Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Ekonomi, allmänt

Samhälle, Politik & Ekonomi > Ekonomi, allmänt

22 titlar hittades, tid 0.31 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

ALDÉN, Gustaf A. (utg).
MEDBORGARENS BOK. 1-7. Del 1: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVERIGES STATSKUNSKAP. Redogörelse för Konungamakten och Riksdagen jämte Kyrkomötet, Domstolarna, Tryckfriheten, Statsförvaltningen, Skatterna och Medborgarrätten äfvensom öfversikt af Norges, Danmarks & Finlands statskunskap.
4:e, 5:e, 6:e & 8:e öfversedda upplagorna. Stockholm, Lars Hökerbergs förlag 1896. 155 sid. + 5 annonssidor. Bra ex. Del 2: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVENSK KOMMUNALKUNSKAP. Lands- och stadskommunernas kommunal-, kyrko- och skolstyrelser jämte redogörelse för prästval, häradets myndigheter, landsting, hushållningssällskap, bevillning och markegång, läns- och stiftsstyrelser äfvensom jämförande uppgifter från Norge, Danmark och Finland samt register. 6:e öfversedda upplagan. 160 sid. Del 3: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVERIGES ALLMÄNNA LAG. Redogörelse för gällande lagbestämmelser om äktenskap, arf, förmynderskap, tjänare, fastighet, skifte, stängsel, jakt, fiske, lösören, lån, borgen, utmätning, konkurs, brott och straff, rättegång, bolag m.m. 5:e öfversedda och tillökta upplagan. 163 sid. + 5 annonssidor. Del 4: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I FOLKHUSHÅLLNINGS-, BANK- OCH FÖRSÄKRINGSLÄRA. Redogörelse för kapital, arbetslön, ekonomiska och fackföreningar, strejker, tullskydd, socialism, penningar, kreditpapper, svenska banker, olika bankverksamhet, förbrukning, skade-, lif- och lifränteförsäkring m.m. 6:e öfversedda upplagan. 150 sid. + 2 annonssidor. Del 5: MEDBORGARENS FORMULÄRBOK. Formulär för kommunala kungörelser, protokoll, längder och räkenskaper. Exempel på oriktiga och riktiga stämmor. Skriftliga handlingar om äktenskap, dödsbo, förmyndarskap, tjänare och fastighet. Kontrakt, växel-, firma-, låne-, konkurs- och besvärshandlingar m.m. 6:e öfversedda upplagan. 160 sid. Del 6: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I ALLMÄN STATSKUNSKAP. Redogörelse för europeiska rikenas och Förenta staternas regeringssätt, riksdagar, valrätt, valsätt, domstolar, förvaltning, kyrkoförfattningar, härväsen, finanser m.m. 4:e öfversedda upplagan. 159 sid. Del 7: HANDLEDNING FÖR MENIGE MAN I SVENSKA SAMHÄLLSSKICKETS HISTORIA. Redogörelse för konungamaktens, rådets, riksdagens, ståndens och kommunalförvaltningens uppkomst och utveckling från äldsta till nuvarande tid. 4:e öfversedda upplagan. 160 sid. 7 delar inbunda i förlagets grå klotband med rik rygg- och pärmdekor i guld.
Boknummer: 44613 Pris: 200 kr.

BERN, Lars.
HUMANKAPITALISTEN. Den nya ekonomins professionella aktör.
Stockholm, Ekerlids 2002. 121 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild. ISBN: 9189617290.
Boknummer: 39905 Pris: 85 kr.

BETYGS-BOK å TRÖGA OCH ICKEBETALANDE PERSONER inom Falun-Venersborgs distrikt. För enskildt bruk tillegnad Konsumtionsföreningar, Köpmän och Handtverkare.
Utg: J. A. Dolk. Stockholm 1902. 445 sid. + Nyckel. 15 sid. Inbunden i förlagets klotryggband.
- Omfattar personer i Dalarna, Västmanland, Närke, Värmland och Dalsland. Löst bifogad: Nyckeln till Betygsboken med de koder som finns vid resp. namn i Betygs-boken. Koderna är indelade i 5 sifferklasser (som visar hur förmögen en person är) och 6 bokstavsklasser (som visar hur punktliga, tröga eller ickebetalande resp. person är).
Boknummer: 41184 Pris: 900 kr.

BJÖRE, Anna.
PENGAR, STÅLAR, KLÖVER ... DEG! 10 recept på det goda livet.
Malmö, IKANO Bank 2014. 65 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Tvärformat, 21x24 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9789163656214.
Boknummer: 38320 Pris: 150 kr.

BUNTE, Rune - GAUNITZ, Sven - BORGEGÅRD, Lars-Erik.
VINDELN. En norrländsk kommuns ekonomiska utveckling 1800- 980. En analys av bondesamhällets ekonomiska utveckling, anpassning och förvandling under 200 år.
Lund 1982. 410 sid. Rikt illustrerad med fotografier, diagram och kartor. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild.
- Historik över 200 år av ekonomisk utveckling i Vindeln, f.d. Degerfors kommun i Västerbotten som år 1969 bytte namn till Vindeln.
Boknummer: 29348 Pris: 150 kr.

COLE, John & Francis.
EU:s EKONOMISKA GEOGRAFI.
2:a upplagan. Lund, Studentlitteratur 1998. 516 sid. Rikt illustrerad med foton, kartor och tabeller. Häftad med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789144004006.
Boknummer: 41411 Pris: 440 kr.

CRARY, Jonathan.
24/7. SENKAPITALISMEN OCH SÖMNENS SLUT.
[Stockholm], OEI editör 2016. 167 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789185905782.
- Om bl a sömnens förvandlingar under skiftande historiska och materiella förutsättningar,
Boknummer: 44694 Pris: 120 kr.

DEN FRAMGÅNGSRIKA EKONOMISKAN.
Red: Björn Rombach. Stockholm, Santérus förlag 2005. 267 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9189449754.
- 'Ekonomernas framgång med att styra beslut och beslutsfattare beror på att de talar ett kraftfullare språk än andra - ekonomiskan'. Antologi med 12 essäer om språket ekonomiska, dess betydelse och användning.
Boknummer: 40189 Pris: 120 kr.

DEN VÄLSIGNADE TILLVÄXTEN. Tankelinjer kring ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap.
Red: Peter Elmlund & Kay Glans. Stockholm, Natur och Kultur/Nordstjernan 1998. 374 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789127071070.
- Antologi tillägnad Bo Ax:son Johnson (1917-1997) med ett tjugotal bidrag av bl a Johan Svedejdal, Johan Rådberg, Lars Magnusson, Göran Hägg, Erik Hedling m fl.
Boknummer: 30370 Pris: 200 kr.

FOER, Franklin.
FOTBOLL FÖRKLARAR VÄRLDEN. En (osannolik) teori om globaliseringen.
Stockholm, Ordfront 2006. 255 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9789170372032.
Boknummer: 39452 Pris: 100 kr.

FÖRETAGSEKONOMISK HANDBOK. 1-2.
Red: C.A. Strömberg. Stockholm, Nordisk Rotogravyr 1945. XX,800 & 847 sid. Illustrerad. Stort format, 24x19 cm. Förlagets två halvfranska band med övre guldsnitt.
Boknummer: 13963 Pris: 320 kr.

HEMBERG, Claes.
VAD ÄR PENGAR och 100 ANDRA JÄTTEVIKTIGA FRÅGOR.
Lidingö, Langenskiöld 2013. 250 sid. Inbunden i förlagets silverfärgade pappband. Nyskick. ISBN: 9789187007224.
- Lättbegripliga svar på frågor som har att göra med pengar. Frågorna kommer från både unga och gamla, från Twitter, mail och från människor författaren mött genom åren.
Boknummer: 36689 Pris: 90 kr.

JULÉN, Jonatan.
OM SVERIGES STATSSKULD 1718 OCH BETALNINGEN AV DENSAMMA.
Avhandling. Göteborg 1916. 92,(1) sid. Stort format, 25x18 cm. Häftad. Omslaget ojämt solblekt. Dedikation från 'förf.' (Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar. Fjärde följden. XVII:4).
Boknummer: 45519 Pris: 220 kr.

K3 I PRAKTIKEN. PwC:s handbok vid tillämpning av K3.
Första upplagan, 3:e tryckningen. Lund, Studentlitteratur 2013. 1116 sid. Rikt illustrerad med sammanställningar och tabeller. Stort format, 25x17 cm. Mjukhäftad. Nyskick. ISBN: 9789144095745.
- Bokföringsnämndens allmänna råd K3 utgör det nya regelverket för redovisning i Sverige. Innehåller över 300 praktiska exempel.
Boknummer: 42604 Pris: 300 kr.

MYRDAL, Gunnar
SVERIGES VÄG GENOM PENNINGKRISEN. Bilaga: Hur Sverige tvingades att överge guldmyntfoten av fil. dr Karin Kock.
Första upplagan. Stockholm, Natur och Kultur 1931. 163 sid. Mycket fint häftat, oskuret och delvis ouppskuret ex.
Boknummer: 18520 Pris: 500 kr.

NYBERG, Mikael.
KAPITALET.se. Myten om det postindustriella paradiset.
Stockholm, Ordfront 2001. 464 sid. Illustrerad med teckningar. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9173248193.
- 'Ett ideologiskt manifest för militanta globaliseringsmotståndare' (Lars Magnusson).
Boknummer: 38665 Pris: 120 kr.

OHLIN, Bertil.
UTRIKESHANDEL OCH HANDELSPOLITIK.
Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur 1934. 215 sid. Häftat och oskuret ex. Titelbladet överst med stpl 'Västerviks H. Allmänna Läroverks Bibliotek'.
- Första upplagan av Bertil Ohlins standardverk om den internationella handelns grundläggande principer.
Boknummer: 38214 Pris: 350 kr.

OHLIN, Bertil.
UTRIKESHANDEL OCH HANDELSPOLITIK.
Femte reviderade och utvidgade upplagan. Stockholm, Natur och Kultur 1953. 400 sid. Fint häftat ex.
- Standardverk om den internationella handelns grundläggande principer. Med avslutande sakregister.
Boknummer: 26574 Pris: 100 kr.

PALMSTIERNA, Jacob.
JACOBS STEGE. Triumfer och nederlag i en bankmans liv.
Stockholm, Ekerlids förlag 2008. 275 sid. Fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789170920882.
Boknummer: 36958 Pris: 100 kr.

RIKETS HÖGLOFL. STÄNDERS ÅR 1845 FÖRSAMLADE REVISORERS BERÄTTELSE OM GRANSKNINGEN AF RIKSGÄLDS-KONTORETS FÖRVALTNING OCH RÄKENSKAPER SAMT GÖTHA KANAL-BOLAGS OCH MALMÖ F.D. DISKONT-INRÄTTNINGARS UTREDNING.
Stockholm 1846. 72 sid. + en stor utvikbar tabell. 22x19 cm. Häftad med samtida orangefärgat marmorerat pappersomslag.
- Innehåller bl a uppgifter om Göta kanal bolaget, (4 sid) och uppgifter om ett byggnadslån till staden Wexiös återuppbyggande efter 1843 års eldsvåda, (1/2 sida).
Boknummer: 20792 Pris: 450 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica