Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Natur & miljö

Skog, Lantbruk & Husdjur > Natur & miljö

152 titlar hittades, tid 0.08 sekunder.
Sida 1 (av 8) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

ABRAHAMSSON, Tore.
AXEL HAMBERG OCH SAREK.
Umeå, Västerbottens läns hembygdsförbund 2013. 96 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier tagna av Axel Hamberg och Borg Mesch. Stort format, 24x18 cm. Inbunden i förlagets klotband med silverfärgad omslagstitel och illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Acta Bothniensia Occidentalis, 33). ISBN: 9789197892834.
Boknummer: 40524 Pris: 200 kr.

ALMGREN, Gunnar - INGELÖG, Torleif m. fl.
ÄDELLÖVSKOG. Ekologi och skötsel.
Jönköping, Skogsstyrelsen 1986. 131 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar, tabeller och diagram. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9185748366.
- Vägledning för skötsel av den ädla lövskogen med hänsyn till virkesproduktion, flora, fauna, kulturminnen m.m.
Boknummer: 41367 Pris: 175 kr.

ANDERBERG, Thomas.
DEN MÄNSKLIGA NATUREN. En essä om miljö och moral.
2:a upplagan. Nora, Nya Doxa 1998. 309 sid. Mjukhäftad med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9157803064.
Boknummer: 39411 Pris: 100 kr.

ANDERSON, Lena.
NICKY THE NATURE DETECTIVE. Text by Ulf Svedberg. Translated by Ingrid Selberg.
Stockholm, Rabén & Sjögren 1988. 49 sid. Rikt illustrerad med bilder av Lena Anderson. Stort format, 26x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9129587867.
- English-language edition of 'Maja tittar på naturen'. As new.
Boknummer: 39520 Pris: 140 kr.

ANDERSSON
ECOLOGICAL STUDIES IN A SCANIAN WOODLAND AND MEADOW AREA, SOUTHERN SWEDEN. I: Vegetational and Environmental structure.
Lund, Gleerups 1970. 190 sid. Illustrerad med fotografier, kartor, diagram och tabeller. Fint häftat ex. med tryckt omslag. (Opera botanica, 27).
Boknummer: 29668 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Royne.
MILJÖHÄNSYN I SKOGSBRUKET.
Jönköping, Skogsstyrelsen 2014. 156 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789187535048.
- Kursbok för SYN-kursen 'Natur och kultur'. Fakta som skogsägaren måste ta hänsyn till i natur och miljö, när olika arbeten utförs i skogsbruket.
Boknummer: 45955 Pris: 185 kr.

ARONSSON, Mårten.
BYGDEN DÄR VINDEN VÄNDE. Människor och natur i ett levande odlingslandskap.
Stockholm, Prisma 1999. 191 sid. Rikt fotoillustrerad med bilder i färg av Peter Gerdehag. Tvärformat, 23x24 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Bra skick. ISBN: 9789151836843.
- Behandlar det levande odlingslandskapet i Bråbygden, Kristdala socken med 14 sammanhängande byar.
Boknummer: 21589 Pris: 140 kr.

ASKÖVIKEN. Ett naturreservat i Mälarbygd.
Västerås, ICA bokförlag 1991. 119 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 24x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9153414055.
Boknummer: 43909 Pris: 85 kr.

AXELSTJERNA, Axel.
KEBNEKAISE.
Stockholm, Natur och Kultur 2006. 147 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 25x25 cm. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789127356832.
- Om att nå toppen med förslag till såväl vägar till toppen som boendemöjligheter. Om områdets historia, pionjärerna, Tafala och familjerna Sarri och Haugli.
Boknummer: 44110 Pris: 200 kr.

BAAGÖE, Jette.
KONGENS SKOV - Verdens arv. Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland / THE KING'S FOREST - The World's Heritage. The par force hunting landscape of North Sealand, Denmark.
Hørsholm, Dansk jagt- og Skovbrugsmuseum 2016. 123 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg och äldre historiska bilder. Tvärformat, 25x30 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9788798405160.
- Bilingual text in Danish and English.
Boknummer: 46342 Pris: 250 kr.

BERGENGREN, Göran.
DAGAR SOM BRÄNNGLAS.
Stockholm, Carlsson Bokförlag 2010. 135 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Dedikation 'Glad vår till Lasse (Willén) ... en kamrat i tiden från Göran' daterad 2010. Fint skick. ISBN: 9789173312950.
- Korta kapitel om barndom och ungdom, om landskapets förändringar och människor som bott och levat i trakten, om resor och om naturen i atterbomska Åsbo.
Boknummer: 44084 Pris: 140 kr.

BERGENGREN, Göran.
MED ANLEDNING AV ATTERBOM.
Stockholm, Carlsson Bokförlag 2004. 155 sid. Illustrerad med fotografier. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Dedikation 'Till Lasse (Willén) från vännen Göran' daterad 2004. Fint ex. ISBN: 9789172036222.
- Om Per Daniel Amadeus Atterboms (1790-1855) landskap i Åsbo socken i södra Östergötland, naturen och människorna där. I mycket av det som Atterbom skrev kan hembygdens landskap anas.
Boknummer: 44085 Pris: 140 kr.

BERGENGREN, Göran.
RÖSTER VID TÅKERN.
Mjölby, Bokförlaget Papilio 1995. 243 sid. Rikt illustrerad med fotografier i svartvitt och färg. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Dedikation 'Till Lasse ... (Willén) hälsningar Göran Bergengren "för landskapet i oss ..." daterad 1995. Fint ex. + Löst bifogat häfte: Studieplan. 15 sid. ISBN: 9197252409.
Boknummer: 44081 Pris: 140 kr.

BERGENGREN, Göran.
SOMMABYGD. Människor och landskap.
Mjölby, Bokförlaget Papilio 1992. 158 sid. Rikt illustrerad med fotografier i svartvitt och färg. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Dedikation 'Till Lasse (Willén) från vännen Göran' daterad 1992. Fint ex. ISBN: 9163009048.
- Om bygden med sjön Sommen som centrum ur olika aspekter: biologiska, kulturhistoriska och känslomässiga.
Boknummer: 44083 Pris: 140 kr.

BERGENGREN, Göran.
STENARNE LÄGGAS PÅ HIMLAVIS.
Linköing, Östergötlands länsmuseums förlag 2002. 139 sid. Illustrerad med teckningar av Gunnar Brusewitz. Stort format, 26x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
- Om livet, naturens förlopp och landskapets förändring under 100 år.
Boknummer: 27366 Pris: 150 kr.

BERGIUS, Bengt. (1723-84).
TAL OM SVENSKA ÄNG-SKÖTSELN, och dess främjande genom lönande gräs-slag; hållet för Kongl. Vetenskaps academien, vid præsidi nedläggande den 26. april 1769.
Stockholm, tryckt hos Lars Salvius 1769. 98 sid. Titelbladet med Vetenskapsakademiens graverade vinjett. Inbunden i ett fint, marmorerat pappband med ryggtiteletikett i skinn. Etikettsignerat band: A. Nilsson. Ren och fin inlaga.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1102.
Boknummer: 44636 Pris: 650 kr.

BERGMAN SUCKSDORFF, Astrid.
GLÄNTAN.
Stockholm, Rabén & Sjögren 1984. 145 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 26x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild.
- Rikt illustrerad naturbok om årets skiftningar i rådjurens glänta: tjäderspel, grodor, trandans, tornseglare m.m.
Boknummer: 3904 Pris: 90 kr.

BERGMAN SUCKSDORFF, Astrid.
GLÄNTAN. En naturbok.
Stockholm, Rabén & Sjögren 1984. 145 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 26x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9129564603.
- Rikt illustrerad naturbok om årets skiftningar i rådjurens glänta: tjäderspel, grodor, trandans, tornseglare m.m.
Boknummer: 5480 Pris: 100 kr.

BESKOW, Gunnar - RASMUSSON, Gunnar.
VÄRDEGRADERAD FÖRTECKNING ÖVER SJÖAR OCH ÄLVSTRÄCKOR SOM BÖRA SKONAS VID VATTENKRAFTUTBYGGNAD. Verkställd i Naturvårdsdelegationens uppdrag. Del I: Norrlandsområdet.
Stockholm, mars 1959. 140 sid. text + 34 helsideskartor. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i ett enkelt klotryggband.
- Utredningen behandlar14 älvar i Norrland samt Dalälvens och Klarälvens vattensystem.
Boknummer: 19962 Pris: 350 kr.

BJÖRK, Sven.
LIMNOLOGICAL METHODS FOR ENVIRONMENTAL REHABILITATION. The Fine Art of Restoring Aquatic Ecosystems.
Stuttgart, Schweizerbart Science Publishers 2014. 381 sid. Rikt illustrerad med foton, diagram, tabeller och kartor. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9783510652921.
- Behandlar lyckade exempel på restaurering av sjöar ur ett internationellt perspektiv som Trummen, Hornborgasjön, Skärgölen, Lago Rodrigo de Freitas, Lago Paranoá, The Honguyuan Wetlands m fl. - Contains 'The fine art of restoring aquatic ecosystems', 'Restoration projects', 'Conditions and actions aggravating anthropocenic nature. Examples from Sweden' etc. As new.
Boknummer: 38477 Pris: 550 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica