Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Konsthistoria, Sverige

Konst > Konsthistoria, Sverige

28 titlar hittades, tid 0.35 sekunder.
Sida 1 (av 2) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

ANDERBJÖRCK, Jan-Erik.
VÄXJÖ KONSTKAMMARE.
Stockholm 1953. 40 sid. Illustrerad. Stort format, 29x20 cm. Bra häftat ex. (Nordiska museets Handlingar, 44).
- Innehåller en katalog med foton och detaljerade beskrivningar av 102 antika föremål: armborst, sporrar, ikoner, flintyxor, runstavar m.m.
Boknummer: 7323 Pris: 90 kr.

ATHENA OCH ARES.
Red: Fred Sandstedt & Thomas Roth. Stockholm 1999. 376 sid. Illustrerad med foton, tecknade detaljbilder och överskådliga kartor. Stort format, 26x19 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. (Statens Försvarshistoriska Museer, 3). ISBN: 9197158437.
- Innehåller bl a 'Portiker, portaler och arkader på militära byggnader' av Ejnar Berg, 'Svenske stöbejernskanoner i dansk tjenste 1660-1814' av Ole L. Frantzen, 'Finska kriget 1808-1809 och krigskonstens utveckling' av Rein Helme och 'Ehrenstrahl, Schröder och Pehr Hörberg' av Marian Ullén.
Boknummer: 12697 Pris: 150 kr.

BEREFELT, Gunnar.
MED KONSTEN FÖR FOSTERLANDET. En studie över konstlivet i Sverige på konung Karl XIV Johans tid.
Red: Gunnar Berefelt. Stockholm 1971. 94 sid. Illustrerad. Häftad. (Eidos, Almqvist & Wiksells konstserie).
Boknummer: 7563 Pris: 110 kr.

BEREFELT, Gunnar.
SVENSK KONSTHISTORIA. En kort översikt.
Stockholm 1971. 132 sid. Rikt illustrerad. Häftad. (Eidos, Almqvist & Wiksells konstserie).
Boknummer: 7562 Pris: 125 kr.

BEREFELT, Gunnar.
SVENSK LANDSKAPSKONST. Från renässans till romantik.
Stockholm, Sveriges Allmänna Konstförening 1965. 240 sid. + 8 planschsidor i färg. Illustrerad i texten med 160 konstreproduktioner. Stort format, 28x20 cm. Inbunden i förlagets mörkgula originalklotband. Främre illustrerade omslag medbundet. (SAK, 74).
- Rikt illustrerad översikt av landskapsmåleriets utveckling från 1500 till 1800-talets början.
Boknummer: 7393 Pris: 100 kr.

DET GAMLA MUSEET OCH UTSTÄLLNINGARNA. En konstbok från Nationalmuseum.
Red: Ulf Abel. Stockholm, Rabén & Sjögren 1973. 124 sid. Illustrerad i svartvitt och färg. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. (Årsbok för Svenska statens konstsamlingar, 20). ISBN: 9129417538.
- Avslutas med en användbar förteckning över samtliga Nationalmusei utställningskataloger från 1866 fram till 1973. - Summary in English (6 pp).
Boknummer: 8242 Pris: 100 kr.

EKLUND, Hans.
STOCKHOLMSTAVLOR.
Stockholm 1975. 84 sid. Rikt illustrerad med konstreproduktioner. Häftad med välbevarat skyddsomslag. Exlibris.
- Utgiven av Stockholms Stadsmuseum.
Boknummer: 7612 Pris: 120 kr.

FRAMTIDSLANDET. 8 febr. - 7 april 1980.
Red: Thomas Heinemann. Stockholm, Kulturhuset 1980. 96 sid. Illustrerad med foton och konstreproduktioner. Stort format, 26x21 cm. Häftad med omslagsbild. Fint skick.
- Katalog från utställningen 'Framtidslandet' 1980 på Kulturhuset. Innehåller texter av bl a Rolf Edberg, Agneta Pleijel, Göran Sonnevi och bilder av Roj Friberg, Åke Johansson, Peter Tillberg och Henck Wogum.
Boknummer: 3571 Pris: 100 kr.

GAMLA KONSTFACK. En liten rundvandring. Inledning Åke Stavenow. Text Ruth Hallberg. Foto av Lennart af Petersens m fl.
Stockholm, Förlagsaktibolaget Bibliofila verk 1959. 234,(14) sid. + 18 planscher mestadels i färg & 2 utvikbara planscher. Rikt illustrerad med fotografier av Lennart af Petersens. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets beigefärgade hela skinnband med pärmdekor i guld och tresidigt guldsnitt, utan skyddsomslag. Fint ex.
- Bibliofilt inbunden upplaga tryckt i 500 numrerade exemplar, detta ex. dock onumrerat och utan litografi.
Boknummer: 43616 Pris: 150 kr.

HAMMARLUND, Sven.
GLIMTAR UR KONSTNÄRSLIVET. Från Apelles till Månsson.
Stockholm, Carlssons 1995. 115 sid. Rikt illustrerad med konstreproduktioner. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9177989007.
- Konstnärsbiografier om Anna Maria Ehrenstrahl, Bröderna Grandel, Gustaf Heselius, Vilhelm Le Moine, Carl Peter Lehman, bröderna Fahlcrantz, Roos af Hjelmsäter, Maria Röhl, Amalia Lindgren, N.J.O. Blommér, Arvid Mauritz Lindström, Filip Månsson samt några 'Düsseldorfare'.
Boknummer: 29811 Pris: 120 kr.

HOLKERS, Märta.
DEN SVENSKA MÅLARKONSTENS HISTORIA.
Stockholm, Bonniers 2001. 278 sid. Illustrerad med 450 konstreproduktioner i färg. Stort format, 28x22 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Bra skick. ISBN: 99789100117351.
- Kronologiskt upplagd konsthistoria i en volym. Behandlar den svenska målarkonsten från medeltid till nutid, århundrade för århundrade.
Boknummer: 36041 Pris: 120 kr.

HÄNDEL, Sture - RIERT, Johnny.
SKUTEMÅLARE.
Uppsala 1999. 205 sid. Illustrerad med ca 90 bilder av fartyg och skepp i svartvitt och färg, 75 marinmålarporträtt samt konstnärssignaturer. Tvärformat, 21x22 cm. Inbunden i förlagets svarta pappband med ryggtitel i guld. Förtitelbladets baksida med stämpel nedtill, i övrigt fint skick. ISBN: 9163037939.
- Uppslagsverk om svenskt marin- och skeppsmåleri. Porträtt och levnadsbeskrivning för 75 svenska marinmålare. Avslutas med ett fartygsregister, 66 monogramsignaturer och detaljerat personregister. - Well illustrated reference book on Swedish marine art, marine painters and ship portraits. Summary in English.
Boknummer: 5910 Pris: 360 kr.

LEGENDER FRÅN SVERIGES MEDELTID. Illustrerade i svensk medeltidskonst.
Utg: Emilia Fogelklou, Andreas Lindblom & Elias Wessén. Stockholm, Bröderna Lagerström 1917. 337 sid. text i två spalter + 29 planscher med helgonmotiv. Inbunden i förlagets välbevarade klotryggband med omslagsbild. Namnteckning.
Boknummer: 35128 Pris: 200 kr.

LEVERTIN, Oscar.
VÅRT GAMLA STOCKHOLM. Inledning: Stockholm i den svenska konsten intill slutet af 1700-talet.
Stockholm 1911. 24 sid. + 80 planschsidor delvis i färg. + SERNANDER, Rutger. STOCKHOLMS NATUR. 1926. 232 sid. + 3 planscher i färg. Illustrerad. + BRUNIUS, August. DET NYA STOCKHOLM. 1926. 132 sid. + 32 planscher med fotografier av C. G. Rosenberg. Tre verk sammanbundna i ett halvklotband med ryggtiteletikett i skinn och marmorerat pärmpapper. Samtliga tre främre omslag medbundna
- Samlingsband med tre arbeten i en volym.
Boknummer: 2686 Pris: 220 kr.

LILJA, Gösta - OLSSON, Bror - SVENSSON, S. Artur (eds).
SVENSKT KONSTNÄRSLEXIKON. 1-5.
Malmö, Allhem 1952-67. Sammanlagt 2750 sid. Illustrerade med 7,500 konstreproduktioner i färg och svartvita bilder i texten. Stort format, 28x23 cm. Inbundna i förlagets fem tegelröda halvfranska band med övre guldsnitt.
- Det mest omfattande uppslagsverket om svensk konst och konstnärer. Komplett i fem volymer med artiklar om 12,500 svenska konstnärer. - The thoroughly documented standard dictionary of Swedish artists complete in 5 volumes. Articles on 12,500 artists, their life and work. Several thousands of illustrations and reproductions and several hundereds of colour plates. 5 dark green half leather bindings with top edges gilt. As new.
Boknummer: 15999 Pris: 2500 kr.

LINDGREN, Mereth - LYBERG, Louise m fl.
SVENSK KONSTHISTORIA.
Andra upplagan. Lund, Signum 1987. 541 sid. Illustrerad med 750 konstreproduktioner. Stort format, 25x22 cm. Inbunden i förlaget pappband med illustrerat skyddsomslag av Eric Hallström. ISBN: 9185330728.
- Koncis svensk konsthistoria i en rejält trådbunden volym: måleri, skulptur och arkitektur från år 1000 till 1980.
Boknummer: 5454 Pris: 285 kr.

LUNDQVIST, Maja.
SVENSK KONSTHISTORISK BIBLIOGRAFI. Sammanställd ur den tryckta litteraturen till och med 1950.
Lund 1967. (33),432 sid. Stort format, 26x19 cm. Inbunden i ett vinrött halvfranskt band med marmorerade snitt och ryggtitel i guld. (Acta Universitatis Stockholmiensis / Stockholm Studies in History of Art, 12).
- Bibliography to Swedish history of art. Literature issued up to and including 1950. With Table of Contents, Supplementary Index and Subject Entries in English.
Boknummer: 11476 Pris: 750 kr.

MALMBORG, Boo von.
SVENSK PORTRÄTTKONST UNDER FEM ÅRHUNDRADEN.
Malmö, Allhems förlag & Stockholm, Nationalmuseum 1978. 451 sid. + färgplanscher & löst bifogad rättelselapp. Rikt illustrerad med konstreproduktioner i texten. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets gulddekorerade klotband med illustrerat skyddsomslag. Bra ex. (Nationalmusei skriftserie, 18). ISBN: 9170040931.
- Kronologiskt ordnat uppslagsverk över svenska porträttkonstnärer från medeltid till 1970-talet. Avslutas med register över såväl konstnärer som över avbildade personer/porträtt. - Abundantly illustrated reference book to Swedish portrait painters from the Middle Ages to 1970. Summary in English (5 pp).
Boknummer: 8000 Pris: 285 kr.

MALMBORG, Boo von.
SVENSK PORTRÄTTKONST UNDER FEM ÅRHUNDRADEN.
Malmö, Allhems förlag & Stockholm, Nationalmuseum 1978. 451 sid. + färgplanscher & löst bifogad rättelselapp. Rikt illustrerad i texten med konstreproduktioner. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets gulddekorerade klotband med illustrerat skyddsomslag. Skyddsomslaget nött och med revor som lagats från baksidan med dokumenttejp. (Nationalmusei skriftserie, 18). ISBN: 9170040931.
- Kronologiskt ordnat uppslagsverk över svenska porträttkonstnärer från medeltid till 1970-talet. Avslutas med register över såväl konstnärer som avbildade personer/porträtt. - Abundantly illustrated reference book to Swedish portrait painters from the Middle Ages to 1970. Summary in English (5 pp).
Boknummer: 43614 Pris: 200 kr.

PERSON, Bengt-Arne.
VARBERGSSKOLAN.
Lund, Signum 1993. 208 sid. Rikt illustrerad med konstreproduktioner. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 918789615X.
- Behandlar Varbergsskolans tre konstnärer: Richard Bergh, Nils Kreuger och Karl Nordström.
Boknummer: 10844 Pris: 220 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica