Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Arkeologi, Sverige

Historia & Arkeologi > Arkeologi, Sverige

157 titlar hittades, tid 0.09 sekunder.
Sida 1 (av 8) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

AD PATRIAM ILLUSTRANDAM. Hyllningsskrift till Sigurd Curman 30 april 1946.
Red: Adolf Schück, Bengt Thordeman & Dagmar Selling. Uppsala, Almqvist & Wiksell 1946. (22), 515 sid. Illustrerad med fotografier och kartor. Stort format, 27x18 cm. Häftat ouppskuret ex. Exlibris Olle Nystedt.
- Hyllningsskrift till förre riksantikvarien Sigurd Curman. Innehåller bl a 'Restaureringsarkitekten och byggnadsrådet' av Erik Fant, 'Kungliga Myntkabinettet' av Nils Ludvig Rasmusson och 'Fasta formlämningar' av Erik Floderus & K.A. Gustawsson. Med ett avslutande utförligt personregister.
Boknummer: 14953 Pris: 250 kr.

AJVIDE OCH DEN MODERNA ARKEOLOGIN.
Red: Göran Burenhult. Stockholm, Natur och Kultur 1997. 191,(1) sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg. Stort format, 24x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. ISBN: 9789127065932.
- Om utgrävningarna av stenåldersboplatsen vid Ajvide i Eksta på Gotland. Ajvideprojektets utgrävnings- och dokumentationsteknik har löpande utvecklat undersökningarna ute i fält och är i dag helt digitaliserade med portabla datorer och mätinstrument.
Boknummer: 49054 Pris: 120 kr.

ALMGREN, Oscar.
Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden.
Andra omarbetade upplagan. Uppsala 1923. 190 sid. + rättelselapp. Illustrerad. Häftad.
Boknummer: 6471 Pris: 100 kr.

AMBROSIANI, Björn - ERIKSON, Bo G.
BIRKA. VIKINGASTADEN. 4.
Högnanäs, Wiken 1994. 96 sid. Rikt illustrerade med fotografier, teckningar och kartor. Stort format, 30x20 cm. Förlagets laminerade pappband med omslagsbild. Fint skick. ISBN: 9152217523.
- Vol. 4: 'Smycken och djurben bland 40 000 fynd. Vattensållet avslöjar livet för 1200 år sedan!'
Boknummer: 17895 Pris: 150 kr.

ANDERSSON, Aron.
MEDIAEVAL DRINKING BOWLS OF SILVER FOUND IN SWEDEN.
Stockholm 1983. 118 sid. Rikt fotoillustrerad. Stort format, 29x21 cm. Inbunden i förlagets laminerade pappband med omslagsbild. As new. (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien). ISBN: 9174021214.
- Richly illustrated catalogue of 25 silver bowls from the XI th to the XVIth century in the possession of the Museum of National Antiquities in Stockholm. The bowls were found in Sweden as parts of treasure troves, but their origin is varied; domestic, Byzantine, English, French and German.
Boknummer: 11082 Pris: 220 kr.

ANDERSSON, Magnus - KARSTEN, Per m. fl.
STONE AGE SCANIA. Significant places dug and read by contract archaeology.
Stockholm, Riksantikvarieämbetet 2004. 256 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg, tecknade bilder och kartor. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick/ As new. (Riksantikvarieämbetet. Skrifter 52). ISBN: 9172093277.
Boknummer: 27319 Pris: 200 kr.

ANDERSSON, Magnus.
MAKING PLACE IN THE LANDSCAPE. Early and middle Neolithic societies in two west Scanian valleys.
Stockholm, Riksantikvarieämbetets förlag 2004. 270 pp. Illustrated with photos, drawings, plans and maps. 30x21 cm. Publisher's pictorial boards. As new. (Skånska spår. Arkeologi längs Västkustbanan). ISBN: 9172093285.
- English language edition of 'Skapa plats i landskapet'. Dissertation dealing with Early and Middle Neolithic societies in a valley landscape in western Scania, in the southern part of Sweden.
Boknummer: 42686 Pris: 385 kr.

ANDERSSON, Tommy - TORELD, Anders.
HÄLLRISTNINGARNA I BRO SOCKEN. Lysekils kommun, Bohuslän / THE ROCK CARVINGS OF BRO PARISH. Lysekil Municipality, Bohuslän County.
Tanunshede, Styrelsen för dokumentations av Bohusläns hällristningar 2016. 183 sid. Rikt illustrerad med fotografier i färg och kalkeringar. Stort format, 30x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Arkeologisk rapport, 11 / Archaelogical report, 11. Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Vitlycke museum). ISSN: 14019078.
- Bilingual text and captions in Swedish and English.
Boknummer: 47837 Pris: 220 kr.

ARESLÄTT, Tomas.
JÖNKÖPING.
Stockholm 1984. 105 sid. Illustrerad med äldre stadskartor. Stort format, 30x21 cm. Fint häftat ex. med orangefärgat illustrerat omslag. Bra skick. (Medeltidsstaden, 39). ISBN: 9171926003.
- Behandlar den stadshistoriska forskningen och den arkeologiska situationen i det medeltida Jönköping. Tryckt i 1250 ex. - Picture captions and summary in English.
Boknummer: 35319 Pris: 120 kr.

ARKEOLOGI I SVERIGE. Del 2: Bönder och bronsgjutare.
Red: Göran Burenhult. 2:a omarbetade upplagan. Höganäs, Förlags AB Wiken 1991. 216 sid. Rikt illustrerad med fotografier och tecknade föremåsbilder samt fyndkartor. Stort format, 25x19 cm. Inbunden i förlagets dekorerade pappband med lätt nött, illustrerat skyddsomslag. Bra ex. ISBN: 9789171190543.
- Andra omarbetade upplagan. Omfattar tiden 2300-500 f.Kr., eller senneolitisk tid och bronsålder med konventionell arkeologisk terminologi.
Boknummer: 44849 Pris: 150 kr.

Arkeologi och samhälle.
Red: Åke Werdenfels. Kristianstad/Lund 1980. 224 sid. Illustrerad med fotografier och teckningar. Häftad. (Skånes Hembygdsförbund. Årsbok 1979).
- Om bl a 'Arkeologi som samhällsvetenskap' av Berta Stjernquist, 'Dendrokronologi och osteologi' och 'Ageröd'.
Boknummer: 12025 Pris: 120 kr.

ARKEOLOGISKA OCH FÖRHISTORISKA VÄRLDAR. Fält, erfarenheter och stenåldersplatser i sydvästra Skåne.
Red: Björn Nilsson & Elisabeth Rudebeck. Malmö, Arkeologienheten, Malmö Museer 2010. 308 sid. Illustrerad med fotografier, tabeller, kartor och ritningar. Tvärformat, 22x21 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. (Malmöfynd, 19). ISBN: 9185341355.
- Innehåller bl a detaljerade studier av trattbägarkulturens lämningar från Almhov och mellanneolitiska gravar och fornlämningar i Skåne med analyser av resultaten.
Boknummer: 34941 Pris: 285 kr.

ASPELBORG, Håkan.
BÖNDER OCH BARBARER. Helsingborgsområdets järnålder.
Helsingborg, Dunkers kulturhus & Riksantikvarieämbetet 2008. 152 sid. Rikt illustrerad med fotografier av järnåldersföremål och akvarellbilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789197709637.
- Presenterar de senaste resultaten från flera arkeologiska undersökningar i Helsingborgsområdet.
Boknummer: 30627 Pris: 150 kr.

AT UPSALUM - MÄNNISKOR OCH LANDSKAPANDE. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala.
Red: Lena Beronius Jörpeland, Hants Göthberg, Anton Seiler & Jonas Wikborg. Stockholm, Arkeologerna/Statens Historiska museer 2017. 496 sid. Rikt illustrerad med fotografier, diagram, färglagda kartor och tabeller. Stort format, 27x21 cm. Bokmärkesband. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Rapport 2017:1_1. Arkeologisk undersökning). ISBN: 9789198390131.
- I 19 artiklar presenteras de vetenskapliga resultaten från utgrävningsområdet i Gamla Uppsala grupperade enligt projektets teman: 'Gårdarna', 'Näringarna','Ritualerna', 'Stolpmonumentet' och 'Vidare perspektiv'.
Boknummer: 49759 Pris: 250 kr.

BAGER, Einar.
MALMÖHISTORIA I STEN. Beskrivning och avritning av gravstenarna i S:t Petri kyrka och på dess kyrkogård.
Malmö, Allhems förlag 1958. 202 sid. + 1 utvikbar plan över S:t Petri kyrka. Illustrerad med 80 bilder av äldre gravstenar. Stort format, 28x18 cm. Inbunden i förlagets klotband med skyddsomslag.
- Bilder av 80 gravstenar med beskrivning, historik och personbiografiska uppgifter.
Boknummer: 27851 Pris: 200 kr.

BAGGE, Axel - KAELAS, Lili.
DIE FUNDE AUS DOLMEN UND GANGGRÄBERN IN SCHONEN, SCHWEDEN. 1-2. Del 1: Das Härad Villand. Del 2: Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits.
Stockholm 1950-52. Del 1: 168 sid. + 82 planschsidoe. Del 2: 106 sid. + 44 planschsidor med föremålsbilder. Illustrerade i texten med tecknade detaljbilder. Stort format, 31x23 cm. Två häftade volymer med omslagsbild. Mycket fint skick. (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, 36).
Boknummer: 7137 Pris: 350 kr.

BERGGREN, Åsa.
TILL OCH FRÅN ETT KÄRR. Den arkeologiska undersökningen av Hindbygården.
Malmö, Malmö kulturmiljö 2007. 327 sid. + CD-skiva. Illustrerad med 168 fotografier, tecknade detaljbilder, tabeller och profiler. Stort format, 29x20 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Malmöfynd, 17). ISBN: 9185341150.
- Rapport med det dokumenterande materialet från den arkeologiska undersökningen av ett kärr i sydöstra Malmö där människor deponerat föremål under tusentals år. - On the archaelogical investigation of Hindbygården i southern Sweden. Summary in English, (4 pp).
Boknummer: 23046 Pris: 285 kr.

BERÄTTELSER FRÅN GAMLESTADEN. En stadsdels kulturarv i blickfånget.
Red: Louise Bengtsson Rylander, Anna Gustavsson m fl. Göteborg, Rio Göteborg Natur- och Kulturkooperativ 2015. 191 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier, nyare i färg och färglagda kartor. 22x22 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789198157802.
- 10 artiklar skrivna av arkeologer, etnologer och historiker om stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Om stadsdelens tidiga historia då staden Nylöse (Nya Lödöse) låg på platsen, fram till dagens pågående förändringar av stadsdelen.
Boknummer: 43162 Pris: 220 kr.

BILDER AV BRONSÅLDER. Ett seminarium om förhistorisk kommunikation.
Red: Joakim Goldhahn. Stockholm, Almqvist & Wiksell 2002. 296 sid. Rikt illustrerad med fotografier, kartor och teckningar. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. (Acta archaeologica Lundensia, 37). ISBN: 9122019413.
- Rapport från ett seminarium på Vitlycke Museum år 2000 om hällristningar ur olika aspekter.
Boknummer: 19759 Pris: 240 kr.

BISKOPEN I MUSEETS TRÄDGÅRD. En arkeologisk gåta.
Red: Sten Tesch & Rune Edberg. Sigtuna 2001. 117 sid. Rikt illustrerad informativa teckningar och fotografier i svartvitt och färg. 21x17 cm. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. (Sigtuna museers skriftserie, 9). ISBN: 9197306967.
- Sex forskare med nya rön om biskopsgraven i Sigtuna Museums trädgård. -'The Bishop in the garden. An archaeological Enigma'. Summaries in English: 'The burial of the first known bishop of Sigtuna' by Lena Holmquist Olausson,'The crozier-head, a unique and important find' by Uainnin O'Meadhra and 'What does the skeleton tell us about the bishop's life' by Sabine Sten and Marie Marqvard.
Boknummer: 11840 Pris: 100 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica