Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Arkeologi, Sverige

Historia & Arkeologi > Arkeologi, Sverige

128 titlar hittades, tid 0.32 sekunder.
Sida 1 (av 7) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

AD PATRIAM ILLUSTRANDAM. Hyllningsskrift till Sigurd Curman 30 april 1946.
Red: Adolf Schück, Bengt Thordeman & Dagmar Selling. Uppsala, Almqvist & Wiksell 1946. (22), 515 sid. Illustrerad med fotografier och kartor. Stort format, 27x18 cm. Häftat ouppskuret ex. Exlibris Olle Nystedt.
- Hyllningsskrift till förre riksantikvarien Sigurd Curman. Innehåller bl a 'Restaureringsarkitekten och byggnadsrådet' av Erik Fant, 'Kungliga Myntkabinettet' av Nils Ludvig Rasmusson och 'Fasta formlämningar' av Erik Floderus & K.A. Gustawsson. Med ett avslutande utförligt personregister.
Boknummer: 14953 Pris: 250 kr.

ALMGREN, Bertil.
UTVECKLINGSPRINCIPEN I ARKEOLOGIN. 'Typologin eller utvecklingsläran tillämpad på det mänskliga arbetet' och Historiska Museets uppställning.
København, Munksgaard [1958]. 15 sid. Illustrerad. Stort format, 25x16 cm. Klammerhäftad med eget tryckt omslag. Dedikation: 'Från BA med tack för fin diskussion' daterad 20/3 -60. (Særtryk af udviklingsproblemer. Nordisk Sommeruniversitet 1958).
Boknummer: 45446 Pris: 90 kr.

ALMGREN, Oscar.
Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden.
Andra omarbetade upplagan. Uppsala 1923. 190 sid. + rättelselapp. Illustrerad. Häftad.
Boknummer: 6471 Pris: 100 kr.

AMBROSIANI, Björn - ERIKSON, Bo G.
BIRKA. VIKINGASTADEN. 4.
Högnanäs, Wiken 1994. 96 sid. Rikt illustrerade med fotografier, teckningar och kartor. Stort format, 30x20 cm. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9152217523.
- Vol. 4: 'Smycken och djurben bland 40 000 fynd. Vattensållet avslöjar livet för 1200 år sedan!'
Boknummer: 17895 Pris: 150 kr.

AMBROSIANI, Björn.
STRATIGRAPHY. Vol. 1. Part one: The Site and the Shore. Part two: The Bronze Caster's Workshop.
Stockholm, The Birka Project, Riksantikvarieämbetet 2013. 328 sid. Rikt illustrerad med foton, teckningar, tabeller och kartor. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets pappband. Nyskick. (Birka studies, 9) & (Excavations in the Black Earth 1990-1995). ISBN: 9789172096554.
- The ninth volume in a series published by the Birka Project in connection with the 1990- 1995 excavations. Part One includes analyses of the site and the Viking Age shore with the dating of Birka's establishment in relation to land upheaval and shore displacement. Part Two includes a discussion of the bronze caster's workshop, where a majority Bronze objects from the earliest part of the Viking Age in Scandinavia seem to have been produced. As new.
Boknummer: 36644 Pris: 500 kr.

ANDERSSON, Aron.
MEDIAEVAL DRINKING BOWLS OF SILVER FOUND IN SWEDEN.
Stockholm 1983. 118 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 29x21 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. As new. (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien). ISBN: 9174021214.
- Richly illustrated catalogue of 25 silver bowls from the XI th to the XVIth century in the possession of the Museum of National Antiquities in Stockholm. The bowls were found in Sweden as parts of treasure troves, but their origin is varied; domestic, Byzantine, English, French and German.
Boknummer: 11082 Pris: 220 kr.

ANDERSSON, Magnus - KARSTEN, Per m. fl.
STONE AGE SCANIA. Significant places dug and read by contract archaeology.
Stockholm, Riksantikvarieämbetet 2004. 256 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg, tecknade bilder och kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick/ As new. (Riksantikvarieämbetet. Skrifter 52). ISBN: 9172093277.
Boknummer: 27319 Pris: 200 kr.

ANDERSSON, Magnus.
MAKING PLACE IN THE LANDSCAPE. Early and middle Neolithic societies in two west Scanian valleys.
Stockholm, Riksantikvarieämbetets förlag 2004. 270 pp. Illustrated with photos, drawings, plans and maps. 30x21 cm. Publisher's pictorial boards. As new. (Skånska spår. Arkeologi längs Västkustbanan). ISBN: 9172093285.
- English language edition of 'Skapa plats i landskapet'. Dissertation dealing with Early and Middle Neolithic societies in a valley landscape in western Scania, in the southern part of Sweden.
Boknummer: 42686 Pris: 385 kr.

ARESLÄTT, Tomas.
JÖNKÖPING.
Stockholm 1984. 105 sid. Illustrerad med äldre stadskartor. Stort format, 30x21 cm. Fint häftat ex. med orangefärgat illustrerat omslag. Bra skick. (Medeltidsstaden, 39). ISBN: 9171926003.
- Behandlar den stadshistoriska forskningen och den arkeologiska situationen i det medeltida Jönköping. Tryckt i 1250 ex. - Picture captions and summary in English.
Boknummer: 35319 Pris: 120 kr.

ARKEOLOGI I SVERIGE. Del 2: Bönder och bronsgjutare.
Red: Göran Burenhult. 2:a omarbetade upplagan. Höganäs, Förlags AB Wiken 1991. 216 sid. Rikt illustrerad med fotografier och tecknade föremåsbilder samt fyndkartor. Stort format, 25x19 cm. Inbunden i förlagets dekorerade pappband med lätt nött, illustrerat skyddsomslag. Bra ex. ISBN: 9789171190543.
- Andra omarbetade upplagan. Omfattar tiden 2300-500 f.Kr., eller senneolitisk tid och bronsålder med konventionell arkeologisk terminologi.
Boknummer: 44849 Pris: 150 kr.

Arkeologi och samhälle.
Red: Åke Werdenfels. Kristianstad/Lund 1980. 224 sid. Illustrerad med fotografier och teckningar. Häftad. (Skånes Hembygdsförbund. Årsbok 1979).
- Om bl a 'Arkeologi som samhällsvetenskap' av Berta Stjernquist, 'Dendrokronologi och osteologi' och 'Ageröd'.
Boknummer: 12025 Pris: 120 kr.

ARKEOLOGISKA OCH FÖRHISTORISKA VÄRLDAR. Fält, erfarenheter och stenåldersplatser i sydvästra Skåne.
Red: Björn Nilsson & Elisabeth Rudebeck. Malmö, Arkeologienheten, Malmö Museer 2010. 308 sid. Illustrerad med fotografier, tabeller, kartor och ritningar. Tvärformat, 22x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Malmöfynd, 19). ISBN: 9185341355.
- Innehåller bl a detaljerade studier av trattbägarkulturens lämningar från Almhov och mellanneolitiska gravar och fornlämningar i Skåne med analyser av resultaten.
Boknummer: 34941 Pris: 285 kr.

ASPELBORG, Håkan.
BÖNDER OCH BARBARER. Helsingborgsområdets järnålder.
Helsingborg, Dunkers kulturhus & Riksantikvarieämbetet 2008. 152 sid. Rikt illustrerad med fotografier av järnåldersföremål och akvarellbilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789197709637.
- Presenterar de senaste resultaten från flera arkeologiska undersökningar i Helsingborgsområdet.
Boknummer: 30627 Pris: 150 kr.

BAGGE, Axel - KAELAS, Lili.
DIE FUNDE AUS DOLMEN UND GANGGRÄBERN IN SCHONEN, SCHWEDEN. 1-2. Del 1: Das Härad Villand. Del 2: Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits.
Stockholm 1950-52. Del 1: 168 sid. + 82 planschsidoe. Del 2: 106 sid. + 44 planschsidor med föremålsbilder. Illustrerade i texten med tecknade detaljbilder. Stort format, 31x23 cm. Två häftade volymer med omslagsbild. Mycket fint skick. (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, 36).
Boknummer: 7137 Pris: 350 kr.

BEBYGGELSEHISTORISK TIDSKRIFT. Nr 1(1981)-65(2013).
Stockholm, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet/Swedish Science Press 1981-2013. Varje nummer om ca 120 sid. Rikt illustrerade med äldre svartvita fotografier, nyare i färg, kartor, ritningar och tecknade detaljbilder. Stort format, 26x20 cm. Häftad med omslagsbild. ISSN: 0349-2834.
- Lång svit (65 nr) i fint skick av Bebyggelsehistorisk tidskrift (BHT). Artiklar på svenska, danska, norska och engelska. - A complete run of the first 65 issues. Averagely 120 pp. Double blind, peer review scientific articles with summaries in English. Articles in Swedish, Danish, Norwegian and English.
Boknummer: 41236 Pris: 3500 kr.

BERGGREN, Åsa.
TILL OCH FRÅN ETT KÄRR. Den arkeologiska undersökningen av Hindbygården.
Malmö, Malmö kulturmiljö 2007. 327 sid. + CD-skiva. Illustrerad med 168 fotografier, tecknade detaljbilder, tabeller och profiler. Stort format, 29x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Malmöfynd, 17). ISBN: 9185341150.
- Rapport med det dokumenterande materialet från den arkeologiska undersökningen av ett kärr i sydöstra Malmö där människor deponerat föremål under tusentals år. - On the archaelogical investigation of Hindbygården i southern Sweden. Summary in English, (4 pp).
Boknummer: 23046 Pris: 285 kr.

BILDER AV BRONSÅLDER. Ett seminarium om förhistorisk kommunikation.
Red: Joakim Goldhahn. Stockholm, Almqvist & Wiksell 2002. 296 sid. Rikt illustrerad med fotografier, kartor och teckningar. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Acta archaeologica Lundensia, 37). ISBN: 9122019413.
- Rapport från ett seminarium på Vitlycke Museum år 2000 om hällristningar ur olika aspekter.
Boknummer: 19759 Pris: 240 kr.

BISKOPEN I MUSEETS TRÄDGÅRD. En arkeologisk gåta.
Red: Sten Tesch & Rune Edberg. Sigtuna 2001. 117 sid. Rikt illustrerad informativa teckningar och fotografier i svartvitt och färg. 21x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Sigtuna museers skriftserie, 9). ISBN: 9197306967.
- Sex forskare med nya rön om biskopsgraven i Sigtuna Museums trädgård. -'The Bishop in the garden. An archaeological Enigma'. Summaries in English: 'The burial of the first known bishop of Sigtuna' by Lena Holmquist Olausson,'The crozier-head, a unique and important find' by Uainnin O'Meadhra and 'What does the skeleton tell us about the bishop's life' by Sabine Sten and Marie Marqvard.
Boknummer: 11840 Pris: 100 kr.

BLANK, Erik.
FÖRTECKNING ÖVER ASCHANS DONATIONER.
Växjö 1957. 10 sid. Häftad med gult, tryckt omslag. (Separattryck med eget tryckt omslag ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1956).
Boknummer: 44852 Pris: 75 kr.

BORNA AHLKVIST, Hélène.
HÄLLRISTARNAS HEM. Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder.
Stockholm 2002. 205 sid. Illustrerad med foton, tecknade bilder och tabeller. Stort format, 25x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar, 42). ISBN: 9172092416.
- Behandlar bronsålderbosättningen Pryssgården utanför Norrköping. - Summary in English, (5 pp).
Boknummer: 19599 Pris: 220 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-18 Antikvariat Classica