Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Samhälle

Samhälle, Politik & Ekonomi > Samhälle

213 titlar hittades, tid 0.29 sekunder.
Sida 1 (av 11) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · Nästa Nästa

'LES MURS ONT LA PAROLE'. Journal mural mai 68. Sorbonne, Odéon, Nanterre etc... Citations recueillies par Julien Besancon.
Éditeur: Claude Tchou. Paris 1968. 181 sid. Avvikande tvärformat, 10x18 cm. Häftad med omslag i rött och svart.
- Sammanställning av väggtexter och slagord från majrevolten 1968.
Boknummer: 14330 Pris: 440 kr.

'SICKEN TURK'. Om invandrarnas svenska historia.
Red: Gunilla Lindberg. Stockholm, Riksförbundet för Hembygdsvård 1990. 192 sid. Rikt illustrerad med foton och äldre historiska bilder. Fint häftat ex. med omslagsbild. ISBN: 9185124907.
- Invandrarhistoria från medeltidens tyska köpmän, skogsfinnarna i Värmland på 1600-talet, vallonska bruksarbetare fram till elitidrottare med invandrarbakgrund.
Boknummer: 36254 Pris: 90 kr.

ABRAM-NILSSON, Kerstin - AXELSSON, Axel Valdemar.
LYCKLIGA NI SOM LEVER. Om rätten till vår död.
Stockholm, Atlantis 2003. 135 sid. Rikt illustrerad med teckningar av Kerstin Abram-Nilslson. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 917486632X.
- Konstnären och grafikern Kerstin Abram-Nilssons (1931-1998) dagboksnotiser och teckningar från sjukdomstiden i förlamningssjukdomen ALS och ett inlägg i debatten om människors rätt till en självvald död. Förord av P.C. Jersild.
Boknummer: 17688 Pris: 100 kr.

ABU-JAMAL, Mumia.
RAPPORT FRÅN ETT DÖDSBLOCK.
Stockholm, Manifest Kulturproduktion 2002. 203 sid. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Om Mumia Abu-Jamal som i tjugo år väntat på att bli avrättad. Med en fyllig inledning om Mumia Abu-Jamals liv och rättsfall av författaren och journalisten Ann Charlott Altstadt.
Boknummer: 11538 Pris: 90 kr.

AHRENS, Thomas.
STYRELSETEAMET SOM SKAPAR TILLVÄXT.
Löddeköpinge, Ahrens Invest [2015]. 109 sid. Illustrerad med foton och faktarutor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163787805.
- Vänder sig till ägare, styrelser och ledning i företag som satt upp som mål att växa. Rikt med exempel och erfarenheter från snabbväxande företag.
Boknummer: 42819 Pris: 120 kr.

ALDÉN, Gustaf A. (utg).
MEDBORGARENS BOK. 1-7. Del 1: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVERIGES STATSKUNSKAP. Redogörelse för Konungamakten och Riksdagen jämte Kyrkomötet, Domstolarna, Tryckfriheten, Statsförvaltningen, Skatterna och Medborgarrätten äfvensom öfversikt af Norges, Danmarks & Finlands statskunskap.
4:e, 5:e, 6:e & 8:e öfversedda upplagorna. Stockholm, Lars Hökerbergs förlag 1896. 155 sid. + 5 annonssidor. Bra ex. Del 2: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVENSK KOMMUNALKUNSKAP. Lands- och stadskommunernas kommunal-, kyrko- och skolstyrelser jämte redogörelse för prästval, häradets myndigheter, landsting, hushållningssällskap, bevillning och markegång, läns- och stiftsstyrelser äfvensom jämförande uppgifter från Norge, Danmark och Finland samt register. 6:e öfversedda upplagan. 160 sid. Del 3: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVERIGES ALLMÄNNA LAG. Redogörelse för gällande lagbestämmelser om äktenskap, arf, förmynderskap, tjänare, fastighet, skifte, stängsel, jakt, fiske, lösören, lån, borgen, utmätning, konkurs, brott och straff, rättegång, bolag m.m. 5:e öfversedda och tillökta upplagan. 163 sid. + 5 annonssidor. Del 4: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I FOLKHUSHÅLLNINGS-, BANK- OCH FÖRSÄKRINGSLÄRA. Redogörelse för kapital, arbetslön, ekonomiska och fackföreningar, strejker, tullskydd, socialism, penningar, kreditpapper, svenska banker, olika bankverksamhet, förbrukning, skade-, lif- och lifränteförsäkring m.m. 6:e öfversedda upplagan. 150 sid. + 2 annonssidor. Del 5: MEDBORGARENS FORMULÄRBOK. Formulär för kommunala kungörelser, protokoll, längder och räkenskaper. Exempel på oriktiga och riktiga stämmor. Skriftliga handlingar om äktenskap, dödsbo, förmyndarskap, tjänare och fastighet. Kontrakt, växel-, firma-, låne-, konkurs- och besvärshandlingar m.m. 6:e öfversedda upplagan. 160 sid. Del 6: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I ALLMÄN STATSKUNSKAP. Redogörelse för europeiska rikenas och Förenta staternas regeringssätt, riksdagar, valrätt, valsätt, domstolar, förvaltning, kyrkoförfattningar, härväsen, finanser m.m. 4:e öfversedda upplagan. 159 sid. Del 7: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVENSKA SAMHÄLLSSKICKETS HISTORIA. Redogörelse för konungamaktens, rådets, riksdagens, ståndens och kommunalförvaltningens uppkomst och utveckling från äldsta till nuvarande tid. 4:e öfversedda upplagan. 160 sid. 7 delar inbunda i förlagets grå klotband med rik rygg- och pärmdekor i guld.
Boknummer: 44613 Pris: 200 kr.

ALMQVIST, Kurt & THOMAS, Isabella (eds).
IMPERIER. Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2005.
Stockholm, Atlantis 2007. 241 sid. Förlagets pappband med skyddsomslag. Nyskick.
- Med bl a 'Det portugisiska imperiet' av Nathan Shachar, 'Det brittiska imperiets bedagade skönhet' av Jan Morris, 'Arvet från det österrikiska-ungerska riket' av György Schöpflin, 'Om den postimperiella melankolin i Turkiet' av Orhan Pamuk och 'Romerska riket och Förenta Staterna. En jämförelse' av Peter Bender.
Boknummer: 24022 Pris: 220 kr.

ALMQVIST, Kurt & WALLRUP, Erik (eds).
MOT EN KOSMOPOLITISK FRAMTID? Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2003.
Stockholm, Atlantis 2007. 243 sid. Förlagets pappband med skyddsomslag. Nyskick.
- Med bl a 'Habsburgarna och vi' av Richard Swartz, 'Sanningen om multikulturalismen i Amerika' av Nathan Glazer, 'USA och Europa. Identitetsklyftan' av Norman Birnbaum, 'Euro-muslimer. Sekulariserade muslimer i det kristna Skandinavien' av Jytte Klausen och 'Uppslitande normer. Om integration som initiering i det moderna livet' av Ayaan Hirsi Ali.
Boknummer: 24020 Pris: 220 kr.

AMBRIUS, Jonny.
ATT DÖMAS TILL DÖDEN. Tortyr, kroppsstraff och avrättningar genom historien.
Stockholm, Strömbergs bokförlag 1996. 207 sid. Rikt illustrerad med foton, äldre teckningar och koppartstick. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick.
- Dödsstraffets historia genom ögonvittnesskildringar, historiska dokument och skönlitterära berättelser.
Boknummer: 3562 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Tomas - SHARMA, Geetesh - JAIN, Kusum.
DUBBLA VÄRLDAR. Tomas Andersson ser på Indien. Geetesh Sharma och Kusum Jain ser på Sverige.
Stockholm, Carlsson bokförlag 1995. 208 sid. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9177989899.
- Två indiska författare ger sin bild av Sverige och en svensk beskriver sitt Indien.
Boknummer: 43561 Pris: 90 kr.

ANDRESEN, K.U (?).
Haandbog i afholdsreformens grundsaetninger.
Tredie gjennemseede udgave. Christiania 1848. (4), 256 sid. Tryckt pappersomslag. Ouppskuren. Fint skick. (Utgiven för 'Den Norske Forening mod Braendeviinsdrik').
Boknummer: 1461 Pris: 360 kr.

BARNETS BÄSTA. En antologi om barndomens och välfärdens organisering.
Red: Bengt Sandin & Gunilla Halldén. Stockholm/Stehag, Brutus Östling 2003. 240 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Skyddsomslaget med märke efter borttagen prislapp, i övrigt nyskick. ISBN: 9789171395830.
Boknummer: 20646 Pris: 150 kr.

BAUMAN, Zygmunt.
PÅ SPANING EFTER POLITIKEN.
Göteborg, Daidalos 2000. 230 sid. Häftad med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9789171731098.
Boknummer: 38545 Pris: 140 kr.

BELLOW, Adam.
NEPOTISM. En historia om gener, pengar och politik.
Stockholm, Santérus 2005. 543 sid. Förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789189449671.
- Om nepotism (favorisering av släktingar, svågerpolitik) genom historien från det antika Kina, Grekland och Rom över i det medeltida Europa och renässansen till de senaste århundradenas demokratiska samhällen.
Boknummer: 25997 Pris: 175 kr.

BENTZEL, Ragnar.
DEN PRIVATA KONSUMTIONEN I SVERIGE 1931-65.
Stockholm, Industriens Utredningsinstitut 1957. 475 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild.
- Undersökningens syfte var att bidra till möjligheterna att långsiktigt bedöma den framtida ekonomiska utvecklingen.
Boknummer: 18187 Pris: 220 kr.

BERGFELDT, Börje.
PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL 1742-1743. På riksdagens uppdrag utgivna av riksdagens förvaltningskontor.
Stockholm 1999. XIII,786 sid. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Bra skick. ISBN: 9185050881.
- Avslutas med utförliga person-, sak- och ortregister.
Boknummer: 18355 Pris: 120 kr.

BERGFELDT, Lennart.
CIVILMOTSTÅND. VISION OCH VERKLIGHET.
Göteborg, Pax 1990. 90 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild. Fint skick.
- Grundbok avsedd för utbildningen av om civilt motstånd tillkommen på initiativ av Vapenfria tjänstepliktigas arbetsgrupp, (VTP-AG.)
Boknummer: 23408 Pris: 220 kr.

BERGMAN, Elfrida - LINDQUIST, Sara.
QUEERING SÁPMI. Saamelaisia kertomuksia normien ulkopuolelta
Umeå, Qub förlag 2013. 315 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 29x21 cm. Häftad med svart klotrygg och blankt främre omslag. Nyskick. ISBN: 9789198128222.
- Finskspråkig upplaga av 'Queering Sápmi. Samiska berättelser bortanför normen'.
Boknummer: 41090 Pris: 200 kr.

BERGMAN, Elfrida - LINDQUIST, Sara.
QUEERING SÁPMI. Sami muitalusat mat rihkkot norpma.
Umeå, Qub förlag 2013. 315 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 29x21 cm. Häftad med svart klotrygg och blankt främre omslag. Nyskick. ISBN: 9789198128215.
- Samiskspråkig upplaga av 'Queering Sápmi. Samiska berättelser bortanför normen'.
Boknummer: 45381 Pris: 360 kr.

BERGMAN, Elfrida - LINDQUIST, Sara.
QUEERING SÁPMI. Samiska berättelser bortanför normen.
Umeå, Qub förlag 2013. 315 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 29x21 cm. Häftad med svart klotrygg och blankt främre omslag. Nyskick. ISBN: 9789198128208.
- Svenskspråkig upplaga.
Boknummer: 41204 Pris: 200 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica