. (Sällskapet Bokvännerna).
- Avhandling. Preses: Carl Adolph Agardh, respondent: P. Olof Liljevalch (1807-77).
Boknummer: 70 Pris: 500 kr.

AHLNER, Sten.
UTBREDNINGSTYPER BLAND NORDISKA BARRTRÄDSLAVAR.
Avhandling. Uppsala, Svenska Växtgeografiska Sällskapet 1948. IX,257 sid. + 16 planschsidor. Illustrerad i texten med foton och utbredningskartor. Stort format, 26x18 cm. Inbunden i förlagets ljusgrå originalklotband med främre- och bakre häftesomslag medbundna. Fint skick. (Acta Phytogeographica Suecica, 22).
- Dissertation in publisher's decorated cloth. - 'Verbreitungstypen unter fennoskandischen Nadelbaumflechten'. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache (22 pp).
Boknummer: 19539 Pris: 200 kr.

ALMGREN, Gunnar - INGELÖG, Torleif m. fl.
ÄDELLÖVSKOG. Ekologi och skötsel.
Jönköping, Skogsstyrelsen 1986. 131 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar, tabeller och diagram. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9185748366.
- Vägledning för skötsel av den ädla lövskogen med hänsyn till virkesproduktion, flora, fauna, kulturminnen m.m.
Boknummer: 41367 Pris: 175 kr.

ANDERSSON
ECOLOGICAL STUDIES IN A SCANIAN WOODLAND AND MEADOW AREA, SOUTHERN SWEDEN. I: Vegetational and Environmental structure.
Lund, Gleerups 1970. 190 sid. Illustrerad med fotografier, kartor, diagram och tabeller. Fint häftat ex. med tryckt omslag. (Opera botanica, 27).
Boknummer: 29668 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Norbert.
SKOGEN. Inte bara en massa träd.
Växjö, Södra Skogsägarna 2006. 32 sid. Rikt illustrerad med teckningar. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i företagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789163199820.
Boknummer: 40670 Pris: 100 kr.

ANDERSSON, Royne.
MILJÖHÄNSYN I SKOGSBRUKET.
Jönköping, Skogsstyrelsen 2014. 156 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789187535048.
- Kursbok för SYN-kursen 'Natur och kultur'. Fakta som skogsägaren måste ta hänsyn till i natur och miljö, när olika arbeten utförs i skogsbruket.
Boknummer: 45955 Pris: 185 kr.

ANDERSSON, Royne.
MILJÖHÄNSYN I SKOGSBRUKET.
Red: Royne Andersson. 2:a upplagan. Jönköping, Skogsstyrelsen 2015. 156 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789187535093.
- Kursbok för SYN-kursen 'Natur och kultur'. Fakta som skogsägaren måste ta hänsyn till i natur och miljö när olika arbeten utförs i skogsbruket.
Boknummer: 38329 Pris: 140 kr.

BERGMAN, Fritz.
GRANEN I KÄRVA LÄGEN. Ny kunskap om granens egenskaper och ståndortskrav.
Jönköping, Skogsstyrelsen 1991. 52 sid. Rikt illustrerad med fotografier och tecknade bilder. Stort format, 29x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9185748900.
- Om granens möjligheter och begränsningar i ett aktivt skogsbruk för ett långsiktigt skogsbruk.
Boknummer: 47266 Pris: 150 kr.

BILDER AV EN STORM. Intervjuer och text: Anneli Wirdenäs.
Växjö, Länsstyrelsen i Kronobergs län 2005. 146 sid. Rikt illustrerad med foton av Hans Runesson. Stort format, 28x21 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9789172037526.
- Om stormen Gudrun, den värsta på århundraden, som härjade framför allt i Småland natten mellan den 8 och 9 januari 2005. Baserad på de drabbades egna texter, brev, dagböcker och intervjuer.
Boknummer: 45806 Pris: 120 kr.

BIODIVERSITY EVALUATION TOOLS FOR EUROPEAN FORESTS.
Coordinatior: Tor-Björn Larsson. Stockholm, Naturvårdsverket 2001. 237 pp. Illustrated with photos and maps. 27x19 cm. Publisher's pictorial boards. As new. (Ecological Bulletins, 50). ISBN: 8716164342.
Boknummer: 35923 Pris: 240 kr.

BLECKERT, Stefan - PETTERSSON, Rolf.
LIV I SKOGEN. En handledning i praktisk naturvård.
Växjö, Södra 1997. 235 sid. Rikt illustrerad i färg. Stort format, 32x25 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Handbok om olika naturtypers ekologi med praktiska tips för naturvårdsarbetet i skogsbruket.
Boknummer: 5977 Pris: 150 kr.

BLOMGREN, Evastina - FALK, Eva.
TRÄD, ORMBUNKAR OCH STRÅVÄXTER I VÄSTSVERIGE. En fälthandbok.
Uddevalla, Föreningen Bohusläns flora 2016. 126 sid. Rikt fotoillustrerad med växtbilder i färg och teckningar. Tvärformat, 12x16 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9789163904899.
- Fälthandbok med de vanligaste växterna i text och bild.
Boknummer: 46811 Pris: 90 kr.

BOKSKOGENS BEVARANDE. Betänkande avgivet av Skogsstyrelsen i samråd med Statens Naturvårdsverk.
Stockholm 1971. 97 sid. + 8 planschsidor med fotografier & 2 stora utvikbara utbredningskartor i färg i ficka på bakpärmens insida. Häftad med omslagsbild. (SOU 1971:71).
Boknummer: 13373 Pris: 220 kr.

BOLIN, Lorentz.
DE SVENSKA TRÄDEN.
Lund, Uniskol 1965. 103 sid. Rikt illustrerad med fotografier och tecknade detaljbilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild.
- Boken avslutas med en 'Handledning för namnbestämning av några avlövade träd'.
Boknummer: 6130 Pris: 100 kr.

BRYNTE, Bengt.
C. L. OBBARIUS. En nydanare i Bergslagens skogar vid 1800-talets mitt.
Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2002. 246 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier, kartor och tabeller. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 24). ISBN: 9189379152.
Boknummer: 41465 Pris: 185 kr.

BULLOCK, William.
TIMBER. From the forest to its use in commerce.
London utan tryckår (ca 1910). 149, 15 sid. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Namnteckning.
Boknummer: 7462 Pris: 240 kr.

BÄCKSTRÖM, Helmer - WELANDER, Erik.
EN PRELIMINÄR UNDERSÖKNING RÖRANDE MÖJLIGHETERNA ATT SKILJA OLIKA TRÄDSLAG PÅ FLYGBILDER.
Norrtälje 1948. 21 sid. Illustrerad med kurvor och tabeller. Stort format, 25x17 cm. Klammerhäftad med tryckt omslag. Omslaget överst med dedikation '... från vännen förf. E. W'. (Särtryck ur Svenska Skogsvårdsföreningens tidskrift, 1948:3).
- Summary in English, (3 pp).
Boknummer: 29412 Pris: 85 kr.

DET HANDLAR OM TRÄ.
Red: Bengt Bengtsson. [Eslöv] 1966. 118 sid. + 6 planschsidor med fotografier i färg. Illustrerad i texten med foton och ritningar. Inbunden i förlagets gula pappband med omslagsbild. Fint ex.
- Innehåller bl a 'Äldre svenska parkettgolv' (32 sid) av Erik Andrén, 'Om dörrar' (14 sid) av Leni Ehnbom, 'Trä' av Erik Lundberg och 'Krokvuxet och rätvuxet' av Nils Nilsson. Jubileumsskrift utgiven av Skånes Trävaruhandlareförening.
Boknummer: 5492 Pris: 150 kr.

DURRELL, Gerald & Lee.
FÖR NATURVÄNNEN. En praktisk handledning till naturen.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1984. 320 sid. Rikt illustrerad med fotografier och instruktiva teckningar. Stort format, 25x19 cm. Inbunden i förlagets pappband och illustrerat skyddsomslag. Fint skick.
- Praktisk handledning i hur man blir biolog.
Boknummer: 41589 Pris: 140 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica