Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

155 titlar hittades, tid 0.26 sekunder.
Sida 1 (av 8) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

'SOM VI MINNS DET'. Hushållningssällskapet Kristianstad 1814-2014.
Red: Peter Nilsson. Kristianstad, Hushållningssällskapet 2014. 247 sid. + 6 annonssidor. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 29x22 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789163753251.
- Rikt fotoillustrerad jubileumsskrift. Innehåller bl a 'Potatislänet Kristianstad', 'Haldo Edlund gav trädgården en röst' m.m.
Boknummer: 38876 Pris: 285 kr.

100 ÅR MED DEN SVARTVITA KON FRÅN FRIESIAN-LÅGLAND TILL HOLSTEIN KON.
Hörby, Avelsföreningen för Svensk Låglandsboskap - Svensk Holstein 2013. 224 sid. Rikt fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
Boknummer: 37446 Pris: 100 kr.

1835 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS LÄN OCH DAHLS LAND, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, tryckt hos Johan Qwist 1835. (4) sid. Stort format, 31x19 cm. Omslaget överst med samtida uträkning i bläck. Nedre marginalen med några bläckfläckar. Spridda lagerfläckar. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 4 november 1835.
Boknummer: 29953 Pris: 200 kr.

1843 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS OCH DALSLANDS HÖFDINGEDÖME, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, Strömbergs officin 1843. (4) sid. Stort format, 34x21 cm. Rent och fint ex. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 1 november 1843.
Boknummer: 29954 Pris: 200 kr.

1854 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR BLEKINGE LÄN, upprättad af Riks-Ståndens deputerade, jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse de 1 oktober 1810 och Nådiga förordning den 20 september 1815.
Carlskrona, U. & F. Hallén 1854. (4) sid. Stort format, 36x22 cm. Fint oskuret ex. med råkanter.
Boknummer: 35905 Pris: 330 kr.

ADELBERTH, Verner m fl.
Ekonomisk fjäderfäskötsel.
Stockholm, LT 1966. 368 sid. Illustrerad. Förlagets pappband.
Boknummer: 7296 Pris: 220 kr.

ALLA DE DAGAR SOM ÄR LIVET. Bondedagböcker om arbete, resor och umgänge under 1800-talet.
Red: Janken Myrdal. Stockholm, Nordiska museets förlag 1991. 132 sid. Illustrerad med tabeller. Stort format, 24x17 cm. Häftad med omslagsbild. ISBN: 9171083049.
Boknummer: 42556 Pris: 100 kr.

ALMANACH FÖR ÅRET ... 1865. Till Stockholms horizont.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1865. (48) sid. Litet format, 11x9 cm. Inbunden i ett samtida mörkblått pappband med mönstrad pärmdekor. Främre pärmen med namnet 'C.M. Molér' präglat i guld.
- Almanackan avslutas med uppsatsen 'Om åkerjordens bördighet' av J. Arrhenius.
Boknummer: 40613 Pris: 150 kr.

ALMSTRÖM, Pehr Olof.
HUSHÅLLS-RÅDGIFWAREN eller Samling af pålitliga uppgifter och rön uti jordbruket och dess binäringar tillika med sätten att werkställa de wigtigaste göromål, som förefalla i den enskilda hushållningen, så wäl i staden som på landet.
Stockholm, A Bonniers förlag 1849. 360 sid. + Handskrivet register. (4) sid. Sammanbunden med: ALMSTRÖM, P. O. ANVISNING ATT PÅ FLERE SÄTT MED FÖRDEL ANVÄNDA POTATIS, för att så skyndsamt som möjligt undandraga densamma verkningarne af potatis-sjukan, samt underrättelse om de medel, hvilka blifvit uppgifne såsom tjenlige att i någon mån kunna förekomma denna sjukdom eller hindra dess framsteg. Stockholm, Joh. Beckman 1848. V,78 sid. + 1 utvikbar plansch. Två arbeten inbundna i ett samtida, hårt nött skinnryggband. Ryggens färg delvis avskavd och pärmpappret ställvis bortnött. Några blad med fläckar. Innehållsförteckningen med anteckningar i marginalen. Främre pärmens insida med initialerna GS inom rundstämpel.
- Två praktiska handböcker i en volym. Innehåller recept för matlagning, konservering, brödbakning, ölbrygd, beredning av frukt och bärviner, brännvinsdestillering, färgning m.m. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 166 & 1549.
Boknummer: 41510 Pris: 1350 kr.

Anmälan af föreståndaren för kemiska stationen i Jönköping, Bergsnotarien C. von Feilitzen, angående det lager af Snäckmergel, som anträffats vid Södraholms gård i Adelöfs socken och Norra Vedbo härad af Jönköpings län, jemte yttranden angående samma mergel af Professorerne L. F. Nilsson och J. arrhenius.
Jönköping, C.J. Lundgrens Enkas Boktryckeri 1885. 8 sid. Häftad med tryckt pappersomslag i rött och svart.
Boknummer: 13388 Pris: 260 kr.

ARONSSON, Mårten (red).
ODLINGSLANDSKAP OCH LIVSFORM.
Stockholm 1979. 163 sid. Fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild. (Bygd och Natur, Årsbok 1979).
- Innehåller bl a 'Svedjebruket i södra Sverige' av Gunhild Weimarck, 'Hägnadernas historia' av Janken Myrdal och 'Slåtter- och betesmark i det äldre odlingslandskapet' av Mårten Aronsson.
Boknummer: 2175 Pris: 85 kr.

ARRHENIUS, J[ohan Petter].
OM HUSDJURENS UTFODRING I MISSVÄXTÅR.
Stockholm, J. Arrhenii förlag 1868. 58,(2) sid. Häftad i tryckt pappersomslag. Omslaget med en fuktrand i yttermarginalen och sid. 28-40 med brun fläck. Med Axel L. Rappes namnteckning. (Smärre samlade skrifter i landthushållningen).
Boknummer: 43945 Pris: 250 kr.

BEGTRUP, Gregers (1769-1841).
BESKRIVELSE OVER AGERDYRKNINGENS TILSTAND I NØRRE-JYLLAND. Forste bind.
Kjøbenhavn, Soldins Forlag 1808. LXII,(6),677,(2) sid. + 8 utvikbara tabeller + 2 graverade planscher i kopparstick (bygningsplaner), varav 1 utvikbar. Inbunden i ett samtida, mörkblått pappomslag med handskriven ryggtiteletikett. Inlagan ställvis med lagerfläckar. Äldre namnteckning.
Boknummer: 29958 Pris: 500 kr.

Ny
BERG, Gösta.
SLEDGES AND WHEELED VEHICLES. Ethnological studies from the view-point of Sweden.
Stockholm 1935. 19 sid. + 32 planscher med föremålsfotografier. Illustrerad i texten med 51 tecknade detaljbilder. Stort format, 29x19 cm. Häftad med tryckt omslag. Främre omslag med nagg i yttermarginalen. (Nordiska museets handlingar, 4).
- Behandlar olika typer av äldre slädar och vagnar. - Thesis on the origins and expansions of both sledges and wheeled-vehicles mainly in Sweden but also in Norway, Finland and Denmark.
Boknummer: 3733 Pris: 250 kr.

BERGELIN, J. Theodor (1822-1862).
TIDSKRIFT FÖR SVENSKA LANDTBRUKET OCH DESS BINÄRINGAR. Årg. 5 (1859). Utgifven af J. Theod. Bergelin.
Stockholm 1859. (6),282 sid. + 95 sid. Illustrerad i texten med 120 trästick. Stort format, 26x18 cm. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med ryggtitel i guld och marmorerade snitt. Samtida namnteckning. Namnstämpel 'Lars Ekberg. Dagsnäs pr St. Bjurum'.
- Främre- och bakre häftesomslag medbundna i slutet.
Boknummer: 25120 Pris: 500 kr.

BERGHULT, Anders (1712-1792).
OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Uppå fleres begäran framgifwen.
Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1760. 48 sid. Sammanbunden med: BERGHULT, Anders. OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Öfwersedd och med anmärkningar tilökt. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe 1775. 61 sid. Titelbladet med äldre namnteckningar. Två arbeten inbundna i ett senare klotryggband med marmorerat pärmpapper.
- Första och andra upplagan sammanbundna i ett band. Andra upplagan med Peter Hernquists tillägg. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1656.
Boknummer: 34208 Pris: 1450 kr.

BERGIUS, Bengt. (1723-84).
TAL OM SVENSKA ÄNG-SKÖTSELN, och dess främjande genom lönande gräs-slag; hållet för Kongl. Vetenskaps academien, vid præsidi nedläggande den 26. april 1769.
Stockholm, tryckt hos Lars Salvius 1769. 98 sid. Titelbladet med Vetenskapsakademiens graverade titelvinjett. Inbunden i ett fint, marmorerat pappband med ryggtiteletikett i skinn. Etikettsignerat band: A. Nilsson. Ren och fin inlaga.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1102.
Boknummer: 44636 Pris: 650 kr.

BERGMAN, Annika.
LUST ATT LEDA SIG SJÄLV OCH ANDRA.
[Örebro] 2014. 192 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Inbunden i förlagets mörkblå klotband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163774393.
- Handbok i ledarskap- och personalutveckling i mindre lantbruksföretag.
Boknummer: 41318 Pris: 140 kr.

BIELKE, Nils (1724-1792).
UNDERRÄTTELSE OM BÄSTA SÄTTET AT WID INFALLANDE MISZWÄXT-ÅR, med minsta kostnad och hö-fodrets besparing, kunna framföda sine dragare och kreatur. Til menighetens tjenst och nytta.
Förbättrad uplaga. Stockholm, tryckt hos Andreas J. Sylvenius 1798. 14,(1) sid. Inbunden i ett sentida marmorerat pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1518.
Boknummer: 29617 Pris: 850 kr.

BILLMAN, P.M.
DEN ERFARNE DJUR-LÄKAREN eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel.
Femte upplagan, omarbetad och efter författarens död utgifwen. Stockholm, Alb. Bonnier 1873. 96 sid. Samtida något nött klotryggband. Namnteckning.
Boknummer: 8388 Pris: 285 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica