Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Allmoge & folkkonst

Konst > Allmoge & folkkonst

65 titlar hittades, tid 0.29 sekunder.
Sida 1 (av 4) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

(Alm, Johan) - APPELGREN, Kari.
JOHAN ALM. Hantverksmålare i Vasa på 1700-talet.
Helsingfors 1974. 104 sid. Fotoillustrerad med möbelbilder i svartvitt och färg. Stort format, 25x17 cm. Mjkhäftad med omslagsbild. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 457. Folklivsstudier X). ISBN: 9519017089.
- Johan Alm, österbottnisk allmogemålare av skåp, kistor, bruksföremål, inredningar och textilier.
Boknummer: 11039 Pris: 100 kr.

BETTS, Jane.
HEMMETS SLÖJD. ÖGATS FRÖJD. Blekinge hemsjöjd 130 år.
Utg: Blekinge Läns Hemslöjd. Nättraby, Blekinge läns hemslöjd 2015. 215 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. 23x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789163792250.
- Jubileumsbok om hemslöjden i Blekinge, en av de äldsta i Sverige, känd för sin slöjd av hängkläden, enkorgar och blekingska julträd.
Boknummer: 42955 Pris: 150 kr.

BLEKINGSKT BYGDEMÅLERI OCH DESS MÄSTARE.
Red: Henry Villgrund & Ester Ehrenberg-Agrell. Lund, Gleerups 1951. 263 sid. + planscher i färg. Illustrerad med 185 bilder i texten. Stort format, 29x22 cm. Inbunden i förlagets välbevarade linneband med illustrerat skyddsomslag. Nött omslaget med några revor som lagats från baksidan med dokumenttetjp, annars fint exemplar.
- Innehåller ett välillustrerat kapitel om 'Gustavianskt väggmåleri' (26 sid) och separata kapitel om Johan Columbus, Bengt Nordenberg, Måns Jönsson, Petter Gustaf Pettersson m fl. dekorationsmålare. Avlsutas med ett användbart blekingskt ortregister.
Boknummer: 15539 Pris: 350 kr.

BOSSERT, H. Th.
Das Ornamentwerk. Eine Sammlung angewandter farbiger Ornamente und Dekorationen. Mit einem geleitwort von Otto von Falke.
Berlin, Ernst Wasmuth 1924. IX, 35 sid. text + 120 planscher med föremålsavbildningar i färg. Stort format, 39x30 cm. Förlagets blå klotband med färgat övre snitt.
- Captions in English, German and French.
Boknummer: 8820 Pris: 1250 kr.

BRINGÉUS, Nils-Arvid.
KISTEBREV TRYCKTA I JÖNKÖPING.
Jönköping, Jönköpings läns museum 1998. 391 sid. Rikt illustrerad med bilder av kistebrev. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9185629344
- Innehåller bilder av samtliga kistebrev som utgivits i Jönköping med uppgift om alla kända upplagor och, i förekommande fall, även förlagor.
Boknummer: 26409 Pris: 120 kr.

BRINGÉUS, Nils-Arvid.
KISTEBREV TRYCKTA I VÄXJÖ.
Stockholm 1998. 144 sid. Rikt illustrerad med avbildningar av kistebrev i svartvitt och färg. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild.
- Behandlar kistebrev utgivna mellan 1796-1849.
Boknummer: 9341 Pris: 220 kr.

BRINGÉUS, Nils-Arvid.
SKÅNSKA KISTEBREV.
Stockholm, Carlssons 1995. 325 sid. Rikt illustrerad med bilder av kistebrev i träsnitt. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 917798983X.
- Förtecknar, avbildar och beskriver alla kända kistebrev från tryckerierna i Lund och Kristianstad: Berlingska Boktryckeriet, N. P. Lundbergs Boktryckeri och F. F. Cedergréens Boktryckeri. - Summary in English 'Scanian Chest-prints', (22 pp).
Boknummer: 3763 Pris: 125 kr.

BRINGÉUS, Nils-Arvid.
SYDSVENSKA BONADSMÅLNINGAR.
Lund, Signum 1982. 286 sid. Rikt fotoillustrerad med bilder av bonadsmålningar. 23x23 cm. Inbunden i förlagets välbevarade dekorerade linneband. Fint skick. (Böcker om konst, 1). ISBN: 9185330485.
- Översiktsverk med förklaringar och tolkningar av bonadsmålningarnas bildbudskap illustrerat med ett stort antal exempel från: Unnarydsskolan, Kindskolan, Brearedsskolan, Femsjögruppen, Sunnerboskolan, Åsgruppen, Knäredsskolan, Allbo-skolan och Blekingemålarna. För att underlätta vid identifikation av en viss bonad finns ett användbart register över avbildade motiv.
Boknummer: 22744 Pris: 285 kr.

BRINGÉUS, Nils-Arvid.
SYDSVENSKT BONADSMÅLERI.
Malmö 1978. 68 sid. + löst bifogad katalog. (14) sid. Rikt fotoillustrerad med bonadsbilder. Häftad med omslagsbild.
- Utgiven i samband med den stora utställningen på Lunds Konsthall, där 179 bodnadsmålninar visades. Behandlar de olika sydsvenska målarskolorna inom bonadsmåleriet: Unnarydsskolan, Kindskolan, Brearedsskolan, Femsjö- Färgarydsgruppen, Åsgruppen, Knäredsskolan, Sunnerboskolan, Allbo-Kinnevaldsskolan och Kyrkhultsgruppen.
Boknummer: 8945 Pris: 120 kr.

BURÉN, Jan af.
SÁMI GÅVAT / SAMERNA I KONSTEN. 1-3.
Red: Jan af Burén & Staffan Carlén. Stockholm, Nationalmuseum & Riksutställningar 1980. 1) Katalog med svensk text. 35 sid. Fotoillustrerad med föremålsbilder i svartvitt och färg. 2) Katalog med samisk text. 25 sid. 3) Utställningskatalog med svensk text. Stort format, 26x21 cm. Tre klammerhäftade kataloger. (Nationalmusei utställningskatalog, 431). ISBN: 9171001719.
- Katalog från utställningen 1980 på Nationalmuseum, Stockholm där 130 målningar och konsthantverksföremål visades.
Boknummer: 16905 Pris: 200 kr.

CEDRENIUS, Gunilla.
KÄRNA - TRÅG - SPINNROCK. Att samla gamla bruksföremål av trä.
Stockholm, Bonniers 1972. 78 sid. Rikt fotoillustrerad med föremålsbilder. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Mycket fint skick. (Bonniers samlarserie).
- Om gamla bruksföremål av trä som friargåvor, textila arbetsredskap och olika typer av husgeråd: stävor, tråg, kärnor, smörbyttor, smörstämplar, ostformar, degtråg, kavlar, kaffemalare m.m. Med avslutande separata kapitel om datering och vård av gamla träföremål.
Boknummer: 3841 Pris: 90 kr.

CLAUSEN, V.E.
DET FOLKLIGE DANSKE TRÆSNIT I ETBLADSTRYK 1650-1870.
København, Munksgaard 1961. 264 sid. + färgplanscher. Illustrerad med bilder i texten. Stort format, 26x18 cm. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex. med omslagsbild.
- Avec un résumé francais.
Boknummer: 8236 Pris: 100 kr.

COLLESELLI, Franz.
TIROLER BAUERNMÖBEL.
2. Auflage. Innsbruck/Wien/München, Tyrolia-Verlag 1968. 200 sid. Fotoillustrerad med ca 130 bilder av allmogemöbler, tecknade detaljbilder, möbelbeslag och nycklar. Stort format, 27x22 cm. Förlagets välbevarade linneband med illustrerat skyddsomslag.
- Översiktsverk om bemålade allmogemöbler från Tyrolen: kistor, skåp, väggskåp, vaggor och sängar.
Boknummer: 26305 Pris: 360 kr.

CONRADSON, Birgitta - FREDLUND, Jane.
KÖKET FÖRR I TIDEN. Om arbete och redskap i 1700-talets herrgårdskök, 1800-talets bonde- och torpstuga samt 1900-talets stadskök.
Västerås, ICA-förlaget 1973. 96 sid. + planschsidor med bilder i färg. Rikt illustrerad i texten med foton av äldre köksföremål. Stort format, 23x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9153402588.
- Behandlar såväl själva arbetet i köket som kökets bruksföremål.
Boknummer: 6040 Pris: 150 kr.

DAKKAN. En bok om samernas slöjd. Tillägnad Israel Ruong.
Text: Ulf Hård af Segerstad. Malmö, Liber 1978. 102 sid. Rikt illustrerad med fotografier av Pål-Nils Nilsson. 21x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 914786804X.
- Om samiskt hantverk som tenntrådsbroderi, horn- och rotslöjd av bl a Elsa Aira, Sigge Pavval och Lars Pirak.
Boknummer: 15165 Pris: 140 kr.

EHN, Ola.
ROSOR OCH FLAMMANDE TULPANER. Folkligt möbelmåleri i Uppland.
Uppsala 1979. 79 sid. + 16 planscher med bilder i färg. Illustrerad med 107 möbelbilder i texten. Stort format, 25x18 cm. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. ISBN: 9185618055.
- Väldokumenterad och rikt illustrerad inventering av allmogens möbelmåleri i Uppland under 1700-talets mitt och senare hälft. Om kistor, skrin, stånd-, skänk- och dubbelskåp m fl bemålade möbler.
Boknummer: 1024 Pris: 500 kr.

ERIXON, Sigurd - WALLIN, Sigurd (red).
SVENSKA KULTURBILDER. 1-12 + Ny följd. 1-12.
Stockholm, Skoglunds Bokförlag 1934-38. Sammanlagt ca 4040 sid. + helsidesplanscher i färg. Rikt illustrerade med bilder i texten. Stort format, 27x19 cm.Inbundna i förlagets 12 eleganta, ljusbruna hela skinnband med blindpressad pärmdekor i guld och tresidigt guldsnitt. Främre omslag medbundna.
- Rikt illustrerat standardverk om svensk kulturhistoria och folkliv. Komplett med de två följderna (24 häften) inbundna i tolv stilfulla skinnband.
Boknummer: 7178 Pris: 2600 kr.

FALCK, Per - HOLMQUIST, Kersti - NODERMANN, Maj.
TIDSFODRAL. Svenska urfodral från fyra sekler.
Stockholm, Nordiska museet 1997. 214 sid. Rikt illustrerad med föremålsbilder i färg. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9171084045.
- Beskrivning över urfodralens utveckling historiskt och landskapsvis. Avslutas med utförliga person- och fabriksregister. - 'Town-made clock cases', 'Watch cases of precious metal' and 'Clock cases in the Swedish countryside'. Summaries in English.
Boknummer: 9799 Pris: 185 kr.

FERNLUND, Siegrun.
GÖTHEBORGS STADZ KONST- OCH MÅLARE-EMBETE.
Lund, Signum 1983. 148 sid. + 24 planschsidor med bilder i färg. Rikt illustrerad med bilder i texten. 23x23 cm. Inbunden i förlagets linneband med pärmdekor. (Böcker om konst). ISBN: 9185330523.
- Behandlar kyrkomålningar i 1700-talets Göteborgs stift. Avslutas med register över konstnärer och kyrkor.
Boknummer: 1780 Pris: 200 kr.

FERNLUND, Siegrun.
GÖTHEBORGS STADZ KONST- OCH MÅLARE-EMBETE.
Lund, Signum 1983. 148 sid. + 24 planschsidor med bilder i färg. Rikt illustrerad med bilder i texten. 23x23 cm. Förlagets linneband med illustrerat skyddsomslag. (Böcker om konst). ISBN: 9185330523.
- Behandlar 1700-talets kyrkomålningar i Göteborgs stift. Med avslutande register över konstnärer och kyrkor.
Boknummer: 1849 Pris: 250 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica