Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Ekonomisk historia

Historia & Arkeologi > Ekonomisk historia

42 titlar hittades, tid 0.08 sekunder.
Sida 1 (av 3) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

ATTMAN, A. - JARRING, G. m fl. (red).
EKONOMISKA FÖRBINDELSER MELLAN SVERIGE OCH RYSSLAND UNDER 1600-TALET. Dokument ur svenska arkiv.
Red: A. Attman, Gunnar Jarring m fl. Stockholm 1978. (7),299 sid. Stort format, 26x18 cm. Fint häftat ex.
Boknummer: 2096 Pris: 140 kr.

ATTMAN, Artur.
DEN RYSKA MARKNADEN I 1500-TALETS BALTISKA POLITIK 1558-1595.
Avhandling. Lund 1944. (8),468,(2) sid. + 10 tabeller & 5 kartor. Bra, häftat och oskuret ex.
- Det löst bifogat spikningsbladet med Östen Undéns namnteckning. Östen Undén, socialdemokratisk utrikesminister 192426 och 194562.
Boknummer: 10064 Pris: 250 kr.

BJURLING, Oscar.
DAS STEUERBUCH KÖNIG ERIKS XIII. Versuch einer Rekonstruktion.
Lund, Universitetsförlaget1962. 156 sid. Illustrerad med kartor, tabeller och 25 faksimiler ur Der Steuerbuch-Exzerpte. Stort format, 24x17 cm. Häftad. Namnteckning. (Skrifter utgivna av Ekonomisk-historiska föreningen i Lund. Vol. 4).
Boknummer: 29190 Pris: 150 kr.

BJURMAN, Eva Lis - OLSSON, Lars.
BARNARBETE OCH ARBETARBARN.
Stockholm, Nordiska museet 1979. 87 sid. Rikt illustrerad med äldre dokumentära fotografier. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9171081704.
- Nedtecknade minnen av arbetare som ser tillbaka på sitt liv och sin barndom. Om barnens slit och förödmjukelser, men också om självkänsla och stolthet över att kunna, över att behövas.
Boknummer: 12628 Pris: 85 kr.

BRAUDEL, Fernand.
CIVILISATIONER OCH KAPITALISM 1400-1800. 1-3. Vol. 1: Vardagslivets strukturer. Vol. 2: Marknadens spel. Vol. 3: Världens tid.
Stockholm, Gidlunds/Lettura 1982-90. 573,(3), 636 & 648 sid. Rikt illustrerade med äldre historiska bilder, fotografier, överskådliga kartor och diagram. Stort format, 24x17 cm. Inbundna i förlagets tre pappband med omslagsbild. Bra ex. ISBN: 9170213852, 9170214794 & 9170215057.
- Ekonomihistoriskt standardverk komplett i 3 delar. Världens ekonomiska historia från senmedeltid fram till den industriella revolutionen.
Boknummer: 29356 Pris: 850 kr.

BRAUDEL, Fernand.
KAPITALISMENS DYNAMIK.
Ny upplaga. Göteborg, Daidalos 2001. 87 sid. Illustrerad. Häftad med omslagsbild. Enstaka markeringar med bläckpenna. ISBN: 9789171731456.
- Översikt av Västerlandets ekonomiska historia från senmedeltid fram till den gryende industrialismen.
Boknummer: 42238 Pris: 90 kr.

CRIBB, Joe.
PENGAR. Pengarnas historia i bilder. Från hackor och snäckor till ettor och nollor i Smart Cards.
Stockholm, Bonnier/Carlsen 2000. 64 sid. Rikt fotoillustrerad i färg. Stort format, 29x22 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. (Fakta i närbild). ISBN: 9789163838231.
- Faktabildbok om pengarnas historia i Sverige och andra länder.
Boknummer: 41811 Pris: 85 kr.

DALHEDE, Christina.
BUNDNA FORMER FRIA FLÖDEN. Handelshusens Göteborg före Svenska Ostindiska Compagniets tid. Europakontakter. Järn- och vinaktiviteter.
Göteborg, Preindustrial Research Group 2016. 311 sid. Rikt illustrerad med fotografier, bilder av konstverk, tabeller och diagram. Stort format, 25x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (En tidig Europamarknad, 5) & (Arkiv i Väst, 18). ISBN: 9789197821049.
- Behandlar de tidiga handelshusen och deras familjer i Göteborg under 1600-talet.
Boknummer: 44823 Pris: 330 kr.

DE SOTO, Hernando.
KAPITALETS MYSTERIUM. Varför kapitalismen segrar i Västerlandet och misslyckas på andra håll.
Stockholm, Atlantis 2004. 282 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Axess). ISBN: 9173530239.
Boknummer: 30665 Pris: 100 kr.

FLORIDA, Richard.
DEN STORA OMSTÄLLNINGEN. Hur nya former för liv och arbete skapar välstånd efter kraschen.
Göteborg, Daidalos 2010. 256 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. ISBN: 9789171733238.
- Överskådlig genomgång av den ekonomiska krisens (2008/09) konkreta orsaker och tänkbara följder.
Boknummer: 39714 Pris: 140 kr.

FORSELL, Carl af.
STATISTIK ÖFVER SVERIGE, grundad på offentliga handlingar.
Stockholm, Rediviva 1978. 16,336 sid. Förlagets gula pappband med omslagsbild. Fint skick. (Suecica Rediviva ,73). ISBN: 9171201033.
- Nytryck i faksimil efter andra upplagan som utkom 1833 'tillökt och förbättrad'. Med ett nytillkommet förord av Erland Hofsten. - 'Statistics of Sweden, based on public documents'.
Boknummer: 7192 Pris: 140 kr.

GALBRAITH, John Kenneth.
MIN EKONOMISKA HISTORIA. Världens ekonomi från första världskriget till våra dagar.
Stockholm, Ordfront 1996. 251 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789173245357.
Boknummer: 38752 Pris: 140 kr.

HECKSCHER, Eli E.
SVENSKT ARBETE OCH LIV. Från medeltid till nutid.
9:e upplagan. Stockholm 1980. 388 sid. + 16 planschsidor & 1 utvikbar tabell. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. (Aldus akademi). ISBN: 9100430536.
- Ny upplaga av den sammanfattande översikten av Sveriges ekonomiska historia med kompletterande tillägg av Arthur Montgomery och Bengt Svensson.
Boknummer: 861 Pris: 150 kr.

HECKSCHER, Eli F.
EKONOMISK-HISTORISKA STUDIER.
Stockholm, Bonniers 1936. 320 sid. + en utvikbar plansch med fyra diagram. Stort format, 25x17 cm. Förlagets ljust grå klotband med främre omslag medbundet.
- Innehåller bl a 'Planhushållning förr och nu', 'Ett svenskt krigsskadestånd för 300 år sedan. Betalningen av den andra Älvsborgs lösen 1613-1619' samt 'Sveriges befolkning från det stora nordiska krigets slut till Tabellverkets början (1720-1750)'.
Boknummer: 24451 Pris: 300 kr.

HECKSCHER, Eli F.
INDUSTRIALISMEN. Den ekonomiska utvecklingen sedan 1750.
Femte, bearbetade upplagan. Stockholm, Kooperativa Förbundets bokförlag 1953. 379 sid. Inbunden i förlagets klotryggband med skyddsomslag.
Boknummer: 34660 Pris: 100 kr.

HECKSCHER, Eli F.
SVERIGES EKONOMISKA HISTORIA FRÅN GUSTAV VASA. 1-4.
Stockholm, Albert Bonniers förlag 1935-49. Sammanlagt ca 1875 sid. text + planscher, diagram och kartor. Stort format, 25x17 cm. Inbundna i 4 gedigna ljusgrå klotband med uniformt blekta ryggar.
- Fyra volymer: 'Före frihetstiden. Medeltidshushållningens organisering 1520-1600', 'Hushållningen under internationell påverkan 1600-1720' och 'Det moderna Sveriges grundläggning' 1-2. Eli F. Heckscher, internationellt känd för Heckscher-Ohlin-teoremet (teorin för internationell handel), som han utarbetade tillsammans med Bertil Ohlin. Kassetten med diagram saknas.
Boknummer: 29285 Pris: 1350 kr.

HOBSBAWM, E. J.
REVOLUTIONENS TIDSÅLDER.
Stockholm, Tidens förlag 1979. 452 sid. + 64 planschsidor med 102 bilder. Inbunden i förlagets pappband med välbevarat illustrerat skyddsomslag. Mycket fint skick. ISBN: 9155023622.
- Första delen av Hobsbawms europeiska översiktsverk med encyklopedisk bredd. Behandlar perioden 1789-1848.
Boknummer: 30313 Pris: 125 kr.

INDUSTRIALISMENS TID. Ekonomisk-historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år.
Red: Maths Isacson & Mats Morell. Stockholm, SNS Förlag 2002. 364 sid. Rikt illustrerad med foton, tabeller och diagram. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9789171508713.
Boknummer: 38335 Pris: 140 kr.

IRONMAKING IN SWEDEN AND RUSSIA. A survey of the social organisation of iron production before 1900.
Eds: Göran Rydén & Maria Ågren. Uppsala 1993. 120 pp. Publisher's printed wrappers. (Opuscula Historica Upsaliensia). ISBN: 9150609610.
Boknummer: 692 Pris: 90 kr.

KREUGER, Torsten.
SPELET I BANKVÄRLDEN.
Stockholm, Förlag Samtid och Framtid 1970. 136 sid. Illustrerad med fotografier. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Skyddsomslagets baksida med två lagade revor.
Boknummer: 41577 Pris: 120 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica