Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Finlands historia

Historia & Arkeologi > Finlands historia

64 titlar hittades, tid 0.36 sekunder.
Sida 1 (av 4) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

ARMÉER I FINLAND. Erfarenheter 1713-1721 och före 1808-1809. Rapport från ett miniseminarium i Helsingfors den 27-28 september 2003 med deltagare från Krigshistoriska samfundet i Finland och Föreningen Armémusei vänner i Sverige.
Red: Lennart Pernstam. Stockholm, Statens Försvarshistoriska Museer 2004. 53 sid. Illustrerad med färglagda kartor. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Nyskick. (Armémuseum, 6). ISBN: 9186478321.
- 'The army in Finland towards the end of Swedish rule'. Summary in English (9 pp). As new.
Boknummer: 20785 Pris: 150 kr.

(Armfelt) - RAMEL, Stig.
GUSTAF MAURITZ ARMFELT 1757-1814.
Stockholm, Atlantis 1997. 399 sid. + 4 planschsidor med bilder i färg. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med illustrerat skyddsomslag. Svag exlibristpl. ISBN: 9789174864731.
- 'Dödsdömd kungagunstling i Sverige. Ärad statsgrundare i Finland'.
Boknummer: 14304 Pris: 120 kr.

(Armfelt) - RAMEL, Stig.
GUSTAF MAURITZ ARMFELT 1757-1814.
Stockholm, Atlantis 1997. 399 sid. + 4 planschsidor med bilder i färg. Inbunden i förlagets välbevarade pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789174864731.
- 'Dödsdömd kungagunstling i Sverige. Ärad statsgrundare i Finland'.
Boknummer: 38136 Pris: 125 kr.

ATHENA OCH ARES.
Red: Fred Sandstedt & Thomas Roth. Stockholm 1999. 376 sid. Illustrerad med foton, tecknade detaljbilder och överskådliga kartor. Stort format, 26x19 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. (Statens Försvarshistoriska Museer, 3). ISBN: 9197158437.
- Innehåller bl a 'Portiker, portaler och arkader på militära byggnader' av Ejnar Berg, 'Svenske stöbejernskanoner i dansk tjenste 1660-1814' av Ole L. Frantzen, 'Finska kriget 1808-1809 och krigskonstens utveckling' av Rein Helme och 'Ehrenstrahl, Schröder och Pehr Hörberg' av Marian Ullén.
Boknummer: 12697 Pris: 150 kr.

BONSDORFF, Carl v.
OM DONATIONERNA OCH FÖRLÄNINGARNA SAMT FRÄLSEKÖPEN I FINLAND UNDER DROTTNING KRISTINAS REGERING.
Avhandling. Helsingfors 1886. (4),VIII,155 sid. + Rättelser. (1) sid. Illustrerad med tabeller. Inbunden i ett samtida halvklotband. Med Claes Annerstedts namnteckning.
Boknummer: 45006 Pris: 500 kr.

COLLANDER, Runar.
THE HISTORY OF BOTANY IN FINLAND 1828-1918.
Helsinki 1965. 159 sid. Illustrerad. Häftad. Stämpel på titelbladets baksida. Fastsatt skyddsomslag med ryggtitel.
- Med 28 sid. källförteckning och personregister.
Boknummer: 192 Pris: 225 kr.

DAHLBERG, Claes.
SAKNAD SOLDAT. Ett finlandssvenskt öde 1944.
Eskilstuna, Vaktel förlag 2014. 120 sid. Rikt illustrerad med dokumentära fotografier. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789198218008.
Boknummer: 42010 Pris: 120 kr.

DAHLSTRÖM, Svante.
ÅBO BRAND 1827. Studier i Åbo stads byggnadshistoria intill år 1843.
Avhandling Åbo 1929. 405 sid. Illustrerad med 100 stads- och detaljkartor, stadsbilder och ritningar. Stort format, 25x19 cm. Häftad.
Boknummer: 36024 Pris: 200 kr.

DONNER, Jörn.
NYA BOKEN OM VÅRT LAND.
Stockholm 1967. 507 sid. Rikt fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med transparent skyddsomslag.
Boknummer: 4367 Pris: 100 kr.

ENGLUND, Peter.
DET STORA SVALGET. En finlandssvensk i Första världskriget.
Stockholm, Atlantis 2010. 55 sid. Mjulhäftad Litet format, 15x10 cm.. Nyskick.
- Om Paul von Gerich, finlandssvensk officer i rysk tjänst.
Boknummer: 33018 Pris: 85 kr.

ENGMAN, Max.
ETT LÅNGT FARVÄL. Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809.
Stockholm, Atlantis 2009. 344 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789173533317.
- Med 'Ett långt farväl' avses avskedet mellan Sverige och Finland och det svenska arvet så som det levde kvar i Finland, nästan inte alls behandlas det krig som förorsakade detta farväl.
Boknummer: 33037 Pris: 140 kr.

ENGMAN, Max.
LEJONET OCH DUBBELÖRNEN. Finlands imperiella decennier 1830-1890.
Stockholm, Atlantis 2000. 404 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Svenska Humanistiska förbundet, 113). ISBN: 9174866214.
- Om de finländare som utvandrade och sökte sig en ny framtid i Ryssland under den tid Finland var förenat med Ryssland: officerare, ingenjörer, hantverkare, pigor, rekryter och sjöfolk.
Boknummer: 16963 Pris: 85 kr.

ETT LAND I KAMP. Veteranernas insats i krigen 1939-1945.
Red: Henrik Ekberg. 2:a upplagan. Helsingfors, Svenska folkskolans vänner 2000. 71 sid. Rikt illustrerad med dokumentära fotografier tagna av Harry Järv. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner, 154). ISBN: 9789519087498.
- Behandlar krigsveteranernas insats i Finlands tre krig: Vinterkriget 1939-40, Fortsättningskriget 1941-44 och Lapplandskriget 1944-45.
Boknummer: 45465 Pris: 100 kr.

FINLAND I KRIG. 1-3. Vol. 1: 1939-1940. Vol. 2: 1940-1944. Vol. 3: 1944-1945.
Författare: Erik Appel, Kai Brunila, Carl-Erik Bruun m fl. Esbo, Schildts förlag 2001. 261, 285 & 207 sid. Rikt illustrerade med dokumentära fotografier och överskådliga kartor. Första och tredje delarnas främre- och bakre pärmars insidor med kartor. Stort format, 29x21 cm. Inbundna i förlagets tre pappband med omslagsbild. Nära nyskick.
- Standardverk om Finlands krig 1939-45 komplett i tre delar. Behandlar inte bara de militära operationerna utan också de politiska händelserna och senare forskningsrön från de ryska arkiv som öppnats för både ryska och finländska forskare.
Boknummer: 15588 Pris: 700 kr.

FINLAND I KRIG. Vol. 3: 1944-1945.
Författare: Erik Appel, Kai Brunila, Carl-Erik Bruun m fl. Esbo, Schildts förlag 2001. 207 sid. Rikt illustrerad med dokumentära fotografier och kartor. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Stort format, 29x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint skick.
- Tredje delen och sista delen av standardverket om Finlands krig 1939-45. Behandlar inte bara de militära operationerna utan också de politiska händelserna och senare forskningsrön från de ryska arkiv som öppnats för både ryska och finländska forskare.
Boknummer: 48260 Pris: 330 kr.

FINSK NATIONAL-KALENDER. 1840.
Stockholm, tryckt hos A. G. Hellsten 1839. (4), 216 sid. + 12 planscher i svartvit litografi av A. Hårdh och tryckta av Holm. Sammanbunden med: SVENSK NATIONAL-KALENDER. 1839. 287 sid. Saknar planscher. Stockholm 1838. Två arbeten sammanbundna i ett välbevarat samtida halvfranskt band med marmorerade snitt.
- Två arbeten i ett band. Den finska kalendern innehåller bl a tre stadsvyer från Helsingfors och en från Åbo. Under rubriken 'Finska Naturmärkvärdigheter' beskrivs och avbildas Kyrö-fallet, den starka kölden i Finland 1760 och ovanliga naturhändelser.
Boknummer: 29923 Pris: 1350 kr.

GULLBERG, Tom - FORSGÅRD, Nils Erik - MICKWITZ, Joachim.
FINSKT KRIG - SVENSKT ARV. Finlands historia genom nyckelhålet 1808-1809.
Helsingfors, Söderströms & Svenska Litteratursällskapet i Finland 2008. 189 sid. Rikt illustrerad med äldre historiska bilder, konstreproduktioner och kartor. Främre- och bakre pärmars insidor med äldre färglagda kartor. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789515225696.
- Om hur finländare ser på den gemensamma historien med Sverige. Boken donerades till alla finlandssvenska gymnasiestuderanden hösten 2008.
Boknummer: 47745 Pris: 200 kr.

GUSTAVSSON, Kenneth.
SÅLIS BATTERI. Minnen av en rysk befästning från första världskriget.
Mariehamn 1994. 31 sid. Rikt illustrerad med äldre fotografier. Klammerhäftad med pärmbild.
- Om batteriet på det befästa Sålisberget på Åland.
Boknummer: 47249 Pris: 140 kr.

HAAVIKKO, Paavo.
FINLANDS LINJE. Kommentar till ett okänt folks okända historia 1904-1975.
Stockholm, Atlantis 1979. 271 sid. Rikt illustrerad med dokumentära fotografier. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Skyddsomslaget med några små, lagade revor. ISBN: 9174861042.
Boknummer: 45175 Pris: 120 kr.

HANGÖ I ANDRA VÄRLDSKRIGET.
Red: Antero Uitto & Carl-Fredrik Geust. Stockholm, Försvarshögskolans Krigshistoriska institution & Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2013. 272 sid. Rikt illustrerad med äldre och nyare fotografier bl a ett stort antal tidigare opublicerade foton. Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Stort format, 28x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. (Krigshistoriska institutionen vid Försvarshögskolan publikationsserie, 2). ISBN: 9789186837310.
- 12 krigshistoriska forskare från Finland, Sverige och Ryssland om striderna på Hangöudd. Hangö var efter vinterkriget ockuperat av Sovjetunionen i två års tid. Området återerövrades av finländarna i december 1941.
Boknummer: 48305 Pris: 220 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica