Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Örlog

Militaria > Örlog

96 titlar hittades, tid 0.08 sekunder.
Sida 1 (av 5) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

ADKINS, Roy.
TRAFALGAR. Biografi över ett sjöslag.
Stockholm, Wahlström & Widstrand 2005. 409 sid. + 16 planschsidor. Illustrerad med bilder i texten. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick.
Boknummer: 29572 Pris: 140 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN MARINMUSEI VÄNNER I KARLSKRONA. 1965.
Red: Robert Swenson, Edvard Jönsson & Olle Cederlöf. Karlskrona 1965. 84 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Johan Törnströms galjonsbilder' av Olle Cederlöf och 'Klockgjutare i Karlskrona' av Gun Wilstadius.
Boknummer: 22093 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN VARVSMUSEETS VÄNNER I KARLSKRONA. 1962.
Red: Robert Swenson, Edvard Jönsson & Yngve Johansson. Karlskrona 1962. 56 sid. + annonssidor. Rikt fotoillustrerad. Klammerhäftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Dubbelkanoter på Fijiöarna' av Karl Erik Larsson och 'Några uppgifter kring gamla sättugnar och kakelugnar på Varvsmuseet' av Yngve Johansson.
Boknummer: 22092 Pris: 90 kr.

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN VARVSMUSEETS VÄNNER I KARLSKRONA. 1963.
Karlskrona 1963. 86 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder och fotografier. Häftad med omslagsbild.
- Årsbok med bl a 'Krigsminnen i Marinmuseet i Karlskrona' av Erik Bellander.
Boknummer: 22088 Pris: 85 kr.

ARESCHOUG, Richard.
HITLERS PIRATER. Tyska kapare under andra världskriget.
Stockholm, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2011. 227 sid. Rikt illustrerad med dokumentära fotografier och överskådliga kartor. Bokmärkesband. Stort format, 23x23 cm.Inbunden i förlagets mörkblå sidenband med pärmdekor i guld och illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789185789825.
- Behandlar de tyska hjälpkryssarnas operationer och sjökriget som också berörde flera svenskar som tjänstgjorde på angripna fartyg.
Boknummer: 36926 Pris: 140 kr.

ASKGAARD, Finn.
KAMPEN OM ÖSTERSJÖN PÅ CARL X GUSTAFS TID. Ett bidrag till nordisk sjökrigshistoria.
Stockholm, Militärhistoriska förlaget 1974. 652 sid. + 36 planschsidor + 1 utvikbar karta. Inbunden i förlagets välbevarade, ljusgrå klotband med gröna ryggtiteletiketter och en pärmvinjett i guld. Främre- och bakre omslag medbundna. (Carl X Gustaf-studier, 6). ISBN: 8717018706.
- Detaljrik kronologisk redogörelse för nordisk sjökrigshistoria under Karl X Gustafs regeringstid. Avslutas med fylliga skepps- och personregister. Dansk text. - 'The Battle of the Baltic, 1654-60'. Summary in English, (9 pp).
Boknummer: 10080 Pris: 400 kr.

BAER, George W.
SJÖMAKT UNDER 100 ÅR. 1-2. Vol. 1: US Navy 1890-1990. Vol. 2: 1890-1945.
Stockholm, Marinlitteraturföreningen 2004 & 2006. 288 sid. Sparsamt fotoillustrerade. Stort format, 25x18 cm. Inbundna i förlagets två mörkblå klotband med illustrerade skyddsomslag. Nyskick. (Marinlitteraturföreningen, 90 & 92). ISBN: 9185944327 & 9185944343.
- Komplett i två band.
Boknummer: 36168 Pris: 300 kr.

BIRKE, Sune - BRAUNSTEIN, Christian.
SVERIGES MARINA FÖRBAND OCH SKOLOR UNDER 1900-TALET.
Stockholm, Statens Försvarshistoriska museer 2011. 165 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 24x23 cm. Inbunden i förlagets mörkblå klotband med pärmemblem i guld och illustrerat skyddsomslag. 4 blad med lodrätt veck mitt på sidan, i övrigt nyskick. (Statens försvarshistoriska museer, 13). ISBN: 9789197622059.
- Behandlar flottan, kustartilleriet, flygförband, Marinens skolor m.m.
Boknummer: 34647 Pris: 170 kr.

BIRKELAND, Sigmund.
VEIEN TIL FRIHET OG KAMP. [1940-1945]. Unge dalbuer i Marinen.
Egersund 2016. 144 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9788299370349.
Boknummer: 47781 Pris: 200 kr.

BISHOP, Patrick.
UPPDRAG TIRPITZ. Så sänktes Hitlers största slagskepp.
Stockholm, Fischer & Co 2013. 442 sid. + 34 planschsidor med dokumentära fotografier. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9789186597450.
Boknummer: 41399 Pris: 140 kr.

BJERG, H.C.
ETT DANSKT ÖRLOGSBESÖK I KARLSKRONA ÅR 1853.
Karlskrona 1973. 10 sid. Fotoillustrerad. Klammerhäftad med eget tryckt omslag. (Särtryck ur Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1973).
Boknummer: 22086 Pris: 50 kr.

BLAIR, Clay.
HITLERS UBÅTSKRIG. 1-2. Del 1: Vargar på jakt 1929-1940. Del 2: Vargar på jakt 1940-41.
1:a upplagan. Stockholm, Hjalmarsson & Högberg 2004. 350 & 324 sid. Rikt illustrerade med dokumentära fotografier, fartygsritningar och överskådliga kartor. Stort format, 24x17 cm. Inbundna i förlagets två pappband med illustrerade skyddsomslag. Mycket fint skick.
- De två första delarna (av fem). Den svenska utgåvan är utökad med nya illustrationer och uppgifter om svenska handelsfartyg som förlorades till axelmakternas ubåtar.
Boknummer: 43472 Pris: 250 kr.

BLAIR, Clay.
HITLERS UBÅTSKRIG. 1-5. Del 1: Vargar på jakt 1929-1940. Del 2: Vargar på jakt 1940-41. Del 3: Vargar på jakt 1941-43. Del 4: Vargar på flykt 1943. Del 5: Vargar på flykt 1943-45.
1:a upplagan. Stockholm, Hjalmarsson & Högberg 2004. Sammanlagt ca 2260 sid. Rikt illustrerade med dokumentära fotografier, fartygsritningar och överskådliga kartor. Stort format, 24x17 cm. Inbundna i förlagets fem pappband med illustrerade skyddsomslag. Mycket fint skick.
- Komplett i fem volymer. Den svenska utgåvan är utökad med nya illustrationer och uppgifter om svenska handelsfartyg som förlorades till axelmakternas ubåtar.
Boknummer: 43471 Pris: 750 kr.

BOHM, Erik.
UBÅTAR OCH UBÅTSKRIG.
Stockholm, Bonniers 1941. 56 sid. + 14 planschsidor, varav 1 dubbelsidig. Rikt illustrerad med tecknade bilder av S. Enström. Tvärformat, 15x22 cm. Häftad med omslagsbild. Namnteckning.
Boknummer: 22353 Pris: 220 kr.

BROWN, D K.
THE GRAND FLEET. Warship Design and Development 1906-1922.
London, Chatham Publishing 1999. 208 sid. Rikt illustrerad med fotografier, ritningar och tabeller. Stort format, 29x25 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. ISBN: 9781840675313.
- Comprehensive account of the design and development of the Royal Navy's ships before, during and after the First World War.
Boknummer: 41810 Pris: 220 kr.

CAMPBELL, Gordon.
MY MYSTERY SHIPS.
London, Hodder and Stoughton 1929. XX,300 sid. + 9 planscher. Illustrerad i texten med teckningar. Inbunden i förlagets linneband.
- Foreword by Lewis Bayly.
Boknummer: 41918 Pris: 120 kr.

CLEMENSSON, Gustaf.
FLOTTANS FÖRLÄGGNING TILL KARLSKRONA. En studie i flottstationsfrågan före år 1683.
Stockholm, Gebers 1938. 209 sid. + 5 utvikbara kartor. Stort format, 25x18 cm. Inbunden i ett stadigt mörkblått klotband med främre omslag medbundet.
Boknummer: 49301 Pris: 330 kr.

COLOMB, P.H.
SJÖKRIGET. Dess grundregler och dess förande, historiskt behandladt.
Stockholm, 1903. 28, 543 sid. + 44 helsideskartor och planscher. Stort format, 25x16 cm. Förlagets välbevarade mörkblå klotband med stram linjedekor i guld och övre guldsnitt. Exlibris. Namnteckning. Titelbladet med tryckt numrering 'No 15'.
- 'Tredje upplagan öfversedd och rättad, med ytterligare kapitel om senare krigshändelser och nya kartor och planer, deri inbegripet 1898 års spansk-amerikanska krig'. Originalets titel 'Naval Warfare'.
Boknummer: 22241 Pris: 500 kr.

CRAIG, Chris.
ELDUNDERSTÖD. Sjöstriderna under Falklands- och Gulfkriget.
Stockholm 2000. 270 sid. Fotoillustrerad. Förlagets mörkblå konstläderband med välbevarat skyddsomslag. (Marinlitteraturföreningen, 86).
Boknummer: 22177 Pris: 150 kr.

DAHLBERG, Hans.
ÖSTERSJÖN. Kampen om ett hav 862-1990.
Stockholm, Legenda 1990. 246 sid. Rikt illustrerad med fotografier och bilder av äldre träsnitt och kopparstick. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Bra ex. ISBN: 9158215859.
Boknummer: 43516 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica