Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Husdjur

Skog, Lantbruk & Husdjur > Husdjur

24 titlar hittades, tid 0.23 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

100 ÅR MED DEN SVARTVITA KON FRÅN FRIESIAN-LÅGLAND TILL HOLSTEIN KON.
Hörby, Avelsföreningen för Svensk Låglandsboskap - Svensk Holstein 2013. 224 sid. Rikt fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
Boknummer: 37446 Pris: 100 kr.

ALSKOG, Andreas.
SÄLLSYNTA HUSDJUR OCH RÄDDANDE ELDSJÄLAR. Om svenska lantraser.
Stockholm, Bilda 2000. 143 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Förlagets laminerade pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9157458405.
- Om linderödsgrisar, gula ankor, skånegäss, gotlandskaniner, gutefår, nordsvenska hästar, rödkullor, lantrasgetter, nordiska bin och svarthönor från Bohuslän-Dalsland.
Boknummer: 16838 Pris: 185 kr.

BERGHULT, Anders (1712-1792).
OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Uppå fleres begäran framgifwen.
Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1760. 48 sid. Sammanbunden med: BERGHULT, Anders. OMSTÄNDELIG BESKRIFNING OM KALKONERS FORTPLANTNING OCH SKÖTSEL. Öfwersedd och med anmärkningar tilökt. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe 1775. 61 sid. Titelbladet med äldre namnteckningar. Två arbeten inbundna i ett senare klotryggband med marmorerat pärmpapper.
- Första och andra upplagan sammanbundna i ett band. Andra upplagan med Peter Hernquists tillägg. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1656.
Boknummer: 34208 Pris: 1450 kr.

BIELKE, Nils (1724-1792).
UNDERRÄTTELSE OM BÄSTA SÄTTET AT WID INFALLANDE MISZWÄXT-ÅR, med minsta kostnad och hö-fodrets besparing, kunna framföda sine dragare och kreatur. Til menighetens tjenst och nytta.
Förbättrad uplaga. Stockholm, tryckt hos Andreas J. Sylvenius 1798. 14,(1) sid. Inbunden i ett sentida marmorerat pappband.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1518.
Boknummer: 29617 Pris: 850 kr.

BILLMAN, P.M.
DEN ERFARNE DJUR-LÄKAREN eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel.
Femte upplagan, omarbetad och efter författarens död utgifwen. Stockholm, Alb. Bonnier 1873. 96 sid. Samtida något nött klotryggband. Namnteckning.
Boknummer: 8388 Pris: 285 kr.

BILLMAN, P.M.
DEN ERFARNE DJUR-LÄKAREN eller hushållsdjurens wanliga sjukdomars kännetecken, orsaker, rätta behandling och botemedel.
Sjunde upplagan. Stockholm, Albert Bonniers förlag 1900. 96 sid. Häftat ouppskuret ex. med omslagsbild. Omslaget med G. Drakes namnteckning. Exlibris Gustaf Drake af Hagelsrum (1877-1939), apotekare, farmacihistoriker och författare till referensverket om Linnés vetenskapliga avhandlingar.
Boknummer: 25817 Pris: 300 kr.

BOLIN, Pehr.
JORDBRUKSBOK FÖR POJKAR.
Femte omarbetade upplagan. Stockholm, C. E. Fritzes Bokförlag 1915. 219 sid. + 8 växtplanscher i färg, varav 2 i fin färglitografi. Illustrerad i texten med 93 bilder. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Två pärmhörn lite stukade. ISBN: 978914066652591.
Boknummer: 37276 Pris: 100 kr.

BÄCKSTRÖM, Lennart - EINARSSON, Stig m fl.
SVIN.
Huvudred: Håkan Hultman. Stockholm, LTs förlag 1973. 398 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9136001333.
- Praktisk handbok i uppfödning och skötsel av svin.
Boknummer: 13150 Pris: 150 kr.

FLORMAN, A. H.
UNDERRÄTTELSE OM HUSHÅLLSDJURENS VÅRD OCH SKÖTSEL under hälso- och sjukdomstillståndet eller Anvisning huru hästar, oxar, kor, får och svin skola uppfödas och skötas, samt deras sjukdomar botas.
Andra rättade och förökta upplagan. Lund, G W K Gleerup 1838. XII,311 sid. Inbunden i samtida, något nött skinnryggband med marmorerat pärmpapper. Med Jönköpings folkhögskolas biblioteksetikett och stplr. Ren inlaga.
- Första upplagan utkom 1834.
Boknummer: 30466 Pris: 250 kr.

JOHNSSON, Pehr.
VÅRA HUSDJUR I KULTURHISTORIA, FOLKTRO OCH FOLKSÄGEN.
Eksjö 1931. 118 sid. Häftad med tryckt omslag. Fint skick.
Boknummer: 3980 Pris: 140 kr.

JÖNKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS HANDLINGAR. [Del 32].
Jönköping 1861. 160 sid. Häftad med gult tryckt originalomslag.
- Årgång 32(1860) behandlar bl a 'Åkerns brukningssätt och skörd', 'Ängsodling', 'Om svinskötseln på Fredriksdal' och 'Om menniskoexkrementers berredande och användning till åkergödsling'.
Boknummer: 13601 Pris: 360 kr.

KANARIEFÅGELN, dess varieteter, skötsel och forplantning.
Stockholm, Sigfrid Flodins förlag 1871. 41,(1)sid. Illustrerad med 7 träsnitt. Nyinbunden i ett nätt skinnryggband med ryggtiteletikett och fint mönstrat pärmpapper. Etikettsignerat band: Arne Nilsson.
Boknummer: 41155 Pris: 850 kr.

LEUCHS, Johann Carl.
VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG ZUR MÄSTUNG DER THIERE. Oder Theorie der Viehmästung, mit Anwendung auf Mästung des vierfüssigen Haushaltungsviehes, des Geflügels, der Fische, Krebse, Frösche, Schildkröten, Austern und Schnecken.
Nürnberg 1817. 232 sid. Fint häftat och ouppskuret ex. i gråpappersomslag.
Boknummer: 33914 Pris: 1350 kr.

LINNÉ, Carl von.
OM FÅRET. (Oves). Akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1754.
Uppsala, Svenska Linnésällskapet 2007. 32 sid. Klammerhäftad med omslagsbild. Nyskick. (Valda avhandlingar av Carl von Linné, 67). ISBN: 9789185601097.
- Översättning från latinet av Johnny Strand. Efterskrift av Eva Nyström och Ingvar Svanberg.
Boknummer: 37938 Pris: 100 kr.

MAHN, J.H.F.
HUSHÅLLNING MED KREATURS-FODER eller sättet att inom Sweriges Rike med samma fodertillgång och under nu warande seder och bruk kunna winterföda aldraminst 240,000 boskapskreatur samt 200,000 får årligen mera än nu. Jemte oomkullkastliga bewis huru swenska åkterbrukaren, på ett oförswarligt sätt hwarje år gagnlöst wräker i gödselhögen, lågt beräknadt, 41,000,000 lispund halm- och höfoder.
Stockholm, P. A. Huldbergs Bokhandel 1854. 72,(1) sid. + Boklista med förlagets titlar till försäljning (2 sid). Med en illustration i trästick. Inbunden i ett fint, nyare marmorerat pappband med pergamentskodd rygg och de främre och bakre ljust rosafärgade tryckta omslagen medbundna. Lätt blekt rygg.
Boknummer: 34219 Pris: 350 kr.

NATHORST, Hjalmar.
HUSDJURSSKÖTSEL. 1-2. Del 1: Allmän boskapsskötsel. Del 2: Nötboskapsskötsel.
2:a omarbetade och tillökta upplagan. Stockholm, F. & G. Beijers förlag 1876-77. (7),262 & (12),546 sid. + Rättelser. (1) sid. Illustrerade med 32 trästick i texten. Två delar inbundna i ett fint samtida, välbevarat halvfranskt band. Ryggen med linjedekor i guld. Med ätten Gyllenswärds ägarstämplar.
Boknummer: 44221 Pris: 500 kr.

NORRMAN, Eric.
SVENSKARNA OCH DERAS HUSDJUR. Resursanvändning från forntid till nutid.
Första upplagan. Stockholm, LT 1981. 160 sid. Illustrerad med 95 äldre bilder och fotografier. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9136017132.
- Djurhållningens utveckling från stenålder fram till nutid.
Boknummer: 20753 Pris: 120 kr.

NÖTKÖTT OCH EKONOMI. Produktion och ekonomi.
Stockholm, LT 1977. 232 sid. Rikt illustrerad med fotografier i svartvitt och bilder. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. ISBN: 9136008869.
- Praktisk handbok i produktion av nötkött.
Boknummer: 16171 Pris: 175 kr.

QVANTEN, Emil von.
I DJURSKYDDSFRÅGAN.
Stockholm, på författarens förlag 1901. 118,(1) sid. Häftad med tryckt pappersomslag. Ryggen upptill med sprickor.
Boknummer: 38345 Pris: 120 kr.

SKARA JOURNAL. N:o 1. För October månad 1794 & N:o 2. För November månad 1794.
[Utg: Anders Thunberg]. Skara, tryckt hos F. J. Lewerenz 1794. 1-32 & 33-64 sid. Inbunden i ett fint nyare marmorerat pappband med handskriven titeletikett.
- Första ågången. Utkom med två årgångar 1794-1795. Ej hos Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen'.
Boknummer: 32932 Pris: 1350 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica