Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Naturvetenskap, allmänt

Naturvetenskap > Naturvetenskap, allmänt

114 titlar hittades, tid 0.08 sekunder.
Sida 1 (av 6) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

ACKERMAN, Diane.
SINNENAS NATURLÄRA.
Stockholm, Forum 1992. 294 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Mycket fint skick. ISBN: 9789137101774.
- Olika aspekter på mäniskans fem sinnen med fakta, folktro och historia om vår förmåga att lukta, smaka, höra, känna och se.
Boknummer: 39329 Pris: 120 kr.

AGASSIZ, Louis.
GISTS FROM AGASSIZ or PASSAGES ON THE INTELLIGENCE WORKING IN NATURE. Selected by John Kasper.
New York, Kasper & Horton 1953. 96 pp. Softbound in publisher's printed wrappers. (Square series, 3).
Boknummer: 15828 Pris: 100 kr.

AGNER, Eric (1642?-1727).
GEODAESIA SUECANA eller ÖRTUGA DELO-BOK, hwar uti följande delar hufwudsakeligen beskrifwes, I. Om jorde-mätning i gemen, desz grundskepelser, samt huru man deras innehåld och wärde finna kan. II. Om instrumenter som til mätningens afgörande fordras, deras bruk, samt en kort berättelse om Sweriges gamla myntz gällande. III. Huru jorde-ägor emellan åtskillige låttlagare lageligen samt konsteligen fördelas böra. IV. Om råå och rör, eller gräntzemärkens tilstånd och beskaffenheter. Theoretico-practice sammanskrifwen af Eric Agner Angermanno.
Stockholm, Hartwig Gercken 1730. (16),(1)-144 & 135-154,(24) sid. + 1 utvikbar plansch i träsnitt. Illustrerad i texten med träsnitt. Format, 20x15,5 cm. Inbunden i ett senare pergamentryggband med brun ryggtiteletikett och marmorerat pärmpapper.
- En av de äldsta svenska lantmäteriskrifterna. De sista opaginerade 24 sidorna utgörs av ett avtryck av Kungl. Maj:ts Instruction för lantmätare från 1725.
Boknummer: 34396 Pris: 2800 kr.

AHLSTRÖM, Carl Johan.
TAL VID HERR CARL WILHELM SCHEELES GRAF. Stockholm hos Swederes K. A. B. 1786.
Stockholm, Apotekarsocieteten 1936. 14 sid. Klammerhäftad med tryckt omslag.
- Nytryck från 1936 i faksimil efter originalet som utkom 1786.
Boknummer: 26737 Pris: 200 kr.

ALMQVIST, Kurt - WALLRUP, Erik (eds).
MEDVETANDE, GENETIK OCH SAMHÄLLE. Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2002.
Stockholm, Atlantis 2007. 201 sid. Inbunden i förlagets pappband med skyddsomslag. Nyskick.
- Innehåller bl a 'Förstämningssyndromens genetik. En lektion i komplexitet' av Martin Alda, 'Strålande, förkättrade drottning. Reflexioner kring den nya biologin' av Georg Klein, 'Bör vi förbättra den mänskliga naturen?' av Torbjörn Tännsjö, 'Gränser. Kartskiss över biotekniken i tyskt tänkande' av Erik Wallrup, 'Genteknik och personlig integritet' av Ludvig Beckman och 'Ett försvar för den mänskliga handlingsförmågan' av Kenan Malilk.
Boknummer: 24018 Pris: 120 kr.

BALIBAR, Françoise.
EINSTEIN TÄNKAREN OCH FYSIKERN.
Stockholm, Berghs 1995. 143 sid. Rikt illustrerad med fotografier. Häftad med omslagsbild. Nyskick.
- Lättillgängligt och rikt illustrerat om Einsteins livsverk och händelserika levnad.
Boknummer: 28888 Pris: 100 kr.

BENGTSSON, Hans-Uno.
FYSIKENS HORISONTER.
Stockholm, Rabén Prisma 1996. 228 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789151827872.
- Gedigen populärvetenskap på bengtssonskt manér. Innehåller tre avsnitt: 'Vid tidens horisont. Att bestämma jordens ålder och tidpunkten för skapelsen', 'Vid rummets horisont. Från Sacroboscos himlasfärer till stjärnbildernas skapare' samt 'Vid rumtidens horisont. Svarta hål och universums ände'.
Boknummer: 8286 Pris: 220 kr.

BERETTA, Marco.
THE STARRY MESSENGER AND THE POLAR STAR. Scientific relations between Italy and Sweden from 1500 to 1800.
Stockholm, Prato, Giunti 1995. 188 sid. Rikt illustrerad med fotografier, bilder av titelblad och bokillustrationer i kopparstick. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. (Uppsala Studies in History of Science, 22). ISBN: 8809207939.
- Catalogue of an exhibition held at the Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Boknummer: 37022 Pris: 250 kr.

BERGSTRÖM, Ingmar - FORSLING, Wilhelm.
I DEMOKRITOS FOTSPÅR. En vandring genom urämnesbegreppets historia från antiken till Nobelprisen.
Stockholm, Natur och Kultur 1992. 640 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9789127029675.
- Vetenskapshistoria om materiebegreppet.
Boknummer: 13173 Pris: 250 kr.

BERNHARD, Carl Gustaf.
MED BERZELIUS BLAND FRANSKA SNILLEN OCH SLOCKNADE VULKANER.
Höganäs, Wiken 1985. 206 sid. Rikt illustrerad med foton och äldre historiska bilder. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets konstläderband utan skyddsomslag. ISBN: 917024233X.
Boknummer: 29716 Pris: 100 kr.

BERZELIUS, Jac.
BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR.
Stockholm, Kungl. Vetenskapsakademien 1979. 155 sid. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9171900039.
- Nytryck i faksimil efter H. G. Söderbaums utgåva från 1901. Med ett nytillkommet förord av Sten Lindroth. Tryckt i 500 exemplar.
Boknummer: 24980 Pris: 100 kr.

BERZELIUS, Jacob (1779-1848).
ÅRSBERÄTTELSE OM FRAMSTEGEN I PHYSIK OCH CHEMIE. 1822, 1824, 1826-1837. + SAK- och NAMN-REGISTER öfver alla av Berzelius till Kongl. Vetenskaps-akademien afgifna årsberättelser (1821-1847). Utgifvet af A. Wiemer.
Stockholm, Kungliga Vetenskapsakademien tryckt hos P. A. Norstedt & Söner 1824, 1826-37 & 1850. (1),19-191, 288, 318, 364, 334, 291, 272, 259, 355, 420,(2), 411, 481, 408, 412 + 1 utvikbar tabell, 312 sid. Uniformt inbundna i 15 välbevarade halvklotband med melerade ryggar i svart/vinrött och grönmarmorerade pärmpapper. Ryggarna med titel- och linjedekor i guld upptill och nederst Årg. 1822 i ny upplaga tryckt 1827. Årg. 1824 saknar titelblad. Inlagorna ställvis lagerfläckiga. Stämpel 'Stockholms Superfosfats Fabriks Aktiebolag. Centralbiblioteket' och exlibris 'Månsbo'.
- Uniformt inbunden svit om 12 årg. (1826-1837) + 2 årg. (1822 & 1824) samt en Registervolym.
Boknummer: 42666 Pris: 5500 kr.

BERZELIUS, Jöns Jacob (1779-1848).
DYGDEN UTGÖR VÅR SÄLLHET.
Utg: Jan Trofast. Lund 1994. 105 sid. Illustrerad. Förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. (Berzelius Sällskapets skriftserie, 2). ISBN: 91971657352.
- Jacob Berzelius dagboksanteckningar från gymnasietiden 1793-96 i Linköping.
Boknummer: 26405 Pris: 150 kr.

BRODY, David Eliot & Arnold R.
UPPTÄCKTERNA SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN och människorna bakom dem.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 1999. 398 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789146173748.
- Om de stora naturvetenskapliga genombrotten och deras portalfigurer: Newton, Rutherford och Bohr, Hubble, Darwin, Flemming och Mendel, Watson och Crick.
Boknummer: 13566 Pris: 185 kr.

COPPENS, Yves.
APAN, AFRIKA OCH MÄNNISKAN.
Stockholm, Atlantis 1989. 126 sid. Rikt illustrerad med teckningar. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN: 9174868756.
- Om hur människan blev till ur ett bredare perspektiv till skillnad från mycket skelettcentrerad forskning.
Boknummer: 44451 Pris: 90 kr.

DAHL, Svend.
Den danske Plante- og Dyreverdens Udforskning.
København, Udvalget for Folkeoplysningens Fremme 1941. 340 sid. Illustrerad. Inbunden i ett fint svart halvfranskt band med fem upphöjda bind.
Boknummer: 9747 Pris: 260 kr.

DANIELSON, Jan.
VÄDERBOKEN. Om konsten att förutspå väder.
Stockholm, Norstedts 1999. 155 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint ex. ISBN:9789172850347.
- Om att förutspå väder utifrån naturens många tecken. Väderspådom baserad på gammal visdom och folklig erfarenhet.
Boknummer: 43900 Pris: 150 kr.

DANIELSON, Jan.
VÄDERBOKEN. Om konsten att förutspå väder.
Stockholm, Norstedts 2000. 155 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9172850736.
- Om att förutspå väder utifrån naturens många tecken.Väderspådom baserad på gammal visdom och folklig erfarenhet.
Boknummer: 23234 Pris: 160 kr.

DARWIN, Charles.
OM ARTERNAS UPPKOMST.
Stockholm, Bonniers 1980. 239 sid. Rikt illustrerad med foton, kartor och planscher i färg. Stort format, 24x21 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9100431345.
- Illustrerad utgåva bearbetad och kommenterad av Richard E. Leakey.
Boknummer: 13795 Pris: 285 kr.

DARWIN, Charles.
RESA KRING JORDEN.
Helsingborg, Bokfrämjandet 1969. 416 sid. + 15 planschsidormed bilder. Inbunden i förlagets konstläderband med mörkgrön gulddekorerad rygg och rik pärmdekor i guld. (Böcker som förnyat människans tänkande).
- Avslutas med en informativ efterskrift av H.E.L. Mellersh 'Författaren och hans verk', (36 sid).
Boknummer: 14772 Pris: 140 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica