Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Politik

Samhälle, Politik & Ekonomi > Politik

110 titlar hittades, tid 0.31 sekunder.
Sida 1 (av 6) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

'LES MURS ONT LA PAROLE'. Journal mural mai 68. Sorbonne, Odéon, Nanterre etc... Citations recueillies par Julien Besancon.
Éditeur: Claude Tchou. Paris 1968. 181 sid. Avvikande tvärformat, 10x18 cm. Häftad med omslag i rött och svart.
- Sammanställning av väggtexter och slagord från majrevolten 1968.
Boknummer: 14330 Pris: 440 kr.

ALDÉN, Gustaf A. (utg).
MEDBORGARENS BOK. 1-7. Del 1: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVERIGES STATSKUNSKAP. Redogörelse för Konungamakten och Riksdagen jämte Kyrkomötet, Domstolarna, Tryckfriheten, Statsförvaltningen, Skatterna och Medborgarrätten äfvensom öfversikt af Norges, Danmarks & Finlands statskunskap.
4:e, 5:e, 6:e & 8:e öfversedda upplagorna. Stockholm, Lars Hökerbergs förlag 1896. 155 sid. + 5 annonssidor. Bra ex. Del 2: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVENSK KOMMUNALKUNSKAP. Lands- och stadskommunernas kommunal-, kyrko- och skolstyrelser jämte redogörelse för prästval, häradets myndigheter, landsting, hushållningssällskap, bevillning och markegång, läns- och stiftsstyrelser äfvensom jämförande uppgifter från Norge, Danmark och Finland samt register. 6:e öfversedda upplagan. 160 sid. Del 3: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVERIGES ALLMÄNNA LAG. Redogörelse för gällande lagbestämmelser om äktenskap, arf, förmynderskap, tjänare, fastighet, skifte, stängsel, jakt, fiske, lösören, lån, borgen, utmätning, konkurs, brott och straff, rättegång, bolag m.m. 5:e öfversedda och tillökta upplagan. 163 sid. + 5 annonssidor. Del 4: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I FOLKHUSHÅLLNINGS-, BANK- OCH FÖRSÄKRINGSLÄRA. Redogörelse för kapital, arbetslön, ekonomiska och fackföreningar, strejker, tullskydd, socialism, penningar, kreditpapper, svenska banker, olika bankverksamhet, förbrukning, skade-, lif- och lifränteförsäkring m.m. 6:e öfversedda upplagan. 150 sid. + 2 annonssidor. Del 5: MEDBORGARENS FORMULÄRBOK. Formulär för kommunala kungörelser, protokoll, längder och räkenskaper. Exempel på oriktiga och riktiga stämmor. Skriftliga handlingar om äktenskap, dödsbo, förmyndarskap, tjänare och fastighet. Kontrakt, växel-, firma-, låne-, konkurs- och besvärshandlingar m.m. 6:e öfversedda upplagan. 160 sid. Del 6: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I ALLMÄN STATSKUNSKAP. Redogörelse för europeiska rikenas och Förenta staternas regeringssätt, riksdagar, valrätt, valsätt, domstolar, förvaltning, kyrkoförfattningar, härväsen, finanser m.m. 4:e öfversedda upplagan. 159 sid. Del 7: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVENSKA SAMHÄLLSSKICKETS HISTORIA. Redogörelse för konungamaktens, rådets, riksdagens, ståndens och kommunalförvaltningens uppkomst och utveckling från äldsta till nuvarande tid. 4:e öfversedda upplagan. 160 sid. 7 delar inbunda i förlagets grå klotband med rik rygg- och pärmdekor i guld.
Boknummer: 44613 Pris: 200 kr.

ALI, Tariq.
FUNDAMENTALISTERNAS KAMP.
Stockholm, Ordfront 2003. 556 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789173249423.
Boknummer: 39320 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Jenny.
NÄR FRAMTIDEN REDAN HÄNT. Socialdemokratin och folkhemsnostalgin.
Stockholm, Ordfront 2009. 235 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789170373954.
Boknummer: 30341 Pris: 120 kr.

ARCKENHOLTZ, Johan.
SAGU-BROTT AF 1734 ÅRS RIKSDAG I STOCKHOLM.
Red: Ingemar Carlsson. Stockholm 2003. 199 sid + två planscher i färg. Förlagets gedigna klotband med skyddsomslag. Fint skick. (Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinvaviens historia, 26). ISBN: 9185104302.
Boknummer: 16098 Pris: 200 kr.

ASKENSTEN, Åke.
MOT ALLA ODDS. En berättelse om hur Stockholmspartiet marscherade in i Stadshuset.
Stockholm, Liber 1981. 211 sid. Fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild. ISBN: 9138059304.
Boknummer: 38883 Pris: 100 kr.

ASPLIND, Jan.
GENERALDIREKTÖR. I rikets tjänst på politikens villkor.
2:a reviderade upplagan. Stockholm, Bågspännaren 2013. 248 sid. Illustrerad med teckningar av Stig Claesson. Bokmärkesband. Inbunden i förlagets klotryggband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163727207.
- Beskriver förutsättningar och begränsningar för utövande av ledarskap i offentlig verksamhet. Boken används av regeringskansliet för utbildning av nya generaldirektörer.
Boknummer: 42791 Pris: 185 kr.

BAUMAN, Zygmunt.
PÅ SPANING EFTER POLITIKEN.
Göteborg, Daidalos 2000. 230 sid. Häftad med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9789171731098.
Boknummer: 38545 Pris: 140 kr.

BERGFELDT, Lennart.
CIVILMOTSTÅND. VISION OCH VERKLIGHET.
Göteborg, Pax 1990. 90 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild. Fint skick.
- Grundbok avsedd för utbildningen av om civilt motstånd tillkommen på initiativ av Vapenfria tjänstepliktigas arbetsgrupp, (VTP-AG.)
Boknummer: 23408 Pris: 220 kr.

BJÖRNSSON, Anders (red).
FRÅN UNDERSÅTE TILL MEDBORGARE. Om svenska folkets demokratiska traditioner.
Stockholm, Ordfronts förlag 1981. 194 sid. Rikt illustrerad med foton och äldre historiska bilder. Häftad med omslagsbild. Namnteckning. ISBN: 9173241555.
Boknummer: 44450 Pris: 85 kr.

BLOM, Göte - RUDBERG, Per.
VÅR BEREDSKAP VAR DEN GOD ? Marin beredskap tiden 1938-1990.
Karlskrona, Marinlitteraturföreningen 1996. 107 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier. Bra häftat ex. med omslagsbild. (Marinlitteraturföreningen, 80). ISBN: 9163044994.
- Ingår i Kungl. Örlogsmannasällskapets projekt 'Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken'.
Boknummer: 41783 Pris: 120 kr.

BRING, Ove.
DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS VÄG. Genom historien och litteraturen.
Stockholm, Atlantis 2011. 720 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9789173534376.
- De mänskliga rättigheternas utveckling från forntida kulturer i Orienten via antikens Grekland och Rom till upplysningen och liberalismen i Västerlandet och vidare in i vår egen tid med FN-dokument, internationella domstolar och frivilligorganisationer.
Boknummer: 33180 Pris: 150 kr.

BÖLL, Heinrich - GRASS, Günter - STERN, Carola (hrsg).
L 76. Demokratie und Sozialismus. Politische und literarische Beiträge. Hefte 1-6.
Frankfurt & Köln Europäische Verlagsanstalt 1976-77. Varje häfte om ca 180-200 sid. Sex häftade volymer. Fint skick.
- De sex första häftena av kvartalstidskriften L 76, som utkom med 46 nummer under perioden 1976-88. Texter av bl a Günter Grass, Wolf Biermann, N. Born, Heinrich Böll, G. Herburger, Willy Brandt, L. Harig, R. Bahro, Erich Fried, Helmut Heißenbüttel.
Boknummer: 37931 Pris: 250 kr.

(Churchill) - PEARSON, John.
CHURCHILL.
Stockholm, Forum 1996. 502 sid. + 16 planschsidor med fotografier. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789137124865.
- Biografi om politikern, statsmannen och familjefadern.
Boknummer: 37529 Pris: 140 kr.

EFTER ETT KVARTSSEKEL AV NEDERLAG. En debattantologi om arbetarrörelsen och framtiden.
Stockholm, Murbruk förlag 2009. 125 sid. Häftad. Nyskick. ISBN: 9789197783255.
- Antologi med 13 bidrag av bl a Göran Greider, Tiina Rosenberg, Aron Etzler, Stig-Björn Ljunggren m fl.
Boknummer: 30346 Pris: 90 kr.

ERICSON, Lars.
SVENSK MILITÄRMAKT. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1500 år.
Stockholm, Försvarshögskolan 2003. 256 sid. + 32 sid. med överskådliga kartor. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9189683498
- Svensk krigshistoria om hur armén, marinen och flygvapnet använts i olika krig och konflikter, varför och med vilken utgång.
Boknummer: 29851 Pris: 185 kr.

ERICSSON WOLKE, Lars.
SVENSK MILITÄRMAKT. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 150 år.
Ny, utökad och reviderad upplaga. Stockholm, Försvarshögskolan & Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2009. 272 sid. + 32 sid. med överskådliga färglagda kartor. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Bokmärkesband. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med pärmdekor i guld och illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789185789474.
- Svensk krigshistoria om hur armén, marinen och flygvapnet använts i olika krig och konflikter, varför och med vilken utgång.
Boknummer: 44843 Pris: 150 kr.

ERIKSSON, Erik.
RIKTLINJER FÖR REVOLUTIONEN I SVERIGE. Jämte försök till blixtbelysning av några därmed sammanhängande ekonomiska problem.
Stockholm, Riktlinjers förlag 1922. 208 sid. 22x18 cm. Häftad. Ouppskuren. Svag rygg och omslaget med vikmärke.
Boknummer: 11217 Pris: 175 kr.

ERIKSSON, Karin.
MORJÄRVMANNEN OCH SÄPO. En häpnadsväckande spionhistoria.
Stockholm, Hjalmarson & Högberg 2011. 318 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789172241411.
Boknummer: 34518 Pris: 140 kr.

FEHRMAN, Carl.
LÄRDOMENS LUND. Epoker. Episoder. Miljöer. Människor.
1:a upplagan. Stockholm, Liber förlag 1985. 360 sid. Rikt illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra ex. ISBN: 9138613239.
- Lunds universitets historia från grundandet 1668 fram till nutid.
Boknummer: 41014 Pris: 100 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica